ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)
ร...
ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 96...
วิทยากรให้การฝึกอบรม
นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.)
ผู้ตรวจการลูกเสือ
นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายสุ...
นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.)
ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจ...
นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.)
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.)
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร
สพม.เขต 41
...
นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.)
ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น
นาย...
นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวสร้อ...
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู
นายนิรุช ขอสุข...
นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.)
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
หมู่พระมหาจักรพรรดิ
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556
หมู่พระมหาจัก...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางนิรมล เผือกบุญเกิด 2 ต.ค. 2525
- ...
หมู่นเรศวร
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556
หมู่นเรศวร วิ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวดลณพร แผ๎วเกษม 27 ต.ค. 2529
- ...
หมู่เอกาทศรถ
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556
หมู่เอกาทศรถ ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษา 23 ส.ค. 2526
-...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
13 นางสาวรัชนัญ เพชรมี 16 เม.ย. 2528
-...
หมู่โกศาปาน
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556
หมู่โกษาปาน ว...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร 12 ธ.ค. 2529
- ...
ภาพกิจกรรม
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556

773 views

Published on

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556
ณ ค่ายอำเภอพบพระ (รร.บ้านป่าคาใหม่)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 96/2556

 1. 1. ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 96/2556 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
 2. 2. ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 96/2556 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T) ผู้อานวยการฝึก (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) นางอุทัยวรรณ มรรคประเสริฐ (L.T.) รองผู้อานวยการฝึก (ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2) นายภิเษก ดอยแก้วขา(L.T) รองผู้อานวยการฝึก (ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา)
 3. 3. วิทยากรให้การฝึกอบรม นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.) ผู้ตรวจการลูกเสือ นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ นายสุทธิชัย บุญตาปวน (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว(L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา1 ว่าที่ ร.อ.นิคม สิงทยม (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ นายฉัตรชัย แสงจันทร์(L.T) รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ นายนพพร แก้วทอง (L.T.C) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย นายมณี พัดขา (L.T.C.) ครูโรงเรียนบ้านแม่กาษา นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ (L.T.C.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายวิมุต จันเปียง (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะหละทะ นายวิเชษ เย็นฉ่า (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
 4. 4. นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางศศิประภา อินริราย (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางประนอม แก้วมา (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายธัญวุฒิ บัวหลวง (A.L.T.) ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยา นางพิกุล พระสิงห์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายชนมงคล นอนา (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล นางมาลินี ดอยสกุลไกร (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว นายบัญญัติ วันชัย (A.L.T.) ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุ ว่าที่ ร.ต.เจนกวี ศรีเอี่ยม (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านยะพอ
