Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Challenges In Implementing Sustainable Standards For Coffee In Vietnam

1,112 views

Published on

Published in: Sports, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Challenges In Implementing Sustainable Standards For Coffee In Vietnam

 1. 1. Những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chuẩn bền vững tại Việt nam Hội thảo Khu vực về phát triển cà phê bền vững Đà lạt, ngày 4 tháng 12 năm 2009
 2. 2. <ul><li>Một vài con số về ngành cà phê của Việt nam và các tiêu chuẩn bền vững về cà phê được áp dụng tại Việt nam </li></ul><ul><li>Liên minh mưa rừng nhiệt đới (Rainforest Alliance) tại Việt nam </li></ul><ul><li>UTZ Certified tại Việt nam </li></ul><ul><li>Hiệp hội 4C tại Việt nam </li></ul><ul><li>Câu hỏi & giải đáp </li></ul>Nội dung trình bày
 3. 3. <ul><li>Duy trì diện tích cà phê khoảng 460 nghìn ha. </li></ul><ul><li>Quy hoạch và đầu tư phát triển các vùng thâm canh trọng điểm chiếm 45% tổng diện tích. </li></ul><ul><li>Năng suất cà phê đại trà đạt 2,0 tấn/ha, trong đó năng suất vùng thâm canh trọng điểm đạt 2,4 tấn/ha. </li></ul><ul><li>Tăng chất lượng, an toàn, hiệu quả và sản xuất cà phê bền vững. </li></ul>Mục tiêu phát triển cà phê VN đến năm 2010 * <ul><li>Source: TS. Phan Huy Thông -Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tổng diện tích trồng cà phê : ~ 500.000 ha </li></ul><ul><li>Tổng số hộ sống dựa vào cà phê: ~ 600.000 </li></ul><ul><li>Tổng sản lượng cà phê: 800.000-1.000.000.000 tấn </li></ul><ul><li>Các tiêu chuẩn bền vững được áp dụng tại Việt nam: </li></ul><ul><ul><li>EurepGap (Trung Nguyên 2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>UTZ Kapeh/Certified (từ năm …) </li></ul></ul><ul><ul><li>4C (từ năm 2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mưa rừng nhiệt đới (từ năm 2009) </li></ul></ul>Một vài con số về ngành cà phê của Việt nam
 5. 5. Mưa rừng nhiệt đới – Phạm Thị Tường Vinh
 6. 6. <ul><li>The Rainforest Alliance (RA) is an International NGO working on conservation biodiversity and ensuring sustainable live-hoods </li></ul><ul><li>The Sustainable Agriculture Division of the Rainforest Alliance, based in San José, Costa Rica, is the international secretariat of the Sustainable Agriculture Network (SAN) </li></ul><ul><li>The SAN Promotes responsible farming practices. Help the farmers improve their livehoods, conserve natural resource and protect the environment. </li></ul><ul><li>Three Pillars: Sustainability- Environment, Ethics and Economy </li></ul>Overall Introduction of the Organisation
 7. 7. <ul><li>Focus on the 6 major commodity products in the tropical countries including: Banana, Coffee, Cocoa, Tea, Citrus and Flowers. </li></ul><ul><li>Presently in Vietnam, the RA is addressing only Coffee product </li></ul><ul><li>The companies that currently achieved the RA Certification in Vietnam </li></ul><ul><ul><li>Dakman Group in Buon Ma Thuot, Daklak Province, Vietnam </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecom Ho Chi Minh City, Vietnam </li></ul></ul>Overall Introduction of the Organisation
 8. 8. <ul><li>Coordinate with technical assistance providers to provide technical support to farmers, farmer groups, processors and exporters to facilitate RA Certification;   </li></ul><ul><li>the start of the development of local indicators (at least one stakeholder workshop resulting in a first draft). </li></ul><ul><li>  the start of producing illustrated handbooks for farmers, without duplicating existing handbooks developed </li></ul>Expected Agenda for 2010 - The key issues
 9. 9. Utz Certified – Nguyễn Văn Thiết
 10. 10. Điều kiện thực hiện chương trình Utz Certified <ul><li>Thực hiện Bộ nguyên tắc 11 chương175 điều khoản </li></ul><ul><ul><li>Chương 1 – 2 : Truy nguyên & quản lý : 18 điều </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương 3 – 9 : Thực hành nông nghiệp tốt : 87 điều </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương 10 – 11 : Xã hội & môi trường : 70 điều </li></ul></ul><ul><li>Đánh giá nội bộ hàng năm </li></ul><ul><li>Thanh tra hàng năm </li></ul>Vì một ngành cà phê bền vững
