Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thiết lập và triển khaiSecure Socket Layer(SSL)<br />
GVHD: TS Phạm Văn Tính<br />Thựchiện :<br />TrầnNgọcSơn<br />NguyễnHữuTình<br />HuỳnhCôngTân<br />Lê Minh Vương<br />
GiớiThiệuTổngQuan SSL<br />TriểnKhai SSL trên Apache2<br />TriểnKhai SSL trên Tomcat6<br />TriểnKhai SSL trên IIS<br /> D...
Giới thiệu <br />Tổng Quan<br />
Sercure Socket Layer (SSL) hiện nay là giao thức bảo mật rất phổ biến trên Internet trong các hoạt động thương ...
Chứng thực (certificate) là những tài liệu có chứa thông tin cần thiết cho quá trình thiết lập định danh (i...
Nhậndanhngườiđanggiaotiếpvới ( Website, Customer).<br />Credit Card Numbers thìđược mãhóavàkhôngthểđánhcắp.<br />Dữliệugửi...
2 bênthamgia , client và server khôngbiếtvềnhau.<br />Muốnđểchứngthựcmỗingườikhác.<br />Client chứngthực server.<br />E.g ...
Một số công ty chuyên làm dịch vụ CA:<br />VeriSign (www.verisign.com)<br /> Thawte Consulting (www.thawte.com)<br />...
Vấn đề : Man in the Middle Attacks<br /><ul><li>Mộtmình public-key cryptography khôngđưa rađược cơchếchứngthựctốt.
Kẻtấncôngcóthểgiảlập server</li></ul>Client<br />Attacker<br />Server<br />
Vấn đề : Man in the Middle Attacks<br />Client<br /><ul><li>Kẻtấncông co thểkhôngxuấthiệngiống Server.
Kẻtấncônghoặtđôngnhư “man in the middle”</li></ul>Attacker<br />Server<br />
Giao thức SSL nằm giữa tầng ứng dụng (application layer) thường là HTTP và tầng chuyển vận (transport layer) t...
1. Kết nối từ client đến server được thực hiện bằng giao thức HTTPS (HTTP+SSL)2. Server kí khóa công khai (publ...
SSL 3.0 bổ sung thêm cho SSL 2.0 bằng cách hỗ trợ cho chứng thực máy khách (client certificate), giúp server có...
SSL 3.0 Handshake Overview<br />Server<br />Client<br />ClientHello: client_version, client_random, client_cipher_list<br ...
Triển Khai SSL<br />
APACHE 2<br />
<ul><li>Kiểmtra Apache2 đãđượccàiđặttrênhệthốngchưa?</li></ul>sudodpkg --get-selections | grep apache2<br /><ul><li>Càiđặt...
Tạo server encryption keys<br />sudoopensslgenrsa -des3 -out server.key 1024 <br /><ul><li>Tạo certificate request</li></u...
Sauđó copy file server.crt vàothưmục /etc/ssl/certs/, và file server.keyvàothưmục /etc/ssl/private/<br />sudo cp server.cr...
Sauđó restart lại apache2<br />sudo /etc/init.d/apache2 restart<br />Mởtrìnhduyệt web browser gõ:<br />https://localhost, ...
TOMCAT<br />
Quátrìnhtriểnkhaissltrên tomcat6<br />Kiểmtrađãcàiđặtjdktrênhệthốngchưa?<br />sudodpkg --get-selections | grep sun-java<br...
Tạo certificate<br />keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystoretomcat.key<br />file /etc/tomcat6/server.xml  Unc...
IIS<br />
Tự tạo Certificate cho mình (self-signed certificate)<br />Dùng Certificate của các tổ chức CA như VeriSigns<br />Triển kh...
openssl.exe: tải ở http://www.openssl.org <br />self-signed certificate<br />
Tạo khóa riêng X509 cho CA, mã hóa dạng Base64 – Mục đích là sẽ dùng khóa riêng này kí nhận cho code signing certificate. ...
Tạo khóa riêng X509 sử dụng để kí code – Thao tác tương tự như tạo khóa cho CA ở trên. <br />Lệnh: genrsa -des3 -out MySer...
