SlideShare a Scribd company logo
1 of 105
Download to read offline
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-00
ẢNH PHỐI CẢNH3DKTCÔNG TRÌNH
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-00'
ẢNH PHỐI CẢNH 3D BUỔI CHIỀU
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-00''
ẢNH 3DCÔNG TRÌNH LÚC MƯA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220
43340
2700630024006300
17920 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 880
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220
43340
S=45.85 m²
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
S=22.27 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=3.01m²
PHÒNGKT
S=4.41 m²
P. TẮM
S=69.12 m²
P. THÍ NGHIỆM
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.51 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.68 m²
CĂNGTIN
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.49 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.31 m²
P. TÀI CHÍNH
S=22.20 m²
PHÓ PHÒNGTÀI CHÍNH
S=237.17 m²
SẢNH CHUNG
+0.000
-0.050
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ3
CĐ3
CĐ2
CĐ2
CĐW
CĐW
CĐ1
CĐW
CĐW*
CĐW* CĐW*
VK1 VK2 VK3
VK7
VK4 VK4 VK3 VK2 VK1
VK5
VK6
VK5
VK1VK2VK3VK4VK8VK4VK3VK2VK1
VK5
VK6
VK5
AA
BTC1
KT-63
WC1
KT-93
8804550458045508802480
TM
KT-100
400 4960 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150
400 1060 1200 1240
220
1240 1200 1240
220
1240 1200 1280
220
1200 1200 1200
220
3630 400 7460 400 1080 1200 1210
220
1250 1200 1270
220
640 2400 4360
3700 400 550 2400 4360
16012006502310130120013022402600
B
B
C
C
D
D
S=6.11 m²
S=6.43 m²
BTC2
KT-65
CT3
KT-66
SW1
NT
KT-95
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-01
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 1
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
16730
9880
16730
15330
P. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
P.LÀM VIỆC
P.LÀM VIỆC
PHÓ PHÒNG
TÀI CHÍNH
PHÒNG
TÀI CHÍNH
P.LÀM VIỆC
P.LÀM VIỆC
SẢNH CHUNG
CĂNG TIN
P.LÀM VIỆC
P.LÀM VIỆC
P. THÍ NGHIỆM
VK2
VK2
VK3
VK4
VK4
VK3
VK2
VK2
VK2
VK2
VK5
VK4
VK4
VK5
VK2
VK2
VK8
VK9
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-02
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 1
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
WC2-7
KT-93
660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=47.64 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.21 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.30 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.43 m²
P. LÀMVIỆC
S=93.19 m²
P. HỌP S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.45 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.28 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.10 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.74 m²
P. TRỰC
S=163.26 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.11 m²
S=2.11 m²
S=2.17 m²
S=6.43 m²
S=3.01 m²
P. KT
S=4.41 m²
P. TẮM
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐW
CĐW
CĐ1
CĐW
CĐW*
CĐW* CĐW*
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
880487088021808804870880
220630024006300220
880487088021808804870660
220630024006300220
270015000
+3.600
+3.600
+3.550
+3.550
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1150 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 1140 1200 1210220 1250 1200 1180 400 1120 1200 1270 220 1240 1200 1060 400
220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1060 400
59025601103040
2209002030
1103902310130120013022402600
7101000990
VK1 VK2 VK3
VK4
VK7
VK4
VK3 VK2 VK1
VK5
VK6
VK5
VK1VK2VK3VK4
VK8
VK4VK3VK2VK1
VK5
VK6
VK5
B
B
C
C
D
D
SW1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-03
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 2
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. HỌP
SẢNH + HÀNH LANG
P. LÀM VIỆC P. TRỰC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-04
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 2
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
43740
880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
42900
8801990890199088021808804870880
420630024006300420
15000
6601990890199088021808804870880
4206300240063002700
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1
CĐW
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
CĐ2
CĐ2
CĐ2
CĐ2
CĐW
CĐW
CĐW*
CĐW*CĐW*
S2
SW2 SW2
S3 S7 S2S3S7
S2 S3 S7 S2S3S7
S5
S5
S5
S5
S6
S5
S5
S5
S5
S6
S8 S8
VK9 VK9
VK10
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.74 m²
P. NGHỈ
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=45.92 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=70.72 m²
P. HỌP
S=19.69 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=11.27 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.16 m²
P. LÀMVIỆC
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=4.41 m²
P. TẮMS=3.01 m²
P. KT
S=6.43 m²
S=6.11 m²
S=19.14 m²
BAN CÔNG
S=161.38 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201197 1200 1203220 1257 1200 1263 2201217 1200 1263 220 1240 1200 1060
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150
31501103040
33909002010
1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060
2006102310130120013022402600
+6.900
+6.850
+6.850
+6.900
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-05
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 3
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
P. LÀM VIỆC
P. NGHỈ P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
SẢNH+HÀNH LANG
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. HỌP
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆCP. NGHỈ
P. LÀM VIỆC
P. NGHỈ
P. NGHỈ
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-06
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 3
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1
CĐW
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
CĐ2
CĐ2
CĐ2CĐW
CĐW
CĐW*
CĐW* CĐW*
SW2 SW2
S3
S2 S3 S2S3S7
S2 S3 S7 S2S3S7
S7 S2S7
S5
S5
S5
S5
S6
S5
S5
S5
S5
S6
S8 S8
VK9 VK9
VK10
S=69.24 m²
P. KỸ THUẬT
S=23.36 m²
TRƯỞNG PHÒNG KT
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=22.16 m²
PHÓ BAN
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=10.74 m²
P. NGHỈ
S=22.20 m²
KHO TÀI LIỆU
S=45.92 m²
P. KẾHOẠCH S=19.70m²
TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH
S=72.38 m²
PHÒNGHỌP
S=19.70m²
TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH
S=22.51 m²
PHÒNGTÀI CHÍNH
S=10.74 m²
THỦQUỸ
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=22.20 m²
TRƯỞNG BAN
S=4.41 m²
P. TẮM
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.43 m²
S=6.11 m²
S=3.01 m²
P. KT
S=22.20 m²
PHÓ BAN
660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
8801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
06300240063002700
400 1060 1200 1460 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060
2203902310130120013022402600
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060
3150110
110
9002030
+10.200
+10.200
+10.150
+10.150
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-07
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 4
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
P. KỸ THUẬT
TRƯỞNG
PHÒNG
KT
SẢNH + HÀNH LANG
KHO TÀI LIỆU
P. KẾ HOẠCH
P. HỌP
PHÓ BAN
P. TÀI CHÍNH
TRƯỞNG
PHÒNG
TC
P. NGHỈ
TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN
P. NGHỈ
TRƯỞNG
PHÒNG
KẾ HOẠCH
P. NGHỈ
THỦ QUỸ
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-08
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 4
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1
CĐW
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
CĐW
CĐW
CĐW*
CĐW* CĐW*
S=22.20m²
TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH
S=45.70 m²
TLP. KẾ HOẠCH
S=23.36 m²
VĂN THƯ+ BM
S=22.16 m²
PHÒNGKHÁCH
S=45.83 m²
TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
S=33.59 m²
VIỆNPHÓ
S=33.79 m²
VIỆNPHÓ
S=19.70 m²
TL CHÍNH TRỊ
S=72.38 m²
PHÒNGHỌP
S=19.70 m²
PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH
S=22.51 m²
TÀI CHÍNH
S=45.83 m²
VIỆN TRƯỞNG
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=3.01 m²
P.KT
S=4.41 m²
P. TẮM
S2 S3 S7 S2S3S7
S2 S3 S7 S2S3S7
S5
S5
S5
S5
S6
S5
S5
S5
S5
S6
S8 S8
VK10
VK9 VK9
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
8801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
06300240063002700
400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880
2203902310130120013022402600
400 1060 1200 1350 0 1350 1200 1150 400 1150 1200 1280 70 1350 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 2730 1200 1060
+13.500
+13.450
+13.450
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-09
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 5
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
TRƯỞNG
PHÒNG KẾ
HOẠCH
TLP KẾ HOẠCH
VĂN THƯ
SẢNH + HÀNH LANG
TT. CÔNG NGHỆ TT
P. KHÁCH
VIỆN TRƯỞNG
TÀI CHÍNH
PHÓ PHÒNG KH
PHÒNG HỌP
TL CHÍNH TRỊ
VIỆN PHÓ
VIỆN PHÓ
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-10
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 5
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
S=22.20 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=23.36 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=43.42 m²
P. LÀMVIỆC
S=47.82 m²
P. THƯ VIỆN
S=22.51 m²
PHÓ PHÒNG
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.16 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=22.20 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=4.41 m²
P. TẮMS=3.01 m²
P.KT
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.11 m²
S=2.17m²
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=44.09 m²
P. CẦUĐƯỜNG
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1
CĐW
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
CĐW
CĐW
CĐW*
CĐW*CĐW*
S2 S3 S7 S2S3S7
S2 S3 S7 S2S3S7
S5
S5
S5
S5
S6
S5
S5
S5
S5
S6
S8 S8
VK10
VK9VK9
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
8801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
0630024006300110
400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880
2203902310130120013022402600
