SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Download to read offline
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
M_01 M_01 M_01 M_01
M_01 M_01 M_01 M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02 M-02
M-02 M-02
M-02 M-02
M-02 M-02
M_03 M_03
M_03 M_03
M_04
M_04
GM1(300*600)
GM1(300*600)
GM2(300*600)
GM2(300*600)
GM2(300*600)
GM3(300*600)
GM3(300*600)
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-01
MẶTBẰNG KẾTCẤUMÓNG
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
M_03
M_03
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_03
M_03
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_04
M_04
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
GM1(300*600)
GM1(300*600)
GM3(300*600)
GM2(300*600)
GM3(300*600)
GM2(300*600)
GM2(300*600)
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-02
3D -DIỄNHỌA MBKC MÓNG
TỈLỆ:()
3D-MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
4
A
100 750 750 100
1500
1700
1300600300
1002200100
2400
100 750 850
1600
1700
30060050
900
50 250 250 50
11
500
1Ø14a150
2 Ø14 a150
3 12 Ø18
4Ø10a100
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
4
100750750100
1700
100300300700600
6001300
1900
250250
500
5050
2 2
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
4 Ø10 a100
Ø183
4
A
250 250
500
600300
900
3 12 Ø18
4Ø10a100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :20
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-03
CHI TIẾTMÓNG M01
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTBẰNGMÓNGM01
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT1-1
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT2-2
GM3(300*600)
(Cotcovaicautruc)
M_01
(Co Cot C01 (500*900))
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
Ø183
4 Ø10 a100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-04
DIỄN HỌA3DMÓNG M01
TỈLỆ:()
3D-MÓNGM01 TỈLỆ:()
3D-MÓNGBỐTRÍTHÉPM01
TỈLỆ:()
3D-CỤMBULÔNGMÓNGM01
1
A
100 220 1280 100
1500
1700
100120060080220100
2100
2300
2208060050
900
220 80 200 50
500
11
1Ø14a150
2 Ø14 a150
3 12 Ø18
4Ø10a100
1
1
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
1
1001000500100
1500
1700
50
2001100300300100
1900
220 280
500
22
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
4 Ø10 a100
Ø183
1
A
280220
500
680220
900
4 Ø10 a100
3 12 Ø18
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :20
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-05
CHI TIẾTMÓNG M02
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTBẰNGMÓNGM02
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT1-1MÓNGM02
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT2-2MÓNGM02
CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc)
GM2(300*600)
GM3(300*600)
(Co Cot C02 (500*900))
M-02
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-06
DIỄN HỌA3DMÓNG M02
TỈLỆ:()
3D-MÓNGM02
TỈLỆ:()
3D-BỐTRÍTHÉPMÓNGM02
TỈLỆ:()
3D-BULÔNGMÓNGM02
8
A
100 900 300 300 900 100
2400
2600
1003007002600100
3600
3800
50 600 50
700
100100050
1150
11
2 Ø18 a150
1Ø18a150
4Ø10a100
3 12 Ø18
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
8
100 1200 1200 100
2400
2600
2001100300300100
1900
2000
300 300
600
22
2 Ø18 a150
1Ø18 a150
Ø183
4 Ø10 a100
8
A
300300
600
70080220
1000
4 Ø10 a100
3 12 Ø18
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :25
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
NXHY
KC-07
CHI TIẾTMÓNG M03
TỈLỆ:( 1:25)
MẶTBẰNGMÓNGM03
TỈLỆ:( 1:25)
MẶTCẮT1-1MÓNGM03
TỈLỆ:( 1:25)
MẶTCẮT2-2MÓNGM03
M_03
GM2(300*600)
(CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12)
(C03(600*1000))
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø18 a150
1 Ø18 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-08
DIẾN HỌA3DMÓNG M03
TỈLỆ:()
3D- MÓNGM03
TỈLỆ:()
3D-THÉPMÓNGM03
TỈLỆ:()
3D- BULONGMONGM03
1
B
100 300 270 1030 100
1600
1800
100400400400100
1200
1400
2
2
1 Ø18 a150
2Ø14a150
37Ø18
4 Ø10 a100
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
B
100 400 400 400 100
1200
1400
1003003001100200
1900
2000
33
2 Ø14 a150
1Ø18 a150
Ø183
4Ø10a1001
B
200200
400
350
570
4Ø10 a100
3 8 Ø18
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :20
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-09
CHI TIẾTMÓNG M04
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTBẰNGMÓNGM04
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT1-1MÓNGM04
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮT2-2MÓNGM04
GM2(300*600)
CỘT C4.2 (C200*200*6*8)
M_04
(Co Cot C04 (400*570))
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø14 a150
1 Ø18 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-10
DIỄN HỌA3DMÓNG M04
TỈLỆ:()
3D-MÓNGM04 TỈLỆ:()
3D-THÉPMÓNGM04
TỈLỆ:()
3D-BULÔNGMÓNGM04
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
A B C
8000 8000
100600
5
5
1 Ø18 a100
2 Ø18 a100
3 Ø14 a2004 Ø8 a150 1 Ø18 a100 4 Ø8 a150
D
E F G
3 Ø14 a200
2 Ø18 a100
3 Ø14 a200
8000 8000 8000
24000
M-02
M_01
M_01
M_01
13 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
CỘT C2.2 (Cot C2.2)
CỘT C2.3 (Cot C2.2)
CỘT C2.4 (Cotcovaicautruc)
CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc)
GM1(300*600)
GM1(300*600)
(Co Cot C01 (500*900))
4 Ø8 a150
1500
5970
1500
6500
1500
6500
1500
900
500
900 500
900 500
(Co Cot C01 (500*900))
(Co Cot C01 (500*900))
M_01
M_01
M-02
GM1(300*600)
GM1(300*600)
1 3 Ø18
4 Ø8 a150
23 Ø18
3 2 Ø14
CỘT C2.3 (Cot C2.2)
CỘT C2.2 (Cot C2.2)
CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc)
900 500
900
500
500900
1500
6500
1500
5970
1500
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
10
100400200
600
100300100
500
1 3 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
4 Ø8 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
NXHY
KC-11
CHI TIẾTDẦMDM1
TỈLỆ:(1:75)
MẶTCẮTDỌCDẦMDM1
TỈLỆ:()
3D-DẦMMÓNGDM1
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTA-ADẦMDM1
Tầng 1
+0.000
ABCD
600100
8000 8000 8000
24000
A
A
1 3 Ø18
Ø182
4 Ø8 a150 4 Ø8 a1504 Ø8 a150
(Co Cot C04 (400*570))
(Co Cot C04 (400*570)) M-02
M_04
M_04
M-02
GM2(300*600)
GM2(300*600)
2 3 Ø18
1 3 Ø18
4 Ø8 a150
4 Ø8 a150
CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc)
CỘT C4.2 (C200*200*6*8)
CỘT C4.2 (C200*200*6*8)
CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc)
500
900
570
400
570
400
500
900
2100
5520
1200
6800
1200
5520
2100
Tầng 1
+0.000
1
100 300 100
500
200400100
700
1 3 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
4 Ø8 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-12
CHI TIẾTDẦMDM2
TỈLỆ:(1:75)
MẶTCẮTDỌCDẦMDM2
TỈLỆ:()
3D-DẦMMÓNGDM2
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTA-ADẦMDM2
Tầng 1
+0.000
1 2 3
220 4000 8000
600100
5
5
1 3 Ø18
2 3 Ø18
32 Ø14
4 Ø10 a150 4 Ø10 a150
4 5 6 7
8000 7500 500
15500
1 Ø18 a100
3 2 Ø14
2 Ø18 a100
4 Ø10 a150 4 Ø10 a150
1 3 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
4Ø10 a150
900
500
900
500
900
500
1500
6500
1500
6500
1500
5470
1500
(Co Cot C01 (500*900))
M_01
M-02
M_01
M_01(Co Cot C01 (500*900))
M-02
(Cotcovaicautruc)
(Cotcovaicautruc)
(Cotcovaicautruc)
CỘT C3.1 (Cotcovaicautruc)
1 3 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
4 Ø10 a150(Cotcovaicautruc)
CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc)
M-02
M_01
900
500
500
900
1500
1970
1500
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
A
200400100
600
100 300 100
500
1 3 Ø18
2 3 Ø18
3 2 Ø14
4 Ø10 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
KC-13
CHI TIẾTDẦMDM3
TỈLỆ:( 1:50)
MẶTCẮTDỌCDẦMMÓNGDM3
TỈLỆ:()
3D-DẦMMÓNGDM3
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTA-ADẦMDM3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
A
A
B
B
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
KHUNGKH2
KHUNGKH1
KHUNGKH1
KHUNGKH2
KHUNGKH3
KHUNGKH3
KHUNGKH3
KHUNGKH3
KHUNGKH3
KHUNGKH4
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-14
MẶTBẰNGKẾTCẤU KHUNG
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKẾTCẤUKHUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-15
3DKẾTCẤUKHUNG
TỈLỆ:()
3DBỐTRÍKHUNGCHOCÔNGTRÌNH
ABCDEFG
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
8000 8000 8000 8000 8000 8000
48000
553120012001200120012003000200
10538500
23814501450145014501450145014501450145014501450145014501450145014501066
238 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1066
24503 24503
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :150
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
PHẠM VĂN LƯƠNG
PHẠM VĂNTÌNH
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-16
CẤUTẠOKHUNG KH1
TỈLỆ:(1:160)
CÂUTẠOKHUNGKH1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKHUNGKH1
G
45 120120120120120120120120 105
1110
2001995200020002000485
243000120012001200120068020
8524176
90 310 90
490
PL-240*1110*20
PL-90*8*945PL-90*8*815PL-90*8*685PL-90*8*555PL-240*490*24
PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-90*150*8
A
KC-17
C
KC-17
Tầng 1
+0.000
G
90 310 90
490
PL-240*490*24
BULÔNGM24
BB
9
G
9031090
490
2045020
490
2020020
240
6012060
240
PL-240*490*24
LỖ KHOAN D28
G
Cos Đỉnh Cột
+8.500
45 120 120 120 120 120 120 120 120 105
1110
2020
PL-90*8*945
PL-90*150*8
PL-240*1110*20 DD 33
9
G
45 120 120 120 120 120 120 120 120 105
1110
90 1000 20
1110
6012060
240 PL-240*1110*20
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-17
CẤU TẠO CỘTC1.1
TỈLỆ:(1:40)
CẤUTẠOCỘTC1.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTCHÂNCỘTA
TỈLỆ:( 1:10)
MẶTCẮTB-B
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTĐỈNHCỘTC
TỈLỆ:( 1:10)
MẶTCẮTD-D
PL-240*1110*20
PL-90*8*945
PL-90*8*815
PL-90*8*685
PL-90*8*555
PL-240*490*24
PL-90*150*8
XÀGỒC150*50*20*1.8
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
BULÔNGD30
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
PL-240*490*24
BU LÔNG D30
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
XÀ GỒ C150*50*20*1.8
PL-90*8*815
PL-240*1110*20 BU LÔNG D24
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-18
3D DIỄNHỌA CỘTC1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTCHÂNCỘTC1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTĐẦUCỘTC1.1
Cos Đỉnh Cột
+8.500
45 120120120120120120120120105
1110
2082340
2000
2000
2000
2125
907
1450
1450
1450
1450
1450
827
PL-12*200*8986
4512812812812812845
730
PL-90*988*8
PL-90*866*8
PL-90*755*8
PL-90*645*8
PL-910*900*8
PL-(528-976)*8138*8
PL-240*1110*20
PL-200*12*8147
B
KC-19
G
Cos Đỉnh Cột
+8.500
45 120 120 120 120 120 120 120 120 105
1110
2053429336
PL-90*988*8
PL-240*1110*20
9
G
45 120 120 120 120 120 120 120 120 105
1110
6012060
240
PL-240*1110*20
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
LỖ KHOAN D22
4512812812812812845
730
PL-240*730*16
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
PL-240*730*16
9
6012060
240
4512812812812812845
730
PL-240*730*16
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-19
CẤU TẠO KÈOK1.1
TỈLỆ:(1:35)
CÂUTẠOKÈOK1.1
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTA-K1.1
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTMỐINỐIĐẦUKÈO
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTB-K1.1
TỈLỆ:( 1:20)
2-2-K1.1
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-90*988*8
PL-90*866*8
PL-90*755*8
PL-90*645*8
PL-240*730*16
PL-240*1110*20
PL-910*900*8
PL-(528-976)*8138*8
PL-200*12*8147
PL-12*200*8984
PL-90*150*8
PL-200*883*12
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-12*200*8984
PL-240*1110*20
PL-910*900*8
PL-90*150*8
PL-200*883*12
PL-200*12*8147
PL-(528-976)*8138*8
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
PL-200*12*8147
PL-12*200*8984
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*730*16
PL50*150*8
PL-(528-976)*8138*8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-20
3D DIỄN HỌAKÈO K1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACT1-K1.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K1.1
4512812812812812845
730
4513013013045
480
1191
1450
1450
1450
1450
1450
511
PL-200*10*8952
PL-90*475*8
PL-90*420*8
PL-90*365*8
PL-90*310*8
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
PL-200*10*8970
PL-240*730*16
PL-240*480*16 A
KC-21
3
KC-21
480
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
PL-240*480*16
45130
130
13045
1
1
1
1
9
6012060
240
4513013013045
480
PL-240*480*16
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
LỖ KHOAN D22
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
45128
128
128
128
128
PL-240*730*162
2
9
4512812812812812845
730
6012060
240
PL-240*730*16
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-21
CẤU TẠO KÈOK1.2
TỈLỆ:(1:30)
CÂUTẠOKÈOK1.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K1.2
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K1.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K1.2
