Baitap trigger

396 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Baitap trigger

  1. 1. Để căn giữa một đoạn văn bản tron Wordta có thể: 1 a/ Nhấn Ctrl+C b/ Nhấn Ctrl+L Đáp án c/ Nhấn Ctrl+E d/ Nhấn Ctrl+R
  2. 2. Hệ điều hành TRÒ CHƠI Ô CHỮ Hết1giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2mới nhất năm2007 StarHệ điều hànhmiễn phí (Chimcánh cụt) 1 ? Hết1giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 ? Star

×