2011-06-09 Fisser TPACK ORD

935 views

Published on

Rondetafelbijeenkomst tijdens de ORD 2011 met presentatie van onderzoeksresultaten tot nu toe rondom het ontwikkelen van TPACK door middel van docentontwerpteams en het meten van TPACK.

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-06-09 Fisser TPACK ORD

 1. 1. Technological Pedagogical Content Knowlegde (TPACK): een bijdrage aan ict-ontwikkeling bij leraren <ul><ul><li>Petra Fisser & Joke Voogt </li></ul></ul><ul><ul><li>Universiteit Twente, Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs Research Dagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maastricht, 9 juni 2011 </li></ul></ul>
 2. 2. Ronde Tafel Bijeenkomst van vandaag <ul><li>Wie zitten er aan tafel? </li></ul><ul><ul><li>Naam en rol/functie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaringen met TPACK? </li></ul></ul><ul><li>Korte toelichting TPACK model </li></ul><ul><li>Overzicht van recent onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Literatuuronderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragenlijstonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek docentontwerpteams </li></ul></ul><ul><li>Ideeën voor het vervolg </li></ul><ul><ul><li>De betekenis van het model en het meten van TPACK </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionaliseringstrajecten voor leraren </li></ul></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Elk jaar wordt opnieuw geconstateerd dat het ict-gebruik van leerkrachten in het onderwijs groeit, maar toch achterblijft bij de verwachting die men heeft (zie bijvoorbeeld de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet) </li></ul><ul><li>Onderzoek Kennisnet (2010): het duurt nog tien jaar voordat elke leraar ict gebruikt. </li></ul><ul><li>Leerkrachten die wel ict gebruiken: </li></ul><ul><ul><li>gemiddeld acht uur per week </li></ul></ul><ul><ul><li>ict-repertoire niet erg uitgebreid en gevarieerd </li></ul></ul>
 4. 4. Aanleiding <ul><li>Verschillen tussen leraren en ict-gebruik </li></ul><ul><ul><li>gevolg van individuele en technologie gerelateerde kenmerken </li></ul></ul><ul><ul><li>maar ook resultaat van een complex proces van modererende variabelen waarbij pedagogische en inhoudelijke aspecten niet los van technologische beschouwd mogen worden (Tondeur, van Braak & Valcke, 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het door Mishra en Koehler (2006) ontwikkelde Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model brengt deze drie aspecten samen </li></ul></ul>
 5. 5. Uitgangspunten TPACK <ul><li>Leraren geven les in zeer complexe, dynamische omgevingen </li></ul><ul><li>Dit vereist verschillende soorten gespecialiseerde kennis </li></ul><ul><li>Effectief onderwijs wordt grotendeels bepaald door het hebben en kunnen toepassen van rijke, goed georganiseerde en geïntegreerde kennis op verschillende gebieden, waaronder </li></ul><ul><ul><li>Kennis van het inhoudsdomein (Content) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis over de student, en hoe hij/zij denkt en leert (Pedagogy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis over technologie die het onderwijs kan ondersteunen (Technology) </li></ul></ul><ul><ul><li>EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN </li></ul></ul>
 6. 6. Het TPACK model <ul><li>Koehler & Mishra (2006): </li></ul><ul><ul><li>De integratie van ICT in de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>leraren die ICT willen integreren moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen en moeten kennis hebben van de context waarin zij lesgeven </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Content knowledge </li></ul><ul><li>Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures </li></ul><ul><li>Verklarende kaders </li></ul><ul><li>“ regels” voor bewijs-voering </li></ul><ul><li>Pedagogical knowledge </li></ul><ul><li>Voorkennis van leerlingen </li></ul><ul><li>Inzet van bronnen </li></ul><ul><li>Klassenmanagement </li></ul><ul><li>Ontwikkeling & implementatie van lessen </li></ul><ul><li>Evaluatie van leerprestaties </li></ul><ul><li>Technological Knowledge </li></ul><ul><li>Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren </li></ul><ul><li>In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten </li></ul><ul><li>Een functioneel begrip van ICT </li></ul>
 8. 8. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Content Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kan worden Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ict
