Viet nam's standard rubber

793 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Viet nam's standard rubber

  1. 1. CÁC CH TIÊU LÝ HÓA C A CAO SU THIÊN NHIÊN ð NH CHU N K THU T THEO TIÊU CHU N C A VI T NAM (TCVN 3769: 2004) H ng SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR 5 1) Phương pháp th CV 60 CV 50 L 3L 10CV 10 20CV 20 Tên ch tiêu M ñông M nư c ngoài lô M ñông ngoài lô ho c m t 1. Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45µm, % m/m, TCVN 6089: 2004 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,08 0,16 0,16 (ISO 249: 1995) không l n hơn TCVN 6087: 2004 2. Hàm lư ng tro, % m/m không l n hơn 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 (ISO 247: 1990) TCVN 6091: 2004 3. Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 (ISO 1656: 1996) TCVN 6088: 2004 4. Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn 2) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 (ISO 248: 1991) TCVN 6092-2: 2004 5. ð d o ñ u ( Po ), không nh hơn - - 35 35 30 - 30 - 30 (ISO 2007: 1991) TCVN 6092-1: 2004 6. Ch s duy trì ñ d o (PRI ), không nh hơn 60 60 60 60 60 50 50 40 40 (ISO 2930: 1995) 7. Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn - - 4 6 - - - - - TCVN 6093: 2004 ð r ng gi a các m u, không l n hơn - - - 2 - - - - - (ISO 4660: 1999) +7 +7 TCVN 6090: 2004 o 3) (ISO 289-1: 1994) 8. ð nh t Mooney ML (1’ + 4’) 100 C 60 ± 5 50 ± 5 - - - - - 60 65 -5 -5 TCVN 6094: 2004 9. ð c tính lưu hóa 4) R R R R - R - R - (ISO 3417: 1991)10. Mã màu c a d i Da cam Trong Tr ng ñ c11. Mã màu c a ch ðen Xanh lá cây nh t ð tươi Nâu Vàng ð1) Có 3 c p h ng ph c a SVR 5 bao g m SVR 5WF (ch bi n t m nư c ngoài lô), SVR 5RSS (ép bành t t cao su xông khói) và SVR 5ADS (ép bành t t cao su xông hơi).2) Gi i h n c a nhà s n xu t không vư t quá 0,5%.3) Gi i h n c a nhà s n xu t ñ i v i cao su n ñ nh ñ nh t Mooney.4) ð th Rheograph (R) và ñ c tính lưu hoá ñư c kèm theo khi có yêu c u c a khách hàng.
  2. 2. PARAMETERS OF STANDARD VIETNAMESE RUBRER (SVR) (TCVN 3769: 2004) Approved under the Decision No 61/Qð-BKHCN dated January 19th 2005 of the Ministry of Science and Technology Grade SVR SVR SVR SVR SVR 5 SVR SVR SVR SVR 1) CV 60 CV 50 L 3L 10CV 10 20CV 20 Test method Parameter Field latex or Field latex material Field grade material sheet material1. Dirt content (max % wt) (retained on 45 TCVN 6089: 2004 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.08 0.16 0.16 micron sieve) (ISO 249: 1995) TCVN 6087: 20042. Ash content (max % wt) 0.40 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 (ISO 247: 1990) TCVN 6091: 20043. Nitrogen content ( max % wt) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 (ISO 1656: 1996) TCVN 6088: 20044. Volatile matter (max % wt) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 (ISO 248: 1991) TCVN 6092-2: 20045. Initial plasticity (Po) (min) - - 35 35 30 - 30 - 30 (ISO 2007: 1991) TCVN 6092-1: 20046. Plasticity retention index (PRI) (min) 60 60 60 60 60 50 50 40 40 (ISO 2930: 1995)7. Lovibond Color index (max) - - 4 6 - - - - - TCVN 6093: 2004 Difference between samples(max) - - - 2 - - - - - (ISO 4660: 1999) TCVN 6090: 2004 +7 +7 (ISO 289-1: 1994)8. Mooney viscosity ML (1’ + 4’) 100oC 60 ± 5 50 ± 5 - - - 60 - 65 - -5 -5 4) TCVN 6094: 20049. Cure R R R R - R - R - (ISO 3417: 1991)10. Color coding band Orange Transparent White opaque11. Color coding marker Black Light green Magenta Brown Yellow Red1) There are 3 sub-grades of SVR 5 including SVR 5 WF (Processed from Field latex), SVR 5RSS (Pressed bale of Rubber Smoked Sheet) and SVR ADS (Pressed bale of Air Dried Sheet).2) Min limits 0.5% of producer.3) Limit of producer for Constant Viscosity Mooney.4) Rheograph (R) and cure property are enclosed when customer requires.
  3. 3. Specifications ISO 2000 for block rubberParameters TSR CV TSRL TSR 5 TSR 10 TSR 20 TSR 50Dirt content on 44 sieve 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50(max % wt)Ash content 0.60 0.60 0.60 0.75 1.00 1.50(max % wt)Nitrogen content 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60(max % wt)Volatile matter 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80(max % wt)Wallace plasticity (Po - 30 30 30 30 30(min)Plasticity Retention Index 60 60 60 50 40 30(PRI) minColor max - 6 - - - -Mooney viscosity 60+/- 5 (Source: Rubber Asia. 2005. Asian Rubber Handbook and Directory 2005. p. 65)

×