Tạo chứng chỉ public X509 để kí code từ yêu cầu ở trên, kèm thêm các khóa public của CA và sử dụng thông tin của CA để kí ...
Tạo tệp dạng .pfx định dạng PKCS-12 (thông tin trao đổi cá nhân). <br />Lệnh:pkcs12 -export -in MyServer.crt -inkey MyServ...
Như đã đề cập, để hệ thống Windows Vista tin cậy ứng dụng bạn kí bằng chứng chỉ vừa tạo, bạn cần cài đặt chứng chỉ public ...
mmc<br />
Bổ sung snap-in có tên "Certificates" cho "Local Computer"<br />
Chọn chức năng "Import" để cài đặt chứng chỉ public key của CA vào "Trusted root certification authorities<br />
Chạy IIS Manager <br />Add Certificate vào <br />Setup cho trang web muốn bảo mật bằng SSL<br />Bảo mật trang web IIS bă...
	1. Tạo file Request Certificate2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority4. I...
Logon Administrator, mở Internet Information Services (IIS) Manager, bung Web Site, chuột phải Default Web Site, chọn Prop...
Hộp thoại Welcome to the Web Server Certificate Wizard, chọn Next<br />
Copy nội dung file certeq.txt<br />2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com<br />
Mở Brower, truy cập địa chỉ http://www.verisign.com,chọn Free SSL Trial<br />
- Trong cửa sổ Free SSL Trial Certificate, nhập đằy đủ thông tin (*: thông tin bắt buộc), chọn Continue<br />
Trong ô Select Server Platform, chọn Microsoft. Trong ô Select Version, chọn IIS 6.0. Dán nội dung file certreq.txt vào ô ...
3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority<br />
Mở (IIS) Manager, chuột phải Default Web Site chọn Properties- Trong cửa sổ Default Web Site Properties, qua tab Directory...
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Ssl it-slideshares.blogspot.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ssl it-slideshares.blogspot.com

3,824 views

Published on

Ssl more from http://it-slideshares.blogspot.com and japanese-zen-garden.blogspot.com

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ssl it-slideshares.blogspot.com

 1. 1. Thiết lập và triển khaiSecure Socket Layer(SSL)<br />
 2. 2. GVHD: TS Phạm Văn Tính<br />Thựchiện :<br />TrầnNgọcSơn<br />NguyễnHữuTình<br />HuỳnhCôngTân<br />Lê Minh Vương<br />
 3. 3. GiớiThiệuTổngQuan SSL<br />TriểnKhai SSL trên Apache2<br />TriểnKhai SSL trên Tomcat6<br />TriểnKhai SSL trên IIS<br /> Demo<br />Nôi Dung<br />
 4. 4. Giới thiệu <br />Tổng Quan<br />
 5. 5. Sercure Socket Layer (SSL) hiện nay là giao thức bảo mật rất phổ biến trên Internet trong các hoạt động thương mại điện tử (E-Commerce). Việt Nam đang trên đường hội nhập với nền công nghệ thông tin thế giới, nên nay mai, các hoạt động giao dịch trên mạng ở Việt Nam cũng sẽ diễn ra sôi nổi, khi đó vấn đề bảo mật trở nên quan trọng, việc triển khai SSL là điều thiết yếu.<br />Tuy nhiên đến nay vẫn ít trang Web nào ở Việt Nam sử dụng SSL trong các giao dịch của mình<br />
 6. 6. Chứng thực (certificate) là những tài liệu có chứa thông tin cần thiết cho quá trình thiết lập định danh (identity) qua mạng, quá trình đó còn gọi là quá trình xác thực (authentication). <br />Chứng thực cho phép máy chủ (server) và máy khách (client) xác thực lẫn nhau trước khi thiết lập kết nối. Có hai loại chứng thực là chứng thực máy khách (client certificate) và chứng thực máy chủ (server certificate). <br />Ngoài ra còn có một đối tác thứ ba làm dịch vụ cung cấp và kiểm tra chứng thực cho cả hai bên, đó là Certification Authority (CA), tất nhiên CA chỉ làm việc được khi cả hai bên đều tin tưởng vào mình.<br />Chứng thực điện tử (Digital Certificate)<br />