 9. 9. TPACK <ul><li>TPACK gaat dus verder dan de drie kerngebieden vakinhoud, vakdidactiek en technologie, het gaat om de interactie tussen de verschillende kerngebieden </li></ul><ul><li>Aandachtspunten: </li></ul><ul><ul><li>Er is geen beste oplossing die geldt voor elke docent, elk vak, of elke onderwijsvisie </li></ul></ul><ul><ul><li>De vaardigheid van de docent om te “spelen” met de kerngebieden en het overlap tussen de gebieden is van groot belang </li></ul></ul><ul><ul><li>Het negeren van deze complexiteit leidt tot te makkelijke oplossingen of mislukkingen </li></ul></ul>
 10. 10. Vorig jaar op de ORD: TPACK literatuurstudie <ul><li>Doel: stand van zaken met betrekking tot TPACK in wetenschappelijke literatuur </li></ul><ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek naar TPACK nog fragmentarisch en kleinschalig </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van leraren in opleiding via geïntegreerde, actieve aanpak, samenwerken het ontwerpen en ontwikkelen van zinvolle “artifacten” vanaf het begin van de opleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van leraren tijdens nascholing: aansluiten bij dagelijkse praktijk van leraren, TPACK ontwikkelen door in docentontwerpteams te werken aan authentieke vraagstukken over technologie, didactiek en vakinhoud </li></ul></ul>
 11. 11. Vorig jaar op de ORD: TPACK literatuurstudie <ul><li>Conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijk onderzoek naar TPACK nog maar net begonnen </li></ul></ul><ul><ul><li>TPACK veelbelovend, aansprekend en uitgaand van de professionaliteit van de leraar </li></ul></ul><ul><ul><li>Nog niet voldoende aandacht voor opvattingen van leraren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van TPACK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>actief en integraal, in langer traject (niet via 1 vak of cursus) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>op basis van praktijkproblemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>in docentontwerpteams </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meten van TPACK moet verder ontwikkeld worden </li></ul></ul>
 12. 12. Dit jaar op de ORD: <ul><li>Resultaten </li></ul><ul><ul><li>TPACK vragenlijstonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>TPACK docentontwerpteams </li></ul></ul><ul><li>Discussie: </li></ul><ul><ul><li>de betekenis van het model en het meten van TPACK </li></ul></ul><ul><ul><li>professionaliseringstrajecten voor leraren </li></ul></ul>
 13. 13. TPACK Vragenlijstonderzoek
 14. 14. TPACK vragenlijstonderzoek <ul><li>Onderzoek naar het “TPACK-gehalte” van pabostudenten </li></ul><ul><li>Gebruik gemaakt van TPACK Survey van Schmidt et al (2009) </li></ul><ul><ul><li>Vertaald en aangepast aan Nederlandse context </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuze voor een specifieke C: techniekonderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra vragen toegevoegd aan PCK, TCK en TPK </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra vragen over self-efficacy techniekonderwijs toegevoegd </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra vragen over attitude ten aanzien van ICT toegevoegd </li></ul></ul><ul><ul><li>Getest bij kleine groep respondenten </li></ul></ul><ul><li>Afgenomen bij (tot nu toe, begin april) 286 pabostudenten van 2 verschillende instellingen </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid vragenlijst α .92 </li></ul>
 15. 15. TPACK vragenlijstonderzoek: resultaten <ul><li>286 respondenten: 68 man (24%), 218 vrouw (76%) </li></ul><ul><ul><li>leerjaar 1: 170 (59,4%) leerjaar 2: 78 (27,3%) leerjaar 3: 29 (10,1%) leerjaar 4: 9 (3,1%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooropleiding MBO: 95 (33,2%) HAVO: 169 (59,1%) VWO: 18 (6,3%) Anders: 4 (1,4%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Profiel op vooropleiding N&T: 9 (3,1%) N&G: 45 (15,7%) E&M: 83 (29,0%) C&M: 77 (26,9%) Anders: 69 (24,1%) </li></ul></ul>
 16. 16. TPACK vragenlijstonderzoek: resultaten <ul><li>Van de 286 respondenten: </li></ul><ul><ul><li>173 nog nooit een keuzeopdracht techniek gedaan </li></ul></ul><ul><ul><li>217 nog nooit het vak techniek gegeven op stageschool </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus let op! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>alle resultaten m.b.t. TPACK moeten gelezen worden in de context van techniekonderwijs! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>niet het meest populaire vak onder pabostudenten en leerkrachten basisonderwijs </li></ul></ul></ul>
