Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De trainingsexpert op het gebied van Performance Management

409 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De trainingsexpert op het gebied van Performance Management

  1. 1. Centre Consulting biedt naast BPM consultancy en implementatie diensten ook een uitgebreid pakket aan BPM trainingen, workshops en training ontwikkeling. De dienstverlening van Centre Training is onder te verdelen naar: • Business Performance Management trainingen en workshops. • Eindgebruikers training ontwikkeling en uitrol in de organisatie. • ‘Train the Trainer’: Trainingsvaardigheden. Business Performance Management trainingen en workshops Het educatieprogramma richt zich op de belangrijkste BPM applicaties, gebaseerd op onze jar- enlange implementatie ervaring en best practices. Het aanbod omvat (eendaagse) trainingen, gericht op Finance professionals, project managers en administrators van BPM applica-ties. In deze trainingen en workshops geven onze senior consultants een update van best-practices, geavanceerde oplossingen en kunt u ervaringen delen met andere administrators. Samen met andere deelnemers wordt op deze manier gewerkt aan het verbreden van uw kennis en het opdoen van practische tips. Het aanbod betreft de volgende trainingen: • ORACLE Hyperion Financial Management Functional Administration. • ORACLE Hyperion System 9 Integration Tools. • ORACLE Hyperion Smart View and Reports advanced. • SAP BusinessObjects Financial Consolidation Administration advanced. • SAP BPC (Outlooksoft) Administration advanced. • BPM Vendor Overview 2009. • Improved Financial Close. • zetVisions Insighter advanced. • Basel II en Solvency II. • Strategic Finance.
  2. 2. Eindgebruikers training ontwikkeling Centre Training beschikt over een unieke methodologie voor het ontwikkelen van eindgebrui- kers trainingen voor Business Performance Management applicaties. Met behulp van deze methodologie hebben we voor een groot aantal bedrijven trainingsprogramma’s ontwikkeld voor hun bedrijfsbrede en continue opleiding van de eindgebruikers. De methodiek start vanuit het proces perspectief: het daadwerkelijke rapportage proces staat centraal om eindgebruikers te leren omgaan met het nieuwe systeem. Deze benadering richt zich dus vanuit de processen op de eindgebruikers, zodat ze beter begrijpen: • het belang van de gekozen inrichting van de nieuwe applicatie • de bestaande en/of gewijzigde groepsrapportage eisen • de basis functionaliteit van het nieuwe systeem • het rapportage proces binnen de groep met gebruik van het nieuwe systeem. Het totaal concept is voorzien van klant specifieke trainingsmaterialen (o.a. handleidingen, documentatie, oefeningen, en “quick reference guides”), trainingsapplicaties gebaseerd op de eigen rapportage applicatie, gebruik van audiovisuele technieken, aandacht voor trainings- vaardigheden voor de trainers en de toepassing van zogenaamde “dry-runs”. Dit in zijn geheel zal bijdragen aan een snelle overdracht van de benodigde kennis en acceptatie van het nieuwe systeem door de gebruikersorganisatie. ‘Train the Trainer’: Trainingsvaardigheden Centre Training organiseert trainingsvaardigheden cursussen voor Finance professionals, consultants en administrators. De cursussen zijn specifiek bedoeld om de trainingsvaardig- heden in 2 dagen naar een hoger niveau te brengen. Hebt u nog niet eerder trainingen gegeven? Voelt u zich ongemakkelijk als u voor een groep collega’s staat als de ‘expert’? Als er trainers nodig zijn in uw organisatie, ga dan niet het wiel opnieuw uitvinden. De trainingsvaardigheden cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet leren een succesvolle training of workshop af te leveren waarin financiële processen, gebruik van nieuwe software en nieuwe processen bij elkaar komen. De cursus introduceert de basis concepten voor het geven van een training aan een groep en richt zich met name op volwassen educatie principes die van toepassing zijn op computer- based, hands-on groepstraining. De deelnemers zullen o.a. werken aan hun presentatie- en trainingsvaardigheden, omgaan met stress, practische (logistieke) zaken, aandacht vasthouden en methoden voor volwassenen educatie. Centre B.V. Ptolemaeuslaan 54 3528 BP UTRECHT www.centreconsulting.nl/training Tel. 030 - 68 66 180 www.bpm-international.com Centre Consulting is een onderdeel van international international

×