Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Water (VI)

682 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Water (VI)

 1. 1. Tiếtkiệmgiấy<br />TOI YEU MOI TRUONG<br />
 2. 2. Nộidung<br />KhởiĐộng<br />Giấylàgì?<br />Tạisaochúngtaphảitiếtkiệmgiấy?<br />Làmthếnàođểtiếtkiệmgiấyvàbảovệtàinguyệnrừng?<br />Emcóbiết?<br />Xemvàhọc !<br />Tómtắt<br />
 3. 3. Khởiđộng<br />Tronghìnhlàgì?<br />Chúngđược làmtừgì?<br />http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/2009-12-01/Gazette-Gift-Box.jpg<br />http://www.ntu.edu.vn/bomon/taichinh/privateres/bomon/taichinh/file/anh%20bo%20mon/books.jpg.aspx<br />http://www.haltonhygiene.com/images/toilet_paper.jpg<br />http://f00.inventorspot.com/images/rsz_2120070209-00000004-oric-ent-view-000.jpg<br />
 4. 4. Giấylàgì? <br />
 5. 5. Tạisaochúngtalạitiếtkiệmgiấy?<br /><ul><li>Tiếtkiệmcâyxanh, năng lượng nước, hóachấtvàphụgiađểlàmgiấy
 6. 6. Giảmrácthải
 7. 7. Giảm ô nhiễm
 8. 8. CâyxanhcungcấoOxichomôitrường.
 9. 9. Rừnglànhàvà nơitrúngụcủanhiềuđộngvậthoangdã.
 10. 10. Rừnggiữđất giúpchốngsạtlở, xóimònđất.</li></li></ul><li>Làmthếnàođềtiếtkiệmgiấyvàbảovệtàinguyệnrừng? <br /><ul><li>Sửdụnghết 2 mặtgiấy
 11. 11. Táisửdụngtúigiấy, tôgiấyvàcácđồdùnggiấy
 12. 12. Trồngcây
 13. 13. Viếtchữnhỏ (vừađủ) đểsửdụnggiấylâu hơn
 14. 14. Khôngdùnggiấyđểviết, vàvẽbậy</li></ul>chuyềntaynhautrong lớp<br /><ul><li>Tặngsáchbáocũ, truyệntranh, </li></ul>vàsáchcũchocáchộitừthiện<br />vàbệnhviện<br />
 15. 15. Emcóbiết?<br /><ul><li>Cần 24 câyxanhđểlàmra 1 tấnbáo
 16. 16. Mỗicâycungcấpđủ Oxy cho 3 ngườiđểthở
 17. 17. Nếumỗingườitiếtkiệm1 tờgiấy/ngày, thìchúngtasẽtiếtkiệmđược 40,000 cây/năm
 18. 18. Sợigiấycóthểtáichếtừ 5 đến 7 lần</li></li></ul><li>Xemcácbạnấylàmđiềuđónhưthếnào?<br />Táichếgiấy<br />http://www.youtube.com/watch?v=IN1a9iduXnY&feature=related<br />http://3.bp.blogspot.com/_zW2CWpcTojw/Si3TUB8LctI/AAAAAAAACw4/Kf2p590yG_E/s320/recycle+paper.jpg<br />
 19. 19. Chúngtađãhọcđược gìhôm nay?<br />http://www.sfgate.com/blogs/images/sfgate/sfmoms/2009/08/05/shutterstock_34659772625x416.jpg<br />
 20. 20. Nguồn tưliệu<br />Sharma, S 2010, ‘Save Paper, Save Trees’, Ezin Articles, 10 March, xemngày 24/2/2011, <http://ezinearticles.com/?Save-Paper,-Save-Trees&id=3897971>.<br />Corkern, A 2010, ‘Why Wasting Paper Is Like Setting Fire To A Forest’, ArticleSnatch.com, xemngày 24/2/2011, <http://www.articlesnatch.com/Article/Why-Wasting-Paper-Is-Like-Setting-Fire-To-A-Forest/391239>.<br />WIRE&TWINE 2008, ’50 Ways to Help the Planet.’, WIRE&TWINE, xemngày 24/2/2011, <http://www.50waystohelp.com/> .<br />Cece 2008, ‘Save Paper in School ‘, wikiHow, 14/2, xe, ngày 24/2/2011, <http://www.wikihow.com/Save-Paper-in-School> .<br />How to Do Things 2010, ‘How to Save Paper’, How to Do Things, 26/8, xemngày 24/2/2011, <http://www.howany.com/how-to-save-paper> .<br />Diane n.d., ‘How Paper is Made?’ n.d., THE FRANKLIN INSTITUTE, xemngày 24/2/2011, <http://www.fi.edu/fellows/fellow1/apr99/paper/paper5.html> .<br />Id2 Communication n.d., ‘FACTS ABOUT PAPER AND PAPER WATSE’ n.d., id2 Communication, xemngày 24/2/2011, <http://www.id2.ca/downloads/eco-design-paper-facts.pdf >.<br />TAPPI n.d., ‘All about paper-Frequently Asked Questions’ n.d., PAPER UNIVERSITY, xemngày 24/2/2011, <http://www.tappi.org/paperu/all_about_paper/faq.htm >.<br />

×