400 1060 1200 2700 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1200220 1250 1200 1270 2201200 1200 2740 1200 1060
+16.800
+16.750
+16.750
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-11
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 6
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
THƯ VIỆN KT
P. CẦU ĐƯỜNG
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-12
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 6
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.36 m²
P. LÀMVIỆC
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=22.16 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
PHÓ PHÒNGCT
S=22.29 m²
TRƯỞNG PHÒNG CT
S=67.76 m²
P. CÔNG TRÌNH
S=23.41 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.51 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=3.01 m²
P.KT
S=4.41 m²
P. TẮM
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.11 m²
S=2.17m²
CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ2
CĐ1
CĐW
CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1
CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1
CĐW
CĐW
CĐW*
CĐW* CĐW*
VK12
S6
VK12
VK11
S8
VK10
S8
VK11
VK12
S6
VK12
VK11VK9VK9VK11
290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
42900
11960 180 3350 880 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
+20.100
+20.050
400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060
2203902310130120013022402600
400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060
630024006300
42015000420
630024006300
42015000420
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-13
MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 7
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
SẢNH+HÀNH LANG
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
PHÓ PHÒNG
CÔNG TRÌNH
TRƯỞNG
PHÒNG CT
P. CÔNG TRÌNH
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
P. LÀM VIỆC
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-14
3D DIẾN HỌA MBKTTẦNG 7
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820
42900
880487088021808804870880
82063007109807106300820
270015000
880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 350880 500595500595500 880 500760 500760500 880 500640500640500 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880
820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820
42900
880487088021808804870880
820630024006300820
270015000
CĐ4 CĐ4 CĐ4
CĐ4 CĐ4CĐ4
CĐ4 CĐ4
CĐ4
CĐ5
CĐ5
S=22.29 m²
KHO TÀI LIỆU 1
S=22.29 m²
KHO TÀI LIỆU 2
S=32.29 m²
KHO TÀI LIỆU 3
S=128.32 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=63.65 m²
KHO TÀI LIỆU 4
S=28.82 m²
BAN CÔNG
S=312.44 m²
SÂN
S=4.41 m²
KHO
S=3.01 m²
P.KT
S10 S10 S10 S10
880 3130 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1480 110950 900330 7530
400
200
900
2490 220 3590 400 3590 220 3130 880
220 3590 400 7400 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 7400 400 3590 220 3130 880
2202490570110057013502202202810
880 2800 550 3680 220 3680 220 3680 220490 1080
4801980110
590
1102330480
+23.400
+23.400
+23.350
B
B
C
C
D
D
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-15
MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG ÁPMÁI
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
KHO TÀI
LIỆU 1
KHO TÀI
ỆU 2
KHO TÀI
LIỆU 3
SẢNH+HÀNH LANG
KHO TÀI
LIỆU 4
SÂN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-16
3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG ÁP MÁI
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG
NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG
KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT
SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI
600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI
SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC
CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG
MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710
820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820
42900
710700512070021807005120700710
820630024006300
15000
14105120700218070051201410
820630024006300
270015000
820 14780 13340 14780 820
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
1207790
120 6460 120 1900 120 6460 120
1480 2640 600 11240 260 4170 19430 710 2530 1480
148049307108700820
71070058202290
1480 2530 10610 6700 1900 6700 10610 2530 1480
B
B
C
C
D
D
+26.400
+30.600
+26.070 +26.070
+26.070
+26.400
MTT
KT-102
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-17
MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIGHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-18
3D DIỄN HỌAMBKTTẦNGMÁI
TỈLỆ:()
3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG
TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM
CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
2400500130030003300330033003300330033003600850
31450
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
4501550820350233020014301700160017001600170016001670200
100
133020055202001000
45015501001730170016001700160017001600170016001670800
30024001600200300071012014870800
2000820350233020014301700160017001600170016001670200
100
153055202001000
20001001730170016001700160017001600170016001670800
1840
200
720
200
620
200
620
200
620
200
730
200
350 1900 350
200
730
200
620
200
620
200
620
200
720
200
1840
450400950
TT
KT-102
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-19
MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-12
TỈLỆ:(1:150)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-12
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-20
3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC1-12
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC1-12
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
123456789101112
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
880280088030208802840106032609702690880302088027808804320284088030208802800880
220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220
43340
8503600330033003300330033003300300013005002400
100020055201530
100
2001670160017001600170016001700110132020023303506201750450
1000200552020013303001825045013504502400300
850305014501370200133030019501450185014501850145018501450185012012201370790501800
100020055201530300187001350
450
2400300
100020055201530
100
2001670160017001600170016001700110132020026806202200
1600 400 3450 500750 2830 4430 1340
600 880 2800 880 3020 880 3020 880 3260 770 720420720420720 660 720540720 540720 660 720375720375720 770 3350 880 3020 880 3020 880 2800 880 600
200123603350880357030208802780880326012360200
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-21
MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC12-1
TỈLỆ:(1:150)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC12-1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-22
3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC12-1
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC12-1
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
A B C D E
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
2900 880 4870 880 2180 880 4870 900 2680 1400
6300 2400 6300 2700
17700
120055202001330300167016001700160017001600170011013202002330350820155014008502400300
8503600330033003300330033003300300013005002400
31450
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-23
MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC A-E
TỈLỆ:(1:150)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-E
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG
NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC
CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT
SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI
600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI
SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC
CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM
CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-24
3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCA-E
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCA-E
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
ABCDE
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
1400 2700 880 4870 880 2180 880 4870 880 2900
2700 6300 2400 6300
17700
1250130060030006001500300166001001550400504500
8503600330033003300330033003300300013005002400
31450
100020055202001330300167016001700158017201600170011013202002330350720100155045018002700
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-25
MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC E-A
TỈLỆ:(1:150)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCE-A
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #
75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP
MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT
KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ
VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN
250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT
THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-26
3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCE-A
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCE-A
GHI CHÚ:
- NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75
- TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU
- TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC
MÀU TRẮNG
- TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM
- CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT
- BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN
- NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM,
TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM
- CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM,
HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ
- CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
2400500130030003300330033003300330033003600850
31450
N1
N2
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
M1
M3 M2
M2
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
M2 M3
4501550820350233020013201101700160017001600170016001670200143020055201200
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-27
MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
TỈLỆ:(1:150)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
M2
M2
M3 M2
M2
M3
M2
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
N2
N1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-28
3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTA-A
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
N1
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75
- LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100
- CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
N2
- LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
S2
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
S3 S4 S5 S6 S7 S8
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S*
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600
M1
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M2
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M3
- LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S9
- LỚP SƠN TĂNG CỨNG
- BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
ABCDE
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
2700 6300 2400 6300
17700
85036002270103080013506005502150600550215060055021506005502150600550255045013005001100750550300
2400180030003300330033003300330033003600
30600
160020030007101201487020014302005870850
2400180030003300330033003300330033003600
30600
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M3
S*
S*
S*
S*
S*
S*
M2
S9
M3
M2
S8
CT29
KT-29
CT30
KT-29
Tầng 3
+6.900
A
2001001330200
1830
86012050600200
1030800
220 110 200
530
110 220 100100
530
Tầng Áp Mái
+23.400
A
66012050
78050
220 110 200
530
830
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
As indicated
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-29
MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B
TỈLỆ:(1:150)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT29
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT30
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M3
M2
S9
S8
M2
M3
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-30
3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTB-B
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B
N1
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75
- LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100
- CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
N2
- LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
S2
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
S3 S4 S5 S6 S7 S8
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S*
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600
M1
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M2
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M3
- LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S9
- LỚP SƠN TĂNG CỨNG
- BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
ABCDE
Tầng KTTM
+27.700
Cos Đỉnh Mái
+30.600
Cos Mái TT
+28.200
1620 2700 6300 2400 6300 3120
17700
8503600330033003300330033003300300013005002400
30024001800450338016701630170016001700160017001600167020014302005520350850
44503300330033003300330063004200
31450
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1S8
M3
M2M3
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
CT25
KT-31
CT26
KT-31
CT27
KT-31
CT28
KT-31
Tầng 1
+0.000
A
330 100
430
200150
350
110 220
330
Tầng 3
+6.900
A
220 310
530
220 110
330
200100550120660200
20060050980
1830
Tầng 7
+20.100
A
220 210
430
11067050600200
1101320200
1630
330 200
530
220 110
330
Tầng Áp Mái
+23.400
A
220 710
930
660120230
78050180
1010
10090050
100950120660
1050780
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
As indicated
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-31
MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C
TỈLỆ:(1:150)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT25
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT26
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT27
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT28
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M3M2
M3
S8
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-32
3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTC-C
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C
N1
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75
- LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100
- CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
N2
- LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
S2
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
S3 S4 S5 S6 S7 S8
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S*
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600
M1
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M2
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M3
- LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S9
- LỚP SƠN TĂNG CỨNG
- BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.850
Tầng 2
+3.600
Tầng 3
+6.900
Tầng 4
+10.200
Tầng 5
+13.500
Tầng 6
+16.800
Tầng 7
+20.100
Tầng Áp Mái
+23.400
Tầng Mái
+26.400
ABCD
6300 2400 6300
15000
502801201825018305520200
150
1200
50400155010090083017001600170016001700160017001600170018005520200150
850305055022701030800167083024708302470830247083024708303000
27250
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M3M3M2M2
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
CT30
KT-33
CT24
KT-33
CT23
KT-33
Tầng 1
+0.000
D
220 110
330
100 330
430
10050150200
150350
500
Tầng 3
+6.900
D
310 220
530
20010050050120660200
98050600200
8001030
200 110 220
530
100100 330
530
110 220
Tầng 3
+6.900
20010050050120660200
200600170860
8001030
220 100 210
320 210
530
220 200
420
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
As indicated
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-33
MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D
TỈLỆ:(1:150)
MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT30
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT24
TỈLỆ:( 1:25)
CHITIẾTCT23
N1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M3
M2
M3
S*
S*
S*
S*
S*
S*
S*
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-34
3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKIẾN TRÚC
D-D
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D
N1
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75
- LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100
- CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
N2
- LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN
S2
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
S3 S4 S5 S6 S7 S8
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S*
- LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600
M1
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M2
- LỚP GẠCH GỐM 400*400MM
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
M3
- LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT
- LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM
- LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
S9
- LỚP SƠN TĂNG CỨNG
- BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ
- LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM
- 1 LỚP BẢ MATIT
- 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
AA
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800
220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220
43340
661487087921808794870881
630024006300
15220
880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220
43340
S=45.85 m²
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
S=22.27 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=3.01m²
PHÒNGKT
S=4.41 m²
P. TẮM
S=69.12 m²
P. THÍ NGHIỆM
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.51 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.68 m²
CĂNGTIN
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.49 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.31 m²
P. TÀI CHÍNH
S=22.20m²
PHÓPHÒNGTÀICHÍNH
S=237.17 m²
SẢNH CHUNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
600
600600
600
600
600
600
600
600
600 600 600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.17m²
S=2.11 m²
+0.000
+0.000
-0.050
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-35
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 1
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-36
3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN
TẦNG1
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
600
600 600600
600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600
600
600600600
600
600600
600
600600
600
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=47.64 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.21 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.30 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.43 m²
P. LÀMVIỆC
S=93.19 m²
P. HỌP S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.45 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.28 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.10 m²
P. LÀMVIỆC
S=24.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.74 m²
P. TRỰC
S=163.26 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.11 m²
S=2.11 m²
S=2.17m²
S=6.43 m²
S=3.01 m²
P. KT
S=4.41 m²
P. TẮM
660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 3570 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
880487088021808804870880
220630024006300220
880487088021808804870660
220630024006300220
270015000
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
+3.600
+3.600
+3.550
+3.550
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-37
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 2
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-38
3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 2
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
600
600
600 600 600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600
600
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
43740
880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
42900
