Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lskt

1,526 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lskt

 1. 1. THÀNH VIÊN THỰC HIỆN1. PHẠM ĐĂNG PHONG2. LÊ CÔNG THANH3. HUỲNH ANH HUYỀN TRÂM4. ĐINH QUỐC THÁI5. ĐOÀN MINH QUÂN6. PHAN ĐÌNH LINH7. TRẦN HOÀNG TRUNG8. LÊ HỒNG PHƢƠNG9. PHAN VINH BÍNH10. LÊ MINH ÚT
 2. 2. LÝ THUYẾT NỀN KINH TẾ HỖN HỢP Giảng viên: PGS.TS. Vũ Anh Tuấn Môn: Lịch sử các học thuyết kinh tế
 3. 3. LÝ THUYẾT NỀN KINH TẾ HỖN HỢPHoàn cảnh xuất hiệnĐặc điểm phƣơng pháp luận của Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp
 4. 4. Hoàn cảnh xuất hiện Trong quá trình phê phán lý thuyết Keynes,những nhà kinh tế học cổ điến mới, không thể phủnhận vai trò ngày càng tăng của nhà nƣớc tƣ sảntrong điều chỉnh kinh tế, mặc dù họ chỉ thừa nhậnsự can thiệp đó trong phạm vi hạn chế Đồng thời, những ngƣời “Keynes mới”,“Keynes chính thống” cũng nhận thấy những khiếmkhuyết trong học thuyết Keynes về vai trò của cơchế tự điều chỉnh trong sự phát triển kinh tế
 5. 5. Kết quả Trong những năm 60-70 của thế kỷ trƣớc đãdiễn ra sự xích lại giữa hai trƣờng phái “Keyneschính thống” và “Cổ điến mới”, từ đó hình thànhnên Lý thuyết nền Kinh tế hỗn hợp. Lý thuyết nàyđang giữ vai trò thống trị ở Mỹ, Tây Âu và NhậtBản
 6. 6. Đặc điểm phƣơng pháp luận Nổi bật của lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp làtrên cơ sở kết hợp các lý thuyết của trƣờng phái“Keyness mới” và trƣờng phái “cổ điển mới” Đồng thời họ sử dụng một cách tổng hợp cácquan điểm kinh tế của các xu hƣớng, trƣờng pháikhác nhằm làm cơ sở lý thuyết cho hoạt động củadoanh nghiệp và chính sách kinh tế của nhà nƣớc tƣbản.
 7. 7. Ông Paul A. Samuelson Ngƣời Mỹ đầu tiên đoạt giải Nobel kinh tế vàlà giáo sƣ kinh tế học lỗi lạc nhất của thế kỷ XX Paul Anthony Samuelson (15/5/1915-13/12/2009) là một nhà kinh tế học ngƣời Hoa Kỳ,đại biểu của trƣờng phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp. Samuelson đoạt Giải Nobel Kinh tế vào năm 1970(khi 55 tuổi). Ông còn đƣợc trao nhiều giải thƣởngdanh giá khác
 8. 8. Đặc điểm nổi bật trong kinh tế học1. Vận dụng một cách tổng hợp phƣơng pháp và nội dung lý thuyết của các trƣờng phái trong lịch sử để phân tích những vấn đề của nền kinh tế hàng hóa phát triển2. Chịu ảnh hƣởng của tƣ tƣởng biên tế, ông cho rằng:
 9. 9. Việc tổ chức nền kinh tế phải tuân theo Quy luật khan hiếm Phải lựa chọn các khả năng sản xuất Phải tính tới quy luật năng suất giảm dần và chiphí tƣơng đối ngày càng tăng Ông sử dụng cả: Phƣơng pháp phân tích vi mô và vĩ mô để trìnhbày các vấn đề kinh tế học
 10. 10. MỘT SỐ LÝ THUYẾT NỀN KINH TẾCỦA PAULA.SAMUELSON Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp Lý thuyết giới hạn “ khả năng sản xuất” và “ sự lựa chọn” Lý thuyết thất nghiệp Lý thuyết lạm phát
