Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN GIẢI PHẪU

KHÍ QUẢN
- PHẾ QUẢNPHỔI
Ths.Bs.Nguyễn Ngọc Ánh
Hà Nội, 01/2014
hấp bao gồm lần lượt từ ngoài vào trong

nh quản

quản, phế quản

Mũi
Hầu
Thanh quản
Khí quản
Phế quản chính
Phổi
ọc:

các phế quản chính và các thành phần tạo nên

à liên quan giữa các thành phần này.

hình thể ngoài, liên quan và cấu ...
KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH
VÀ CÂY PHẾ QUẢN

1. Khí quản
2. Các phế quản chính và cây phế quản
KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN
Hầu

í
hí quản

Sụn nhẫn

iới hạn và liên quan

Khí quản

ên: Sụn nhẫn (C6)

...
KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN
Hầu

í
hí quản

Sụn nhẫn

iới hạn và liên quan

Khí quản

ên: Sụn nhẫn (C6)

...
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN

Các phế quản chính và cây phế quản

Các phế quản chính

Phế quản chính t...
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN
Khí quản

2.2 Cây phế quản
PQ chính

- PQ chính (P&T)

Phế quản thuỳ

- P...
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN

Phân thùy phế quản phổi
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN

Phân thùy phế quản phổi
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

1. Phổi
2. Cuống phổi
3. Màng phổi
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

1. Phổi
1.1 Vị trí
- Lồng ngực
- Giới hạn trung thất
1.2 Hình thể ngoài

Khe ngang
Khe chếc...
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Mặt trung thất (Rốn phổi)
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN

ấu tạo của phổi:

Khí quản

Cây phế quản
PQ chính

Q chính (P&T)

Phế qu...
IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN

2. Cấu tạo của phổi:
2.2. Động mạch phổi
2.3. Tĩnh mạch phổi
2.4. ĐM và ...
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

2. Cuống phổi

Phế quản chính

- Cuống phổi chức phận
+ Phế quản chính
+ ĐM phổi
Cung ĐM ch...
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Mặt trung thất (Rốn phổi)
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Mặt trung thất (Rốn phổi)
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

Màng phổi
Màng phổi tạng
+ Bọc sát bề mặt phổi

Màng phổi thành

+ Lách vào các khe
Màng ph...
PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Đối chiếu lên thành ngực
XIN CẢ M Ơ N !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Khí quản phế quản-phổi

22,109 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Khí quản phế quản-phổi