 7. 7. Nhậndanhngườiđanggiaotiếpvới ( Website, Customer).<br />Credit Card Numbers thìđược mãhóavàkhôngthểđánhcắp.<br />Dữliệugửivànhậnkhôngthểsửađổihoặcgiảmạo.<br />Lợi ích của SSL đối với những ứng dụng<br />
 8. 8. 2 bênthamgia , client và server khôngbiếtvềnhau.<br />Muốnđểchứngthựcmỗingườikhác.<br />Client chứngthực server.<br />E.g : “Am I talking to the real amazon.com server?”<br />Server chứngthực client.<br />Muốngiữbímậtvàtoànvẹnthông tin khitraođổidữliệu ở cả 2 hướng.<br />SSL/TLS giải quyết vấn đề gì?<br />
 9. 9. Một số công ty chuyên làm dịch vụ CA:<br />VeriSign (www.verisign.com)<br /> Thawte Consulting (www.thawte.com)<br /> Entrust Technologied (www.entrust.com)<br /> Keywitness (www.keywitness.ca)<br />
 10. 10. Vấn đề : Man in the Middle Attacks<br /><ul><li>Mộtmình public-key cryptography khôngđưa rađược cơchếchứngthựctốt.
 11. 11. Kẻtấncôngcóthểgiảlập server</li></ul>Client<br />Attacker<br />Server<br />
 12. 12. Vấn đề : Man in the Middle Attacks<br />Client<br /><ul><li>Kẻtấncông co thểkhôngxuấthiệngiống Server.
 13. 13. Kẻtấncônghoặtđôngnhư “man in the middle”</li></ul>Attacker<br />Server<br />
 14. 14. Giao thức SSL nằm giữa tầng ứng dụng (application layer) thường là HTTP và tầng chuyển vận (transport layer) thường là TCP/IP. SSL dùng kỹ thuật mã hóa công khai để mã hóa tất cả liên lạc giữa server/client. <br />SSL được giới thiệu bởi Netscape và mau chóng thành chuẩn cho các giao dịch trực tuyến, dẫn đến sự hình thành chuẩn giao thức Transport Layer Security (TLS) đang được phát triển bởi Internet Engineering Task Force.<br />Phương pháp hoạt động của SSL<br />
 15. 15. 1. Kết nối từ client đến server được thực hiện bằng giao thức HTTPS (HTTP+SSL)2. Server kí khóa công khai (public key) bằng khóa bí mật (private key) của mình và gửi cho client3. Client dùng khóa công khai của server để xác nhận đúng server đang liên lạc4. Client kiểm tra xem có CA nào đã kí vào khóa. Nếu không client sẽ hỏi người dùng xem có nên tin tưởng vào server không5. Client sinh ra một khóa bất đối xứng (asymmetric key) cho phiên giao dịch, khóa này được mã hóa bằng khóa công khai của máy chủ và gửi ngược lại. Khoá này cũng sẽ đượcdùng để mã hóa tất cả các thông tin sau này.<br />Sự hoạt động của SSL 2.0<br />
 16. 16. SSL 3.0 bổ sung thêm cho SSL 2.0 bằng cách hỗ trợ cho chứng thực máy khách (client certificate), giúp server có thể nhận diện ngược lại client. SSL 3.0 hoạt động như SSL 2.0 , nhưng sau khi client đã xác thực server , đến lượt server sẽ kiểm tra ngược lại client. <br />SSL3.0 <br />
 17. 17. SSL 3.0 Handshake Overview<br />Server<br />Client<br />ClientHello: client_version, client_random, client_cipher_list<br />ServerHello: server_version, server_random, server_cipher_list<br />ServerCertificate: server_certificate_list<br />compute session keys<br />ClientKeyExchange: {pre_master_secret}KS<br />compute session keys<br />ChangeCipherSpec: client_cipher <br />Finished: MAC<master_secret, all messages> <br />ChangeCipherSpec: server_cipher <br />Finished: MAC<master_secret, all messages> <br />15<br />
 18. 18.
