Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chinh Sach Cua Cong Ty

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Chinh Sach Cua Cong Ty

  1. 2. Bu«n ma thuét, 2009 CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG
  2. 3. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI NÔNG HỘ. * Chính sách của công ty: - Thu mua cà phê nhân đã được chứng nhận của nông hộ ngoài giá bán cộng thêm giá thưởng là 0 đồng/kg - Hỗ trợ nông hộ các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến cà phê, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và môi trường……. - Thông tin giá cả cà phê. - Cung cấp danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng và danh sách động vật quý hiếm cấm săn bắt tới nông hộ. - Kiểm tra, thanh tra loại bỏ những nông hộ không tuân thủ bộ nguyên tắc, nhằm tạo sự công bằng minh bạch giữa các nông hộ. - Hướng dẫn sử dụng và cung ứng phân bón vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất với điều kiện khả năng của công ty.
  3. 4. <ul><li>* Cam kết của nông hộ. </li></ul><ul><li>Bán toàn bộ sản phẩm cà phê nhân được chứng nhận thực hiện </li></ul><ul><li>theo bộ nguyên tắc, cho đại lý thu mua của của công ty đóng tại </li></ul><ul><li>địa phương. </li></ul><ul><li>Thực hành về nông nghiệp tốt trong quá trình chăm sóc cà phê </li></ul><ul><li>tại nông hộ. </li></ul><ul><li>Không ngừng cải tiến chất lượng cà phê theo </li></ul><ul><li>hướng bền vững. </li></ul><ul><li>Báo cáo hàng năm về diện tích, sản lượng cà phê </li></ul><ul><li>canh tác. Bên cạnh đó nêu lên những mặt thuận lợi, </li></ul><ul><li>khó khăn trong quá trình thực hiện. </li></ul><ul><li>(Nếu nông hộ không đáp ứng được các yêu cầu, thì </li></ul><ul><li>đơn vị có quyền không chấp nhận thành viên tham </li></ul><ul><li>gia của nông hộ). </li></ul>
  4. 5. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THU MUA <ul><li>* Chính sách của công ty: </li></ul><ul><li>Hỗ trợ tập huấn bộ nguyên tắc, chế biến bảo quản cà phê, vệ </li></ul><ul><li>sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. </li></ul><ul><li>Luôn hỗ trợ thông tin, đảm bảo thông tin giá cà phê luôn luôn </li></ul><ul><li>cập nhật và đúng với thị trường thế giới. </li></ul><ul><li>Đầu tư vật tư phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ </li></ul><ul><li>sản xuất với điều kiện khả năng của công ty. </li></ul><ul><li>Được cộng thêm giá thưởng ngoài giá bán là: 150 </li></ul><ul><li>đồng/kg cà phê được chứng nhận. </li></ul><ul><li>Được ứng tối đa 70% giá trị lô hàng nếu gửi kho </li></ul><ul><li>chưa bán với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm </li></ul>
  5. 6. <ul><li>* Cam của kết đại lý . </li></ul><ul><li>Thực hiện các yêu cầu bộ nguyên tắc Utz Certified </li></ul><ul><li>Khi thu mua cà phê được chứng nhận phải thể </li></ul><ul><li>hiện rõ trên giấy tờ như hoá đơn, phiếu nhập kho, </li></ul><ul><li>xuất kho, vận chuyển, lưu kho được để riêng và </li></ul><ul><li>trực quan nhận biết được là cà phê được chứng nhận. </li></ul><ul><li>Ghi chép đầy đủ các giấy tờ khác liên quan đến </li></ul><ul><li>cà phê được chứng nhận. </li></ul><ul><li>Bán toàn bộ cà phê được chứng nhận UtzCertifier </li></ul><ul><li>cho công ty. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI NHÓM TRƯỞNG. </li></ul><ul><li>* Chính sách của công ty: </li></ul><ul><li>Được tập huấn về bộ nguyên tắc. Kỹ thuật trồng, </li></ul><ul><li>chăm sóc và chế biến cà phê, vệ sinh an toàn thực phẩm, </li></ul><ul><li>an toàn lao động, môi trường. </li></ul><ul><li>Luôn đảm bảo thông tin giá cà phê được cập nhật và </li></ul><ul><li>đúng với thị trường thế giới. </li></ul><ul><li>Hướng dẫn sử dụng và cung ứng phân bón vật tư nông </li></ul><ul><li>nghiệp phục vụ sản xuất theo khả năng của công ty. </li></ul><ul><li>Phụ cấp cho nhóm trưởng là: 500.000 đồng/người/ tháng </li></ul><ul><li>(với số hộ dân tham gia từ 70- 90 hộ và trên 100ha) </li></ul>
  7. 8. <ul><li>* Cam kết của nhóm trưởng. </li></ul><ul><li>Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình </li></ul><ul><li>thực hiện bộ nguyên tắc của nhóm mình quản lý. </li></ul><ul><li>Ghi chép đầy đủ những khó khăn vướng mắc và </li></ul><ul><li>hướng xử lý gửi cho ban quản lý dự án phát triển cà </li></ul><ul><li>phê bền vững của công ty. </li></ul><ul><li>Tổng hợp báo cáo hàng năm về diện tích, sản lượng </li></ul><ul><li>cà phê canh tác theo bộ nguyên tắc. </li></ul><ul><li>(Nếu nhóm trưởng không đáp ứng được các yêu cầu </li></ul><ul><li>trên, thì đơn vị có quyền thay thế người khác để đảm </li></ul><ul><li>bảo lợi ích cho nông hộ và hiệu quả của dự án) . </li></ul>
  8. 9. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

×