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN GIẢI PHẪU KHÍ QUẢN - PHẾ QUẢNPHỔI Ths.Bs.Nguyễn Ngọc Ánh Hà Nội, 01/2014
 2. 2. hấp bao gồm lần lượt từ ngoài vào trong nh quản quản, phế quản Mũi Hầu Thanh quản Khí quản Phế quản chính Phổi
 3. 3. ọc: các phế quản chính và các thành phần tạo nên à liên quan giữa các thành phần này. hình thể ngoài, liên quan và cấu tạo của phổi, đối chiếu lên thành ngực. ên quan đoạn ngực của khí quản. ác liên hệ chức năng và lâm sàng thích hợp.
 4. 4. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN 1. Khí quản 2. Các phế quản chính và cây phế quản
 5. 5. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Hầu í hí quản Sụn nhẫn iới hạn và liên quan Khí quản ên: Sụn nhẫn (C6) Thực quản Cung ĐM chủ ưới: (N4-N5) Phế quản chính Chia đôi thành phế quản chính au: thực quản Cột sống ước: Ở cổ: da,tuyến giáp Ở ngực: các mạch lớn,tuyến ức (TE) Khí quản tại chỗ ấu tạo: Sụn khí quản ớp sụn-sợi-cơ trơn ớp niêm mạc Niêm mạc Màng Cơ trơn Cấu tạo của khí quản
 6. 6. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Hầu í hí quản Sụn nhẫn iới hạn và liên quan Khí quản ên: Sụn nhẫn (C6) Thực quản Cung ĐM chủ ưới: (N4-N5) Phế quản chính Chia đôi thành phế quản chính au: thực quản Cột sống ước: Ở cổ: da,tuyến giáp Ở ngực: các mạch lớn,tuyến ức (TE) Khí quản tại chỗ ấu tạo: Sụn khí quản ớp sụn-sợi-cơ trơn ớp niêm mạc Niêm mạc Màng Cơ trơn Cấu tạo của khí quản
 7. 7. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Các phế quản chính và cây phế quản Các phế quản chính Phế quản chính trái Khí quản Phế quản chính phải: + To hơn + Ngắn hơn (2,5 cm vs 5 cm) + Dốc hơn + Chia nhiều nhánh hơn Phế quản chính trái 1 1 2 3 2 Phế quản chính phải Các phế quản chính
 8. 8. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Khí quản 2.2 Cây phế quản PQ chính - PQ chính (P&T) Phế quản thuỳ - PQ thuỳ Phế quản phân thuỳ + Phải (3): trên,giữa,dưới + Trái (2): trên,dưới - PQ phân thuỳ(10) ... Tiểu PQ tận - Tiểu PQ tận - Tiểu PQ hô hấp - Ống phế nang - Phế nang ĐM phổi Tiểu PQ hô hấp TM phổi èng phế nang Mao mạch ở phế nang Phế nang Cây phế quản
 9. 9. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Phân thùy phế quản phổi
 10. 10. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN Phân thùy phế quản phổi
 11. 11. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI 1. Phổi 2. Cuống phổi 3. Màng phổi
 12. 12. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI 1. Phổi 1.1 Vị trí - Lồng ngực - Giới hạn trung thất 1.2 Hình thể ngoài Khe ngang Khe chếch Khe chếch - Mặt sườn:  Khe ngang (phổi phải)  Khe chếch - Mặt hoành - Mặt trung thất (Rốn phổi) - Đỉnh phổi Đỉnh phổi Rốn phổi Mặt sườn Mặt trung thất - Bờ trước - Bờ dưới Bờ dưới Mặt hoành Hình thể ngoài của phổi
 13. 13. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI - Mặt trung thất (Rốn phổi)
 14. 14. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN ấu tạo của phổi: Khí quản Cây phế quản PQ chính Q chính (P&T) Phế quản thuỳ Q thuỳ Phế quản phân thuỳ Phải (3): trên,giữa,dưới Trái (2): trên,dưới Q phân thuỳ(10) ểu phế quản (<1mm, không có sụn) Tiểu PQ tận u phế quản tiểu thùy Tiểu PQ tận ểu PQ hô hấp ng phế nang ĐM phổi Tiểu PQ hô hấp TM phổi èng phế nang và các túi phế nang) hế nang Mao mạch ở phế nang Phế nang Cây phế quản
 15. 15. IV. KHÍ QUẢN, CÁC PHẾ QUẢN CHÍNH VÀ CÂY PHẾ QUẢN 2. Cấu tạo của phổi: 2.2. Động mạch phổi 2.3. Tĩnh mạch phổi 2.4. ĐM và TM phế quản 2.5. Bạch huyết của phổi 2.6. TK của phổi
 16. 16. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI 2. Cuống phổi Phế quản chính - Cuống phổi chức phận + Phế quản chính + ĐM phổi Cung ĐM chủ + TM phổi - Cuống phổi dinh dưỡng + ĐM và TM phế quản + TK tự chủ (đám rối phổi) + Bạch huyết TM phổi ĐM phổi Cuống phổi chức phận Cuống phổi ĐM phế quản Bạch huyết của phổi dinh dưỡng
 17. 17. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI - Mặt trung thất (Rốn phổi)
 18. 18. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI - Mặt trung thất (Rốn phổi)
 19. 19. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI Màng phổi Màng phổi tạng + Bọc sát bề mặt phổi Màng phổi thành + Lách vào các khe Màng phổi thành Ổ màng phổi + Vòm màng phổi + Ngách sườn-hoành + Ngách sườn trung thất Màng phổi tạng Màng phổi Phổi Màng phổi thành Sơ đồ màng phổi thành
 20. 20. PHỔI, CUỐNG PHỔI VÀ MÀNG PHỔI - Đối chiếu lên thành ngực
 21. 21. XIN CẢ M Ơ N !

×