 5. 5. นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.) ครูโรงเรียนอนุบาลตาก นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร สพม.เขต 41 นางสาวสุดาวดี แพประเสริฐ(A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายวิชิต อ่อนจันทร์ (A.L.T.C.) ครูโรงเรียนพรหมมาสามัคคี สพป.กาแพงเพชร เขต 2 นายนพพร ใจเที่ยง (A.L.T.) ครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายนพรัตน์ เครือปัญญา (A.L.T.) ครูโรงเรียนแสลมวิทยา นายพงศกรณ์ ทองคา(W.B.) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม(W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุภัค วงค์ใหม่ (W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายวุฒิชัย บารุงดิลก (W.B.) ครูโรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ นายอุทิศ สมอบ้าน (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านถ้าผาโด้ นางเบญญาภา อยู่ดี (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านปูเต้อ
 6. 6. นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.) ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น นายณัฐวุฒิ ขาวแสง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายประภาส อินสา (W.B.) ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นางสาวภัทรานิษฐ์ พรรัฐภูรีนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวกฤษณา อินตามูล (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นายภคภูมิ บุศย์คา (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นางสาวสุวารี วงศ์คาจันทร์ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
 7. 7. นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวสร้อยสุดา อินทนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวปิยนุช อัฐนาค (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวเพียงจันทร์ อย่างคุณธรรม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวอัญชลี เกตุนอก (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวธิดารัตน์ แก้วกลม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 นายชินวัฒน์ แซ่วื่อ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นางจิราภรณ์ หรั่งมา (W.B.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายนักรบ เดชเดชะ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายอุทัย แก้วมาลัย (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายพรหมพิริยะ เครือใจ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ
 8. 8. นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู นายนิรุช ขอสุข (W.B) ครูโรงเรียนอรุณเมธา นายวิโรจน์ ราชสุภา (W.B.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการฯ นางสายฝน แสนฟอง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ นางสาวศิริมา ศิริเวช (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวลักขณา ศรีสนธิ์(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี (B.T.C.) เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวอัจฉรา อุปการะ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวนันทรัตน์ เครือกลับ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววิชุดา ไทยแท้ (B.T.C.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 9. 9. นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 10. 10. หมู่พระมหาจักรพรรดิ
 11. 11. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556 หมู่พระมหาจักรพรรดิ วิทยากรประจาหมู่ นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ และนางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 วําที่ ร.ต.หญิง ยุพิน พรมสงฆ์ 4 ก.ค. 2528 - โรงเรียนทํานผู๎หญิงพรสม กุณฑลจินดา - ที่อยูํป๎จจุบัน 76 หมูํที่ 6 ตําบลทําโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด แล๎วพรุํงนี้จะดีเอง - เบอร์โทรศัพท์ 085-7255289 e-mail tuinuy_0407@hotmail.com 2 นางสาวทิวาพร ตํวนเอี่ยม 14 ม.ค. 2531 - โรงเรียนบ๎านเจดีย์โคะ - ที่อยูํป๎จจุบัน 20 หมูํที่ 4 ตําบลบ๎านนา อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-7260981 e-mail sapuk99@hotmail.com 3 นางสาวรัชนีกุล ขาวสะอาด 17 พ.ย. 2528 - โรงเรียนบ๎านป่าคาใหมํ - ที่อยูํป๎จจุบัน 133 หมูํที่ 9 ตําบลบ๎านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 52240 - คติ คิดทําการใหญํ อยําสนใจเรื่องเล็กน๎อย - เบอร์โทรศัพท์ 080-0310727 e-mail canon_lp@hotmail.com 4 นายณัฐวุฒิ หรั่งมา 8 พ.ย. 2529 - โรงเรียนบ๎านแมํตาว - ที่อยูํป๎จจุบัน 9/418 ซอย 17 หมูํบ๎านแมํสอดวิลลํา อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุดและสุดมั่น - เบอร์โทรศัพท์ 084-8863908 e-mail milk_pim29@hotmail.com 5 นางสาวปารวี กุศล 21 ก.ค. 2530 - โรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา - ที่อยูํป๎จจุบัน 166 หมูํที่ 2 ตําบลศิลาแลง อําเภอป๎ว จังหวัดนําน - คติ ความสําเร็จอยูํที่ความพยายาม ไมํใชํอยูํที่ความฝ๎น - เบอร์โทรศัพท์ 084-5733368 e-mail p_kuson@msn.com 6 นางสาวนรีรัตน์ ยาเถิน 8 ก.พ. 2528 - โรงเรียนบ๎านยะพอ - ที่อยูํป๎จจุบัน 302 หมูํที่ 3 ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-1237680 e-mail bubie8228@gmail.com