 11. 11. Những khó khăn khi thực hiện chương trình Utz Certified Chương 1 – 2 : Truy nguyên & quản lý - Tổ chức quản lý nhóm nông dân - Quản lý sản phẩm chứng nhận - Lưu trữ thông tin - Kỷ năng thị trường Chương 3 – 9 : GAP - Khó thay đổi tập quán củ - Ghi chép vật tư đầu vào - Tập quán hái xanh - Sân phơi không đủ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÓM (ICS) <ul><li>TẬP HUẤN THƯỜNG XUYÊN </li></ul><ul><li>CƠ CHẾ GIÁ CẢ </li></ul>Vì một ngành cà phê bền vững
 12. 12. Kết quả thực hiện chương trình Utz Certified <ul><li>Nâng cao năng lực / hỗ trợ quản lý </li></ul><ul><li>- Đào tạo khuyến nông cơ sở : 140 người </li></ul><ul><li>- Xây dựng tài liệu : GAP bằng video – tài liệu ToT </li></ul><ul><li>tài liệu hướng dẫn thực hiện Code - ICS </li></ul>2. Kết quả chứng nhận - 27 đơn vị sản xuất : 13 đơn vị quốc doanh, 14 nông hộ cá thể thông qua các nhà thương mại - 8 nhà máy chế biến - Nông dân tham gia : 18000 người - Diện tích cà phê : 28.000 ha - Sản lượng chứng nhận : 90.000 tấn Vì một ngành cà phê bền vững
 13. 13. Hiệp hội 4C – Cao Thanh Vân
 14. 14. <ul><li>Cuộc kiểm tra xác nhận đầu tiên của Hiệp hội 4C diễn ra tại Việt nam vào tháng 6.2007 </li></ul><ul><li>6 lớp tập huấn tiểu giảng viên đã được tổ chức tại Việt nam do Hiệp hội 4C và Cục Trồng trọt tổ chức </li></ul><ul><li>1 lớp tập huấn cho kiểm tra đánh giá viên </li></ul><ul><li>13 đơn vị 4C đã đăng ký, trong đó </li></ul><ul><ul><li>12 đơn vị 4C đã được kiểm tra đánh giá </li></ul></ul><ul><ul><li>16 cuộc đánh giá trên 12 đơn vị 4C </li></ul></ul><ul><ul><li>1 giấy phép được cấp theo chương trình benchmarking với RA </li></ul></ul><ul><li>Điều phối viên Kỹ thuật của 4C tại Việt nam – tháng 10.2009 </li></ul>Sự phát triển của Hiệp hội 4C tại Việt nam
 15. 15. Các đơn vị 4C đã được cấp phép tại Việt nam Quốc gia Số đơn vị 4C Tổng số bao dự tính Số đối tác kinh doanh Số công nhân Tổng diện tích trồng Việt nam 12 1,452,685 15,173 7,279 27,041
 16. 16. <ul><li>Phân tích các báo cáo đánh giá và khảo sát về nhu cầu tập huấn </li></ul><ul><li>Khía cạnh môi trường </li></ul><ul><ul><li>Quản lý rác thải – các chai lọ thuốc sâu vứt bừa bãi trong vườn </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý đất – không có phân tích đất, bón phân nhiều hơn cần thiết </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý nguồn nước – ít nhận thức về việc tiết kiệm sử dụng nước – tưới nước dư thừa </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo tồn hệ động thực vật bản địa – ít nhận thức – thường không được đề cập đến trong tập huấn cho bà con </li></ul></ul><ul><ul><li>Chất lượng của cà phê – chứa cà phê trong bao phân bón, thu hoạch quả xanh, phơi cà phê trên sân đát - ẩm mốc </li></ul></ul><ul><li>Khía cạnh xã hội </li></ul><ul><ul><li>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – thiếu hộp sơ cứu, dây điện ngỏn ngang và không an toàn, chứa thuốc trừ sâu và phân bón ngay trong nhà </li></ul></ul>Một số tồn tại trong việc thực hiện 4C tại VN
 17. 17. <ul><li>Tổ chức tập huấn về các nội dung thiết thực cho bà con </li></ul><ul><li>Xây dựng các tài liệu tập huấn có hình ảnh sinh động, dễ hiểu </li></ul><ul><li>Xây dựng các bản tự đánh giá cho cấp các đối tác kinh doanh </li></ul><ul><li>Tránh tập huấn chồng chéo cho bà con thông qua việc phối hợp giữa các tổ chức tiêu chuẩn (Utz Certified, Mưa rừng nhiệt đới và Hiệp hội 4C). </li></ul>Hướng khắc phục
 18. 18. Câu hỏi và giải đáp
 19. 19. Xin cảm ơn quí vị! <ul><li>Để biết thêm thông tin xin liên hệ: </li></ul><ul><li>Utz Certified: Nguyễn Văn Thiết- Trưởng đại diện tại Việt nam </li></ul><ul><ul><li>16A Ngô Gia Tự - Buôn Ma Thuột – DakLak – Việt nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobile: 091 403 8538 Fax: +84 500 956 599 </li></ul></ul><ul><ul><li>email: [email_address] </li></ul></ul><ul><li>Mưa rừng nhiệt đới: Phạm Thị Tường Vinh </li></ul><ul><ul><li>Mobile: 01273992039 Email: [email_address] </li></ul></ul><ul><li>Hiệp hội 4C: Đỗ Ngọc Sỹ - Điều phối viên kỹ thuật Việt nam </li></ul><ul><li>Phone: 0905160007 email: [email_address] </li></ul>

×