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K1.2
PL-90*475*8
PL-90*420*8
PL-90*365*8
PL-90*310*8
PL-240*480*16
PL-240*730*16
PL-200*10*8970
PL-200*10*8952
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-(280-530)*8969*6
PL-200*10*8970
PL-200*10*8952
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*480*16
PL-(280-530)*8969*6 PL-200*10*8970
PL-200*10*8952
PL-240*730*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-(280-530)*8969*6
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-22
3D DIỄN HỌAKÈO K1.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K1.2 TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K1.2
4513013013045
4512024017024012045
238
1450
1450
1450
1450
231
PL-240*480*16
PL-90*360*8
PL-90*520*8
PL-90*680*8
PL-240*980*16
PL-200*10*6125
PL-200*10*6224
PL-(280-780)*6170*6
A
KC-23
B
KC-23
44131
130
13045
480
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
PL-240*480*16
1
1
1
1
D
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
4512024017024012145
980
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
PL-240*980*162
2
9
6012060
240
4513013013045
480
PL-240*480*16
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
LỖ KHOAN D22
9
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
6012060
240
4512024017024012045
PL-240*980*16
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-23
CẤU TẠO KÈOK1.3
TỈLỆ:( 1:20)
CÂUTẠOKÈOK1.3
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K1.3 TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTB-K1.3
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K1.3
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K1.3
PL-90-360*8
PL-90*520*8
PL-90*680*8
PL-(280-780)*6170*6
PL-200*10*6125
PL-200*10*6224
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*480*16
PL-240*980*16
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-200*10*6224
PL-(280-780)*6170*6
PL-200*10*6125PL-240*480*16
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-200*10*6224
PL-(280-780)*6170*6
PL-200*10*6125
PL-240*980*16
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-24
3D DIỄN HỌAKÈO K1.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K1.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K1.3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
KÈOK2.1
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.1
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
CỘT C2.1
500*200*6*10
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.3
500*200*6*10
CỘT C2.4
500*200*6*10
CỘT C2.3
500*200*6*10
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.1
500*200*6*10
8000 8000 8000 8000 8000 8000
48000
200300035205001480658382712985
2501450
145014501450
145014501450
1450145014501450
145014501450
14501450831 8311450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450250
CỘT C2.1
500*200*6*10
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.3
500*200*6*10
CỘT C2.4
500*200*6*10
CỘT C2.3
500*200*6*10
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.1
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
KÈOK2.1
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
KÈOK2.1
250*200*6*8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :150
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-25
CẤUTẠOKHUNG KH2
TỈLỆ:(1:175)
CẤUTẠOKHUNGKH2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKHUNGKH2
G
1
1
60 120 60
240
1612612001200120012001200297624
9142
60 120 60
240
10
40 170 260 170 40
680
1612612001200120012001200297624
70 100100100 70
162626550592624
A
KC-26
B
KC-26
4
KC-26
Tầng 1
+0.000
10
40 170 260 170 40
680
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
CỘT C2.1
500*200*6*10
22
10
G
40 170 260 170 40
680
6012060
24010
70 100 100 100 70
440
PL-240*440*16
BU LÔNG M20
CỘT C2.1
500*200*6*10
33 33
7010010010070
440
6012060
240
PL-240*440*16 LỖ KHOAN D22
10
10 1178 250 10 530 10
385 550
8463388
4012040
200
400304200
2046020201652212
1070
PL-10*100*530
PL-8*100*522
PL-10*250*550
PL-12*250*375
4BULÔNGM24
2U200*50*4
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
KC-26
CHI TIẾTCỘTC2.1
TỈLỆ:(1:40)
1-1-C2.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-C2.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-C2.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-C2.1
TỈLỆ:( 1:10)
3-3-C2.1
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTC-C2.1
CỘT C2.1
500*200*6*10
PL-240*680*24BU LÔNG M24
XÀGỒC150*200*20*1.8
PL-240*440*16 BU LÔNG M20
PL-240*680*16
BU LÔNG M24
CỘT C2.1
500*200*6*10
PL-240*440*16BU LÔNG M20
CỘT C2.1
500*200*6*10
PL-8*100*522
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-10*100*530
DẦM CẦU TRỤC DCT1
CỘT C2.1
500*200*6*10
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-27
3D- DIỄN HỌACỘTC2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-C2.1
F
60 120 60
240
3278520647624
60 120 60
1
1
10
40 170 260 170 40
680
70 100
100
100 70
16181115012001200120012001200297624
1633011049030550592624
PL-240*680*24
PL-480*6*6464
PL-384*6*3812
PL-240*440*16
55037510
A
KC-28
B
KC-28
4
KC-28
Tầng 1
+0.000
10
40 170 260 170 40
680
PL-240*680*24
CỘT C2.2
500*200*6*10
BU LÔNG M24
22
10
F
40 170 260 170 40
680
6012060
240
PL-240*680*24BU LÔNG M24
10
70 100 100 100 70
440
PL-240*440*16
CỘT C2.2
500*200*6*10
BU LÔNG M20
33 F
7010010010070
440
PL-240*440*16LỖ BU LÔNG D22
10
105301037510
550385
935
2046010
30
1652212
520550
1070
4012040
200
PL-480*6*6464
PL-384*6*3812
DẦM CẦU TRỤC
PL-10*700*100
PL-12*250*375
PL-10*250*550
PL-8*375*522
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-28
CHI TIẾTCỘTC2.2
TỈLỆ:(1:45)
CẤUTẠOCỘTC2.2
TỈLỆ:(1:45)
1-1-C2.2
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTA-C2.2
TỈLỆ:( 1:20)
2-2-C2.2
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTB-C2.2
TỈLỆ:( 1:20)
3-3-C2.2
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTC-C2.2
PL-240-680*24
BU LÔNG M24
DẦM CẦU TRỤC DCT2
DẦM CẦU TRỤC DCT1
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-240*440*16
PL-384*6*3812PL-480*6*6464
KÈOK2.1
250*200*6*8
BU LÔNG M24
PL-240*680*24
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.2
500*200*6*10
KÈOK2.1
250*200*6*8
PL-240*440*16
BU LÔNG M20
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-384*6*3812PL-480*6*6464
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-29
3D - DIỄN HỌA CỘTC2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-C2.2
E
60 120 60
KÈOK2.2
250*200*6*8
4483515550592624
1
1
10
40 170 260 170 40
680
70 100
100
100 70
161811200115012001200120012001200297624
164511520550592624
50316476
550385
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
A
KC-30
B
KC-30
4
KC-30
Tầng 1
+0.000
10
40 170 260 170 40
680
CỘT C2.3
500*200*6*10
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
22
10
E
40 170 260 170 40
680
6012060
240
PL-240*680*24
CỘT C2.3
500*200*6*10
BU LÔNG LỖ D22
10
70 100 100 100 70
440
PL-240*440*16BU LÔNG M20
33
10
E
7010010010070
440
10
105301037510
550385
2046020
20
1652212
4012040
200
520550
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
PL-10*700*100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-30
CHI TIẾTCỘTC2.3
TỈLỆ:(1:45)
CẤUTẠOCỘTC2.3
TỈLỆ:(1:45)
1-1-C2.3
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTA-C2.3
TỈLỆ:( 1:20)
2-2-C2.3
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTB-C2.3
TỈLỆ:( 1:20)
3-3-C2.3
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTC-C2.3
PL-240*490*24
BU LÔNG M24
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*440*16
KÈODCT-02
500*200*6*10
KÈODCT-02
500*200*6*10
BU LÔNG M24
CỘT C2.4
500*200*6*10
PL-240*680*24
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*440*16
KÈODCT-02
500*200*6*10
KÈODCT-02
500*200*6*10
PL-12*250*375
PL-8*100*522
PL-10*100*530
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-31
3D - DIỄN HỌA CỘTC2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-C2.3
D
245926550205005617
1
1
10
70100
100
10070
4017026017040
168712001200115012001200120012001200297624
16561750020550592624
61376476
A
KC-32
B
KC-32
C
KC-32
Tầng 1
+0.000
10
4017026017040
680
CỘT C2.4
500*200*6*10PL-240*680*24
BU LÔNG M24
22
10
D
40 170 260 170 40
680
6012060
240
PL-240*680*24
CỘT C2.4
500*200*6*10
LỖ KHOAN D28
10
7010010010070
440
PL-240*440*16
BU LÔNG M20
33 33
10
D
7010010010070
440
6012060
240
10
10 1178 250 10 530 10
385 550
2046020
20
1652212
PL-8*100*522
PL-8*100*522
520550
PL-384*6*5012PL-480*6*36464
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-32
CHI TIẾTCỘTC2.4
TỈLỆ:( 1:50)
CẤUTẠOCỘTC2.4
TỈLỆ:( 1:50)
1-1-C2.4
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTA-C2.4
TỈLỆ:( 1:20)
2-2-C2.4
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTB-C2.4
TỈLỆ:( 1:20)
3-3-C2.4
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTC-C2.4
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
PL-240*440*16
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
BU LÔNG M20 CỘT C2.4
500*200*6*10
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*440*16
BU LÔNG M20
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-384*6*5012
PL-480*6*6464
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-8*100*522
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-33
3D - DIỄN HỌA CỘTC2.4
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC2.4
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C2.4
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C2.4
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-2.4
60 120 60
240
1618540
241
903
1450
1450
1450
1450
1450
833
PL-200*8*8985
7832
120
882
PL-200*8*8834
PL-234*6*8819
4511311311345
430
A
KC-34
B
KC-34
G
33 60 120 60
240
18540
16225
PL-240*440*16
PL-200*240*8
CỘT C2.1
500*200*6*10
KÈOK2.1
250*200*6*8
BU LÔNG M20
33
4511311311345
430
KÈOK2.1
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-90*90*8
PL-240*430*16
2
2
2
2
7010010010070
440
6012060
240
PL-240*440*16
CỘT C2.1
500*200*6*10
BU LÔNG LỖ D22
10
6012060
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK2.1
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-34
CHI TIẾTKÈO K2.1
TỈLỆ:(1:30)
CHITIẾTKÈOK2.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K2.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K2.1
TỈLỆ:( 1:10)
3-3-K2.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K2.1
KÈOK2.1
250*200*6*8
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.1
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CỘT C2.1
500*200*6*10
KÈOK2.1
250*200*6*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*440*16
KÈOK2.1
250*200*6*8
CỘT C2.2
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*430*16
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-35
3D DIỄN HỌAKÈO K2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K2.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K2.1
4511311311345
430
4511311311345
430
1203
1450
1450
1450
1450
1450
515
PL-200*8*8968
7055
120
1793
PL-200*8*8968
PL-234*6*8968A
KC-36
B
KC-36
2
2
4511311311345
430
KÈOK2.1
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-240*430*16
PL-90*90*8
2
2
10
6012060
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK2.1
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
4511311311345
430
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-240*430*16
1
1
PL-90*90*81
1
10
6012060
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK2.2
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-36
CHI TIẾTKÈO K2.2
TỈLỆ:(1:30)
CHITIẾTKÈOK2.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K2.2
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K2.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K2.2
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K2.2
KÈOK2.2
250*200*6*8
CỘT C2.3
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-240*430*16
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-240*430*16
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-37
3D - DIỄN HỌA KÈO K2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K2.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K2.2
4511311311345
430
45120120115
400
60 120 60
240
213
1450
1450
1450
1450
215
PL-200*8*6228
PL-200*8*6192
A
KC-38
B
KC-38
1
1
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-90*90*8
PL-90*90*8
10
6012060
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK2.2
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
33
60 120 60
240
45120120115
400
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
CỘT C2.4
500*200*6*10
2
2
33
33
11512012045
400
7010010010070
PL-240*400*16
CỘT C2.4
500*200*6*10
PL-240*440*16
BU LÔNG M20
LỖ KHOAN D22
33
10
D
7010010010070
440
6012060
240
PL-240*440*16
CỘT C2.4