 12. 12. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางนิรมล เผือกบุญเกิด 2 ต.ค. 2525 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 66 /1 หมูํที่ 6 ตําบลชํองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084-8189000 e-mail bowling_02@hotmail.com 8 นางสาวหนึ่งฤทัย แก๎วสีดา 14 ก.ค. 2527 - โรงเรียน บ๎านรํมเกล๎า 3 - ที่อยูํป๎จจุบัน 35/9 ถนนประสาทวิถี ตําบลแมํสอด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ สอนคนอื่นเชํนไร ปฏิบัติให๎ได๎เชํนนั้น - เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9715514 e-mail arma_dillo9@hotmail.com 9 นางสาวสุนิศา อ๎นชื่น 4 ธ.ค. 2531 - โรงเรียนบ๎านหนองบัว - ที่อยูํป๎จจุบัน 404/2 หมูํที่14 ตําบลบ๎านกล๎วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย - คติ ยิ่งเรียน ยิ่งรู๎ วําเราไมํรู๎ - เบอร์โทรศัพท์ 087 - 3144679 e-mail Gulpza_4474@hotmail.com 10 นายกิตติคุณ เทพคําอ๎าย 17 พ.ค. 2527 - โรงเรียนรํวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 13/2 หมูํ 3 ตําบลแมํจะเรา อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก - คติ ความกตัญํูเป็นสิ่งที่จะทําให๎ชีวิตเจริญ - เบอร์โทรศัพท์ 086 – 2037220 e-mail Kittikhoon_tep@hotmail.com 11 นายคมกริช รักทุํงรวงทอง 18 ส.ค. 2522 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 - ที่อยูํป๎จจุบัน 30 หมูํ 8 ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮํองสอน - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084 – 9206549 e-mail Komgreet_2522 @hotmail.com 12 นายองอาจ สารคํา 1 พ.ค. 2526 - โรงเรียนอรุณเมธา - ที่อยูํป๎จจุบัน 301/1 หมูํ 2 ตําบลชํองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 - คติ ยังมีแรงพอ - เบอร์โทรศัพท์ 080 – 7692603 e-mail ongard26@hotmail.com
 13. 13. หมู่นเรศวร
 14. 14. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556 หมู่นเรศวร วิทยากรประจาหมู่ นายชนมงคล นอนา และนายอุทิศ สมอบ้าน ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นายวุฒิชัย จันทะดวง 30 ก.ย. 2530 - โรงเรียน ไทยราษฏร์คีรี - ที่อยูํป๎จจุบัน 171หมูที่ 6 ตําบลชํองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ มองโลกในแงํดี - เบอร์โทรศัพท์ 087-2117437 e-mail ton300930@gmail.com 2 นางสาวณรัฐกรณ์ แก๎วสุข 29 มี.ค. 2527 - โรงเรียนบ๎านนุเซะโปล๎ - ที่อยูํป๎จจุบัน 300/202 หมูํที่ 7 ตําบลไม๎งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก - คติ ทําดีไมํต๎องอายใคร - เบอร์โทรศัพท์ 087-1984389 e-mail naratthakon6447@hotmail.co.th 3 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล 11 เม.ย. 2526 - โรงเรียนบ๎านป่าคาใหมํ - ที่อยูํป๎จจุบัน 259 ถนนตากสิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก - คติ เป็นไปไมํได๎ ทําไมํได๎ หรือไมํได๎ทํา - เบอร์โทรศัพท์ 086-5555850 e-mail takkatan_11@hotmail.com 4 นางสาวอรทัย เสายะ 17 มิ.ย. 2529 - โรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา - ที่อยูํป๎จจุบัน 221/7 หมูที่ 6 ตําบลแมํระมาด อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก - คติ ไมํลองไมํกล๎าจะสําเร็จได๎ไง - เบอร์โทรศัพท์ 081-0431921 e-mail nuninglovefamily@hotmail.com 5 นางสาวนันทนา แสงทอง 29 ต.ค. 2518 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 91/17 ซอยวัดหลวง ถนนประสาทวิถี อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ มีสติอยูํกับป๎จจุบัน - เบอร์โทรศัพท์ 080-0519515 e-mail oyomok1@hotmail.com 6 นายสมเกียรติ โทอํอน 27 พ.ย. 2517 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 4 - ที่อยูํป๎จจุบัน 12 หมูํที่ 9 ตําบลชับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติ จงทําดี - เบอร์โทรศัพท์ 091-2855743 e-mail kiet.2517@gmail.com