8801990890199088021808804870880
420630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
4206300240063002700
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.74 m²
P. NGHỈ
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=45.92 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=70.72 m²
P. HỌP
S=19.69 m²
P. LÀMVIỆC
S=10.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=11.27 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.16 m²
P. LÀMVIỆC
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=4.41 m²
P. TẮMS=3.01 m²
P. KT
S=6.43 m²
S=6.11 m²
S=19.14 m²
BAN CÔNG
S=161.38 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=2.17m²
S=2.11 m²
+6.900
+6.850
+6.900
+6.850
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-39
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 3
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-40
3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 3
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
S=69.24 m²
P. KỸ THUẬT
S=23.36 m²
TRƯỞNG PHÒNG KT
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=22.16 m²
PHÓ BAN
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=10.74 m²
P. NGHỈ
S=22.20 m²
KHO TÀI LIỆU
S=45.92 m²
P. KẾHOẠCH
S=19.70 m²
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH S=72.38 m²
PHÒNGHỌP
S=19.70m²
TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH
S=22.51 m²
PHÒNGTÀI CHÍNH
S=10.74 m²
THỦQUỸ
S=11.14 m²
P. NGHỈ
S=22.20 m²
TRƯỞNG BAN
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.43 m²
S=6.11 m²
S=22.20 m²
PHÓ BAN
660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
429008801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
06300240063002700
S=2.17m²
S=2.11 m² S=4.41 m²
S=3.01 m²
600 600600
600
600
600 600
600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600 600
600
600600
600
600
600
600
600
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
+10.200
+10.200
+10.150
+10.150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-41
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 4
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-42
3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN
TẦNG4
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E S=22.20m²
TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH
S=45.70 m²
TLP. KẾ HOẠCH
S=23.36 m²
VĂN THƯ+ BM
S=22.16 m²
PHÒNGKHÁCH
S=45.83 m²
TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
S=33.59 m²
VIỆNPHÓ
S=33.79 m²
VIỆNPHÓ
S=19.70 m²
TL CHÍNH TRỊ
S=72.38 m²
PHÒNGHỌP
S=19.70 m²
PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH
S=22.51 m²
TÀI CHÍNH
S=45.83 m²
VIỆN TRƯỞNG
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=3.01 m²
P.KT
S=4.41 m²
P. TẮM
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
8801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
06300240063002700
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880
600
600 600600 600
600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600
600
600600
600
600
600
600
600
600
600
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.17m²
S=2.11 m²
+13.450
+13.450
+13.500
+13.500
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-43
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-44
3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
S=22.20 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=23.36 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=43.42 m²
P. LÀMVIỆC
S=47.82 m²
P. THƯ VIỆN
S=22.51 m²
PHÓ PHÒNG
S=45.83 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.16 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=22.29 m²
PHÓ PHÒNG
S=22.20 m²
TRƯỞNGPHÒNG
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=4.41 m²
P. TẮMS=3.01 m²
P.KT
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.11 m²
S=2.17m²
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=44.09 m²
P. CẦUĐƯỜNG
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
8801990890199088021808804870880
0630024006300110
15000
6601990890199088021808804870880
0630024006300110
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880
600 600
600
600 600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
+16.750
+16.750
+16.800
600
600
600 600
600
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-45
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-46
3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.36 m²
P. LÀMVIỆC
S=162.45 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=22.16 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
PHÓ PHÒNGCT
S=22.29 m²
TRƯỞNG PHÒNG CT
S=67.76 m²
P. CÔNG TRÌNH
S=23.41 m²
P. LÀMVIỆC
S=23.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=19.70 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.51 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.29 m²
P. LÀMVIỆC
S=22.20 m²
P. LÀMVIỆC
S=3.01 m²
P.KT
S=4.41 m²
P. TẮM
S=18.50 m²
BAN CÔNG
S=6.11 m²
S=6.43 m²
S=2.11 m²
S=2.17m²
290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420
42900
11960 180 3350 880 903 885 903 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960
420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
630024006300
42015000420
630024006300
42015000420
600 600
600
600 600
600
600
600
600 600
600
600
600
600
600
600
600 600
600
600
600
600 600
600
600 600
600
600 600
600
+20.050
+20.100
+20.100
+20.050
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-47
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-48
3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880
820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820
42900
880487088021808804870880
82063007109807106300820
270015000
880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 1230 500595500595500 880 500760500 760500 880 500640500640500 4140 880 3020 880 3020 880 2800 880
820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820
42900
880487088022907704870880
820630024006300820
270015000
S=22.29 m²
KHO TÀI LIỆU 1
S=22.29 m²
KHO TÀI LIỆU 2
S=32.29 m²
KHO TÀI LIỆU 3
S=128.32 m²
SẢNH+ HÀNH LANG
S=63.65 m²
KHO TÀI LIỆU 4
S=28.82 m²
BAN CÔNG
S=312.44 m²
SÂN
S=4.41 m²
KHO
S=3.01 m²
P.KT
600
600
600 600
600 600
600
600
600
600
600
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG
GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT
SENO THOÁT NƯỚC LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GATHU NƯỚC
+23.400
+23.400
+23.350
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-49
MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁPMÁI
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-50
3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁP
MÁI
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-51
3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG KTTM
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGKTTM
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710
820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820
42900
7107005120700218070051201410
820630024006300
15000
14105120700218070051201410
820630024006300
270015000
820 14780 13340 14780 820
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
120 6460 120 1900 120 6460 120
GẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎGẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎ
MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT
DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI
MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT
DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI
+30.600
+26.400
+26.400
+26.070 +26.070
+26.070
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-52
MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-53
3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI
TỈLỆ:()
MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
+3.035
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2
1
0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
630024006300
15000
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0
42900
2700630024006300
17700
S=237.17 m²
1270 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 830
6001200600
6001200600
1270 2400 2400 2400 2400 830
970 1800 1800 1800 1430
10102400240010901200135024002400750
2
2
2
2
2
2
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-54
MẶTBẰNGTRẦN TẦNG1
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGTRẦNTẦNG1
1
HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*
600MM MÀU TRẮNG
2
TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1
LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
ĐỀN DOWLIGH ÁNH SÁNG TRẮNG D90
HỘP ĐÈN HUỲNH QUANG 600*1200MM ÂM TRẦN
TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600 MÀU TRẮNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-55
3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG TRẦNTẦNG
1
TỈLỆ:()
3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
A
B
C
D
E
2 2 2
2
2 2 2 2 2 2 2
2 2
740 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 1360
6001200600
970 1800 1800 1800 1430
10102400240010901200600
2
2
2
2
2
2
2
22
2
2
1
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
42900
S=163.26 m²
2700630024006300220
2206300240063002700
270015000
17700
6001200600
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
1 :150
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-56
MẶTBẰNG TRẦNTẦNGĐIỂN HÌNH
TỈLỆ:(1:150)
MẶTBẰNGTRẦNTẦNGĐIỂNHÌNH2,3,4,5,6,7
1
HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*
600MM MÀU TRẮNG
2
TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1
LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆU HỒ SƠ:
BẢN VẼ SỐ:
GHI CHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO
KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017
LươngTrainer
Tòa Nhà Văn Phòng
TKBVTC
KiếnTrúc
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
Luongtrainer.com
LT-NCT
KT-57
3DMẶTBẰNGTRẦN TẦNG2
TỈLỆ:()
3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG2
HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600MM MÀU TRẮNG
GHI CHÚ:
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit

More Related Content

What's hot

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình ĐứcGiáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đứcshare-connect Blog
 
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNGĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNGchiennuce
 
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3 Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3 nataliej4
 
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá TầmGiáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầmshare-connect Blog
 
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn HộiGiáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hộishare-connect Blog
 
Chương 3 cầu thang
Chương 3 cầu thangChương 3 cầu thang
Chương 3 cầu thangVương Hữu
 
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh HùngSổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùngshare-connect Blog
 
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1đề Bài và lời giải kết cấu thép 1
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1Thanh Hoa
 
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trìnhBiến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trìnhJayTor RapPer
 
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móng
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móngCâu hỏi bảo vê đồ án nền móng
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móngAnh Anh
 
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuônBài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuônLê Duy
 
Chương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiChương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiVương Hữu
 
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpHướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpTung Nguyen Xuan
 
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cống
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình CốngSàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cống
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cốngshare-connect Blog
 
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hội
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn HộiGiáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hội
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hộishare-connect Blog
 
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14Ttx Love
 
GT Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
GT Nền móng - Châu Ngọc ẨnGT Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
GT Nền móng - Châu Ngọc Ẩnshare-connect Blog
 
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thépBài giảng kết cấu bê tông cốt thép
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thépTrieu Nguyen Xuan
 
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngCâu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngchiennuce
 
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chínhHướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chínhBùi Minh Tuấn
 

What's hot (20)

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình ĐứcGiáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 - Đỗ Đình Đức
 
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNGĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
 
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3 Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3
Cách Tính Cầu Thang 2 Vế Dạng 3
 
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá TầmGiáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm
Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm
 
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn HộiGiáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội
Giáo trình kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội
 
Chương 3 cầu thang
Chương 3 cầu thangChương 3 cầu thang
Chương 3 cầu thang
 
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh HùngSổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
 
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1đề Bài và lời giải kết cấu thép 1
đề Bài và lời giải kết cấu thép 1
 
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trìnhBiến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
 
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móng
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móngCâu hỏi bảo vê đồ án nền móng
Câu hỏi bảo vê đồ án nền móng
 
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuônBài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
 
Chương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước máiChương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước mái
 
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpHướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp
Hướng dẫn-Thuyết minh Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp
 
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cống
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình CốngSàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cống
Sàn sườn Bê Tông toàn khối - GS.TS. Nguyễn Đình Cống
 
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hội
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn HộiGiáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hội
Giáo trình Kết cấu thép 1 - Phạm Văn Hội
 
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14
Huong dan cac bai tap mau sap2000 v14
 
GT Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
GT Nền móng - Châu Ngọc ẨnGT Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
GT Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
 
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thépBài giảng kết cấu bê tông cốt thép
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép
 
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngCâu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
 
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chínhHướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
 

Viewers also liked

Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D
Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3DBản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D
Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3DKiến Trúc KISATO
 
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công Kiến Trúc KISATO
 
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi công
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi côngĐịnh mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi công
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi côngKiến Trúc KISATO
 
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác ThépTiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác ThépKiến Trúc KISATO
 
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê TôngCách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê TôngKiến Trúc KISATO
 
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?Kiến Trúc KISATO
 
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.comCác quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.comKiến Trúc KISATO
 
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...Kiến Trúc KISATO
 
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự ToánDự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự ToánKiến Trúc KISATO
 
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)Lớp Học Revit
 
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ qua
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ quaNhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ qua
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ quaKiến Trúc KISATO
 
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit ArchitectureSách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit ArchitectureKiến Trúc KISATO
 

Viewers also liked (12)

Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D
Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3DBản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D
Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D
 
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công
Ví dụ tính toán nhu cầu về vật liệu nhân công máy thi công
 
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi công
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi côngĐịnh mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi công
Định mức dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - xe máy thi công
 
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác ThépTiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép
Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép
 
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê TôngCách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông
Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông
 
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?
Tổng Dự Toán Công Trình Là Gì?
 
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.comCác quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com
Các quy ước của bản vẽ xây dựng theo tiêu chuẩn việt nam - autocadbox.com
 
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...
Cách tính tiên lượng cho công tác mộc, sơn, bả matit, lấp đặt điện, cấp thoát...
 
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự ToánDự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán
Dự Toán Xây Lắp Hạng mục công trình Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán
 
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
 
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ qua
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ quaNhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ qua
Nhưng kinh nghiệm đề tay thép hay mà kỹ sư hiện trường không thể bỏ qua
 
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit ArchitectureSách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
 

More from Kiến Trúc KISATO

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdfKiến Trúc KISATO
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảKiến Trúc KISATO
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmKiến Trúc KISATO
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíKiến Trúc KISATO
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngKiến Trúc KISATO
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Kiến Trúc KISATO
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcKiến Trúc KISATO
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuKiến Trúc KISATO
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngKiến Trúc KISATO
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhKiến Trúc KISATO
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnKiến Trúc KISATO
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngKiến Trúc KISATO
 

More from Kiến Trúc KISATO (20)

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
 

Recently uploaded

Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Eesti Loodusturism
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectNuckles
 
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfKhaled Elbattawy
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxRESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxscbastidasv
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdfDíptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxRESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 

Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit

 • 1. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00 ẢNH PHỐI CẢNH3DKTCÔNG TRÌNH
 • 2. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00' ẢNH PHỐI CẢNH 3D BUỔI CHIỀU
 • 3. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00'' ẢNH 3DCÔNG TRÌNH LÚC MƯA
 • 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 2700630024006300 17920 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 880 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 S=45.85 m² TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH S=22.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=3.01m² PHÒNGKT S=4.41 m² P. TẮM S=69.12 m² P. THÍ NGHIỆM S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=19.68 m² CĂNGTIN S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.49 m² P. LÀMVIỆC S=22.31 m² P. TÀI CHÍNH S=22.20 m² PHÓ PHÒNGTÀI CHÍNH S=237.17 m² SẢNH CHUNG +0.000 -0.050 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ3 CĐ3 CĐ2 CĐ2 CĐW CĐW CĐ1 CĐW CĐW* CĐW* CĐW* VK1 VK2 VK3 VK7 VK4 VK4 VK3 VK2 VK1 VK5 VK6 VK5 VK1VK2VK3VK4VK8VK4VK3VK2VK1 VK5 VK6 VK5 AA BTC1 KT-63 WC1 KT-93 8804550458045508802480 TM KT-100 400 4960 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 1280 220 1200 1200 1200 220 3630 400 7460 400 1080 1200 1210 220 1250 1200 1270 220 640 2400 4360 3700 400 550 2400 4360 16012006502310130120013022402600 B B C C D D S=6.11 m² S=6.43 m² BTC2 KT-65 CT3 KT-66 SW1 NT KT-95 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-01 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 5. 16730 9880 16730 15330 P. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC SẢNH CHUNG CĂNG TIN P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC P. THÍ NGHIỆM VK2 VK2 VK3 VK4 VK4 VK3 VK2 VK2 VK2 VK2 VK5 VK4 VK4 VK5 VK2 VK2 VK8 VK9 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-02 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA WC2-7 KT-93 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=47.64 m² P. LÀMVIỆC S=23.21 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.30 m² P. LÀMVIỆC S=23.43 m² P. LÀMVIỆC S=93.19 m² P. HỌP S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=23.45 m² P. LÀMVIỆC S=23.28 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.10 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. TRỰC S=163.26 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=2.11 m² S=2.17 m² S=6.43 m² S=3.01 m² P. KT S=4.41 m² P. TẮM CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐW CĐW CĐ1 CĐW CĐW* CĐW* CĐW* CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 880487088021808804870880 220630024006300220 880487088021808804870660 220630024006300220 270015000 +3.600 +3.600 +3.550 +3.550 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1150 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 1140 1200 1210220 1250 1200 1180 400 1120 1200 1270 220 1240 1200 1060 400 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1060 400 59025601103040 2209002030 1103902310130120013022402600 7101000990 VK1 VK2 VK3 VK4 VK7 VK4 VK3 VK2 VK1 VK5 VK6 VK5 VK1VK2VK3VK4 VK8 VK4VK3VK2VK1 VK5 VK6 VK5 B B C C D D SW1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-03 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 2 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 7. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. HỌP SẢNH + HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. TRỰC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-04 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 2 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 43740 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 8801990890199088021808804870880 420630024006300420 15000 6601990890199088021808804870880 4206300240063002700 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐ2 CĐ2 CĐ2 CĐ2 CĐW CĐW CĐW* CĐW*CĐW* S2 SW2 SW2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK9 VK9 VK10 S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. NGHỈ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=45.92 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=70.72 m² P. HỌP S=19.69 m² P. LÀMVIỆC S=10.83 m² P. LÀMVIỆC S=11.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P. KT S=6.43 m² S=6.11 m² S=19.14 m² BAN CÔNG S=161.38 m² SẢNH+ HÀNH LANG 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201197 1200 1203220 1257 1200 1263 2201217 1200 1263 220 1240 1200 1060 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 31501103040 33909002010 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060 2006102310130120013022402600 +6.900 +6.850 +6.850 +6.900 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-05 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 3 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 9. P. LÀM VIỆC P. NGHỈ P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC SẢNH+HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. HỌP P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆCP. NGHỈ P. LÀM VIỆC P. NGHỈ P. NGHỈ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-06 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 3 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 10. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐ2 CĐ2 CĐ2CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* SW2 SW2 S3 S2 S3 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S7 S2S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK9 VK9 VK10 S=69.24 m² P. KỸ THUẬT S=23.36 m² TRƯỞNG PHÒNG KT S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² PHÓ BAN S=11.14 m² P. NGHỈ S=10.74 m² P. NGHỈ S=22.20 m² KHO TÀI LIỆU S=45.92 m² P. KẾHOẠCH S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH S=22.51 m² PHÒNGTÀI CHÍNH S=10.74 m² THỦQUỸ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.20 m² TRƯỞNG BAN S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.43 m² S=6.11 m² S=3.01 m² P. KT S=22.20 m² PHÓ BAN 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 400 1060 1200 1460 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060 3150110 110 9002030 +10.200 +10.200 +10.150 +10.150 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-07 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 4 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 11. P. KỸ THUẬT TRƯỞNG PHÒNG KT SẢNH + HÀNH LANG KHO TÀI LIỆU P. KẾ HOẠCH P. HỌP PHÓ BAN P. TÀI CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG TC P. NGHỈ TRƯỞNG BAN PHÓ BAN P. NGHỈ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH P. NGHỈ THỦ QUỸ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-08 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 4 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* S=22.20m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=45.70 m² TLP. KẾ HOẠCH S=23.36 m² VĂN THƯ+ BM S=22.16 m² PHÒNGKHÁCH S=45.83 m² TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN S=33.59 m² VIỆNPHÓ S=33.79 m² VIỆNPHÓ S=19.70 m² TL CHÍNH TRỊ S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70 m² PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH S=22.51 m² TÀI CHÍNH S=45.83 m² VIỆN TRƯỞNG S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK10 VK9 VK9 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1350 0 1350 1200 1150 400 1150 1200 1280 70 1350 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 2730 1200 1060 +13.500 +13.450 +13.450 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-09 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 5 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 13. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TLP KẾ HOẠCH VĂN THƯ SẢNH + HÀNH LANG TT. CÔNG NGHỆ TT P. KHÁCH VIỆN TRƯỞNG TÀI CHÍNH PHÓ PHÒNG KH PHÒNG HỌP TL CHÍNH TRỊ VIỆN PHÓ VIỆN PHÓ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-10 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 5 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=23.36 m² TRƯỞNGPHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=43.42 m² P. LÀMVIỆC S=47.82 m² P. THƯ VIỆN S=22.51 m² PHÓ PHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=18.50 m² BAN CÔNG S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P.KT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=44.09 m² P. CẦUĐƯỜNG CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW*CĐW* S2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK10 VK9VK9 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 0630024006300110 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 2700 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1200220 1250 1200 1270 2201200 1200 2740 1200 1060 +16.800 +16.750 +16.750 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-11 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 6 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 15. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC THƯ VIỆN KT P. CẦU ĐƯỜNG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-12 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 6 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=23.36 m² P. LÀMVIỆC S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² PHÓ PHÒNGCT S=22.29 m² TRƯỞNG PHÒNG CT S=67.76 m² P. CÔNG TRÌNH S=23.41 m² P. LÀMVIỆC S=23.29 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* VK12 S6 VK12 VK11 S8 VK10 S8 VK11 VK12 S6 VK12 VK11VK9VK9VK11 290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 11960 180 3350 880 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 +20.100 +20.050 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060 630024006300 42015000420 630024006300 42015000420 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-13 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 7 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 17. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC SẢNH+HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC PHÓ PHÒNG CÔNG TRÌNH TRƯỞNG PHÒNG CT P. CÔNG TRÌNH P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-14 3D DIẾN HỌA MBKTTẦNG 7 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 18. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 82063007109807106300820 270015000 880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 350880 500595500595500 880 500760 500760500 880 500640500640500 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 820630024006300820 270015000 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ5 CĐ5 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 1 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 2 S=32.29 m² KHO TÀI LIỆU 3 S=128.32 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=63.65 m² KHO TÀI LIỆU 4 S=28.82 m² BAN CÔNG S=312.44 m² SÂN S=4.41 m² KHO S=3.01 m² P.KT S10 S10 S10 S10 880 3130 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1480 110950 900330 7530 400 200 900 2490 220 3590 400 3590 220 3130 880 220 3590 400 7400 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 7400 400 3590 220 3130 880 2202490570110057013502202202810 880 2800 550 3680 220 3680 220 3680 220490 1080 4801980110 590 1102330480 +23.400 +23.400 +23.350 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-15 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG ÁPMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 19. KHO TÀI LIỆU 1 KHO TÀI ỆU 2 KHO TÀI LIỆU 3 SẢNH+HÀNH LANG KHO TÀI LIỆU 4 SÂN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-16 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG ÁP MÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 20. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710 820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820 42900 710700512070021807005120700710 820630024006300 15000 14105120700218070051201410 820630024006300 270015000 820 14780 13340 14780 820 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 1207790 120 6460 120 1900 120 6460 120 1480 2640 600 11240 260 4170 19430 710 2530 1480 148049307108700820 71070058202290 1480 2530 10610 6700 1900 6700 10610 2530 1480 B B C C D D +26.400 +30.600 +26.070 +26.070 +26.070 +26.400 MTT KT-102 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-17 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 21. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-18 3D DIỄN HỌAMBKTTẦNGMÁI TỈLỆ:() 3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 22. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 2400500130030003300330033003300330033003600850 31450 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 4501550820350233020014301700160017001600170016001670200 100 133020055202001000 45015501001730170016001700160017001600170016001670800 30024001600200300071012014870800 2000820350233020014301700160017001600170016001670200 100 153055202001000 20001001730170016001700160017001600170016001670800 1840 200 720 200 620 200 620 200 620 200 730 200 350 1900 350 200 730 200 620 200 620 200 620 200 720 200 1840 450400950 TT KT-102 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-19 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-12 TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-12
 • 23. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-20 3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC1-12 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC1-12 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 24. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 123456789101112 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 880280088030208802840106032609702690880302088027808804320284088030208802800880 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 8503600330033003300330033003300300013005002400 100020055201530 100 2001670160017001600170016001700110132020023303506201750450 1000200552020013303001825045013504502400300 850305014501370200133030019501450185014501850145018501450185012012201370790501800 100020055201530300187001350 450 2400300 100020055201530 100 2001670160017001600170016001700110132020026806202200 1600 400 3450 500750 2830 4430 1340 600 880 2800 880 3020 880 3020 880 3260 770 720420720420720 660 720540720 540720 660 720375720375720 770 3350 880 3020 880 3020 880 2800 880 600 200123603350880357030208802780880326012360200 B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-21 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC12-1 TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC12-1
 • 25. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-22 3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC12-1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC12-1 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 26. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 A B C D E Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 2900 880 4870 880 2180 880 4870 900 2680 1400 6300 2400 6300 2700 17700 120055202001330300167016001700160017001600170011013202002330350820155014008502400300 8503600330033003300330033003300300013005002400 31450 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-23 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC A-E TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-E GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 27. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-24 3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCA-E TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCA-E GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 28. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 1400 2700 880 4870 880 2180 880 4870 880 2900 2700 6300 2400 6300 17700 1250130060030006001500300166001001550400504500 8503600330033003300330033003300300013005002400 31450 100020055202001330300167016001700158017201600170011013202002330350720100155045018002700 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-25 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC E-A TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCE-A GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM # 75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 29. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-26 3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCE-A TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCE-A GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 • 30. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 2400500130030003300330033003300330033003600850 31450 N1 N2 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 M1 M3 M2 M2 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 M2 M3 4501550820350233020013201101700160017001600170016001670200143020055201200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-27 MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
 • 31. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 M2 M2 M3 M2 M2 M3 M2 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 N2 N1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-28 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTA-A TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 • 32. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 2700 6300 2400 6300 17700 85036002270103080013506005502150600550215060055021506005502150600550255045013005001100750550300 2400180030003300330033003300330033003600 30600 160020030007101201487020014302005870850 2400180030003300330033003300330033003600 30600 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 S* S* S* S* S* S* M2 S9 M3 M2 S8 CT29 KT-29 CT30 KT-29 Tầng 3 +6.900 A 2001001330200 1830 86012050600200 1030800 220 110 200 530 110 220 100100 530 Tầng Áp Mái +23.400 A 66012050 78050 220 110 200 530 830 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-29 MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT29 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT30
 • 33. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 M2 S9 S8 M2 M3 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-30 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTB-B TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 • 34. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 1620 2700 6300 2400 6300 3120 17700 8503600330033003300330033003300300013005002400 30024001800450338016701630170016001700160017001600167020014302005520350850 44503300330033003300330063004200 31450 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1S8 M3 M2M3 S* S* S* S* S* S* S* S* CT25 KT-31 CT26 KT-31 CT27 KT-31 CT28 KT-31 Tầng 1 +0.000 A 330 100 430 200150 350 110 220 330 Tầng 3 +6.900 A 220 310 530 220 110 330 200100550120660200 20060050980 1830 Tầng 7 +20.100 A 220 210 430 11067050600200 1101320200 1630 330 200 530 220 110 330 Tầng Áp Mái +23.400 A 220 710 930 660120230 78050180 1010 10090050 100950120660 1050780 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-31 MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT25 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT26 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT27 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT28
 • 35. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3M2 M3 S8 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-32 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTC-C TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 • 36. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCD 6300 2400 6300 15000 502801201825018305520200 150 1200 50400155010090083017001600170016001700160017001600170018005520200150 850305055022701030800167083024708302470830247083024708303000 27250 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3M3M2M2 S* S* S* S* S* S* S* CT30 KT-33 CT24 KT-33 CT23 KT-33 Tầng 1 +0.000 D 220 110 330 100 330 430 10050150200 150350 500 Tầng 3 +6.900 D 310 220 530 20010050050120660200 98050600200 8001030 200 110 220 530 100100 330 530 110 220 Tầng 3 +6.900 20010050050120660200 200600170860 8001030 220 100 210 320 210 530 220 200 420 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-33 MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT30 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT24 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT23