500*200*6*10
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-38
CHI TIẾTKÈO K2.3
TỈLỆ:( 1:25)
CẤUTẠOKÈOK2.3
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K2.3
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K2.3
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K2.3
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K2.3
TỈLỆ:( 1:10)
3-3-K2.3
KÈOK2.3
250*200*6*8
CỘT C2.4
500*200*6*10
PL-240*430*16
PL-240*400*16
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*400*16
KÈOK2.3
250*200*6*8KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*400*16
PL-240*440*16
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-39
3D -DIỄN HỌAKÈO K2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K2.3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K2.3
A B C D
200300055004485
12985
833 1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1127
833
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1127
217 1000 302
2171000302
250175
250175
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
CỘT C3.1
500*200*6*10
8000 8000 8000
24000
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :80
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-40
CẤUTẠOKHUNG KH3
TỈLỆ:(1:80)
CẤUTẠOKHUNGKH3
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
CỘT C3.1
500*200*6*10
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-41
3D -DIỄN HỌAKHUNGKH3
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKHUNGKH3
162354550592624
297612001200120012001054
16883024
40 170 260 170 40
680
65 95959595 65
510
550 385
935
A
KC-42
B
KC-42
3
KC-42
Tầng 1
+0.000
A
40 170 260 170 40
680
CỘT C3.1
500*200*6*10
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
11
A
CỘT C3.1
500*200*6*10
PL-240*510*16BU LÔNG M20
PL-90*90*8
22
3
A
4017026017040
680
6012060
240
PL-240*680*24
CỘT C3.1
500*200*6*10
LỖ KHOAN D28
65 95 95 95 95 65
510
6012060
240
PL-240*510*16CỘT C3.1
500*200*6*10
LỖ KHOAN D22
10 530 10 250 8117 10
550 385
49030550
1070
5010050
PL-480*6*6464PL-480*6*6464
PL-10*700*100
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-10*100*530
PL-12*250*375
PL-16*250*925
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-42
CẤU TẠO CỘTC3.1
TỈLỆ:(1:35)
CẤUTẠOCỘTC3.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-C3.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-C3.1
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-C3.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-C3.1
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTC-C3.1
PL-480*6*6464
PL-384*6*2353
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
PL-240*510*16
PL-10*700*100
PL-610*250*550
PL-12*250*375
PL-8*375*522PL-10*100*530
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
BU LÔNG M20
CỘT C3.1
500*200*6*10
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
CỘT C3.1
500*200*6*10
PL-240*510*16
BU LÔNG M20
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
CỘT C3.1
500*200*6*10
2U160*50*4
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-10*100*530
PL-16*250*925 PL-8*100*522
PL-10*700*100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-43
3D- DIỄN HỌACỘTC3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-C3.1
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
65 95 95 95 95 65
510
835
1450
1450
1450
801
4513013013045
480
46037
497
A
KC-44
B
KC-44
22
65 95 95 95 95 65
510
16429241
497
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
CỘT C3.1
500*200*6*10
65 95 95 95 95 65
510
6012060
240
PL-240*510*16
CỘT C3.1
500*200*6*10
LỖ KHOAN D22
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
45130130
13045
PL-90*90*81
1
1
1
60 120 60
240
4513013013045
480
PL-240*480*16
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-44
CẤU TẠO KÈOK3.1
TỈLỆ:( 1:20)
CẤUTẠOKÈOK3.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K3.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K3.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K3.1
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K3.1
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*510*16
BU LÔNG M20
PL-240*480*16
BU LÔNG M20
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
PL-90*542*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
PL-240*480*16
PL-90*90*8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-45
3D - DIỄN HỌA KÈO K3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKÈOK3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K3.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K3.1
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
615
1450
1450
1450
1127
4513013013045
480
4513513513513545
630
PL-292*6*4025
PL-292*6*4025
A
KC-46
B
KC-46
1
1
45130
130
13045
480
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
BU LÔNG M201
1
60 120 60
240
4513013013045
480
PL-240*480*16
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
LỖ KHOAN D22
4513513513513545
630
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
PL-240*630*16
PL-90*900*8
2
2
60 120 60
240
4513513513513545
630
PL-240*630*16
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-46
CẤU TẠO KÈOK3.2
TỈLỆ:( 1:20)
CẤUTẠOKÈOK3.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K3.2
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K3.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K3.2
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K3.2
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
PL-240*480*16
PL-240*630*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*480*16
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
BU LÔNG M20
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
PL-240*630*16
BU LÔNG M20
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-47
3D - DIỄN HỌA KÈO K3.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKÈOK3.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K3.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K3.2
A B C D
8000 8000 8000
24000
200300055004485
13185
837 1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450 922 201
837
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
922201
CỘT C4.1
500*200*6*10
CỘT C4.1
500*200*6*10
KÈOK4.1
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
KÈOK4.1
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :80
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-48
CẤUTẠOKHUNG KH4
TỈLỆ:(1:80)
CẤUTẠOKHUNGKH4
CỘT C4.1
500*200*6*10
CỘT C4.2
200*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
KÈOK4.1
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
KÈOK4.1
250*200*6*8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-49
3D -DIỄN HỌAKHUNGKH4
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKHUNGKH4
40 170 260 170 40
680
550 385
935
59265502657
24913316
45
100
100
100
100 65
PL-480*6*6464
PL-384*6*2656
A
KC-50
C
KC-50
B
KC-50
45 100 100 100 100 65
510
PL-240*510*16
PL-90*90*8
BU LÔNG M20
11
45 100 100 100 100 65
510
6012060
240
CỘT C4.1
500*200*6*10
PL-240*510*16
LỖ KHOAN D22
Tầng 1
+0.000
40 170 260 170 40
680
CỘT C4.1
500*200*6*10
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
22
4017026017040
680
6012060
240
PL-240*680*24
CỘT C4.1
500*200*6*10
LỖ KHOAN D28
CỘT C4.1
500*200*6*10
10 530 10 250 8 117 10
1252216520
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-10*100*530
PL-10*700*100
2U200*50*4
PL-16*250*925
PL-8*100*522
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
NXHY
KC-50
CẤU TẠO CỘTC4.1
TỈLỆ:(1:40)
CẤUTẠOCỘTC4.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-C4.1
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-C4.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-C4.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-C4.1
TỈLỆ:(1:15)
CHITIẾTC-C4.1
BU LÔNG M24
PL-240*680*24
PL-16*250*925
PL-12*250*375
PL-10*100*530
PL-10*250*550
PL-240*510*6 BU LÔNG M20
PL-480*6*6464
PL-384*6*2656
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
CỘT C4.1
500*200*6*10
CỘT C4.1
500*200*6*10
PL-240*510*16
BU LÔNG M20
KÈOK4.1
250*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
PL-10*100*530
PL-12*250*375
PL-10*250*550
PL-8*100*522
DẦMCT DCT01
500*200*6*10
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-51
3D - DIỄN HỌA CỘTC4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTC-C4.1
60 10060
220
42115012001200120012001200303416
A
KC-52
B
KC-52
Tầng 1
+0.000
60 100 60
220
CỘT C4.2
200*200*6*8
PL-220*220*16
11
6010060
220
6010060
220
PL-220*220*16
CỘT C4.2
200*200*6*8
LỖ KHOAN D24
CỘT C4.2
200*200*6*8
2
2
15
214
PL-180*226*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
40 100 40
180
17650
226
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-52
CẤU TẠO CỘTC4.2
TỈLỆ:(1:45)
CẤUTẠOCỘTC4.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-C4.2
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-C4.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-C4.2
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-C4.2
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
BU LÔNG M20PL-220*200*16
PL-226*180*8
BU LÔNG M20
CỘT C4.2
200*200*6*8
BU LÔNG M20
PL-220*220*16
CỘT C4.2
200*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
PL-180*226*8
BU LÔNG M20
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-53
3D - DIỄN HỌA CỘTC4.2TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACỘTC4.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-C4.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-C4.2
45100 100 100 100 65
510
16430
4511311311345
430
837
1450
1450
1450
799
PL-234*6*5625
A
KC-54
B
KC-54
11
KÈOK4.1
250*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
45 100 100 100 100 65
PL-90*90*8
PL-90*242*8
BU LÔNG M20
45 100 100 100 100 65
510
6012060
240
PL-240*510*16
CỘT C4.1
500*200*6*10
LỖ KHOAN D22
2
2
KÈOK4.2
250*200*6*8KÈOK4.1
250*200*6*8
4511311311345
430
60 120 60
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK4.1
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-54
CẤU TẠO KÈOK4.1
TỈLỆ:( 1:20)
CẤUTẠOKÈOK4.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K4.1
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K4.1
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K4.1
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K4.1
KÈOK4.1
250*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-55
3D DIỄN HỌAKÈO K4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKÈOK4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K4.1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K4.1
4511311311345
430
4511311311345
430
619
1450
1450
1450
922
201
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
A
KC-56
B
KC-56
2
2 KÈOK4.2
250*200*6*8
KÈOK4.1
250*200*6*8 4511311311345
60 120 60
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK4.1
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
4511311311345
430
KÈOK4.2
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*6*8
PL-90*90*8
3
3
60 120 60
240
4511311311345
430
PL-240*430*16
KÈOK4.2
250*200*6*8
LỖ KHOAN D22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-56
CẤU TẠO KÈOK4.2
TỈLỆ:( 1:20)
CẤUTẠOKÈOK4.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTA-K4.2
TỈLỆ:( 1:10)
2-2-K4.2
TỈLỆ:( 1:10)
CHITIẾTB-K4.2
TỈLỆ:( 1:10)
1-1-K4.2
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-57
3D - DIỄN HỌA KÈO K4.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKÈOK4.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTA-K4.2
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌACTB-K4.2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6 7 8 9 10
A A
B
B
C
D
E
F
G
B
B
1
1
DẦMCT DCT-01
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-03
500*200*6*10
DẦMCT DCT01
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-03
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-58
MẶTBẰNG BỐ TRÍ DẦMCẦU TRỤC
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẤUTRỤC
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-01
500*200*6*10
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-59
3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ DCT
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẦUTRỤC
125 990 1000 1000 875
3990
30020054905
500500
50020
520
PL-10*200*490
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480
PL-10*200*3970
PL-10*200*3970
CỘT H250*200*6*8
U160*50*5
PL-14*200*200
AA
B
BC
C
125 990 1000 1000 875
3990
5010050
200
50100 3790 50
2070103103103120
5010050
200
PL-10*200*3970
PL-20*200*515
LỖ KHOAN D26
LỖ KHOAN D26
6 90890 6
200
2046020
500
PL-10*200*3970
PL-8*90*480
PL-10*200*3970
PL-10*200*3970
PL-10*200*3970
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-20*200*515CỘT C4.1
500*200*6*10
CỘT C3.1
500*200*6*10H250*200*6*8
