Quy hoạch thực nghiệm (9)

4,060 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy hoạch thực nghiệm (9)

 1. 1. Bộ Công Thƣơng Trƣờng Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh _________________________ Khoa:Công Nghệ Hóa –Sinh-Thực Phẩm và Quản Trị Kinh Doanh QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM Nhóm 1: SAI SỐ VÀ KHỬ SAI SỐ Giáo viên hướng dẫn: Dƣơng Hoàng Kiệt Tp. HCM,13-10- 2013
 2. 2. Danh sách thành viên Nhóm 1 Mssv  Nguyễn Thị Thùy Đang 2004120113  Nguyễn Thị Hồng Đào 2005120124  Võ Công Kha 2008120144  Lê Thị Diểm Khanh 2008120182  Nguyễn Thị Thùy Linh 2005120246  Lê Thị Ngọc 2005120116  Lê Thị Hạnh Nhân 2008120129  Trần Minh Sang 2013120277  Nguyễn Thị Thanh Tâm 2008120115  Trần Hoài Thƣơng 2008120165  Nguyễn Việt Trinh 2005120128  Phạm Thanh Vấn 2005120219
 3. 3. Bảng phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm 1 •Chuẩn bị tài liệu: Nội dung Ngƣời thực hiện Sai số và phân loại sai số Phạm Thanh Vấn, Võ Công Kha, Nguyễn Việt Trinh. Phƣơng pháp khử sai số Phạm Thanh Vấn,Lê Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Minh Sang. Xác định phân phối của Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Diểm Khanh, số liệu thực nghiệm Lê Thị Hạnh Nhân, Trần Hoài Thương, Nguyễn Thị Hồng Đào •Soạn word và ppt: Nguyễn Thị Thuỳ Đang •Thuyết trình: Nguyễn Việt Trinh •Kế hoạch thực hiện: Phạm Thanh Vấn
 4. 4. - Xử lý bằng toán học các số liệu thực nghiệm chính là ước lượng các giá trị của đại lượng thực nghiệm theo kết quả thu được. Mỗi kết quả chứa sai số chưa biết nào đó. Vấn đề đƣợc đặt ra: -Vấn đề đặt ra là tính giá trị của chúng sao cho sai số đạt nhỏ nhất. để đạt được điều đó trước hết cần biết tính chất cơ bản của sai số và biết cách sử dụng chúng.
 5. 5. Chuyên đề nhóm 1:  Sai số và phân loại sai số Sai số và khử sai số:  Phƣơng pháp khử sai số  Xác định phân phối của số liệu thực nghiệm
 6. 6. I. SAI SỐ VÀ PHÂN LOẠI SAI SỐ: a.Mô hình minh hoạ: Quần thể Chọn mẫu Giá trị thực SAI SOÁ ngoại suy Mẫu nguyên cứu Ước lượng
 7. 7. b. Khái niệm: - Sai số là sự khác biệt giữa giá trị ước lượng từ mẫu và giá trị thực từ thực tế. - Giả sử X là số gần đúng của X* (X*: số đúng) ∆= |X- X*| Gọi là sai số thực của X
 8. 8. 1. Phân loại sai số: Trong quá trình thực nghiệm ta gặp rất nhiều loại sai số như: Sai số phƣơng pháp, sai số đo Sai số tuyệt đối Sai số hệ thống Sai số giả thiết Sai số thô Sai số tƣơng đối Sai số do số liệu ban đầu Sai số ngẫu nhiên Sai số tính toán
 9. 9. Sai số tuyệt - Xét đại lượng đúng A và đại lượng gần đúng của nó là a Ta nói a ≈ A. Ta có: Δ a = | a-A | được gọi là sai số tuyệt đối của a (khi dùng a để xấp xỉ A). - Trong thực tế ta không biết được số đúng A, do đó sai số tuyệt đối không tính được. - Vì vậy ta tìm cách ước lượng sai số tuyệt đối của a bằng số Ea>0 sao cho| a - A | ≤ Ea
 10. 10.  Số dƣơng Ea được gọi là sai số tuyệt đối giới hạn của a. Nếu Ea quá lớn hơn Δ a thì nó không còn có ý nghĩa về phương diện sai số nữa. Trong những điều kiện cụ thể người ta cố gắng chọn Ea là số dương bé nhất có thể được thoã mãn Δa . Quy ƣớc viết: A = a ± Ea tức là: a - Ea ≤ A ≤ a + Ea. Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị đo với đại lượng đo.
