Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gioi Thieu Utz Vinacafe Bmt

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gioi Thieu Utz Vinacafe Bmt

 1. 1. CÔNG TY CP ĐT VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN VINACAFE BUON MA THUOT
 2. 2. <ul><li>Ch ương trình chứng nhận </li></ul><ul><li>Utz Certified </li></ul><ul><li> </li></ul>
 3. 3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI Sản xuất bền vững -Tính truy nguyên -Tính minh bạch -An toàn thực phẩm -Ghi chép, lưu trữ thông tin -Tập huấn -Giám sát -Quyền lao động -An toàn trong lao động -Tự do văn hoá -Giáo dục -Chăm sóc sức khoẻ -Nhà ở -Nước sinh hoạt - Bảo vệ nguồn nước - Bảo vệ rừng - Bảo vệ động vật quý hiếm - Chống xói mòn - Quản lý sử dụng năng lượng - Sử dụng hoá chất có kiểm soát BỀN VỮNG THEO UTZ Sản xuất thiếu bền vững KHÁI NIỆM 1. Kinh tế 2. Môi trường 3. Xã hội
 4. 4. Xu thế của cà phê trên thị trường thế giới <ul><li>Các nước hiện đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và tính truy nguyên </li></ul><ul><li>Nhật: có luật mới về an toàn thực phẩm </li></ul><ul><li>Châu âu: quy định về huỷ bỏ trong 24 giờ </li></ul><ul><li>US: quy định an toàn thực phẩm </li></ul><ul><li>Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn, </li></ul><ul><li>muốn được thông tin tốt hơn </li></ul><ul><li>Họ muốn các thương hiệu quan tâm hơn đến điều này </li></ul><ul><li>Với các công ty bán lẻ, các thương hiệu, nhà rang xay </li></ul><ul><li>Mong muốn có sự đảm bảo cao, tính minh bạch và khả năng truy nguyên </li></ul><ul><li>Đòi hỏi những chương trình có uy tín và năng lực </li></ul><ul><li>Mong muốn một môi trường cung ứng cà phê cạnh tranh: hỗ trợ giải quyết những vấn đề của nhà sản xuất </li></ul><ul><li>Sự phát triển của nhà sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến những người mua cà phê chất lượng cao. </li></ul><ul><li>Với nhà sản xuất </li></ul><ul><li>Cần những chương trình giúp họ trở nên chuyên nghiệp </li></ul><ul><li>Cần thể hiện sự chuyên nghiệp trong sản xuất đáp ứng những yêu cầu của thị trường </li></ul>
 5. 5. UTZ CERTIFIED, sứ mệnh của chúng tôi <ul><li>“ Triển khai thực hiện một bộ tiêu chuẩn về kinh tế, xã hội và môi trường trong sản xuất và cung ứng cà phê một cách có trách nhiệm trên quy mô toàn cầu. “ </li></ul><ul><li>UTZ CERTIFIED trả lời hai câu hỏi </li></ul><ul><li>Cà phê đến từ đâu ? </li></ul><ul><li>C à phê được sản xuất như thế nào? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Hai Nhiệm vụ quan trọng </li></ul><ul><li>của tổ chức chứng nhận </li></ul><ul><li>UTZ CERTIFIED </li></ul>1. Hỗ trợ sản xuất 2. Marketing
 7. 7. 1. UTZ CERTIFIED HỖ TRỢ SẢN XUẤT : là thực hiện quản lý trang trại chuyên nghiệp, thực hiện những tiêu chuẩn mà chúng tôi tin tưởng TẬP 1 ĐẤT ĐAI – PHÂN BÓNNƯỚC TƯỚI ĐAI RỪNG, CHE BÓNG Solidaridad – Utz Certified – CAFECONTROL – WASI Cùng phối hợp thực hiện
 8. 8. Những điểm cơ bản của Bộ Nguyên tắc Kinh doanh Tính truy nguyên Quy trình quản lý kinh doanh có giám sát Lưu trữ thông tin An toàn thực phẩm Đào tạo Có quy trình đảm bảo an toàn và vệ sinh sản xuất Thanh tra hàng năm Xã hội Các quyền lao động (theo ILO, luật pháp quốc gia) Sức khoẻ và an toàn lao động Tiếp cận dịch vụ y tế Tiếp cận giáo dục Điều kiện nhà ở tốt Nước sinh hoạt Tự do thể hiện văn hoá Môi trường Chống xói mòn Sử dụng nông hoá phẩm có kiểm soát Giảm lượng nước sử dụng và giảm ô nhiễm Bảo vệ nguồn nước Sử dụng năng lượng Không phá rừng Bảo vệ loài có nguy cơ tuyệt chủng Quản lý trang trại chuyên nghiệp