 17. 17. TPACK vragenlijstonderzoek: resultaten 1=volledig oneens, 2=oneens, 3=noch eens/noch oneens, 4=eens, 5=helemaal eens Gemiddelde totaal Gemiddelde leerjaar 1 Gemiddelde leerjaar 2 Gemiddelde leerjaar 3 Gemiddelde leerjaar 4 TK PK CK PCK TCK TPK TPCK 3,30 3,68 3,14 3,20 3,00 3,37 3,05 3,30 3,62 3,17 3,17 3,00 3,34 3,06 3,25 3,68 3,06 3,19 3,02 3,39 3,06 3,32 3,91 3,15 3,28 2,98 3,46 2,93 3,60 3,98 3,44 3,50 3,08 3,40 3,17
 18. 18. TPACK vragenlijstonderzoek <ul><li>Maar: wat betekent dit? En kunnen we TPACK wel op deze manier meten? </li></ul><ul><li>We weten dat de cirkels in het model met elkaar interacteren </li></ul><ul><li>Kunnen we wel aannemen dat bijvoorbeeld TK+CK=TCK, TK+PK=TPK of dat PCK+TK=TPCK? en is het zo dat TPK+TCK+PCK=TPCK? </li></ul>
 19. 19. TPACK vragenlijstonderzoek: resultaten <ul><li>Clusteranalyse (eerste resultaten) laat zien dat </li></ul><ul><ul><li>TK vormt wel 1 schaal </li></ul></ul><ul><ul><li>PK vormt wel 1 schaal </li></ul></ul><ul><ul><li>PCK en CK worden gecombineerd </li></ul></ul><ul><ul><li>TCK en TPK worden gedeeltelijk gecombineerd </li></ul></ul><ul><ul><li>TPCK wordt uit elkaar gehaald in 2 schalen </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeld van een vraag uit TPCK 1: “Ik kan natuur en techniek lessen geven waarbij ICT, vakinhoud en didactiek op een juiste manier zijn geïntegreerd ” </li></ul><ul><li>Voorbeeld van een vraag uit TPCK 2: “Ik toon leiderschap door anderen binnen mijn school te helpen om vakinhoud, ICT en didactiek te combineren” </li></ul>
 20. 20. TPACK vragenlijstonderzoek: resultaten <ul><li>Kunnen we dan iets zeggen over de pabostudenten en hun TPACK in relatie tot techniekonderwijs? </li></ul><ul><ul><li>Geslacht correleert met TK, PCK-CK, TCK-TPK en TPCK1 en 2  Mannen schatten zichzelf hoger in dan vrouwen als het gaat om ICT, techniek, de integratie van ICT in techniekonderwijs en zien zichzelf meer als leider dan vrouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerjaar correleert met PK  Hoe verder je bent in de studie hoe vertrouwder je je voelt op het gebied van algemene didactiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Profiel op de vooropleiding correleert met TK en PCK-CK  Als je een N-profiel hebt gehad bij je vooropleiding schat je jezelf hoger in op het gebied van ICT, techniek en vakdidactiek van techniekonderwijs </li></ul></ul>
 21. 21. TPACK Docentontwerpteams
 22. 22. TPACK docentontwerpteams <ul><li>Voorbeeld uit Koeweit (nog geen grootschalig onderzoek in NL) -> PhD study Ghaida Alayyar, UT </li></ul><ul><ul><li>78 studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (science) </li></ul></ul><ul><ul><li>In groepen van 3 a 4 studenten een ict-oplossing bedenken voor een probleem uit de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>12 weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling door T, P en C-experts </li></ul></ul>
 23. 23. TPACK docentontwerpteams <ul><li>“ In an effort to uncover and understand more of the complexity inherent to the interdependence and situatedness of the TPACK construct, an attempt should be made to have a multiple- method assessment of teachers’ technology integration knowledge ” </li></ul><ul><li>Onderscheid tussen “observable learning outcomes” en “self-reported measures” </li></ul>
 24. 24. Instrument Purpose Measurement type Observable OR Self-reported Presentation Rubric Assess the ability to present the idea behind the final product for experts and peers Observation Observable Explanation Checklist Assess the ability to argue and explain the rationale behind the chosen design, ICT, pedagogy, & content Observation Observable TPACK Definition Rubric Assess the ability to define TPACK concepts. Open ended questionnaire Observable TPACK Reflection Rubric Assess the ability to apply TPACK in real teaching practice Open ended questionnaire Observable Lesson Plan Rubric Assess the quality of ICT integration lesson plan Performance assessment Observable Product Rubric Assess the quality of ICT integration in the product Performance assessment Observable ICT skill test Assess the ICT skills Performance assessment Observable TPACK survey Assess the self-reported TPACK Survey Self-reported
 25. 25. TPACK docentontwerpteams: resultaten <ul><li>Self-reported TPACK: significante groei </li></ul>Factor Pre Mean (SD) Post Mean (SD) P (level of significance) Effect size TK 3.15 (.548) 3.80 (.506) 0.0001 1.23 CK 3.55 (.735) 4.13 (.404) 0.0001 0.98 PK 3.65 (.499) 4.28 (.379) 0.0001 1.41 PCK 3.58 (.699) 4.22 (.457) 0.0001 1.09 TCK 3.20 (.664) 4.22 (.494) 0.0001 1.74 TPK 3.10 (.481) 4.21 (.438) 0.0001 2.42 TPACK 2.99 (.475) 4.12 (.419) 0.0001 2.53
