Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com

4,527 views

Published on

Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam. nhận thêm các video học autocad miễn phí tại autocadbox.com

Published in: Education
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0984.990.180 hoặc zalo 0984.990.180 (Miss. Huyền) or mail hotrolamslide@gmail.com----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: hotrolamslide@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • anh vô thêm trang autocadbox.com để nhận video nhé
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com

 1. 1. CHỮ/Text _Layer:KC-TEXT 1.QUYĐỊNHCHUNGCHOCHỮ 2.TÊNHÌNHVẼCỦACÁCBẢNVẼCHÍNH:MẶTBẰNG,MẶTĐỨNG,MẶTCẮT 3.TÊNHÌNHVẼCỦACÁCBẢNVẼCHITIẾT: 4.GHICHÚTHÍCHCHOHÌNHVẼ+GHICHÚTHÍCHNHIỀUDÒNG: _Font:Romans_Widthfactor:0.75 _Height:2.5 KÍCHTHƯỚC/Dimension 2.STYLEDIM: _Layer:KC-DIM 1.QUYĐỊNHCHUNGKÍCHTHƯỚC _Textfont:Romans _Widthfactor:0.75 _Textheight:2.5 _Textcolor:màu4 _Extendbeyondticks:1.2 _Extendbeyonddimlines:1.2 _Baselinespacing:7.5 _Linecolor:màu1 _Offsetfromorigin:0.0 _Arrowhead:Architecturalstick _Arrowsize:1.2 _Offsettextfromdimline:0.8 _Linecolor:màu1 _Useoverallscaleof:1.0 _Scalefactor: _DIMstyle:1_2;1_5;1_10;1_15;1_20;1_25;1_30;1_40;1_50;1_100;1_150;1_200;1_250;1_300;1_400;1_500 KÍCHTHƯỚC/Dimension 1.LỚPVÀCÁCTHUỘCTÍNH 2.NÉTIN _Chilàm2loạinétinchuẩnchocácbảnvẽA4;A3;A2vàloạichobànvẽA1;A0(copytrongthưmụcnétinchuẩn). KÝHIỆU/Symbols chógi¶i/DESCRIPTIONkýhiÖu/SYMBOLS 1tÇng LỚPVÀCÁCTHUỘCTÍNH/Layer nhiÒutÇng _1 KT-MB01 1_ b¶ngvËtliÖu(trongmodel) VẬTLIỆU/Material 2;5;10;15;20;25;30;40;50;100;150;200;300 3.KÍCHTHƯỚCCHUẨNVÀKÝHIỆUDẪNHƯỚNGGHICHÚ:: 4.KHOẢNGCÁCHGIỮACÁCĐƯỜNGKÍCHTHƯỚC TÊN/Naming YearMonthDay_Company_Contents_index0(hoặcA,B,C) Vídụ:080302_ILAG_columndetailshoặc080302_ILAG_thuyetminhthietkekythuat_indexA 1.QUYĐỊNHCHUNGCHOTÊNFILE _Trườnghợpđãtạothưmụcriêngchotừngcôngtythìphầntênfilesẽcònngắngọnnhưsau: YearMonthDay_Contents_index0(hoặcA,B,C) Vídụ:080302_columndetailshoặc080302_thuyetminhthietkekythuat_indexA 2.QUYĐỊNHCHUNGCHOTÊNBẢNVẼKẾTCẤU KiÓuTØlÖScale T¦ßngmÆtc¾tansi31 MÉu bªt«ngcètthÐpBt-01 Bªt«nglãtAr-conc Bªt«ngsáiWood03 BT®¸d¨mtriang C¸tt«nnÒncross §Êttùnhiªnhound §¸héchoney SáiHex ansi34Kimlo¹i ®èit­îng 20 1.0 0.5 0.4 10 5 5 10 10 4 sµnbanc«ng10ansi32 sµnkhuVSansi3720 0.2ar-b816T¦ßngmÆt®øng ®ÊtC¸t0.5ar-sand 5®Êtbïn,sÐtyÕugrass 5®Êt¸sÐtar-rroof KÍHIỆUĐƯỜNGDẪNGHICHÚ: NHẬNTHÊMVIDEOMIỄNPHÍTẠI AUTOCADBOX.COM

×