 11. 11. Ví dụ: Một mẫu có khối lượng thực là 2,12g và khối lượng đo được là 2,10g.khi đó sai số tuyệt đối của phép đo là -0,02g. Nếu giá trị đo được là giá trị trung bình của nhiều phép đo thì ta sẽ có sai số trung bình. Ta cũng có thể tính sai số tuyệt đối trung bình bằng cách lấy giá trị trung bình các giá trị tuyệt đối của các sai số tuyệt đối của từng giá trị đo được so với giá trị thực.
 12. 12. Gọi Δa là sai số tuyệt đối của a khi dùng a để SAI SỐ TƢƠNG ĐỐI xấp xỉ A, khi đó đại lượng: δa = ∆a/|a| được gọi là sai số tƣơng đối của a. Tuy nhiên một lần nữa ta thấy rằng A thường không biết, vì vậy người ta định nghĩa đại lượng: εa = Ea/|a| là sai số tƣơng đối giới hạn của a. Từ đây ta có: Ea = | a| εa.Từ đây người ta thường viết: A = a(1 ± εa) Người ta thường gọi một cách đơn giản Ea là sai số tuyệt đối, εa là sai số tương đối. Đôi khi người ta biểu diễn sai số tương đối dưới dạng %. Ví dụ: với a =10, Ea = 0.05, khi đó ta có εa =0.5 %
 13. 13. Sai số thô Khái niệm : Là sai số phạm phải do phá vỡ những điều kiện căn bản của việc chọn mẫu, phép đo, hoặc do sơ suất của người thực hiện dẫn đến các lần đo có kết quả khác nhau nhiều. Ví dụ: - Người kiểm tra cố ý chọn ra các sản phẩm tốt để kiểm tra kĩ đánh giá chất lượng. - Kỹ thuật viên ghi nhầm kết quả đo được
 14. 14. - Là sai số còn lại sau khi đã khử sai số Sai số thô và sai số hệ thống. ngẫu - Không thể khống chế được bằng các kỹ nhiên thuật thu thập số liệu - Sai số ngẫu nhiên do nhiều yếu tố gây ra, tác dụng rất nhỏ, không thể tách riêng ra, vì thế không loại trừ được. Vd: Điểm thi Sinh viên số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm đạt đƣợc 9 8 7 9 6 4 5 8 3
 15. 15. - Là sai số không làm thay đổi trong một loạt phép đo, mà thay đổi theo một quy luật nhất định. - Nguyên nhân gây sai số: do không điều chỉnh chính xác dụng cụ đo, hoặc một đại lượng luôn thay đổi theo một quy luật nào đó, như nhiệt độ… • Sai số dụng cụ đo • Sai số cá thể thực nghiệm • Sai số phương pháp Ví dụ: Sai số hệ thống thường gặp nhất là khi làm thí nghiệm mà quên chưa chỉnh về vị trí 0,dẫn đến làm cho giá tri đo được luôn lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị cần đo.
 16. 16. II.Khử sai số: 1.Phƣơng pháp khử sai số thô: + Kiểm tra các điều kiện cơ bản có bị vi phạm hay không. + Sử dụng một phương pháp đánh giá, để loại bỏ hoặc giữ lại những kết quả không bình thường. Chủ yếu dựa vào bình phương trung bình σ.
 17. 17. Khử sai số thô khi biết σ :
 18. 18.
 19. 19. Ví dụ : Dạng bảng : 3 2 2 4 4 6 2 3 4 4 6 3 3 1 1 Ta đưa về dạng điểm : X 1 2 nx 2 3 3 4 4 6 4 2 Dạng khoảng : X nX (X1,X2) (X3,X4) ……… Ta đưa về dạng điểm lấy x1=(X1+X2 ):2 (Xn,Xn+1) X2=(X2+X3 ) :2. …
 20. 20. 2.Phương pháp khử sai số hệ thống: - Để khắc phục ngƣời ta đặt một hệ số hiệu chỉnh ứng với mỗi nguyên nhân CỤ THỂ: • Hạn chế tối đa việc đối tượng từ chối tham gia nghiên cứu hoặc bỏ cuộc. giải thích rõ về mục tiêu, ý nghĩa + hỗ trợ họ một số điều kiện cần thiết • Lựa chọn chỉ số nghiên cứu và thiết kế phù hợp. • Chọn quần thể nghiên cứu phù hợp. • Sử dụng quy trình chẩn đoán, theo dõi và đánh giá giống nhau để hạn chế các sai số chẩn đoán.