 9. 9. S ản xuất tốt = quản lý tốt <ul><li>UTZ CERTIFIED tin r ằng mọi loại thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm </li></ul><ul><li>Ti êu chuẩn về nông hoá phẩm và phân bón: </li></ul><ul><ul><li>S ử dụng tối thiểu, chỉ sử dụng sản phẩm được phép dùng cho cà phê </li></ul></ul><ul><ul><li>Hu ấn luyện cách sử dụng hợp lý và an toàn </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghi ch ép việc sử dụng, hiệu chỉnh thiết bị sử dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>X ử lý phế thải hợp lý </li></ul></ul><ul><li>Quy tr ình sản xuất chống phát si nh nấm OTA </li></ul><ul><li>Khả năng truy nguyên giúp đảm bảo an toàn thực phẩm </li></ul><ul><li>T ại Nhật bản , UTZ CERTIFIED được coi như một công cụ tuân thủ luật mới về thực phẩm. </li></ul>
 10. 10. Những người trồng cà phê chuyên nghiệp <ul><li>UTZ CERTIFIED tin t ưỏng </li></ul><ul><li>s ản xuất chuyên nghiệp đảm bảo tính bền vững </li></ul><ul><li>Th ực hành quản lý trang trại tốt hơn  ch ất lượng & hi ệu quả </li></ul><ul><li>UTZ đem đến sự công nhận quốc tế là một nhà sản xuất tốt </li></ul><ul><li>UTZ giúp tạo điều kiện kinh doanh tốt hơn </li></ul><ul><ul><li>Ti ếp cận được thị trường (mới) </li></ul></ul><ul><ul><li>C ó vị thế tốt hơn trong kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>C ó quan hệ khách hàng dài hạn </li></ul></ul><ul><ul><li>C ó vị thê trong đàm phán thương mại </li></ul></ul><ul><ul><li>C ó nhiều cơ hội m arketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi á tốt hơn cho sản phẩm tốt hơn </li></ul></ul>
 11. 11. Khả năng truy nguyên = Tính minh bạch <ul><li>UTZ CERTIFIED tin tưởng vào Khả năng truy nguyên và Tính minh bạch </li></ul><ul><li>UTZ CERTIFIED triển khai hệ thống truy nguyên nguồn gốc dựa trên trang web, qua đó cho phép: </li></ul><ul><li>Theo d õi từng lô cà phê của bạn trực tuyến trên hệ thống của UTZ </li></ul><ul><li>Theo d õi để biết cà phê của bạn đến từ đâu </li></ul><ul><li>& Giúp thông tin tới người tiêu dùng nguồn gốc cà phê </li></ul>
 12. 12. Ghi chép bán hàng Ni ềm tin Minh bạch trong cung ứng cà phê The world of Utz Certified – Good Inside Ng ười SX Ng ười mua cuối cùng Người tiêu dùng Thông báo bán hàng Ng ười mua đầu tiên Mã số container 0-000-04-890
 13. 13. V í dụ về Khả năng truy nguyên nguồn gốc The world of Utz Certified – Good Inside
 14. 14. <ul><li>Utz Certified là NGO, phi lợi nhuận, hoạt động độc lập được quốc tế công nhận.Là chương trình cấp chứng chỉ cho sản xuất cà phê bền vững, có trách nhiệm trên quy mô toàn cầu. </li></ul><ul><li>Utz Certified cấp chứng chỉ cho tất cả các đối tượng có liên quan trong chuổi sản xuất cà phê </li></ul><ul><li>Utz Certified ban hành Bộ nguyên tắc được quốc tế công nhận. </li></ul><ul><li>Utz Certified ban hành các quy định có liên quan để thực hiện Bộ nguyên tắc. </li></ul><ul><li>Utz Certified Làm việc với bên độc lập thứ 3 về thanh tra giám sát. </li></ul><ul><li>Utz Certified làm việc với tất cả các bên có liên quan để hỗ trợ nhà sản xuất chứng nhận và tiêu thụ sản phẩm. </li></ul><ul><li>Cà phê được Utz Certified chứng nhận có ưu cạnh tranh trên thị trường thế giới và có giá thưởng </li></ul>GIỚI THIỆU UTZ CERTIFIED
 15. 15. <ul><li>Thành lập năm 1997 do 1 nhà rang xay Hà Lan và một nhà sản xuất tại Guatemala. </li></ul><ul><li>Tên củ trước đây là UTZ KAPEH, từ 2007 đổi tên thành UTZ CERTIFIED GOOD INSIDE nhưng bản chất của chương trình không thay đổi. </li></ul><ul><li>Năm 2002 Xâm nhập thị trường, trở thành 1 đơn vị độc lập và đến Việt Nam </li></ul><ul><li>Năm 2006 có mặt trên toàn cầu, có văn phòng đại diện tại 18 nước sản xuất và 3 khu vực tiêu thụ : Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật Bản. </li></ul><ul><li>Hiện có hơn 400 các công ty, các nhà sản xuất tham; hơn 300 các công ty rang xay, thương mại lớn nhỏ trên toàn thế giới tham gia. </li></ul><ul><li>Trong 5 năm trở lại đây Utz Certified được đánh giá là 1 trong những tổ chức cấp chứng nhận mạnh nhất và cũng là công cụ tốt để xâm nhập thị trường Mỹ và Nhật bản . </li></ul>LỊCH SỬ UTZ CERTIFIED
 16. 16. Buyer countries Producer countries