PL-14*200*200
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :20
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-60
CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-01
TỈLỆ:( 1:20)
CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-01
TỈLỆ:( 1:20)
A-A-DCT-01
TỈLỆ:( 1:20)
B-B-DCT-01
TỈLỆ:( 1:20)
C-C-DCT-01
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-01
990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990
7980
11510310310390
50020
PL-20*200*515
PL-10*200*7940
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480
PL-20*200*515
PL-8*480*7940
PL-10*200*7940
B
B
C
C
AA
990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990
5010050
5010050
40 7890 50
CỘT C3.1
500*200*6*10
CỘT C3.1
500*200*6*10
2U200*504
DCT-02
500*200*6*10
PL-10*700*100
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
6 188 6
200
2046020
500
PL-8*90*480
PL-10*200*7940
PL-8*90*480
5010050
200
207010310310310020
520
PL-10*200*7940
PL-20*200*515
PL-10*200*7940
LỖ KHOAN D26
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-61
CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-02
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-02
TỈLỆ:( 1:25)
MẶTCẮTA-A-DCT-02
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-02
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTB-B-DCT-02
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTC-C-DCT-02
465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125
7590
50020
520
30020054905
500500
PL-10*200*7560
PL-10*200*7560
PL-20*200*515
CỘT H250*200*6*8
PL-14*200*200
PL-10*200*490
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480
PL-8*480*7560
2U160*50*5
AA
B
B C
C
465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125
7590
5010050
200
50 7390 10050
5010050
5010050
200
2070103103103120
520
PL-10*200*7560
PL-20*200*515
PL-10*200*7560
LỖ KHOAN D26
6 188 6
200
2046020
500
PL-10*200*7560
PL-8*90*480
PL-10*200*7560
CỘT C3.1
500*200*6*10
CỘT C3.1
500*200*6*10
H250*200*6*8
U160*50*5
2U200*50*4
PL10*700*100
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-10*200*7560
PL-10*200*7560
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-62
CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-03
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-03
TỈLỆ:( 1:25)
MẶTCẮTA-A-DCT-03
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTB-B-DCT-03
TỈLỆ:( 1:20)
MẶTCẮTC-C-DCT-03
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-03
125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865
7990
30020054905
500500
50020
PL-10*200*7960
PL-10*200*7960
CỘT H250*200*6*8
PL-14*200*200
U160*50*5
PL-10*200*490
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480
PL-20*200*515
AA
2
2
3
3
125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865
7990
50100 7790 50
5010050
200
5010050
5010050
4050103103103120
520
PL-10*200*7960
PL-20*200*515
PL-10*200*7960
LỖ KHOAN D26
6 188 6
200
2046020
500
PL-10*200*7960
PL-8*90*480
PL-10*200*7960
CỘT C2.1
500*200*6*10
CỘT H250*200*6*8
CỘT C2.2
500*200*6*10
DCT-04
500*200*6*10
DCT-02
500*200*6*10
PL-510*700*100
2U200*50*4
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-8*90*480
PL-20*200*515
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
As
indicated
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-63
CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-04
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-04
TỈLỆ:( 1:25)
A-A-DCT-04
TỈLỆ:( 1:20)
B-B-DCT-04
TỈLỆ:( 1:20)
C-C-DCT-04
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-04
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG04'XMG05'XMG04'
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG04'XMG05'XMG04'
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-03XMG-01
XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03'
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02
XMG-03XMG-01
XMG-03XMG-01
XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03'
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-64
MẶTBẰNGBỐ TRÍXÀ GỒ
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒMÁI
XMG-04XMG-04
XMG-04XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-05
XMG-04
XMG-03
XMG-02
XMG-02
XMG-02
XMG-04
XMG-05
XMG-04
XMG-01
XMG-02
XMG-02
XMG-02
XMG-03
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-65
3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ XÀ GỒ
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMBXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒ
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
+ SỬ DỤNG GIẰNG THÉP TRÒN Ø18
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-66
MẶTBẰNGBỐ TRÍGIẰNG MÁI
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGBỐTRÍGIẰNGMÁI
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
500 3000 500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2000 500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
3985120012001200120012009001200900200
XGT-06 XGT-03 XGT-02 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01
XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-03 XGT-03 XGT-03
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :170
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-67
XÀGỒTƯỜNG TRỤC1-10
TỈLỆ:(1:200)
MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10
12345678910
40008000800080007500500800080008000
60000
2003000120012001200120012003985
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-06XGT-03XGT-02XGT-03XGT-01
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-03XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-03 XGT-03XGT-03
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-68
XÀGỒTƯỜNG TRỤC10-1
TỈLỆ:(1:200)
MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1
A B C D E F G
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
48000
2003000120012001200120012003985
13185
XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-01 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01
XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01
XGT-01' XGT-02 XGT-02 XGT-02
XGT-02' XGT-02 XGT-02
XGT-04 XGT-04
XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 ??
XGT-03 XGT-03
XGT-02
XGT-02
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :150
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-69
XÀGỒTƯỜNGTRỤC A-G
TỈLỆ:(1:175)
MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
20030001200120012001200
XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-02XGT-01
XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-02XGT-02XGT-01'
XGT-02XGT-02'
XGT-04
XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-04
XGT-01XGT-03XGT-01
XGT-01'XGT-02
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01XGT-02XGT-01
XGT-01'
?
XGT-03XGT-03 XGT-03
XGT-02 XGT-02'
39851200 XGT-02
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :175
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-70
XÀGỒTƯỜNGTRỤC G-A
TỈLỆ:(1:175)
XÀGỒTƯỜNGMẶTĐỨNGTRỤCG-A
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCG-A
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KC-71
3D -DIỄN HỌA KẾTCẤU
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKẾTCẤU
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-00
3D - DIỄN HỌA KIẾN TRÚC
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAKIẾNTRÚCCÔNGTRÌNH
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
+0.000
+0.000
D1
S1
S1 S1
S1
S1
S1 S1
S1
S1
S1
S1S1S1S1S1 D1 D1
D1
D1D1
D1D1
D1
D1
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
B
B
S=866.51 m²
KHOHÀNG1P01
S=1156.08 m²
KHOHÀNG2P02
1
1 CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-01
MẶTBẰNG KIẾN TRÚC
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
800080008000
24000
4000 8000 8000 8000 7500
A
A
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-02
MẶTBẰNG KIẾN TRÚC DIỄNHỌA
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCDIỄNHỌA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
80008000
4000 8000 8000 8000 7500
CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M
MÁNG NƯỚC
TÔN LD DÀY 0.45MM
ÚPNÓCKHỔ600
MÁNG NƯỚC
TÔN LD DÀY 0.45MM
A
A
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-03
MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000
60000
24000
80008000
4000 8000 8000 8000 7500
CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M
MÁNG NƯỚC
TÔN LD DÀY 0.45MM
ÚPNÓCKHỔ600
MÁNG NƯỚC
TÔN LD DÀY 0.45MM
A
A
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-04
MBKTTẦNGMÁI DIỄN HỌA
TỈLỆ:(1:200)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIDIỄNHỌA
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-05
3D-DIỄN HỌAMBKTNHÀ XƯỞNG
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-06
3D - DIỄN HỌAMẶTBẰNG MÁI
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGMÁI
A B C D E F G
250 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250
48000
CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M
XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M
CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M
TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM
MÁNG NƯỚC
TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM
99853000200
13185
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :150
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-07
MẶTĐỨNG KIẾN TRÚCA-G
TỈLỆ:(1:175)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-G
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCA-G
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
8000 8000 8000 8000 8000 8000
250 48000 250
200300055004485
12985
CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M
XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M
TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM
MÁNG THOÁT NƯỚC
TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM
MÁNG THOÁT NƯỚC
CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :175
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-08
MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤCG-A
TỈLỆ:(1:175)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCG-A
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCG-A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
25060000250
448555003000200
13185
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :190
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-09
MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-10TỈLỆ:(1:200)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-10
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT1-10
12345678910
40008000800080007500500800080008000
25060000250
200300055004485
13185
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :200
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER
NXHY
KT-10
MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC10-1
TỈLỆ:(1:200)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC10-1
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT10-1
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
250 48000 250
200900120090055004485
13185
M
N
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :150
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-11
MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
TỈLỆ:(1:175)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-AM
MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM
XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8
VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3
N
NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM
LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ
NỀN CÁT SAN LẤP
ĐẤT TỰ NHIÊN
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTA-A
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
A B C D
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
200300055004485
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
24000
2009001200900360012007004485
M
N
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017
+ ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI
LUONGTRAINER.COM
1 :110
CÔNG TY ABC
KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN
TỔ CHỨC THI CÔNG
NHÀXƯỞNG
LUONGTRAINER.COM
LUONGTRAINER.COM
LƯƠNG TRAINER
NXHY
KT-12
MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B
TỈLỆ:(1:120)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B
M
MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM
XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8
VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3
N
NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM
LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ
NỀN CÁT SAN LẤP
ĐẤT TỰ NHIÊN
TỈLỆ:()
3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTB-B