 21. 21. • Chuẩn hoá công cụ đo lường có độ chính xác cao và phải đo đi đo lại nhiều lần. • Sử dụng thống nhất công cụ đo lường, phương pháp tiến hành giữa các đối tượng nghiên cứu. Đào tạo thống nhất các nghiên cứu viên, điều tra viên, người thu thập số liệu để thực hiện quy trình và phương pháp giống nhau. • Không nên hỏi về sự kiện xảy ra quá lâu, quá xa mà đối tượng không thể nhớ được nhật ký . • Tạo cho đối tượng sự thoải mái khi cung cấp thông tin • Sử dụng nhiều nguồn thông tin đối chiếu • Làm mù, phân bổ đối tượng và NCV ngẫu nhiên.
 22. 22. 3.Phương pháp khử sai số ngẫu nhiên: • Ta cần thực hiện nhiều phép đo và lấy giá trị trung bình là tốt nhất • Cách tốt nhất để hạn chế sai số ngẫu nhiên là đảm bảo cỡ mẫu đủ lớn.
 23. 23. III-XÁC ĐỊNH PHÂN PHỐI CỦA KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM:
 24. 24. J 1 0 50 5 0,278 11.45 3,71 2 50 100 6 0,200 8,40 0,69 3 100 150 11 0,145 6,10 3,94 4 150 200 8 0,105 4,42 2,90 5 200 250 7 0,075 3,15 4,70 6 250 5 0,107 8,27 1,29 Tổng 17,23
 25. 25. Ví dụ2: Người ta kiểm tra 1000 sản phẩm của mỗi công nhânvà kiểm tra 200 công nhân tham gia sản xuất, ta có kết quả sau: Vơi mức p = 0,99,có thể coi phân phối hỏng sản phẩm trên có tuân theo luật Poisson không? Số sản phẩm hỏng trong 1000 sản Số công nhân có số sản phẩm đó 0 1 2 3 4 109 65 22 3 1
 26. 26. 0 109 0 1,5434 108,68 0,001 1 65 65 0,3315 66,30 0,025 2 22 44 0,1011 20,22 0,157 3-4 4 13 0,0233 4,66 0,094 1 122 0,277
 27. 27. Các lớp Chi tiết quan sát được Oi 54,795 54,80 54,805 6 54,805 54,81 54,815 14 54,815 54,82 54,825 33 54,825 54,83 54,83 47 54,835 54,84 54,845 45 54,845 54,85 54,855 33 54,85 54,86 54,865 15 54,865 54,87 54,585 7 n= 200 Ví dụ 3: Vấn đề đặt ra là các số liệu quan sát đƣợc có tuân theo phân phối chuẩn không?
 28. 28. Giải:
 29. 29. Tính tƣơng tự các lớp khác ta có: Cáclớp
 30. 30. Tính X 2 6 6,02 -0,02 0,0004 14 14.74 -0,74 0,5476 33 31,46 1,54 2,3716 47 46,18 0,82 0,6724 45 46,74 -1,74 3,0276 33 32,52 0,48 0,2304 15 15,76 -0,76 0,5776 7 6,58 0,42 0,1764
 31. 31. Trong quá trình thực nghiệm chúng ta có quá nhiều sai số ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm. Vì thế phải nắm rõ từng loại sai số và cách khắc phục chúng để có kết quả thực nghiệm hoàn hảo nhất,
 32. 32. Tài liệu tham khảo 1. Xử Lý Số Liệu Thực Nghiệm Trong Kỹ Thuật-Nguyễn Doãn Ý, chương3. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ Thuật 2. Chuyên Đề: Sai số, nhiễu và cách khống chế-Ts Nguyễn Văn Huy, Đại Học Y Hà Nội 3. Xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm-Lê Đức Ngọc, chương 2 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 4. Bài giảng: xử lý kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê-Ths Trần Thị Phương Thảo, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 5. Bài giảng Phương Pháp Số -Ts.Phan Đăng Cầu,Ths. Phan Thị Hà (Học Viện Công Nghệ bưu chính Viễn Thông)
 33. 33. Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn nhiều hạn chế,mong thầy và các bạn góp ý để bài tiểu luận của chúng em được hoàn chỉnh hơn

×