 26. 26. TPACK docentontwerpteams: resultaten <ul><li>TPACK-related learning outcomes </li></ul>Measure (total points) Kind of instrument Min-Max Mean SD Presentation (6) Observation 0-6 4.88 .892 Explanation (4) Observation 0-4 3.44 .519 TPACK Definition (3) Open ended questionnaire 0-3 1.90 .657 TPACK Reflection (15) Open ended questionnaire 0-15 10.47 2.849 Lesson plan Score (16) Performance assessment 1-16 12.74 3.206 Product score (60) Performance assessment 0-60 50.99 5.928
 27. 27. TPACK docentontwerpteams: resultaten <ul><li>Correlaties TPACK-related learning outcomes </li></ul>
 28. 28. TPACK docentontwerpteams: resultaten <ul><li>Twee andersoortige resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Correlatie tussen de verschillende TPACK kennisdomeinen is in eerste instantie (pre-test) niet aanwezig of laag, in tweede instantie (post-test) wel aanwezig en hoog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>waarschijnlijk helpt het docenten in opleiding dus om een beter geïntegreerd beeld te krijgen van ict in het onderwijs / TPACK na het werken in een docentontwerpteam </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Er is nauwelijks/geen correlatie tussen self-reported data en measurable learning outcomes </li></ul></ul>
 29. 29. TPACK docentontwerpteams: discussie/vragen <ul><li>Nauwelijks/geen correlatie tussen self-reported data en measurable learning outcomes… waarom? 2 mogelijke redenen: </li></ul><ul><ul><li>Er worden 2 verschillende dingen gemeten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat docenten in opleiding denken te weten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat docenten in opleiding laten zien in de praktijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Het niveau waarop gemeten wordt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De TPACK vragenlijst meet op een abstract niveau (“ Ik kan ICT-toepassingen kiezen die versterken wat en hoe ik onderwijs geef ”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De andere instrumenten meten op veel concreter niveau (student kan aantonen/beargumenteren dat zij de “juiste” ict-toepassing heeft gekozen) </li></ul></ul></ul>
 30. 30. TPACK, vervolgonderzoek
 31. 31. TPACK: ideeën voor het vervolg <ul><li>Op basis van het vragenlijstonderzoek: wat is de betekenis van het model en het meten van TPACK </li></ul><ul><ul><li>Meer (praktijk)onderzoek is nodig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verder analyseren van de resultaten op de vragenlijst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meer aandacht voor attitude! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ontwikkelen nieuwe vragenlijst? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>naast vragenlijst ook gebruik maken van instrumenten om lesplannen te beoordelen en observaties uit te voeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>longitudinaal en op meerdere momenten meten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nu: op basis van resultaten op de vragenlijst en een analyse van de curricula van de pabo’s aanbevelingen doen voor een betere ict-integratie in het pabo-onderwijs </li></ul></ul>
 32. 32. TPACK: ideeën voor het vervolg <ul><li>Op basis van het docentontwerpteam onderzoek </li></ul><ul><li>Inrichtingen van professionaliseringstrajecten voor leraren (in opleiding) en flankerend onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Voorbeeld: project “Twente’s got Talent” waarin leraren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>in een team samenwerken aan de ontwikkeling van techniekonderwijs dat ondersteund wordt met ict-toepassingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>werken aan de hand van een duidelijke fasering (ADDIE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ondersteuning krijgen van een vakdocent van de pabo en/of een onderwijskundige en/of een ict-expert </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voor- en achteraf de TPACK-vragenlijst invullen, beoordelen resultaten met behulp van TPACK Rubric of andere instrumenten </li></ul></ul></ul>
 33. 33. TPACK, de volgende stappen <ul><li>Doorlopend overleg met ontwikkelaars/onderzoekers van het TPACK model & de TPACK vragenlijst </li></ul><ul><li>Nederlandse vertaling (en aanpassing) van verschillende TPACK meetinstrumenten </li></ul><ul><li>Inzetten van de instrumenten op pabo’s, lerarenopleidingen en op scholen (niet beperkt tot techniekonderwijs!) </li></ul><ul><li>Praktijkonderzoek rondom TPACK en docentontwerpteams in Nederland en Vlaanderen, maar ook in Koeweit, Ghana, Tanzania, Indonesië, Ethiopië, …. </li></ul><ul><ul><ul><li>Meer informatie? http://www.tpack.nl [email_address] </li></ul></ul></ul>

×