Lop tap huan

342 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lop tap huan

 1. 1. LỚP TẬP HUẤNLỚP TẬP HUẤNCHO CỘNG ĐỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNHCHO CỘNG ĐỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH135 GIAI ĐOẠN II, NĂM 2010135 GIAI ĐOẠN II, NĂM 2010ĐỐI TƯỢNG HỌC: NGƯỜI DÂN, CỘNG ĐỒNGĐỐI TƯỢNG HỌC: NGƯỜI DÂN, CỘNG ĐỒNGEa Bông, ngày 09/11/2010Ea Bông, ngày 09/11/2010
 2. 2. Chuyên đề:Chuyên đề:1. Chính sách dân tộc, tôn giáo.1. Chính sách dân tộc, tôn giáo.2. Quy chế dân chủ cơ sở.2. Quy chế dân chủ cơ sở.3. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn Chương trình 135.3. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn Chương trình 135.4. Chuyên đề theo đặc thù địa phương:4. Chuyên đề theo đặc thù địa phương:- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Ana giai đoạn 2008-2010- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Ana giai đoạn 2008-2010-- Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại huyện Krông AnaCải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại huyện Krông Ana- Những điều cần biết trong công tác phối hợp tiếp công dân của lãnh đạo H.Krông- Những điều cần biết trong công tác phối hợp tiếp công dân của lãnh đạo H.KrôngAnaAnaĐỐI TƯỢNG HỌC: NGƯỜI DÂN, CỘNG ĐỒNGĐỐI TƯỢNG HỌC: NGƯỜI DÂN, CỘNG ĐỒNGEa Bông, ngày 21-23/11/2010Ea Bông, ngày 21-23/11/2010
 3. 3. Chuyên đề 1:Chuyên đề 1: CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, TÔN GIÁOCHÍNH SÁCH DÂN TỘC, TÔN GIÁOĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚCĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚCVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCI. QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCI. QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC1. Khái niệm về dân tộc1. Khái niệm về dân tộc2. Quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc2. Quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộcII. CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAII. CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA1. Khái niệm về chính sách dân tộc1. Khái niệm về chính sách dân tộc2. Nội dung của chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta2. Nội dung của chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước taIII. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAIII. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAĐỐI VỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỪ NĂM 2001ĐỐI VỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỪ NĂM 2001ĐẾN NAYĐẾN NAY
 4. 4. CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔNCHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔNGIÁOGIÁOI. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆTI. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆTNAMNAM1. Tôn giáo ở Việt Nam1. Tôn giáo ở Việt Nam2. Tôn giáo ở Đắk Lắk2. Tôn giáo ở Đắk LắkII. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁOII. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO1. Phương hướng, quan điểm, chủ trương đối với tôn giáo1. Phương hướng, quan điểm, chủ trương đối với tôn giáo2. Những chính sách cụ thể2. Những chính sách cụ thểA. PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Ngày18/6/2004)A. PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Ngày18/6/2004)B. Nghị định 22/NĐ-CP, ngày 1/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫnB. Nghị định 22/NĐ-CP, ngày 1/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫnthi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 5. 5. Thu hoạch cà phêThu hoạch cà phê
 6. 6. Dệt thổ cẩmDệt thổ cẩm
 7. 7. Chăn nuôi BòChăn nuôi Bò
 8. 8. Chăn nuôi heoChăn nuôi heo
 9. 9. Chăn nuôi gàChăn nuôi gà
 10. 10. Học mayHọc may
 11. 11. Rượu cầnRượu cần
 12. 12. CÁC CHUYÊN ĐỀCÁC CHUYÊN ĐỀ 2010CHUYEN DECHUYEN DE 1. DAN TOC, TON GIAO.doc2010CHUYEN DECHUYEN DE 1. DAN TOC, TON GIAO.doc 2010CHUYEN DECHUYEN DE 6. CHINH SACH TREN DIA BAN 135.d2010CHUYEN DECHUYEN DE 6. CHINH SACH TREN DIA BAN 135.do 2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 KTXH HUYEN KRONGANA.doc2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 KTXH HUYEN KRONGANA.doc 2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 CAI CACH THU TUC HANH CHINH.d2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 CAI CACH THU TUC HANH CHINH.d 2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 QUY DINH TIEP CONG DAN.doc2010CHUYEN DECHUYEN DE 7 QUY DINH TIEP CONG DAN.doc 2010CHUYEN DEDMUC 1 CUA VÀ TG GQ.xls2010CHUYEN DEDMUC 1 CUA VÀ TG GQ.xls

×