 11. 11. Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp Phái cổ điển và cổ điển mới Bàn tay vô hình Sự cân bằng tổng quát Phái Keynes và Keynes mới Bàn tay nhà nƣớc Samuelson Hai bàn tay
 12. 12. Cơ chế thị trƣờngSự tƣơng tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động)kinh tế Tối đa hóa lợiHành vi của nhà sản xuất nhuậnCăn cứ để quyết định ba vấn đề: sản xuất cái gì, sảnxuất nhƣ thế nào, sản xuất cho ai Giá cả thị trƣờng
 13. 13. Cơ chế thị trƣờng “ Không phải là sự hỗn độnmà là trật tự kinh tế” Nói đến thị trƣờng và cơ chế thị trƣờng là phảinói đến hàng hóa, ngƣời bán,ngƣời mua, giá cả vàsản lƣợng Trong cơ chế thị trƣờng sẽ có một hệ thống tựtạo ra sự cân đối giữa giá cả và sản xuất. “ Giá cả làphƣơng tiện phát tín hiệu của xã hội Lợi nhuận là động lực chí phối hoạt động kinhdoanh
 14. 14. Nói tới cơ chế thị trƣờng là phải nói tới cungcầu hàng hóa.Sự biến đổi của giá cả đã làm chotrạng thái cân bằng cung cầu thƣờng xuyên biến đổi Nền kinh tế thị trƣờng chịu sự điều khiển củahai ông vua đó là ngƣời tiêu dùng và kỹ thuật Kinh tế thị trƣờng phải đƣợc hoạt động trongmôi trƣờng cạnh tranh do các quy luật kinh tếkhách quan chi phối
 15. 15. Vai trò của cơ chế thị trƣờngĐảm bảo cho nền kinh tế vận động một cáchbình thƣờng Thúc đẩy sự phát triển và tăng trƣởng kinh tế
 16. 16. Vai trò của Chính phủ trong kinh tế thị trƣờng1. Thiết lập khuôn khổ pháp luật2. Sửa chữa những thất bại của tập thể để tạp thể hoạt động có hiệu quả3. Đảm bảo sự công bằng4. Ổn định kinh tế vĩ mô
 17. 17. LÝ THUYẾT GIỚI HẠNKhả năng sản xuấtBa vấn đề kinh tế cơ bản• Sản xuất cái gì?• Sản xuất nhƣ thế nào?• Sản xuất cho ai?Sự lựa chọn
 18. 18. Lý thuyết thất nghiệp Khái niệm Tỷ lệ thất nghiệpThất nghiệp bao gồm tự nguyện và không tựnguyệnThất nghiệp tạm thờiThất nghiệp cơ cấuThất nghiệp chu kỳTỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
 19. 19. Ảnh hƣởng tới xã hội và nền kinh tếVề mặt kinh tế Về mặt xã hộiLợi ích
 20. 20. Lý thuyết về lạm phátLạm phát là hiện tƣợng làm mất giá trị của đồng tiền nghĩa là “vật giá leo thang”.Nguyên nhân dẫn đến lạm phát?1. Lạm phát vừa phải2. Lạm phát phi mã3. Siêu lạm phátTác động của lạm phát
 21. 21. Những biện pháp kiểm soát lạm phát Để kiểm soát lạm phát phải chấp nhận mứcthất nghiệp và suy thoái kinh tế nhất định. Giữa lạmphát và thất nghiệp có mối quan hệ quán đổi. đểgiảm lạm phát phải tăng thất nghiệp và ngƣợc lại Dùng “chỉ số hóa” và những kỹ thuật thíchứng Dựa vào kỷ luật của thị trƣờng cạnh tranh đểhạn chế việc tăng giá cả và tiền lƣơng Sử dụng chính sách thu nhập dựa trên thuếnhƣ trợ cấp cho những ngƣời tiền lƣơng hoặc giá cảtăng chậm, đánh thuế vào ngƣời làm tăng lạm phát

×