 19. 19. Triển Khai SSL<br />
 20. 20. APACHE 2<br />
 21. 21. <ul><li>Kiểmtra Apache2 đãđượccàiđặttrênhệthốngchưa?</li></ul>sudodpkg --get-selections | grep apache2<br /><ul><li>Càiđặt Apache2</li></ul>sudo apt-get install apache2<br /><ul><li>Sauđóbật mod ssl</li></ul>sudo a2enmod ssl<br /><ul><li>Bật site default ssl</li></ul>sudo a2ensite default-ssl<br />
 22. 22. Tạo server encryption keys<br />sudoopensslgenrsa -des3 -out server.key 1024 <br /><ul><li>Tạo certificate request</li></ul>sudoopensslreq -new -key server.key -out server.csr <br />Tạo self-signed certificate<br />sudoopenssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkeyserver.key -out server.crt<br />
 23. 23. Sauđó copy file server.crt vàothưmục /etc/ssl/certs/, và file server.keyvàothưmục /etc/ssl/private/<br />sudo cp server.crt /etc/ssl/certs/<br />sudo cp server.key /etc/ssl/private/<br />Vào file cấuhình /etc/apache2/sites-available/default-sslsửa 2 dòngsau:<br />SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl­cert­snakeoil.pem<br />SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl­cert­snakeoil.key<br /><ul><li>Thành :</li></ul>SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/server.crt<br />SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key<br />
 24. 24. Sauđó restart lại apache2<br />sudo /etc/init.d/apache2 restart<br />Mởtrìnhduyệt web browser gõ:<br />https://localhost, hoàntấtquátrìnhtriểnkhai.<br />
 25. 25. TOMCAT<br />
 26. 26. Quátrìnhtriểnkhaissltrên tomcat6<br />Kiểmtrađãcàiđặtjdktrênhệthốngchưa?<br />sudodpkg --get-selections | grep sun-java<br />Nếuchưacàiđặt, tiếnhànhcàiđặt<br />sudo apt-get install sun-java6-jdk<br />Sauđotiếnhànhcàiđặt tomcat6<br />sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-example<br />Đểtruyxuấtvào manager application và host-manager chúngtacầnđịnhnghĩa user với role “manager” , “admin” trong file /etc/tomcat6/tomcat-users.xml nhưsau:<br /><role rolename=”admin”/><br /> <role rolename=”manager”/><br /> <user username=”username” password=”password” roles=”admin”/><br /> <user username=”username” password=”password” roles=”manager”/><br />
 27. 27. Tạo certificate<br />keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystoretomcat.key<br />file /etc/tomcat6/server.xml Uncomment cácdòngsau:<br /><!--<br /> <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" <br />maxThreads="150" scheme="https" secure="true" <br />clientAuth="false" sslProtocol="TLS" /><br /> --><br />Sauđóthêmdòngsau: <br />keystoreFile=“/path/to/keystore” keystorePass=“passCreateKey”.<br />Sauđó restart lại tomcat<br />sudo /etc/init.d/tomcat6 restart<br />Mởtrìnhduyệtgõ:<br />https://localhost:8443<br />
 28. 28. IIS<br />
 29. 29. Tự tạo Certificate cho mình (self-signed certificate)<br />Dùng Certificate của các tổ chức CA như VeriSigns<br />Triển khai trên IIS<br />
 30. 30. openssl.exe: tải ở http://www.openssl.org <br />self-signed certificate<br />
 31. 31. Tạo khóa riêng X509 cho CA, mã hóa dạng Base64 – Mục đích là sẽ dùng khóa riêng này kí nhận cho code signing certificate. Khi tạo, cần cung cấp mật khẩu cho khóa riêng này.<br />Lệnh: genrsa -des3 -out MyCA.key 1024<br />Tạo chứng chỉ X509 cho CA có chứa public key, mã hóa dạng Base64 – Bạn cung cấp các thông tin cho CA, bao gồm tên đại diện cho CA, mã quốc gia, tên thành phố, email và mật khẩu của khóa riêng đã tạo ở trên.<br />Lệnh: req -new -config openssl.cfg -x509 -days 365 -key MyCA.key -out MyCA.crt<br />Tạo Certificate với Openssl<br />