More Related Content

What's hot

CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1The Light
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến Thu
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến ThuSổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến Thu
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến ThuDung Tien
 
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGChương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGLe Nguyen Truong Giang
 
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khối
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khốihướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khối
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khốiHuy Nguyen
 
Thiết kế lan can
Thiết kế lan canThiết kế lan can
Thiết kế lan canVan Hieu
 
Giáo trình kiến trúc công nghiệp
Giáo trình kiến trúc công nghiệpGiáo trình kiến trúc công nghiệp
Giáo trình kiến trúc công nghiệpshare-connect Blog
 
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1The Light
 
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang MinhGiáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minhshare-connect Blog
 
Phương pháp lực 14-8-20-
Phương pháp lực 14-8-20-Phương pháp lực 14-8-20-
Phương pháp lực 14-8-20-Anh Anh
 
đò án tốt nghiệp ngành xây dựng
đò án tốt nghiệp ngành xây dựngđò án tốt nghiệp ngành xây dựng
đò án tốt nghiệp ngành xây dựngDinh Do
 
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định KiếnThiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiếnshare-connect Blog
 
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitBản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitKiến Trúc KISATO
 
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấu
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấuBóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấu
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấuKiến Trúc KISATO
 
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1The Light
 
Hệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtHệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtTtx Love
 
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thôn
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị ThônBài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thôn
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thônshare-connect Blog
 
Chương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiChương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiVương Hữu
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...https://www.facebook.com/garmentspace
 

What's hot (20)

CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 2 CƠ KẾT CẤU 1
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến Thu
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến ThuSổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến Thu
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng-Nguyến Tiến Thu
 
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGChương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
 
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khối
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khốihướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khối
hướng dẫn đồ án BT 2- khung nhà BTCT toàn khối
 
Xác định nội lực và chuyển vị của dầm đơn chịu tải trọng tĩnh, HAY
Xác định nội lực và chuyển vị của dầm đơn chịu tải trọng tĩnh, HAYXác định nội lực và chuyển vị của dầm đơn chịu tải trọng tĩnh, HAY
Xác định nội lực và chuyển vị của dầm đơn chịu tải trọng tĩnh, HAY
 
Thiết kế lan can
Thiết kế lan canThiết kế lan can
Thiết kế lan can
 
Giáo trình kiến trúc công nghiệp
Giáo trình kiến trúc công nghiệpGiáo trình kiến trúc công nghiệp
Giáo trình kiến trúc công nghiệp
 
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1
CHƯƠNG 3 CƠ KẾT CẤU1
 
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang MinhGiáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
 
Phương pháp lực 14-8-20-
Phương pháp lực 14-8-20-Phương pháp lực 14-8-20-
Phương pháp lực 14-8-20-
 
đò án tốt nghiệp ngành xây dựng
đò án tốt nghiệp ngành xây dựngđò án tốt nghiệp ngành xây dựng
đò án tốt nghiệp ngành xây dựng
 
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định KiếnThiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
 
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitBản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
 
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấu
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấuBóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấu
Bóc trần quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép_kỹ sư kết cấu
 
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
 
Hệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtHệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đất
 
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thôn
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị ThônBài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thôn
Bài tập Thiết kế Kết Cấu Thép - Trần Thị Thôn
 
Chương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiChương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước mái
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ởNguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc Đại học Ngoại...
 

More from Kiến Trúc KISATO

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdfKiến Trúc KISATO
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảKiến Trúc KISATO
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmKiến Trúc KISATO
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíKiến Trúc KISATO
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngKiến Trúc KISATO
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Kiến Trúc KISATO
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcKiến Trúc KISATO
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuKiến Trúc KISATO
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngKiến Trúc KISATO
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhKiến Trúc KISATO
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnKiến Trúc KISATO
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngKiến Trúc KISATO
 

More from Kiến Trúc KISATO (20)