 • 37. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 M2 M3 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-34 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKIẾN TRÚC D-D TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 • 38. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 661487087921808794870881 630024006300 15220 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 S=45.85 m² TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH S=22.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=3.01m² PHÒNGKT S=4.41 m² P. TẮM S=69.12 m² P. THÍ NGHIỆM S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=19.68 m² CĂNGTIN S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.49 m² P. LÀMVIỆC S=22.31 m² P. TÀI CHÍNH S=22.20m² PHÓPHÒNGTÀICHÍNH S=237.17 m² SẢNH CHUNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.17m² S=2.11 m² +0.000 +0.000 -0.050 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-35 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 • 39. GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-36 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 • 40. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600600 600 600600 600 600600 600 S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=47.64 m² P. LÀMVIỆC S=23.21 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.30 m² P. LÀMVIỆC S=23.43 m² P. LÀMVIỆC S=93.19 m² P. HỌP S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=23.45 m² P. LÀMVIỆC S=23.28 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.10 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. TRỰC S=163.26 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=6.43 m² S=3.01 m² P. KT S=4.41 m² P. TẮM 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 3570 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880487088021808804870880 220630024006300220 880487088021808804870660 220630024006300220 270015000 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT +3.600 +3.600 +3.550 +3.550 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-37 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 2 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 • 41. GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-38 3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 2 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 • 42. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 43740 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 8801990890199088021808804870880 420630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 4206300240063002700 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. NGHỈ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=45.92 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=70.72 m² P. HỌP S=19.69 m² P. LÀMVIỆC S=10.83 m² P. LÀMVIỆC S=11.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P. KT S=6.43 m² S=6.11 m² S=19.14 m² BAN CÔNG S=161.38 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=2.17m² S=2.11 m² +6.900 +6.850 +6.900 +6.850 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-39 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 3 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 • 43. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-40 3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 3 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 • 44. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=69.24 m² P. KỸ THUẬT S=23.36 m² TRƯỞNG PHÒNG KT S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² PHÓ BAN S=11.14 m² P. NGHỈ S=10.74 m² P. NGHỈ S=22.20 m² KHO TÀI LIỆU S=45.92 m² P. KẾHOẠCH S=19.70 m² TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH S=22.51 m² PHÒNGTÀI CHÍNH S=10.74 m² THỦQUỸ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.20 m² TRƯỞNG BAN S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.43 m² S=6.11 m² S=22.20 m² PHÓ BAN 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 429008801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 S=2.17m² S=2.11 m² S=4.41 m² S=3.01 m² 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT +10.200 +10.200 +10.150 +10.150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-41 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 4 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
 • 45. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-42 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG4 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
 • 46. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=45.70 m² TLP. KẾ HOẠCH S=23.36 m² VĂN THƯ+ BM S=22.16 m² PHÒNGKHÁCH S=45.83 m² TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN S=33.59 m² VIỆNPHÓ S=33.79 m² VIỆNPHÓ S=19.70 m² TL CHÍNH TRỊ S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70 m² PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH S=22.51 m² TÀI CHÍNH S=45.83 m² VIỆN TRƯỞNG S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.17m² S=2.11 m² +13.450 +13.450 +13.500 +13.500 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-43 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
 • 47. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-44 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
 • 48. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=23.36 m² TRƯỞNGPHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=43.42 m² P. LÀMVIỆC S=47.82 m² P. THƯ VIỆN S=22.51 m² PHÓ PHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=18.50 m² BAN CÔNG S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P.KT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=44.09 m² P. CẦUĐƯỜNG 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 0630024006300110 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 +16.750 +16.750 +16.800 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-45 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
 • 49. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-46 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
 • 50. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=23.36 m² P. LÀMVIỆC S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² PHÓ PHÒNGCT S=22.29 m² TRƯỞNG PHÒNG CT S=67.76 m² P. CÔNG TRÌNH S=23.41 m² P. LÀMVIỆC S=23.29 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² 290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 11960 180 3350 880 903 885 903 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 630024006300 42015000420 630024006300 42015000420 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 +20.050 +20.100 +20.100 +20.050 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-47 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
 • 51. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-48 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
 • 52. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 82063007109807106300820 270015000 880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 1230 500595500595500 880 500760500 760500 880 500640500640500 4140 880 3020 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820 42900 880487088022907704870880 820630024006300820 270015000 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 1 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 2 S=32.29 m² KHO TÀI LIỆU 3 S=128.32 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=63.65 m² KHO TÀI LIỆU 4 S=28.82 m² BAN CÔNG S=312.44 m² SÂN S=4.41 m² KHO S=3.01 m² P.KT 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT SENO THOÁT NƯỚC LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GATHU NƯỚC +23.400 +23.400 +23.350 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-49 MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁPMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
 • 53. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-50 3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁP MÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
 • 54. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-51 3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG KTTM TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGKTTM
 • 55. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710 820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820 42900 7107005120700218070051201410 820630024006300 15000 14105120700218070051201410 820630024006300 270015000 820 14780 13340 14780 820 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 120 6460 120 1900 120 6460 120 GẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎGẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎ MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI +30.600 +26.400 +26.400 +26.070 +26.070 +26.070 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-52 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
 • 56. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-53 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
 • 57. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E +3.035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 630024006300 15000 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 2700630024006300 17700 S=237.17 m² 1270 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 830 6001200600 6001200600 1270 2400 2400 2400 2400 830 970 1800 1800 1800 1430 10102400240010901200135024002400750 2 2 2 2 2 2 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-54 MẶTBẰNGTRẦN TẦNG1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGTRẦNTẦNG1 1 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600* 600MM MÀU TRẮNG 2 TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
 • 58. ĐỀN DOWLIGH ÁNH SÁNG TRẮNG D90 HỘP ĐÈN HUỲNH QUANG 600*1200MM ÂM TRẦN TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600 MÀU TRẮNG CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-55 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG TRẦNTẦNG 1 TỈLỆ:() 3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG1
 • 59. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 740 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 1360 6001200600 970 1800 1800 1800 1430 10102400240010901200600 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 1 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 S=163.26 m² 2700630024006300220 2206300240063002700 270015000 17700 6001200600 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-56 MẶTBẰNG TRẦNTẦNGĐIỂN HÌNH TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGTRẦNTẦNGĐIỂNHÌNH2,3,4,5,6,7 1 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600* 600MM MÀU TRẮNG 2 TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
 • 60. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-57 3DMẶTBẰNGTRẦN TẦNG2 TỈLỆ:() 3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG2 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600MM MÀU TRẮNG GHI CHÚ: