Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit

Bản vẽ mẫu revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Đăng ký nhận các bài học miễn phí hướng dẫn dựng hình 1 công trình nhà phố bằng phần mềm Revit tại link: http://hocrevit.net/

 • Login to see the comments

Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit

 1. 1. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00 ẢNH PHỐI CẢNH3DKTCÔNG TRÌNH
 2. 2. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00' ẢNH PHỐI CẢNH 3D BUỔI CHIỀU
 3. 3. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-00'' ẢNH 3DCÔNG TRÌNH LÚC MƯA
 4. 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 2700630024006300 17920 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 880 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 S=45.85 m² TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH S=22.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=3.01m² PHÒNGKT S=4.41 m² P. TẮM S=69.12 m² P. THÍ NGHIỆM S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=19.68 m² CĂNGTIN S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.49 m² P. LÀMVIỆC S=22.31 m² P. TÀI CHÍNH S=22.20 m² PHÓ PHÒNGTÀI CHÍNH S=237.17 m² SẢNH CHUNG +0.000 -0.050 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ3 CĐ3 CĐ2 CĐ2 CĐW CĐW CĐ1 CĐW CĐW* CĐW* CĐW* VK1 VK2 VK3 VK7 VK4 VK4 VK3 VK2 VK1 VK5 VK6 VK5 VK1VK2VK3VK4VK8VK4VK3VK2VK1 VK5 VK6 VK5 AA BTC1 KT-63 WC1 KT-93 8804550458045508802480 TM KT-100 400 4960 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 1280 220 1200 1200 1200 220 3630 400 7460 400 1080 1200 1210 220 1250 1200 1270 220 640 2400 4360 3700 400 550 2400 4360 16012006502310130120013022402600 B B C C D D S=6.11 m² S=6.43 m² BTC2 KT-65 CT3 KT-66 SW1 NT KT-95 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-01 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 5. 5. 16730 9880 16730 15330 P. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC SẢNH CHUNG CĂNG TIN P.LÀM VIỆC P.LÀM VIỆC P. THÍ NGHIỆM VK2 VK2 VK3 VK4 VK4 VK3 VK2 VK2 VK2 VK2 VK5 VK4 VK4 VK5 VK2 VK2 VK8 VK9 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-02 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 6. 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA WC2-7 KT-93 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=47.64 m² P. LÀMVIỆC S=23.21 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.30 m² P. LÀMVIỆC S=23.43 m² P. LÀMVIỆC S=93.19 m² P. HỌP S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=23.45 m² P. LÀMVIỆC S=23.28 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.10 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. TRỰC S=163.26 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=2.11 m² S=2.17 m² S=6.43 m² S=3.01 m² P. KT S=4.41 m² P. TẮM CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐW CĐW CĐ1 CĐW CĐW* CĐW* CĐW* CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 880487088021808804870880 220630024006300220 880487088021808804870660 220630024006300220 270015000 +3.600 +3.600 +3.550 +3.550 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1150 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 1140 1200 1210220 1250 1200 1180 400 1120 1200 1270 220 1240 1200 1060 400 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1060 400 59025601103040 2209002030 1103902310130120013022402600 7101000990 VK1 VK2 VK3 VK4 VK7 VK4 VK3 VK2 VK1 VK5 VK6 VK5 VK1VK2VK3VK4 VK8 VK4VK3VK2VK1 VK5 VK6 VK5 B B C C D D SW1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-03 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 2 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 7. 7. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. HỌP SẢNH + HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. TRỰC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-04 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 2 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 8. 8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 43740 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 8801990890199088021808804870880 420630024006300420 15000 6601990890199088021808804870880 4206300240063002700 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐ2 CĐ2 CĐ2 CĐ2 CĐW CĐW CĐW* CĐW*CĐW* S2 SW2 SW2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK9 VK9 VK10 S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. NGHỈ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=45.92 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=70.72 m² P. HỌP S=19.69 m² P. LÀMVIỆC S=10.83 m² P. LÀMVIỆC S=11.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P. KT S=6.43 m² S=6.11 m² S=19.14 m² BAN CÔNG S=161.38 m² SẢNH+ HÀNH LANG 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201197 1200 1203220 1257 1200 1263 2201217 1200 1263 220 1240 1200 1060 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 31501103040 33909002010 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060 2006102310130120013022402600 +6.900 +6.850 +6.850 +6.900 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-05 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 3 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 9. 9. P. LÀM VIỆC P. NGHỈ P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC SẢNH+HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. HỌP P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆCP. NGHỈ P. LÀM VIỆC P. NGHỈ P. NGHỈ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-06 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 3 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 10. 10. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐ2 CĐ2 CĐ2CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* SW2 SW2 S3 S2 S3 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S7 S2S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK9 VK9 VK10 S=69.24 m² P. KỸ THUẬT S=23.36 m² TRƯỞNG PHÒNG KT S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² PHÓ BAN S=11.14 m² P. NGHỈ S=10.74 m² P. NGHỈ S=22.20 m² KHO TÀI LIỆU S=45.92 m² P. KẾHOẠCH S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH S=22.51 m² PHÒNGTÀI CHÍNH S=10.74 m² THỦQUỸ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.20 m² TRƯỞNG BAN S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.43 m² S=6.11 m² S=3.01 m² P. KT S=22.20 m² PHÓ BAN 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 400 1060 1200 1460 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1060 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1280 2201200 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060 3150110 110 9002030 +10.200 +10.200 +10.150 +10.150 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-07 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 4 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 11. 11. P. KỸ THUẬT TRƯỞNG PHÒNG KT SẢNH + HÀNH LANG KHO TÀI LIỆU P. KẾ HOẠCH P. HỌP PHÓ BAN P. TÀI CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG TC P. NGHỈ TRƯỞNG BAN PHÓ BAN P. NGHỈ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH P. NGHỈ THỦ QUỸ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-08 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 4 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG4 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 12. 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* S=22.20m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=45.70 m² TLP. KẾ HOẠCH S=23.36 m² VĂN THƯ+ BM S=22.16 m² PHÒNGKHÁCH S=45.83 m² TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN S=33.59 m² VIỆNPHÓ S=33.79 m² VIỆNPHÓ S=19.70 m² TL CHÍNH TRỊ S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70 m² PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH S=22.51 m² TÀI CHÍNH S=45.83 m² VIỆN TRƯỞNG S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK10 VK9 VK9 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1350 0 1350 1200 1150 400 1150 1200 1280 70 1350 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 2730 1200 1060 +13.500 +13.450 +13.450 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-09 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 5 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 13. 13. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TLP KẾ HOẠCH VĂN THƯ SẢNH + HÀNH LANG TT. CÔNG NGHỆ TT P. KHÁCH VIỆN TRƯỞNG TÀI CHÍNH PHÓ PHÒNG KH PHÒNG HỌP TL CHÍNH TRỊ VIỆN PHÓ VIỆN PHÓ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-10 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 5 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG5 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 14. 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=23.36 m² TRƯỞNGPHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=43.42 m² P. LÀMVIỆC S=47.82 m² P. THƯ VIỆN S=22.51 m² PHÓ PHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=18.50 m² BAN CÔNG S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P.KT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=44.09 m² P. CẦUĐƯỜNG CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW*CĐW* S2 S3 S7 S2S3S7 S2 S3 S7 S2S3S7 S5 S5 S5 S5 S6 S5 S5 S5 S5 S6 S8 S8 VK10 VK9VK9 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 0630024006300110 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 2700 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1200220 1280 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1200220 1250 1200 1270 2201200 1200 2740 1200 1060 +16.800 +16.750 +16.750 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-11 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 6 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 15. 15. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC THƯ VIỆN KT P. CẦU ĐƯỜNG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-12 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG 6 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG6 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 16. 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=23.36 m² P. LÀMVIỆC S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² PHÓ PHÒNGCT S=22.29 m² TRƯỞNG PHÒNG CT S=67.76 m² P. CÔNG TRÌNH S=23.41 m² P. LÀMVIỆC S=23.29 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ2 CĐ1 CĐW CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1 CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1CĐ1 CĐW CĐW CĐW* CĐW* CĐW* VK12 S6 VK12 VK11 S8 VK10 S8 VK11 VK12 S6 VK12 VK11VK9VK9VK11 290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 11960 180 3350 880 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 +20.100 +20.050 400 1060 1200 1350 1350 1200 1150 400 1150 1200 1350 0 1350 1200 1150 1350 1200 1350 0 1350 1200 2700 1200 1060 2203902310130120013022402600 400 1060 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 2700 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1240 220 1240 1200 1280 2201200 1200 1200220 1250 1200 1270 2201210 1200 1270 220 1240 1200 1060 630024006300 42015000420 630024006300 42015000420 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-13 MẶTBẰNG KIẾN TRÚCTẦNG 7 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 17. 17. P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC SẢNH+HÀNH LANG P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC PHÓ PHÒNG CÔNG TRÌNH TRƯỞNG PHÒNG CT P. CÔNG TRÌNH P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC P. LÀM VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-14 3D DIẾN HỌA MBKTTẦNG 7 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG7GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 18. 18. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 82063007109807106300820 270015000 880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 350880 500595500595500 880 500760 500760500 880 500640500640500 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 820630024006300820 270015000 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ4 CĐ5 CĐ5 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 1 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 2 S=32.29 m² KHO TÀI LIỆU 3 S=128.32 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=63.65 m² KHO TÀI LIỆU 4 S=28.82 m² BAN CÔNG S=312.44 m² SÂN S=4.41 m² KHO S=3.01 m² P.KT S10 S10 S10 S10 880 3130 220 1240 1200 1150 400 1150 1200 1240 220 1240 1200 1150 400 1480 110950 900330 7530 400 200 900 2490 220 3590 400 3590 220 3130 880 220 3590 400 7400 400 1150 1200 1150 400 1150 1200 2700 1200 1150 400 7400 400 3590 220 3130 880 2202490570110057013502202202810 880 2800 550 3680 220 3680 220 3680 220490 1080 4801980110 590 1102330480 +23.400 +23.400 +23.350 B B C C D D CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-15 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG ÁPMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 19. 19. KHO TÀI LIỆU 1 KHO TÀI ỆU 2 KHO TÀI LIỆU 3 SẢNH+HÀNH LANG KHO TÀI LIỆU 4 SÂN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-16 3D DIỄN HỌA MBKTTẦNG ÁP MÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGÁPMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 20. 20. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710 820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820 42900 710700512070021807005120700710 820630024006300 15000 14105120700218070051201410 820630024006300 270015000 820 14780 13340 14780 820 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 1207790 120 6460 120 1900 120 6460 120 1480 2640 600 11240 260 4170 19430 710 2530 1480 148049307108700820 71070058202290 1480 2530 10610 6700 1900 6700 10610 2530 1480 B B C C D D +26.400 +30.600 +26.070 +26.070 +26.070 +26.400 MTT KT-102 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-17 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIGHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 21. 21. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-18 3D DIỄN HỌAMBKTTẦNGMÁI TỈLỆ:() 3DMẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 22. 22. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 2400500130030003300330033003300330033003600850 31450 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 4501550820350233020014301700160017001600170016001670200 100 133020055202001000 45015501001730170016001700160017001600170016001670800 30024001600200300071012014870800 2000820350233020014301700160017001600170016001670200 100 153055202001000 20001001730170016001700160017001600170016001670800 1840 200 720 200 620 200 620 200 620 200 730 200 350 1900 350 200 730 200 620 200 620 200 620 200 720 200 1840 450400950 TT KT-102 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-19 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-12 TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-12
 23. 23. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-20 3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC1-12 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC1-12 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 24. 24. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 123456789101112 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 880280088030208802840106032609702690880302088027808804320284088030208802800880 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 8503600330033003300330033003300300013005002400 100020055201530 100 2001670160017001600170016001700110132020023303506201750450 1000200552020013303001825045013504502400300 850305014501370200133030019501450185014501850145018501450185012012201370790501800 100020055201530300187001350 450 2400300 100020055201530 100 2001670160017001600170016001700110132020026806202200 1600 400 3450 500750 2830 4430 1340 600 880 2800 880 3020 880 3020 880 3260 770 720420720420720 660 720540720 540720 660 720375720375720 770 3350 880 3020 880 3020 880 2800 880 600 200123603350880357030208802780880326012360200 B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-21 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC12-1 TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC12-1
 25. 25. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-22 3D DIỄNHỌA MẶTĐỨNG TRỤC12-1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤC12-1 GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 26. 26. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 A B C D E Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 2900 880 4870 880 2180 880 4870 900 2680 1400 6300 2400 6300 2700 17700 120055202001330300167016001700160017001600170011013202002330350820155014008502400300 8503600330033003300330033003300300013005002400 31450 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-23 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC A-E TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-E GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 27. 27. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-24 3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCA-E TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCA-E GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 28. 28. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 1400 2700 880 4870 880 2180 880 4870 880 2900 2700 6300 2400 6300 17700 1250130060030006001500300166001001550400504500 8503600330033003300330033003300300013005002400 31450 100020055202001330300167016001700158017201600170011013202002330350720100155045018002700 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-25 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC E-A TỈLỆ:(1:150) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCE-A GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM # 75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 29. 29. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-26 3D DIỄN HỌA MẶTĐỨNGTRỤCE-A TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTĐỨNGTRỤCE-A GHI CHÚ: - NHÀ KẾT CẤU KHUNG CỘT BTCT, XÂY GẠCH TUY NEN VXM #50, TRÁT TRONG NGOÀI VỮA XM #75 - TOÀN BỘ TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUÉT SƠN 1 NƯỚC CHỐNG KIỀM, 2 LỚP MÀU - TOÀN BỘ TRẦN CÁC PHÒNG, CẦU THANG, VỆ SINH, SENO ĐƯỢC BẢ MATIT QUÉT SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM + 2 NƯỚC MÀU TRẮNG - TOÀN BỘ TRẦN SẢNH, HÀNH LANG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600MM - CÁC CHI TIẾT GỜ PHÀO MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHỐI HỢP BỞI 2 MÀU GHI SẪM VÀ VÀNG NHẠT - BẬC TAM CẤP, BẬC THANG LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN - NỀN LÁT GẠCH GRANIT KT 600*600MM, KHU VỆ SINH + TẮM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 250*250MM, TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 250*400MM CAO 2200MM - CỬA ĐI DÙNG GỖ TỰ NHIÊN NHÓM III, SẤY CHỐNG CONG VÊNH, NGÂM TẤM CHỐNG MỐI MỌT THEO QUY PHẠM, HOÀN THIỆN SƠN PU MÀU ĐỎ - CẦU THANG LAN CAN SẮT, TAY VỊN GỖ TRÒN D60MM NHÓM 3
 30. 30. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 2400500130030003300330033003300330033003600850 31450 N1 N2 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 M1 M3 M2 M2 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 M2 M3 4501550820350233020013201101700160017001600170016001670200143020055201200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-27 MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A
 31. 31. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 M2 M2 M3 M2 M2 M3 M2 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 N2 N1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-28 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTA-A TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 32. 32. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 2700 6300 2400 6300 17700 85036002270103080013506005502150600550215060055021506005502150600550255045013005001100750550300 2400180030003300330033003300330033003600 30600 160020030007101201487020014302005870850 2400180030003300330033003300330033003600 30600 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 S* S* S* S* S* S* M2 S9 M3 M2 S8 CT29 KT-29 CT30 KT-29 Tầng 3 +6.900 A 2001001330200 1830 86012050600200 1030800 220 110 200 530 110 220 100100 530 Tầng Áp Mái +23.400 A 66012050 78050 220 110 200 530 830 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-29 MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT29 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT30
 33. 33. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 M2 S9 S8 M2 M3 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-30 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTB-B TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 34. 34. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCDE Tầng KTTM +27.700 Cos Đỉnh Mái +30.600 Cos Mái TT +28.200 1620 2700 6300 2400 6300 3120 17700 8503600330033003300330033003300300013005002400 30024001800450338016701630170016001700160017001600167020014302005520350850 44503300330033003300330063004200 31450 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1S8 M3 M2M3 S* S* S* S* S* S* S* S* CT25 KT-31 CT26 KT-31 CT27 KT-31 CT28 KT-31 Tầng 1 +0.000 A 330 100 430 200150 350 110 220 330 Tầng 3 +6.900 A 220 310 530 220 110 330 200100550120660200 20060050980 1830 Tầng 7 +20.100 A 220 210 430 11067050600200 1101320200 1630 330 200 530 220 110 330 Tầng Áp Mái +23.400 A 220 710 930 660120230 78050180 1010 10090050 100950120660 1050780 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-31 MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT25 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT26 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT27 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT28
 35. 35. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3M2 M3 S8 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-32 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKTC-C TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCC-C N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 36. 36. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.850 Tầng 2 +3.600 Tầng 3 +6.900 Tầng 4 +10.200 Tầng 5 +13.500 Tầng 6 +16.800 Tầng 7 +20.100 Tầng Áp Mái +23.400 Tầng Mái +26.400 ABCD 6300 2400 6300 15000 502801201825018305520200 150 1200 50400155010090083017001600170016001700160017001600170018005520200150 850305055022701030800167083024708302470830247083024708303000 27250 N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3M3M2M2 S* S* S* S* S* S* S* CT30 KT-33 CT24 KT-33 CT23 KT-33 Tầng 1 +0.000 D 220 110 330 100 330 430 10050150200 150350 500 Tầng 3 +6.900 D 310 220 530 20010050050120660200 98050600200 8001030 200 110 220 530 100100 330 530 110 220 Tầng 3 +6.900 20010050050120660200 200600170860 8001030 220 100 210 320 210 530 220 200 420 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 As indicated LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-33 MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D TỈLỆ:(1:150) MẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT30 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT24 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTCT23
 37. 37. N1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M3 M2 M3 S* S* S* S* S* S* S* CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-34 3D DIỄN HỌA MẶTCẮTKIẾN TRÚC D-D TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTCẮTKIẾNTRÚCD-D N1 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 - LỚP BT ĐÁ 2*4 M100, DÀY 100 - CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN N2 - LỚP SƠN SÀN TĂNG CỨNG - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN S2 - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - VỮA TRÁT TRẦN XM CÁT #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT S3 S4 S5 S6 S7 S8 - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S* - LÁT GẠCH GRANIT 600*600MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - HỆ TRẦN THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG NỔI 600*600 M1 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG THÔNG TÂM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M2 - LỚP GẠCH GỐM 400*400MM - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN M3 - LÁNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT - LỚP VỮA LÓT BẰNG XM CÁT #75 DÀY 20MM - LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN S9 - LỚP SƠN TĂNG CỨNG - BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ - LỚP VỮA TRÁT TRẦN VỮA CÁT XM #75 DÀY 15MM - 1 LỚP BẢ MATIT - 1 LỚP SƠN LÓT KIỀM, 2 LỚP SƠN TRẮNG TRẦN
 38. 38. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E AA 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 220 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 661487087921808794870881 630024006300 15220 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 880 2690 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 220 43340 S=45.85 m² TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH S=22.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=3.01m² PHÒNGKT S=4.41 m² P. TẮM S=69.12 m² P. THÍ NGHIỆM S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=19.68 m² CĂNGTIN S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.49 m² P. LÀMVIỆC S=22.31 m² P. TÀI CHÍNH S=22.20m² PHÓPHÒNGTÀICHÍNH S=237.17 m² SẢNH CHUNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.17m² S=2.11 m² +0.000 +0.000 -0.050 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-35 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 39. 39. GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-36 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG1 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 40. 40. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600600 600 600600 600 600600 600 S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=47.64 m² P. LÀMVIỆC S=23.21 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.30 m² P. LÀMVIỆC S=23.43 m² P. LÀMVIỆC S=93.19 m² P. HỌP S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=23.45 m² P. LÀMVIỆC S=23.28 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=23.10 m² P. LÀMVIỆC S=24.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. TRỰC S=163.26 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=6.43 m² S=3.01 m² P. KT S=4.41 m² P. TẮM 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1240 3900 620 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880 2800 880 3020 880 2840 1060 2800 550 3570 880 3020 880 2780 880 460 2800 1060 2840 880 3020 880 2800 660 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 880487088021808804870880 220630024006300220 880487088021808804870660 220630024006300220 270015000 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT +3.600 +3.600 +3.550 +3.550 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-37 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 2 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 41. 41. GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-38 3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 2 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 42. 42. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 43740 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 8801990890199088021808804870880 420630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 4206300240063002700 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=10.74 m² P. NGHỈ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=45.92 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=70.72 m² P. HỌP S=19.69 m² P. LÀMVIỆC S=10.83 m² P. LÀMVIỆC S=11.27 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P. KT S=6.43 m² S=6.11 m² S=19.14 m² BAN CÔNG S=161.38 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=2.17m² S=2.11 m² +6.900 +6.850 +6.900 +6.850 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-39 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 3 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 43. 43. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-40 3D DIỄN HỌAMBLÁTSÀN TẦNG 3 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 44. 44. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=69.24 m² P. KỸ THUẬT S=23.36 m² TRƯỞNG PHÒNG KT S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² PHÓ BAN S=11.14 m² P. NGHỈ S=10.74 m² P. NGHỈ S=22.20 m² KHO TÀI LIỆU S=45.92 m² P. KẾHOẠCH S=19.70 m² TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70m² TRƯỞNGPHÒNGTÀICHÍNH S=22.51 m² PHÒNGTÀI CHÍNH S=10.74 m² THỦQUỸ S=11.14 m² P. NGHỈ S=22.20 m² TRƯỞNG BAN S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.43 m² S=6.11 m² S=22.20 m² PHÓ BAN 660 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 880 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 880 3020 880 3020 880 2800 880 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 429008801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 S=2.17m² S=2.11 m² S=4.41 m² S=3.01 m² 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT +10.200 +10.200 +10.150 +10.150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-41 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 4 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
 45. 45. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-42 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG4 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG4
 46. 46. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20m² TRƯỞNGPHÒNGKẾHOẠCH S=45.70 m² TLP. KẾ HOẠCH S=23.36 m² VĂN THƯ+ BM S=22.16 m² PHÒNGKHÁCH S=45.83 m² TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN S=33.59 m² VIỆNPHÓ S=33.79 m² VIỆNPHÓ S=19.70 m² TL CHÍNH TRỊ S=72.38 m² PHÒNGHỌP S=19.70 m² PHÓ PHÒNG KẾHOẠCH S=22.51 m² TÀI CHÍNH S=45.83 m² VIỆN TRƯỞNG S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=18.50 m² BAN CÔNG S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 06300240063002700 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600 600 600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.17m² S=2.11 m² +13.450 +13.450 +13.500 +13.500 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-43 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
 47. 47. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-44 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 5 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG5
 48. 48. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=23.36 m² TRƯỞNGPHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=43.42 m² P. LÀMVIỆC S=47.82 m² P. THƯ VIỆN S=22.51 m² PHÓ PHÒNG S=45.83 m² P. LÀMVIỆC S=22.16 m² TRƯỞNGPHÒNG S=22.29 m² PHÓ PHÒNG S=22.20 m² TRƯỞNGPHÒNG S=18.50 m² BAN CÔNG S=4.41 m² P. TẮMS=3.01 m² P.KT S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=44.09 m² P. CẦUĐƯỜNG 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 8801990890199088021808804870880 0630024006300110 15000 6601990890199088021808804870880 0630024006300110 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 1500 9220 1500 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 400370 2800 880 3020 880 3020 880 3350 880 2690 880 3020 880 2780 880 3260 88090 2840 90880 3020 880 2800 880 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 +16.750 +16.750 +16.800 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-45 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
 49. 49. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-46 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 6 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG6
 50. 50. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=23.36 m² P. LÀMVIỆC S=162.45 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=22.16 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² PHÓ PHÒNGCT S=22.29 m² TRƯỞNG PHÒNG CT S=67.76 m² P. CÔNG TRÌNH S=23.41 m² P. LÀMVIỆC S=23.29 m² P. LÀMVIỆC S=19.70 m² P. LÀMVIỆC S=22.51 m² P. LÀMVIỆC S=22.29 m² P. LÀMVIỆC S=22.20 m² P. LÀMVIỆC S=3.01 m² P.KT S=4.41 m² P. TẮM S=18.50 m² BAN CÔNG S=6.11 m² S=6.43 m² S=2.11 m² S=2.17m² 290 11670 3380 1500 9220 1500 3380 11960 420 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 420 42900 11960 180 3350 880 903 885 903 880 3020 880 2780 880 3260 180 11960 420 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 630024006300 42015000420 630024006300 42015000420 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 +20.050 +20.100 +20.100 +20.050 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-47 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
 51. 51. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-48 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNG 7 TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG7
 52. 52. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 880 2800 880 3020 880 2840 880 3380 12220 3380 880 2840 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 860 3040 3900 3900 3900 3040 860 3900 3900 3900 820 42900 880487088021808804870880 82063007109807106300820 270015000 880 2800 880 3020 880 3020 880 3000 1230 500595500595500 880 500760500 760500 880 500640500640500 4140 880 3020 880 3020 880 2800 880 820 3900 3900 3900 440 3460 3900 3900 3900 3460 440 3900 3900 3900 820 42900 880487088022907704870880 820630024006300820 270015000 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 1 S=22.29 m² KHO TÀI LIỆU 2 S=32.29 m² KHO TÀI LIỆU 3 S=128.32 m² SẢNH+ HÀNH LANG S=63.65 m² KHO TÀI LIỆU 4 S=28.82 m² BAN CÔNG S=312.44 m² SÂN S=4.41 m² KHO S=3.01 m² P.KT 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ GẠCH GỐM 400*400 MÀU ĐỎ GẠCH GRANIT 600*600 MÀU GHI SÁNG GẠCH GRANIT 600*600 MÀU VÀNG NHẠT SENO THOÁT NƯỚC LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GATHU NƯỚC +23.400 +23.400 +23.350 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-49 MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁPMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
 53. 53. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-50 3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG ÁP MÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGÁPMÁI
 54. 54. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-51 3D MẶTBẰNG LÁTSÀN TẦNG KTTM TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGKTTM
 55. 55. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 710400 7310 400 3550 300710 1240 5590 220890 1900 890220 3680 220 1690 1240 4560 400 7310 400710 820 3900 3900 3900 860 1240 1800 3900 1000 1900 1000 3900 1800 1240 860 3900 3900 3900 820 42900 7107005120700218070051201410 820630024006300 15000 14105120700218070051201410 820630024006300 270015000 820 14780 13340 14780 820 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 120 6460 120 1900 120 6460 120 GẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎGẠCH GỐM 400*400MM MÀU ĐỎ MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI MÁNG THU NƯỚC MÁI, LÁNG VỮA XM NGUYÊN CHẤT DỐC VỀ GA THU NƯỚC MÁI +30.600 +26.400 +26.400 +26.070 +26.070 +26.070 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-52 MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
 56. 56. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-53 3D MẶTBẰNG LÁTSÀNTẦNGMÁI TỈLỆ:() MÔHÌNH3DMẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNGMÁI
 57. 57. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E +3.035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 630024006300 15000 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 42900 2700630024006300 17700 S=237.17 m² 1270 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 830 6001200600 6001200600 1270 2400 2400 2400 2400 830 970 1800 1800 1800 1430 10102400240010901200135024002400750 2 2 2 2 2 2 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-54 MẶTBẰNGTRẦN TẦNG1 TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGTRẦNTẦNG1 1 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600* 600MM MÀU TRẮNG 2 TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
 58. 58. ĐỀN DOWLIGH ÁNH SÁNG TRẮNG D90 HỘP ĐÈN HUỲNH QUANG 600*1200MM ÂM TRẦN TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600 MÀU TRẮNG CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-55 3D DIỄNHỌA MẶTBẰNG TRẦNTẦNG 1 TỈLỆ:() 3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG1
 59. 59. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 A B C D E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 740 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 1360 6001200600 970 1800 1800 1800 1430 10102400240010901200600 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 1 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 42900 S=163.26 m² 2700630024006300220 2206300240063002700 270015000 17700 6001200600 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 1 :150 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-56 MẶTBẰNG TRẦNTẦNGĐIỂN HÌNH TỈLỆ:(1:150) MẶTBẰNGTRẦNTẦNGĐIỂNHÌNH2,3,4,5,6,7 1 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600* 600MM MÀU TRẮNG 2 TRẦN BTCT TRÁT VỮA XM #75, BẢ MATIT, SƠN 1 LỚP LÓT KIỀM, 2 LỚP HOÀN THIỆN MÀU TRẮNG
 60. 60. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2017 LươngTrainer Tòa Nhà Văn Phòng TKBVTC KiếnTrúc Luongtrainer.com Luongtrainer.com Luongtrainer.com LT-NCT KT-57 3DMẶTBẰNGTRẦN TẦNG2 TỈLỆ:() 3DDIỄNHỌAMẶTBẰNGTRẦNTẦNG2 HỆ TRẦN THẠCH CAO XƯƠNG NỔI 600*600MM MÀU TRẮNG GHI CHÚ:

×