Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Analýza rizik Analýza rizik založená na modelu COSO
Definice rizika <ul><li>Riziko je událost která může způsobit: </li></ul><ul><ul><li>Újmu na majetku </li></ul></ul><ul><u...
Nositelé rizik <ul><li>Aktiva a pasiva </li></ul><ul><ul><li>Majetek (zásoby, rozpracovaná výroba) </li></ul></ul><ul><ul>...
Nositelé rizik <ul><li>Informace </li></ul><ul><ul><li>Spolehlivost </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostupnost </li></ul></ul><...
Vztah procesů a nositelů rizik Procesy Informace Aktiva a Pasiva
Cíle organizace <ul><li>Cíle organizace jsou propojeny s riziky </li></ul><ul><li>SWOT analýza na cíle organizace </li></u...
Rizika, cíle a procesy <ul><li>Každý proces slouží k dosažení cílů a využívá k tomu zdroje a informace </li></ul>
Personalistika <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Nábor </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce se zaměstnanci </li><...
Správa majetku <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Nákup a pořízení </li></ul></ul><ul><ul><li>Správa a údržba ...
Řízení pohledávek a závazků <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Evidence pohledávek a závazků </li></ul></ul><u...
Klienti <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Obchod </li></ul></ul><ul><ul>...
Finanční účetnictví <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Inventarizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Oceňování </li...
Manažerské účetnictví <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Plánování </li></ul></ul><ul><ul><li>Výkaznictví </li...
Hotovost a ceniny <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Řízení Cash-Flow </li></ul></ul><ul><ul><li>Správa poklad...
Rozpad rizik <ul><li>Rizika nejvyšší úrovně se rozpadají v rámci jednotlivých procesů na rizika druhé a případně třetí úro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analyza Rizik

763 views

Published on

COSO risk management framework

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analyza Rizik

 1. 1. Analýza rizik Analýza rizik založená na modelu COSO
 2. 2. Definice rizika <ul><li>Riziko je událost která může způsobit: </li></ul><ul><ul><li>Újmu na majetku </li></ul></ul><ul><ul><li>Vede k odstraňování škod </li></ul></ul><ul><ul><li>Potencionální problém vyžadující úsilí </li></ul></ul>
 3. 3. Nositelé rizik <ul><li>Aktiva a pasiva </li></ul><ul><ul><li>Majetek (zásoby, rozpracovaná výroba) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohledávky </li></ul></ul><ul><ul><li>Závazky </li></ul></ul><ul><ul><li>Peníze a ceniny </li></ul></ul><ul><ul><li>Znalosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidské zdroje </li></ul></ul>
 4. 4. Nositelé rizik <ul><li>Informace </li></ul><ul><ul><li>Spolehlivost </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostupnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Compliance </li></ul></ul><ul><ul><li>Důvěrnost </li></ul></ul>
 5. 5. Vztah procesů a nositelů rizik Procesy Informace Aktiva a Pasiva
 6. 6. Cíle organizace <ul><li>Cíle organizace jsou propojeny s riziky </li></ul><ul><li>SWOT analýza na cíle organizace </li></ul><ul><li>Rizika nejvyšší úrovně </li></ul>
 7. 7. Rizika, cíle a procesy <ul><li>Každý proces slouží k dosažení cílů a využívá k tomu zdroje a informace </li></ul>
 8. 8. Personalistika <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Nábor </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce se zaměstnanci </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukončení pracovního poměru </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Stabilní know-how </li></ul></ul><ul><ul><li>Soulad s předpisy </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Odchod klíčových zaměstnanců </li></ul></ul><ul><ul><li>Pokuty a penále od státních orgánů </li></ul></ul>P Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita P Compliance P Dostupnost P Lidské zdroje P Znalosti S Peníze S Závazky S Pohledávky S Majetek
 9. 9. Správa majetku <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Nákup a pořízení </li></ul></ul><ul><ul><li>Správa a údržba majetku </li></ul></ul><ul><ul><li>Odprodej a likvidace </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Nákup potřebného za správnou cenu a správné využití </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Nákupy mimo výběrové řízení </li></ul></ul><ul><ul><li>Špatné parametry zadání pro nákup </li></ul></ul><ul><ul><li>Nesledování efektivnosti využití </li></ul></ul>S Důvěrnost S Spolehlivost S Integrita P Compliance S Dostupnost S Lidské zdroje S Znalosti Peníze S Závazky S Pohledávky P Majetek
 10. 10. Řízení pohledávek a závazků <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Evidence pohledávek a závazků </li></ul></ul><ul><ul><li>Správa pohledávek a závazků </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizace pohledávek a závazků </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Úplnost úhrad a fakturací </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalizace úhrad a inkasa </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Dodávky bez fakturací </li></ul></ul><ul><ul><li>Penále za opožděné platby </li></ul></ul><ul><ul><li>Ztráty z promlčení </li></ul></ul>S Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita P Compliance S Dostupnost Lidské zdroje Znalosti P Peníze P Závazky P Pohledávky S Majetek
 11. 11. Klienti <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Obchod </li></ul></ul><ul><ul><li>Výroba </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Růst (udržení) objemu obchodů </li></ul></ul><ul><ul><li>Růst (udržení) počtu klientů </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Poškození dobrého jména společnosti </li></ul></ul>P Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita S Compliance P Dostupnost P Lidské zdroje P Znalosti S Peníze S Závazky P Pohledávky S Majetek
 12. 12. Finanční účetnictví <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Inventarizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Oceňování </li></ul></ul><ul><ul><li>… .. </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Důvěryhodnost u akcionářů a veřejnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Soulad s předpisy </li></ul></ul><ul><ul><li>Spolehlivost pro řízení </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Negativní auditní výrok </li></ul></ul><ul><ul><li>Sankce </li></ul></ul>P Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita P Compliance P Dostupnost S Lidské zdroje S Znalosti S Peníze S Závazky S Pohledávky S Majetek
 13. 13. Manažerské účetnictví <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Plánování </li></ul></ul><ul><ul><li>Výkaznictví </li></ul></ul><ul><ul><li>Reporting </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Efektivnost a účinnost operací </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Neefektivní rozhodnutí </li></ul></ul>P Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita S Compliance P Dostupnost S Lidské zdroje S Znalosti S Peníze S Závazky S Pohledávky S Majetek
 14. 14. Hotovost a ceniny <ul><li>Detailní procesy </li></ul><ul><ul><li>Řízení Cash-Flow </li></ul></ul><ul><ul><li>Správa pokladny a hotovosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezpečnost </li></ul></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><ul><li>Nedostat se do platební neschopnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Pružnost a operativnost </li></ul></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><ul><li>Zpronevěra </li></ul></ul><ul><ul><li>Krádež </li></ul></ul><ul><ul><li>Platební neschopnost </li></ul></ul>P Důvěrnost P Spolehlivost P Integrita S Compliance P Dostupnost S Lidské zdroje Znalosti P Peníze S Závazky S Pohledávky S Majetek
 15. 15. Rozpad rizik <ul><li>Rizika nejvyšší úrovně se rozpadají v rámci jednotlivých procesů na rizika druhé a případně třetí úrovně. </li></ul><ul><li>Příčinou pro vznik rizika nejvyšší úrovně je existence rizika na nižší úrovni. </li></ul><ul><li>Následkem je potvrzení existence rizika na vyšší úrovni. </li></ul>

×