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
 

Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D

 • 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M_03 M_03 M_03 M_03 M_04 M_04 GM1(300*600) GM1(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) GM3(300*600) GM3(300*600) CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-01 MẶTBẰNG KẾTCẤUMÓNG TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 • 2. M_03 M_03 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_03 M_03 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_04 M_04 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 GM1(300*600) GM1(300*600) GM3(300*600) GM2(300*600) GM3(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-02 3D -DIỄNHỌA MBKC MÓNG TỈLỆ:() 3D-MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 • 3. 4 A 100 750 750 100 1500 1700 1300600300 1002200100 2400 100 750 850 1600 1700 30060050 900 50 250 250 50 11 500 1Ø14a150 2 Ø14 a150 3 12 Ø18 4Ø10a100 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 4 100750750100 1700 100300300700600 6001300 1900 250250 500 5050 2 2 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 4 Ø10 a100 Ø183 4 A 250 250 500 600300 900 3 12 Ø18 4Ø10a100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-03 CHI TIẾTMÓNG M01 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM01 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2
 • 4. GM3(300*600) (Cotcovaicautruc) M_01 (Co Cot C01 (500*900)) 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 Ø183 4 Ø10 a100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-04 DIỄN HỌA3DMÓNG M01 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM01 TỈLỆ:() 3D-MÓNGBỐTRÍTHÉPM01 TỈLỆ:() 3D-CỤMBULÔNGMÓNGM01
 • 5. 1 A 100 220 1280 100 1500 1700 100120060080220100 2100 2300 2208060050 900 220 80 200 50 500 11 1Ø14a150 2 Ø14 a150 3 12 Ø18 4Ø10a100 1 1 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 1 1001000500100 1500 1700 50 2001100300300100 1900 220 280 500 22 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 4 Ø10 a100 Ø183 1 A 280220 500 680220 900 4 Ø10 a100 3 12 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-05 CHI TIẾTMÓNG M02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1MÓNGM02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2MÓNGM02
 • 6. CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) GM2(300*600) GM3(300*600) (Co Cot C02 (500*900)) M-02 Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-06 DIỄN HỌA3DMÓNG M02 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM02 TỈLỆ:() 3D-BỐTRÍTHÉPMÓNGM02 TỈLỆ:() 3D-BULÔNGMÓNGM02
 • 7. 8 A 100 900 300 300 900 100 2400 2600 1003007002600100 3600 3800 50 600 50 700 100100050 1150 11 2 Ø18 a150 1Ø18a150 4Ø10a100 3 12 Ø18 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 8 100 1200 1200 100 2400 2600 2001100300300100 1900 2000 300 300 600 22 2 Ø18 a150 1Ø18 a150 Ø183 4 Ø10 a100 8 A 300300 600 70080220 1000 4 Ø10 a100 3 12 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :25 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-07 CHI TIẾTMÓNG M03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTBẰNGMÓNGM03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮT1-1MÓNGM03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮT2-2MÓNGM03
 • 8. M_03 GM2(300*600) (CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12) (C03(600*1000)) Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø18 a150 1 Ø18 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-08 DIẾN HỌA3DMÓNG M03 TỈLỆ:() 3D- MÓNGM03 TỈLỆ:() 3D-THÉPMÓNGM03 TỈLỆ:() 3D- BULONGMONGM03
 • 9. 1 B 100 300 270 1030 100 1600 1800 100400400400100 1200 1400 2 2 1 Ø18 a150 2Ø14a150 37Ø18 4 Ø10 a100 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 B 100 400 400 400 100 1200 1400 1003003001100200 1900 2000 33 2 Ø14 a150 1Ø18 a150 Ø183 4Ø10a1001 B 200200 400 350 570 4Ø10 a100 3 8 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-09 CHI TIẾTMÓNG M04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1MÓNGM04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2MÓNGM04
 • 10. GM2(300*600) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) M_04 (Co Cot C04 (400*570)) Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø14 a150 1 Ø18 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-10 DIỄN HỌA3DMÓNG M04 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM04 TỈLỆ:() 3D-THÉPMÓNGM04 TỈLỆ:() 3D-BULÔNGMÓNGM04
 • 11. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 A B C 8000 8000 100600 5 5 1 Ø18 a100 2 Ø18 a100 3 Ø14 a2004 Ø8 a150 1 Ø18 a100 4 Ø8 a150 D E F G 3 Ø14 a200 2 Ø18 a100 3 Ø14 a200 8000 8000 8000 24000 M-02 M_01 M_01 M_01 13 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 CỘT C2.2 (Cot C2.2) CỘT C2.3 (Cot C2.2) CỘT C2.4 (Cotcovaicautruc) CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc) GM1(300*600) GM1(300*600) (Co Cot C01 (500*900)) 4 Ø8 a150 1500 5970 1500 6500 1500 6500 1500 900 500 900 500 900 500 (Co Cot C01 (500*900)) (Co Cot C01 (500*900)) M_01 M_01 M-02 GM1(300*600) GM1(300*600) 1 3 Ø18 4 Ø8 a150 23 Ø18 3 2 Ø14 CỘT C2.3 (Cot C2.2) CỘT C2.2 (Cot C2.2) CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc) 900 500 900 500 500900 1500 6500 1500 5970 1500 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 10 100400200 600 100300100 500 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø8 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-11 CHI TIẾTDẦMDM1 TỈLỆ:(1:75) MẶTCẮTDỌCDẦMDM1 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM1 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM1
 • 12. Tầng 1 +0.000 ABCD 600100 8000 8000 8000 24000 A A 1 3 Ø18 Ø182 4 Ø8 a150 4 Ø8 a1504 Ø8 a150 (Co Cot C04 (400*570)) (Co Cot C04 (400*570)) M-02 M_04 M_04 M-02 GM2(300*600) GM2(300*600) 2 3 Ø18 1 3 Ø18 4 Ø8 a150 4 Ø8 a150 CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) 500 900 570 400 570 400 500 900 2100 5520 1200 6800 1200 5520 2100 Tầng 1 +0.000 1 100 300 100 500 200400100 700 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø8 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-12 CHI TIẾTDẦMDM2 TỈLỆ:(1:75) MẶTCẮTDỌCDẦMDM2 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM2 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM2
 • 13. Tầng 1 +0.000 1 2 3 220 4000 8000 600100 5 5 1 3 Ø18 2 3 Ø18 32 Ø14 4 Ø10 a150 4 Ø10 a150 4 5 6 7 8000 7500 500 15500 1 Ø18 a100 3 2 Ø14 2 Ø18 a100 4 Ø10 a150 4 Ø10 a150 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4Ø10 a150 900 500 900 500 900 500 1500 6500 1500 6500 1500 5470 1500 (Co Cot C01 (500*900)) M_01 M-02 M_01 M_01(Co Cot C01 (500*900)) M-02 (Cotcovaicautruc) (Cotcovaicautruc) (Cotcovaicautruc) CỘT C3.1 (Cotcovaicautruc) 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø10 a150(Cotcovaicautruc) CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) M-02 M_01 900 500 500 900 1500 1970 1500 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 A 200400100 600 100 300 100 500 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø10 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER KC-13 CHI TIẾTDẦMDM3 TỈLỆ:( 1:50) MẶTCẮTDỌCDẦMMÓNGDM3 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM3 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM3
 • 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G A A B B 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 KHUNGKH2 KHUNGKH1 KHUNGKH1 KHUNGKH2 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH4 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-14 MẶTBẰNGKẾTCẤU KHUNG TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKẾTCẤUKHUNG
 • 15. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-15 3DKẾTCẤUKHUNG TỈLỆ:() 3DBỐTRÍKHUNGCHOCÔNGTRÌNH
 • 16. ABCDEFG CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 8000 8000 8000 8000 8000 8000 48000 553120012001200120012003000200 10538500 23814501450145014501450145014501450145014501450145014501450145014501066 238 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1066 24503 24503 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG PHẠM VĂN LƯƠNG PHẠM VĂNTÌNH LƯƠNG TRAINER NXHY KC-16 CẤUTẠOKHUNG KH1 TỈLỆ:(1:160) CÂUTẠOKHUNGKH1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH1
 • 17. G 45 120120120120120120120120 105 1110 2001995200020002000485 243000120012001200120068020 8524176 90 310 90 490 PL-240*1110*20 PL-90*8*945PL-90*8*815PL-90*8*685PL-90*8*555PL-240*490*24 PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-90*150*8 A KC-17 C KC-17 Tầng 1 +0.000 G 90 310 90 490 PL-240*490*24 BULÔNGM24 BB 9 G 9031090 490 2045020 490 2020020 240 6012060 240 PL-240*490*24 LỖ KHOAN D28 G Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 2020 PL-90*8*945 PL-90*150*8 PL-240*1110*20 DD 33 9 G 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 90 1000 20 1110 6012060 240 PL-240*1110*20 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-17 CẤU TẠO CỘTC1.1 TỈLỆ:(1:40) CẤUTẠOCỘTC1.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTCHÂNCỘTA TỈLỆ:( 1:10) MẶTCẮTB-B TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTĐỈNHCỘTC TỈLỆ:( 1:10) MẶTCẮTD-D
 • 18. PL-240*1110*20 PL-90*8*945 PL-90*8*815 PL-90*8*685 PL-90*8*555 PL-240*490*24 PL-90*150*8 XÀGỒC150*50*20*1.8 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 BULÔNGD30 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 PL-240*490*24 BU LÔNG D30 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C150*50*20*1.8 PL-90*8*815 PL-240*1110*20 BU LÔNG D24 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-18 3D DIỄNHỌA CỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTCHÂNCỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTĐẦUCỘTC1.1
 • 19. Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120120120120120120120120105 1110 2082340 2000 2000 2000 2125 907 1450 1450 1450 1450 1450 827 PL-12*200*8986 4512812812812812845 730 PL-90*988*8 PL-90*866*8 PL-90*755*8 PL-90*645*8 PL-910*900*8 PL-(528-976)*8138*8 PL-240*1110*20 PL-200*12*8147 B KC-19 G Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 2053429336 PL-90*988*8 PL-240*1110*20 9 G 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 6012060 240 PL-240*1110*20 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 4512812812812812845 730 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 PL-240*730*16 9 6012060 240 4512812812812812845 730 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-19 CẤU TẠO KÈOK1.1 TỈLỆ:(1:35) CÂUTẠOKÈOK1.1 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTA-K1.1 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTMỐINỐIĐẦUKÈO TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-K1.1 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-K1.1
 • 20. KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-90*988*8 PL-90*866*8 PL-90*755*8 PL-90*645*8 PL-240*730*16 PL-240*1110*20 PL-910*900*8 PL-(528-976)*8138*8 PL-200*12*8147 PL-12*200*8984 PL-90*150*8 PL-200*883*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-12*200*8984 PL-240*1110*20 PL-910*900*8 PL-90*150*8 PL-200*883*12 PL-200*12*8147 PL-(528-976)*8138*8 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 PL-200*12*8147 PL-12*200*8984 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*730*16 PL50*150*8 PL-(528-976)*8138*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-20 3D DIỄN HỌAKÈO K1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACT1-K1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.1
 • 21. 4512812812812812845 730 4513013013045 480 1191 1450 1450 1450 1450 1450 511 PL-200*10*8952 PL-90*475*8 PL-90*420*8 PL-90*365*8 PL-90*310*8 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-200*10*8970 PL-240*730*16 PL-240*480*16 A KC-21 3 KC-21 480 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-240*480*16 45130 130 13045 1 1 1 1 9 6012060 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 45128 128 128 128 128 PL-240*730*162 2 9 4512812812812812845 730 6012060 240 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-21 CẤU TẠO KÈOK1.2 TỈLỆ:(1:30) CÂUTẠOKÈOK1.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K1.2
 • 22. PL-90*475*8 PL-90*420*8 PL-90*365*8 PL-90*310*8 PL-240*480*16 PL-240*730*16 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-(280-530)*8969*6 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 PL-(280-530)*8969*6 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 PL-240*730*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-(280-530)*8969*6 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-22 3D DIỄN HỌAKÈO K1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.2
 • 23. 4513013013045 4512024017024012045 238 1450 1450 1450 1450 231 PL-240*480*16 PL-90*360*8 PL-90*520*8 PL-90*680*8 PL-240*980*16 PL-200*10*6125 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 A KC-23 B KC-23 44131 130 13045 480 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-240*480*16 1 1 1 1 D Cos Đỉnh Kèo +12.985 4512024017024012145 980 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 PL-240*980*162 2 9 6012060 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 9 Cos Đỉnh Kèo +12.985 6012060 240 4512024017024012045 PL-240*980*16 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-23 CẤU TẠO KÈOK1.3 TỈLỆ:( 1:20) CÂUTẠOKÈOK1.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K1.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-K1.3 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K1.3 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K1.3
 • 24. PL-90-360*8 PL-90*520*8 PL-90*680*8 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125 PL-200*10*6224 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 PL-240*980*16 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125PL-240*480*16 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125 PL-240*980*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-24 3D DIỄN HỌAKÈO K1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.3
 • 25. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.4 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 8000 8000 8000 8000 8000 8000 48000 200300035205001480658382712985 2501450 145014501450 145014501450 1450145014501450 145014501450 14501450831 8311450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450250 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.4 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.1 250*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-25 CẤUTẠOKHUNG KH2 TỈLỆ:(1:175) CẤUTẠOKHUNGKH2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKHUNGKH2