 17. 17. <ul><li>Sản xuất chuyên nghiệp </li></ul><ul><li>Khả năng truy nguyên </li></ul><ul><li>Minh bạch trong cung ứng. </li></ul><ul><li>Có sự hỗ trợ của chuyên gia địa phương. </li></ul><ul><li>Nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất cà phê. </li></ul><ul><li>Thể hiện uy tín, nâng cao tính cạnh tranh, hỗ trợ thương hiệu. </li></ul><ul><li>Thanh tra độc lập . </li></ul>GIÁ TRỊ CỦA UTZ CERTIFIED
 18. 18. KẾT QUẢ TẠI VIỆT NAM Đến 31/12/2008 : Tổng số có 15 đơn vị được chứng nhận Sản phẩm có chứng chỉ 54.000 tấn 14.000 ha 11.000 nông dân tham gia 7 đơn vị được chứng nhận nhà máy tham gia mua bán hàng Utz Dự kiến đến 31/12/2009: Nâng tổng số từ 15 lên 27đơn vị được chứng nhận Sản phẩm có chứng chỉ nâng từ 54.000 tấn lên 90.000 tấn Nâng diện tích chứng nhận từ 14.000 ha lên 22.000 ha Nâng tổng số 11.000 lên 18.000 nông dân tham gia Nâng 7 đơn vị được chứng nhận nhà máy lên 11 tham gia mua bán hàng Utz Sản phẩm cà phê có chứng chỉ xấp xỉ 10% sản phẩm toàn quốc PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN
 19. 19. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN UTZ
 20. 20. <ul><li>1. Tiếp cận, tìm hiểu và đăng ký </li></ul><ul><li>2. Giới thiệu chương trình để tìm hiểu kỷ hơn </li></ul><ul><li>3. Tổ chức quản lý để thực hiện chương trình </li></ul><ul><li>4. Lập kế hoạch hành động </li></ul><ul><li>5. Thực hiện kế hoạch </li></ul><ul><li>6. Tự đánh giá </li></ul><ul><li>7. Khắc phục những điểm còn tồn tại </li></ul><ul><li>8. Đánh giá lại </li></ul><ul><li>9. Mời thanh tra đánh giá cấp chứng chỉ. </li></ul>CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
 21. 21. <ul><li>Phải thực hiện đầy đủ các quy định trong bộ nguyên tắc yêu cầu : </li></ul><ul><li>Phải chấp hành mọi hướng dẫn của cán bộ phụ trách chương trình </li></ul><ul><li>Phải ghi chép đầy đủ các đầu tư vật tư đầu vào : Phân bón, thuốc BVTV, nước tưới, sản phẩm thu vào và bán ra. </li></ul><ul><li>Chỉ được phép sử dụng các loại thuốc BVTV cho phép trong danh mục của Mỷ, Châu Âu, Nhật Bản (cập nhật tại www.utzcertified.org ) </li></ul><ul><li>Hạn chế phun thuốc BVTV, nếu có phun thì phải chấp hành nguyên tắc 4 đúng, phải có phòng hộ, phải xử lý vỏ/bao bì tập trung, phải có biển báo nguy hiểm </li></ul><ul><li>Bón phân phải cân đối, vừa đủ, nên bón nhiều phân hửu cơ, giảm phân vô cơ. </li></ul><ul><li>Tưới nước không lãng phí, phải có biển báo vườn cây </li></ul><ul><li>Không đổ phân, phun thuốc khu vực cách suối 5 mét </li></ul>NÔNG DÂN PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ?
 22. 22. <ul><li>Phải thực hiện đầy đủ các quy định trong bộ nguyên tắc yêu cầu : </li></ul><ul><li>Hạn chế hái quả xanh để nang cao chất lượng sản phẩm </li></ul><ul><li>Không phơi cà phê trên sân đất, phải có dụng cụ che mưa. </li></ul><ul><li>Không được để cà phê bị mốc trong bất cứ trường hợp nào </li></ul><ul><li>Cà phê khô phải được bảo quản tốt, không gần chuồng trại gia súc, gần các sản phẩm có mùi. </li></ul><ul><li>Không sử dụng lao động trẻ em </li></ul><ul><li>Phải đối xử tốt với người làm công </li></ul><ul><li>Phải lưu trử đầy đủ các hóa đơn, chứng từ do người phụ trách yêu cầu. </li></ul>NÔNG DÂN PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ?
 23. 23. <ul><li>Được tập huấn kỷ thuật và các nội dung liên quan khác miễn phí hàng năm </li></ul><ul><li>Được nhận giá thưởng </li></ul><ul><li>Được hướng dẫn từng bước để quản lý sản xuất trên vườn cây chuyên nghiệp : Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn </li></ul><ul><li>Môi trường sản xuất được xanh, sạch, đẹp hơn </li></ul><ul><li>Được quan tâm chăm sóc sức khỏe, cuộc sống. </li></ul><ul><li>Quan hệ bình đẵng giữa các cấp quản lý có liên quan và trong cộng đồng. </li></ul>NÔNG DÂN SẺ ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?
 24. 24. <ul><li>TRÂN TRỌNG CẢM ƠN </li></ul>KẾT THÚC PHẦN GIỚI THIỆU

×