 32. 32. Tạo khóa riêng X509 sử dụng để kí code – Thao tác tương tự như tạo khóa cho CA ở trên. <br />Lệnh: genrsa -des3 -out MyServer.key 1024<br />Tạo một yêu cầu kí nhận (certificate signing request) cho chứng chỉ <br />Lệnh:req -config openssl.cfg -out MyServer.csr -key MyServer.key –new<br />
 33. 33. Tạo chứng chỉ public X509 để kí code từ yêu cầu ở trên, kèm thêm các khóa public của CA và sử dụng thông tin của CA để kí nhận – Kết quả sẽ chứa trong tệp myServer.cer. Đây chính là chứng chỉ tự kí, self-signed certificate.<br />Lệnh: x509 -CAcreateserial -CAserial MyCA.srl -in MyServer.csr -days 370 -req -extfile openssl.cfg -extensions v3_req -CA MyCA.crt -CAkey MyCA.key -out MyServer.crt<br />
 34. 34. Tạo tệp dạng .pfx định dạng PKCS-12 (thông tin trao đổi cá nhân). <br />Lệnh:pkcs12 -export -in MyServer.crt -inkey MyServer.key -out MyServe.pfx<br />
 35. 35. Như đã đề cập, để hệ thống Windows Vista tin cậy ứng dụng bạn kí bằng chứng chỉ vừa tạo, bạn cần cài đặt chứng chỉ public key của CA vào hệ thống tại vị trí LocalComputerTrusted Root Certification Authorities. Nếu làm tương tự như ví dụ trên, chứng chỉ của CA được chứa trong tệp VistaCA.cer.Dưới đây là cách cài đặt chứng chỉ vào hệ thống sử dụng công cụ Microsoft Management Console (mmc.exe).• Khởi động trình "mmc.exe" từ trình đơn Start/Run:<br />Cài đặt chứng chỉ CA tự tạo cho Windows Vista/7<br />
 36. 36. mmc<br />
 37. 37. Bổ sung snap-in có tên "Certificates" cho "Local Computer"<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. Chọn chức năng "Import" để cài đặt chứng chỉ public key của CA vào "Trusted root certification authorities<br />
 41. 41. Chạy IIS Manager <br />Add Certificate vào <br />Setup cho trang web muốn bảo mật bằng SSL<br />Bảo mật trang web IIS bằng SSL<br />
 42. 42. 1. Tạo file Request Certificate2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority4. Import SSL Certificate cho Web Server5. Kiểm tra kết quả<br />Bảo mật website với SSL certificate Trial của VeriSign.com<br />
 43. 43. Logon Administrator, mở Internet Information Services (IIS) Manager, bung Web Site, chuột phải Default Web Site, chọn Properties- Hộp thoại Default Web Site Properties, qua tab Directory Security, chọn Server Certificate<br />Tạo Request Certificate<br />
 44. 44. Hộp thoại Welcome to the Web Server Certificate Wizard, chọn Next<br />
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. Copy nội dung file certeq.txt<br />2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com<br />
 56. 56. Mở Brower, truy cập địa chỉ http://www.verisign.com,chọn Free SSL Trial<br />
 57. 57. - Trong cửa sổ Free SSL Trial Certificate, nhập đằy đủ thông tin (*: thông tin bắt buộc), chọn Continue<br />
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Trong ô Select Server Platform, chọn Microsoft. Trong ô Select Version, chọn IIS 6.0. Dán nội dung file certreq.txt vào ô Paste Certificate Signing Request (CSR), optained from your server<br />
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64.
 65. 65. 3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority<br />
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76.
 77. 77.
 78. 78.
 79. 79. Mở (IIS) Manager, chuột phải Default Web Site chọn Properties- Trong cửa sổ Default Web Site Properties, qua tab Directory Security, chọn Server Certificate<br />

×