 • 26. G 1 1 60 120 60 240 1612612001200120012001200297624 9142 60 120 60 240 10 40 170 260 170 40 680 1612612001200120012001200297624 70 100100100 70 162626550592624 A KC-26 B KC-26 4 KC-26 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 CỘT C2.1 500*200*6*10 22 10 G 40 170 260 170 40 680 6012060 24010 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 CỘT C2.1 500*200*6*10 33 33 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 LỖ KHOAN D22 10 10 1178 250 10 530 10 385 550 8463388 4012040 200 400304200 2046020201652212 1070 PL-10*100*530 PL-8*100*522 PL-10*250*550 PL-12*250*375 4BULÔNGM24 2U200*50*4 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER KC-26 CHI TIẾTCỘTC2.1 TỈLỆ:(1:40) 1-1-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-C2.1 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.1
 • 27. CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-240*680*24BU LÔNG M24 XÀGỒC150*200*20*1.8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 PL-240*680*16 BU LÔNG M24 CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-240*440*16BU LÔNG M20 CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-8*100*522 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 DẦM CẦU TRỤC DCT1 CỘT C2.1 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-27 3D- DIỄN HỌACỘTC2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.1
 • 28. F 60 120 60 240 3278520647624 60 120 60 1 1 10 40 170 260 170 40 680 70 100 100 100 70 16181115012001200120012001200297624 1633011049030550592624 PL-240*680*24 PL-480*6*6464 PL-384*6*3812 PL-240*440*16 55037510 A KC-28 B KC-28 4 KC-28 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 PL-240*680*24 CỘT C2.2 500*200*6*10 BU LÔNG M24 22 10 F 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24BU LÔNG M24 10 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16 CỘT C2.2 500*200*6*10 BU LÔNG M20 33 F 7010010010070 440 PL-240*440*16LỖ BU LÔNG D22 10 105301037510 550385 935 2046010 30 1652212 520550 1070 4012040 200 PL-480*6*6464 PL-384*6*3812 DẦM CẦU TRỤC PL-10*700*100 PL-12*250*375 PL-10*250*550 PL-8*375*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-28 CHI TIẾTCỘTC2.2 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC2.2 TỈLỆ:(1:45) 1-1-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.2
 • 29. PL-240-680*24 BU LÔNG M24 DẦM CẦU TRỤC DCT2 DẦM CẦU TRỤC DCT1 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-240*440*16 PL-384*6*3812PL-480*6*6464 KÈOK2.1 250*200*6*8 BU LÔNG M24 PL-240*680*24 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-384*6*3812PL-480*6*6464 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-29 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.2
 • 30. E 60 120 60 KÈOK2.2 250*200*6*8 4483515550592624 1 1 10 40 170 260 170 40 680 70 100 100 100 70 161811200115012001200120012001200297624 164511520550592624 50316476 550385 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 A KC-30 B KC-30 4 KC-30 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 CỘT C2.3 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 10 E 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C2.3 500*200*6*10 BU LÔNG LỖ D22 10 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16BU LÔNG M20 33 10 E 7010010010070 440 10 105301037510 550385 2046020 20 1652212 4012040 200 520550 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 PL-10*700*100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-30 CHI TIẾTCỘTC2.3 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC2.3 TỈLỆ:(1:45) 1-1-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.3
 • 31. PL-240*490*24 BU LÔNG M24 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 KÈODCT-02 500*200*6*10 KÈODCT-02 500*200*6*10 BU LÔNG M24 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*680*24 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 KÈODCT-02 500*200*6*10 KÈODCT-02 500*200*6*10 PL-12*250*375 PL-8*100*522 PL-10*100*530 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-31 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.3
 • 32. D 245926550205005617 1 1 10 70100 100 10070 4017026017040 168712001200115012001200120012001200297624 16561750020550592624 61376476 A KC-32 B KC-32 C KC-32 Tầng 1 +0.000 10 4017026017040 680 CỘT C2.4 500*200*6*10PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 10 D 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C2.4 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 10 7010010010070 440 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 33 33 10 D 7010010010070 440 6012060 240 10 10 1178 250 10 530 10 385 550 2046020 20 1652212 PL-8*100*522 PL-8*100*522 520550 PL-384*6*5012PL-480*6*36464 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-32 CHI TIẾTCỘTC2.4 TỈLỆ:( 1:50) CẤUTẠOCỘTC2.4 TỈLỆ:( 1:50) 1-1-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.4
 • 33. DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 PL-240*440*16 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 BU LÔNG M20 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-384*6*5012 PL-480*6*6464 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-8*100*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-33 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-2.4
 • 34. 60 120 60 240 1618540 241 903 1450 1450 1450 1450 1450 833 PL-200*8*8985 7832 120 882 PL-200*8*8834 PL-234*6*8819 4511311311345 430 A KC-34 B KC-34 G 33 60 120 60 240 18540 16225 PL-240*440*16 PL-200*240*8 CỘT C2.1 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 BU LÔNG M20 33 4511311311345 430 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 PL-240*430*16 2 2 2 2 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 CỘT C2.1 500*200*6*10 BU LÔNG LỖ D22 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-34 CHI TIẾTKÈO K2.1 TỈLỆ:(1:30) CHITIẾTKÈOK2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.1
 • 35. KÈOK2.1 250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CỘT C2.1 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*440*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*430*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-35 3D DIỄN HỌAKÈO K2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.1
 • 36. 4511311311345 430 4511311311345 430 1203 1450 1450 1450 1450 1450 515 PL-200*8*8968 7055 120 1793 PL-200*8*8968 PL-234*6*8968A KC-36 B KC-36 2 2 4511311311345 430 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 PL-90*90*8 2 2 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4511311311345 430 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 1 1 PL-90*90*81 1 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-36 CHI TIẾTKÈO K2.2 TỈLỆ:(1:30) CHITIẾTKÈOK2.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K2.2
 • 37. KÈOK2.2 250*200*6*8 CỘT C2.3 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-37 3D - DIỄN HỌA KÈO K2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.2
 • 38. 4511311311345 430 45120120115 400 60 120 60 240 213 1450 1450 1450 1450 215 PL-200*8*6228 PL-200*8*6192 A KC-38 B KC-38 1 1 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 PL-90*90*8 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 33 60 120 60 240 45120120115 400 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 CỘT C2.4 500*200*6*10 2 2 33 33 11512012045 400 7010010010070 PL-240*400*16 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 LỖ KHOAN D22 33 10 D 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 CỘT C2.4 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-38 CHI TIẾTKÈO K2.3 TỈLỆ:( 1:25) CẤUTẠOKÈOK2.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-K2.3
 • 39. KÈOK2.3 250*200*6*8 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*430*16 PL-240*400*16 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*400*16 KÈOK2.3 250*200*6*8KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*400*16 PL-240*440*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-39 3D -DIỄN HỌAKÈO K2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.3
 • 40. A B C D 200300055004485 12985 833 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1127 833 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1127 217 1000 302 2171000302 250175 250175 CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 8000 8000 8000 24000 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :80 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-40 CẤUTẠOKHUNG KH3 TỈLỆ:(1:80) CẤUTẠOKHUNGKH3
 • 41. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-41 3D -DIỄN HỌAKHUNGKH3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH3
 • 42. 162354550592624 297612001200120012001054 16883024 40 170 260 170 40 680 65 95959595 65 510 550 385 935 A KC-42 B KC-42 3 KC-42 Tầng 1 +0.000 A 40 170 260 170 40 680 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 11 A CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*510*16BU LÔNG M20 PL-90*90*8 22 3 A 4017026017040 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 65 95 95 95 95 65 510 6012060 240 PL-240*510*16CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 10 530 10 250 8117 10 550 385 49030550 1070 5010050 PL-480*6*6464PL-480*6*6464 PL-10*700*100 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*100*530 PL-12*250*375 PL-16*250*925 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-42 CẤU TẠO CỘTC3.1 TỈLỆ:(1:35) CẤUTẠOCỘTC3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C3.1 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C3.1
 • 43. PL-480*6*6464 PL-384*6*2353 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-240*510*16 PL-10*700*100 PL-610*250*550 PL-12*250*375 PL-8*375*522PL-10*100*530 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 BU LÔNG M20 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 2U160*50*4 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-16*250*925 PL-8*100*522 PL-10*700*100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-43 3D- DIỄN HỌACỘTC3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C3.1
 • 44. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 65 95 95 95 95 65 510 835 1450 1450 1450 801 4513013013045 480 46037 497 A KC-44 B KC-44 22 65 95 95 95 95 65 510 16429241 497 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 65 95 95 95 95 65 510 6012060 240 PL-240*510*16 CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 45130130 13045 PL-90*90*81 1 1 1 60 120 60 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-44 CẤU TẠO KÈOK3.1 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K3.1
 • 45. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 PL-240*480*16 BU LÔNG M20 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-90*542*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-240*480*16 PL-90*90*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-45 3D - DIỄN HỌA KÈO K3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K3.1
 • 46. KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 615 1450 1450 1450 1127 4513013013045 480 4513513513513545 630 PL-292*6*4025 PL-292*6*4025 A KC-46 B KC-46 1 1 45130 130 13045 480 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 BU LÔNG M201 1 60 120 60 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4513513513513545 630 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*630*16 PL-90*900*8 2 2 60 120 60 240 4513513513513545 630 PL-240*630*16 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-46 CẤU TẠO KÈOK3.2 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK3.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K3.2
 • 47. KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*480*16 PL-240*630*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 BU LÔNG M20 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*630*16 BU LÔNG M20 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-47 3D - DIỄN HỌA KÈO K3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K3.2
 • 48. A B C D 8000 8000 8000 24000 200300055004485 13185 837 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 922 201 837 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 922201 CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.1 500*200*6*10 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :80 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-48 CẤUTẠOKHUNG KH4 TỈLỆ:(1:80) CẤUTẠOKHUNGKH4
 • 49. CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-49 3D -DIỄN HỌAKHUNGKH4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH4
 • 50. 40 170 260 170 40 680 550 385 935 59265502657 24913316 45 100 100 100 100 65 PL-480*6*6464 PL-384*6*2656 A KC-50 C KC-50 B KC-50 45 100 100 100 100 65 510 PL-240*510*16 PL-90*90*8 BU LÔNG M20 11 45 100 100 100 100 65 510 6012060 240 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 LỖ KHOAN D22 Tầng 1 +0.000 40 170 260 170 40 680 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 4017026017040 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C4.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 CỘT C4.1 500*200*6*10 10 530 10 250 8 117 10 1252216520 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-10*700*100 2U200*50*4 PL-16*250*925 PL-8*100*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-50 CẤU TẠO CỘTC4.1 TỈLỆ:(1:40) CẤUTẠOCỘTC4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C4.1 TỈLỆ:(1:15) CHITIẾTC-C4.1
 • 51. BU LÔNG M24 PL-240*680*24 PL-16*250*925 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-10*250*550 PL-240*510*6 BU LÔNG M20 PL-480*6*6464 PL-384*6*2656 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-10*100*530 PL-12*250*375 PL-10*250*550 PL-8*100*522 DẦMCT DCT01 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-51 3D - DIỄN HỌA CỘTC4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C4.1
 • 52. 60 10060 220 42115012001200120012001200303416 A KC-52 B KC-52 Tầng 1 +0.000 60 100 60 220 CỘT C4.2 200*200*6*8 PL-220*220*16 11 6010060 220 6010060 220 PL-220*220*16 CỘT C4.2 200*200*6*8 LỖ KHOAN D24 CỘT C4.2 200*200*6*8 2 2 15 214 PL-180*226*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 40 100 40 180 17650 226 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-52 CẤU TẠO CỘTC4.2 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C4.2