 15. 15. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวดลณพร แผ๎วเกษม 27 ต.ค. 2529 - โรงเรียนบ๎านห๎วยนกแล - ที่อยูํป๎จจุบัน 44/1 หมูํที่ 7 ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 091-8386054 e-mail puna2529@hotmail.com 8 นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ๎ง 31 ก.ค. 2530 - โรงเรียนบ๎านยะพอ - ที่อยูํป๎จจุบัน 100 หมูํที่ 1 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - คติ ฝ๎นให๎ไกล ไปให๎ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 086-6758487 e-mail pookky5581@hotmail.com 9 นางสาววิลาวันย์ มาราช 30 ต.ค. 2520 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยูํป๎จจุบัน 44 หมูํที่ 4 ตําบลโป่ง อําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 081-8875852 e-mail wilawan@outlook.com 10 นายพยุงศักดิ์ ทองทุํงโป่ง 20 มี.ค. 2529 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยูํป๎จจุบัน 62 หมูํที่ 5 ตําบลทุํงพึ่ง อําเภอหนองขาหยําง จังหวัดอุทัยธานี - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084-8954459 e-mail Pt.thaimusic@hotmail.com 11 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ แอบเพชร 15 พ.ค. 2517 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 58 หมูํที่ 2 ตําบลบ๎านดอน อําเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 085-4898712 e-mail natvarin_koun@hotmail.com 12 นางสาวเกศศิยากรณ์ เสียงกว๎าง 8 ก.ย. 2531 - โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ - ที่อยูํป๎จจุบัน 9/7 หมูํบ๎านแมํสอดวิลลํา ตําบลแมํสอด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ ล๎มแล๎วให๎ลุกถ๎าลุกไมํไหวก็คลานเอา - เบอร์โทรศัพท์ 082-8918942 e-mail vks_kessiya@hotmail.com
 16. 16. หมู่เอกาทศรถ
 17. 17. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556 หมู่เอกาทศรถ วิทยากรประจาหมู่ นางเบญญาภา อยู่ดี และ นายณัฐวุฒิ ขาวแสง ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวหทัยกาญจน์ ตันกอง 18 ต.ค. 2517 - โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ - ที่อยูํป๎จจุบัน 92/2 หมูํที่ 5 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง - คติ เมื่อวานก็สายเกินแก๎ พรุํงนี้ก็สายเกินไป จงทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-8350437 e-mail kunoknoi@hotmail.com 2 นางสุภาพร เสริมศรี 2 ม.ค. 2523 - โรงเรียนบ๎านป่าคาใหมํ - ที่อยูํป๎จจุบัน 100/1 หมูํที่ 1 ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 082-1977401 e-mail - 3 นางสาวจีรนันท์ ธนันวัฒน์เมธี 3 ก.พ. 2523 - โรงเรียนบ๎านแมํวะหลวง - ที่อยูํป๎จจุบัน 131 หมูํที่ 4 ตําบลต๎นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-9984237 e-mail aeem_aeem@hotmail.com 4 นางสาวศรินรัตน์ ฉัตรธิวัฒน์กุล 12 ก.ย. 2526 - โรงเรียนบ๎านยะพอ - ที่อยูํป๎จจุบัน 15/1 หมูํที่ 1 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล๎อ จังหวังพิจิตร - คติ พยายามทําทุกอยําง อยํางเต็มความสามารถ - เบอร์โทรศัพท์ 085-7313977 e-mail SarinratCH@hotmail.com 5 นายยอด วิวุฒิ 31 ก.ค. 2527 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 50 หมูํที่ 6 ตําบลแมํจั๊วะ อําเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ - คติ ความสําเร็จไมํได๎อยูํที่วาสนา แตํอยูํที่ความพยายาม - เบอร์โทรศัพท์ 086-1967712 e-mail - 6 นางสาวน้ําฝน เทียนทอง 7 มิ.ย. 2526 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 4 - ที่อยูํป๎จจุบัน 109 หมูํที่ 7 ตําบลปากน้ํา อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - คติ ฝ๎นให๎ไกลไปให๎ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 085-6064001 e-mail body2223@hotmail.com
 18. 18. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษา 23 ส.ค. 2526 - โรงเรียนบ๎านห๎วยปลาหลด - ที่อยูํป๎จจุบัน 6/72 หมูํที่ 5 ตําบลต๎นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ - คติ No pain, No gain - เบอร์โทรศัพท์ 089-9565707 e-mail lek_supasa@hotmail.com 8 นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น 19 เม.ย. 2528 - โรงเรียนแมํสอด - ที่อยูํป๎จจุบัน 144 ถนนชิดวนา อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ บุญคุณต๎องทดแทน แค๎นต๎องชําระ - เบอร์โทรศัพท์ 088-4569268 e-mail samrit_maesod@hotmail.com 9 นางสาวนภัสจิราภรณ์ หาญเจริญก๎าวไกล 22 ต.ค. 2528 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยูํป๎จจุบัน 538/83 หมูํที่ 8 ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-2035538 e-mail 511430135acc@windowslive.com 10 นายศกมลภัคร์ เนืองนิมมานย์ 30 ก.ค. 2525 - โรงเรียนบ๎านแมํอุสุ - ที่อยูํป๎จจุบัน 54/4 หมูํที่ 4 ตําบลสันกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ - คติ ของกิ๋นอยูํตี้คนมัก แตํถ๎าเรื่องความรัก อยูํตี้ความเข๎าใจ๋ - เบอร์โทรศัพท์ 084-7414831 e-mail Hero_o_rider@hotmail.com 11 นายวิเศษ อินทิยศ 22 ก.ย. 2518 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 4 - ที่อยูํป๎จจุบัน 205/1 หมูํที่ 5 ตําบลบ๎านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง - คติ เล็กใหญํไมํสําคัญ มันอยูํที่ใจ - เบอร์โทรศัพท์ 086-1937781 e-mail - 12 นางสาวดวงพร ใจมา 6 ก.พ. 2523 - โรงเรียนบ๎านสันป่าป๋วย - ที่อยูํป๎จจุบัน 515/9 หมูํที่ 5 แคมป์บี ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก - คติ คิดดี ทําดี ได๎ดี - เบอร์โทรศัพท์ 080-0304833 e-mail Duangjm8713@hotmail.com
 19. 19. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 13 นางสาวรัชนัญ เพชรมี 16 เม.ย. 2528 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยูํป๎จจุบัน 85 หมูํที่ 10 ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติ เติมโตด๎วยสติป๎ญญาและความดี - เบอร์โทรศัพท์ 087-0261361 e-mail Ratchanan@hotmail.com
 20. 20. หมู่โกศาปาน
 21. 21. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 96/2556 หมู่โกษาปาน วิทยากรประจาหมู่ นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ และ นายนพรัตน์ เครือปัญญา ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสุพร สายใยรักษ์ 9 พ.ค. 2529 - โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ๎านถ้ําเสือ - ที่อยูํป๎จจุบัน 39 หมูํที่ 5 ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก - คติ ทําวันนี้และทุกๆวันให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 081-0377902 e-mail - 2 นายเอกชัย เครือขอน 15 เม.ย. 2522 - โรงเรียนบ๎านปะหละทะ - ที่อยูํป๎จจุบัน 70/6 ถนนเศรษฐทัตต์ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร - คติ คําของคนอยูํที่ความดี - เบอร์โทรศัพท์ 085-0521336 e-mail zolo_55-@hotmail.com 3 นางสาวอารีรัตน์ สืบคําแก๎ว 25 ม.ค. 2524 - โรงเรียนบ๎านป่าคาใหมํ - ที่อยูํป๎จจุบัน 5/1 หมูํที่ 5 ตําบลแมํปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง - คติ เกิดเป็นคนทั้งที ใช๎ชีวิตให๎ดี และคุ๎มคําที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 085-7292796 e-mail jib_phox@hotmail.com 4 นายคธาวุธิ พูลประสาน 10 มี.ค. 2519 - โรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา - ที่อยูํป๎จจุบัน 83 หมูํที่ 2 บ๎านนาขาม ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม - คติ พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา คืองานของเรา - เบอร์โทรศัพท์ 087-4292095 e-mail poolprasan@hotmail.co.th 5 นายเจริญ วสันต์สุขใจ 4 มิ.ย. 2527 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 48/1 หมูํที่ 1 ตําบลแมํวัน อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ - คติ ยิ้มเข๎าไว๎ สู๎ตํอไป - เบอร์โทรศัพท์ 089-5561373 e-mail P_tor_N_Som@hotmail.com 6 นางสาววิมลศิริ สมานมิตรภาพ 27 ต.ค. 2529 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 2 - ที่อยูํป๎จจุบัน 983/1 ถนนตากสิน ตําบลระแหง อําเภอเมือง จังหวัดตาก - คติ ยิ้มเข๎าไว๎ อะไรๆจะดีเอง - เบอร์โทรศัพท์ 080-7660337 e-mail Orangecakes27@hotmail.com
 22. 22. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร 12 ธ.ค. 2529 - โรงเรียนบ๎านอูํหูํ - ที่อยูํป๎จจุบัน 165 หมูํที่ 4 ตําบลแมํหละ อําเภอทําสองยาง จังหวัดตาก - คติ ฝ๎นให๎ไกล ใจต๎องถึง - เบอร์โทรศัพท์ 082-1655598 e-mail ct_nkkk_padthopee@hotmail.com 8 นางน้ําผึ้ง โพธิ์ศรี 6 พ.ย. 2520 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยูํป๎จจุบัน 73 หมูํที่ 13 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร - คติ ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-2051629 e-mail namphung6120@hotmail.com 9 นางสาววิไลพร คะอังกุ 22 ม.ค. 2522 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยูํป๎จจุบัน 33 หมูํที่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ์ - คติ คิดให๎ไกล ไปให๎ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 087-1217941 e-mail oiloil2522@hotmail.com 13 นางสาวพรทิพย์ พักใครํ 29 ก.ค. 2531 - โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยูํป๎จจุบัน 60 หมูํ 3 ตําบลแกํนมะกรูด อําเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี 61140 - คติ อยากสูงต๎องเขยํง อยากเกํงต๎องขยัน - เบอร์โทรศัพท์ 089 – 2340873 e-mail nongnoi_eng29@hotmail.com 14 นางสาวอธินา ขัดผาบ 19 มิ.ย. 2523 - โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า 3 - ที่อยูํป๎จจุบัน 149/16 ถนนศรีอุตรนอก ตําบลทําอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ยิ้มเข๎าไว๎ อะไรจะดีเอง - เบอร์โทรศัพท์ 084 – 8168051 e-mail pingnimroad@hotmail.com 15 นางสาวทัชชภร เสทะสิงห์ - โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ - ที่อยูํป๎จจุบัน โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ ทําดีได๎ดี - เบอร์โทรศัพท์ 055-569094 e-mail phobphra_094@hotmail
 23. 23. ภาพกิจกรรม

×