 • 53. KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 BU LÔNG M20PL-220*200*16 PL-226*180*8 BU LÔNG M20 CỘT C4.2 200*200*6*8 BU LÔNG M20 PL-220*220*16 CỘT C4.2 200*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 PL-180*226*8 BU LÔNG M20 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-53 3D - DIỄN HỌA CỘTC4.2TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C4.2
 • 54. 45100 100 100 100 65 510 16430 4511311311345 430 837 1450 1450 1450 799 PL-234*6*5625 A KC-54 B KC-54 11 KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 45 100 100 100 100 65 PL-90*90*8 PL-90*242*8 BU LÔNG M20 45 100 100 100 100 65 510 6012060 240 PL-240*510*16 CỘT C4.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 2 2 KÈOK4.2 250*200*6*8KÈOK4.1 250*200*6*8 4511311311345 430 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-54 CẤU TẠO KÈOK4.1 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K4.1
 • 55. KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-55 3D DIỄN HỌAKÈO K4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K4.1
 • 56. 4511311311345 430 4511311311345 430 619 1450 1450 1450 922 201 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 A KC-56 B KC-56 2 2 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 4511311311345 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4511311311345 430 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 3 3 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-56 CẤU TẠO KÈOK4.2 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K4.2
 • 57. KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-57 3D - DIỄN HỌA KÈO K4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K4.2
 • 58. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 A A B B C D E F G B B 1 1 DẦMCT DCT-01 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-03 500*200*6*10 DẦMCT DCT01 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-03 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-58 MẶTBẰNG BỐ TRÍ DẦMCẦU TRỤC TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẤUTRỤC
 • 59. DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-01 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-59 3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ DCT TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẦUTRỤC
 • 60. 125 990 1000 1000 875 3990 30020054905 500500 50020 520 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 CỘT H250*200*6*8 U160*50*5 PL-14*200*200 AA B BC C 125 990 1000 1000 875 3990 5010050 200 50100 3790 50 2070103103103120 5010050 200 PL-10*200*3970 PL-20*200*515 LỖ KHOAN D26 LỖ KHOAN D26 6 90890 6 200 2046020 500 PL-10*200*3970 PL-8*90*480 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10H250*200*6*8 PL-14*200*200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-60 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-01 TỈLỆ:( 1:20) A-A-DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) B-B-DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) C-C-DCT-01 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-01
 • 61. 990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 7980 11510310310390 50020 PL-20*200*515 PL-10*200*7940 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 PL-8*480*7940 PL-10*200*7940 B B C C AA 990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 5010050 5010050 40 7890 50 CỘT C3.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 2U200*504 DCT-02 500*200*6*10 PL-10*700*100 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 6 188 6 200 2046020 500 PL-8*90*480 PL-10*200*7940 PL-8*90*480 5010050 200 207010310310310020 520 PL-10*200*7940 PL-20*200*515 PL-10*200*7940 LỖ KHOAN D26 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-61 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-02 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-02 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮTA-A-DCT-02 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTB-B-DCT-02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTC-C-DCT-02
 • 62. 465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125 7590 50020 520 30020054905 500500 PL-10*200*7560 PL-10*200*7560 PL-20*200*515 CỘT H250*200*6*8 PL-14*200*200 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*480*7560 2U160*50*5 AA B B C C 465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125 7590 5010050 200 50 7390 10050 5010050 5010050 200 2070103103103120 520 PL-10*200*7560 PL-20*200*515 PL-10*200*7560 LỖ KHOAN D26 6 188 6 200 2046020 500 PL-10*200*7560 PL-8*90*480 PL-10*200*7560 CỘT C3.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 H250*200*6*8 U160*50*5 2U200*50*4 PL10*700*100 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-10*200*7560 PL-10*200*7560 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-62 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-03 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮTA-A-DCT-03 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTB-B-DCT-03 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTC-C-DCT-03 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-03
 • 63. 125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865 7990 30020054905 500500 50020 PL-10*200*7960 PL-10*200*7960 CỘT H250*200*6*8 PL-14*200*200 U160*50*5 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 AA 2 2 3 3 125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865 7990 50100 7790 50 5010050 200 5010050 5010050 4050103103103120 520 PL-10*200*7960 PL-20*200*515 PL-10*200*7960 LỖ KHOAN D26 6 188 6 200 2046020 500 PL-10*200*7960 PL-8*90*480 PL-10*200*7960 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT H250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 DCT-04 500*200*6*10 DCT-02 500*200*6*10 PL-510*700*100 2U200*50*4 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-63 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-04 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-04 TỈLỆ:( 1:25) A-A-DCT-04 TỈLỆ:( 1:20) B-B-DCT-04 TỈLỆ:( 1:20) C-C-DCT-04 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-04
 • 64. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG04'XMG05'XMG04' XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG04'XMG05'XMG04' XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-03XMG-01 XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03' XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-03XMG-01 XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03' XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-64 MẶTBẰNGBỐ TRÍXÀ GỒ TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒMÁI
 • 65. XMG-04XMG-04 XMG-04XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-05 XMG-04 XMG-03 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-04 XMG-05 XMG-04 XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-65 3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ XÀ GỒ TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMBXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒ
 • 66. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 + SỬ DỤNG GIẰNG THÉP TRÒN Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-66 MẶTBẰNGBỐ TRÍGIẰNG MÁI TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGBỐTRÍGIẰNGMÁI
 • 67. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cos Đỉnh Kèo +12.985 500 3000 500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2000 500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 3985120012001200120012009001200900200 XGT-06 XGT-03 XGT-02 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-03 XGT-03 XGT-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :170 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-67 XÀGỒTƯỜNG TRỤC1-10 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10
 • 68. 12345678910 40008000800080007500500800080008000 60000 2003000120012001200120012003985 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-03XGT-02XGT-03XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-03XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-03 XGT-03XGT-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-68 XÀGỒTƯỜNG TRỤC10-1 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1
 • 69. A B C D E F G 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 48000 2003000120012001200120012003985 13185 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01' XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02' XGT-02 XGT-02 XGT-04 XGT-04 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 ?? XGT-03 XGT-03 XGT-02 XGT-02 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-69 XÀGỒTƯỜNGTRỤC A-G TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G
 • 70. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Kèo +12.985 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 20030001200120012001200 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01' XGT-02XGT-02' XGT-04 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-04 XGT-01XGT-03XGT-01 XGT-01'XGT-02 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01' ? XGT-03XGT-03 XGT-03 XGT-02 XGT-02' 39851200 XGT-02 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :175 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-70 XÀGỒTƯỜNGTRỤC G-A TỈLỆ:(1:175) XÀGỒTƯỜNGMẶTĐỨNGTRỤCG-A TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCG-A
 • 71. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-71 3D -DIỄN HỌA KẾTCẤU TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKẾTCẤU
 • 72. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-00 3D - DIỄN HỌA KIẾN TRÚC TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKIẾNTRÚCCÔNGTRÌNH
 • 73. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 +0.000 +0.000 D1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1S1S1S1S1 D1 D1 D1 D1D1 D1D1 D1 D1 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 B B S=866.51 m² KHOHÀNG1P01 S=1156.08 m² KHOHÀNG2P02 1 1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-01 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
 • 74. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-02 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC DIỄNHỌA TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCDIỄNHỌA
 • 75. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 80008000 4000 8000 8000 8000 7500 CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM ÚPNÓCKHỔ600 MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-03 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
 • 76. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 80008000 4000 8000 8000 8000 7500 CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM ÚPNÓCKHỔ600 MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-04 MBKTTẦNGMÁI DIỄN HỌA TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIDIỄNHỌA
 • 77. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-05 3D-DIỄN HỌAMBKTNHÀ XƯỞNG TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
 • 78. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-06 3D - DIỄN HỌAMẶTBẰNG MÁI TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGMÁI
 • 79. A B C D E F G 250 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250 48000 CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM MÁNG NƯỚC TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM 99853000200 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-07 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚCA-G TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-G TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCA-G
 • 80. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250 48000 250 200300055004485 12985 CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM MÁNG THOÁT NƯỚC TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM MÁNG THOÁT NƯỚC CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :175 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-08 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤCG-A TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCG-A TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCG-A
 • 81. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 25060000250 448555003000200 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :190 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-09 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-10TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-10 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT1-10
 • 82. 12345678910 40008000800080007500500800080008000 25060000250 200300055004485 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KT-10 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC10-1 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC10-1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT10-1
 • 83. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 250 48000 250 200900120090055004485 13185 M N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-11 MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A TỈLỆ:(1:175) MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-AM MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8 VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3 N NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ NỀN CÁT SAN LẤP ĐẤT TỰ NHIÊN TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTA-A
 • 84. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 A B C D Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 200300055004485 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 24000 2009001200900360012007004485 M N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :110 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-12 MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B TỈLỆ:(1:120) MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B M MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8 VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3 N NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ NỀN CÁT SAN LẤP ĐẤT TỰ NHIÊN TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTB-B