Cfo magazine

336 views

Published on

A perfect article on how to gain profit with Sustainability

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfo magazine

  1. 1. AdvertoriAl“Professionalizing nability rapportage proces te integre- ren en daarbij gebruik te maken van haar financiële rapportage systemen. tie, hebben we ons rapportage proces kunnen verbeteren. De content ow- ners worden zo in staat gesteld om hun om werknemers capaciteiten en werk- nemers tevredenheid te waarborgen, door middel van best-in-class learning Sustainability tijd te besteden aan het analyseren, in en kennis management "Sustainability Reporting moet aan plaats van zich bezig te houden met de hetzelfde stringente proces voldoen kwaliteitscontrolekwesties die steevast In nauwe samenwerking met Te- als geldt voor de financiële gegevens. geassocieerd worden met handmatige lenor heeft Centre Consulting een reporting with HFM” Dit omvat duidelijke rapportage richt- rapportage.", zegt de heer Turk. "Te- oplossing ontwikkeld voor organi- lijnen en definities, goede controle rugkijkend op het eerste jaar van de saties, om de vereiste Sustainability mechanismen, audit trails en controle niet-financiële verslaggeving binnen Reporting dataset te verzamelen, te over de veranderingen in de gerappor- de Finance organisatie, kunnen we valideren en te consolideren. Deze teerde gegevens", zegt George Turk, concluderen dat we onze initiële doel- unieke oplossing zal bijdragen aan Group Vice President of Reporting. stellingen voor professionalisering op harmonisatie en standaardisatie Telenor Group is een van s we- dit gebied hebben behaald. We hebben van het huidige Sustainability Re- relds grootste mobiele telecommu- Mai Oldgard, Group Vice President consistente scope en richtlijnen voor porting proces in grote organisaties, nicatiebedrijven en is sinds negen and Head of Corporate Responsibility, de financiële en niet-financiële verslag- wat zal leiden tot verbetering van de jaar opgenomen in de Dow Jones is het daarmee eens: "Intergratie van geving, grotere verantwoordingsplicht kwaliteit en de snelheid van de rap- Sustainability Indexes. Telenor onze financiële en niet-financiële ver- voor niet-financiële data, en een ge- portage processen. rapporteert al sinds een aantal slaggeving is een voorbeeld van ‘busi- stroomlijnd proces dat het rapporteren ness integrated sustainability’ in de eenvoudiger maakt, bereikt. Sustaina- De oplossing is gebouwd als een on- jaren over sustainability en heeft in praktijk. Onze stakeholders verwach- bility Reporting in Hyperion Financial derdeel van de Oracle Enterprise Per- 2010 de stap genomen om de niet- ten van ons dat we rapporteren over Management biedt ons een fundament formance Management toepassing financiële rapportage processen te onze sustainability prestaties op een- voor doorlopende verbeteringen op het (EPM). Oracle is wereldwijd marktlei- integreren. zelfde manier zoals wij onze financiële gebied van Sustainability Reporting." der in EPM, wat ondersteuning biedt prestaties rapporteren. Eenvoudige aan een breed scala van strategische, d toegang, tot kwalitatief hoogwaardige WAt iS SuStAinAbility? financiële en operationele management e Noorse Telenor Group sustainability data, is ook een instru- "Een onderneming die sustainable is, processen. Oracle biedt een compleet is een van de leidende ment dat ons helpt onze prestaties te heeft de lange termijn groei en winst- en geïntegreerd systeem voor het behe- mobiele operators ter we- verbeteren.", zegt mevrouw Oldgard. gevendheid verankerd door middel ren en optimaliseren van de prestaties reld, met meer dan 203 van sociale, ecologische en financiële van de gehele onderneming. “ Met miljoen mobiele abon- Het implementeren van de geïnte- waarde creatie." Oracle’s toonaangevende EPM oplos- nees en meer dan 30.000 medewerkers greerde rapportage applicatie in Hy- singen krijgen organisaties beter in- verspreid over elf markten in Scandi- perion Financial Management begon Een aantal studies (PwC en A.T. Kear- zicht en nemen ze betere beslissingen. George Turk,Group Vice President of Reporting navië, Azië en Centraal- en Oost-Eu- in augustus 2010. Na een uitgebreid ney) hebben een positief verband tus- Dit zorgt voor betere resultaten die snel ropa. Telenor heeft ook een significant request for proposal traject, werd Cen- sen Sustainability en bedrijfsprestaties geleverd worden. De oplossing voldoet belang in het bedrijf VimpelCom Ltd, tre Consulting geselecteerd voor het gelegd. Bedrijven die goed presteren tevens aan de rapportage parameters dat actief is in tien extra markten. ontwikkelen en implementeren van op het sustainability vlak zijn door- van het Global Reporting Initiative, de applicatie. "Centre was selected for gaans beter op: het Carbon Disclosure Project, en de Telenor is opgenomen als lid van de their overall best value and for their • Strategie - Integratie van lange ter- Dow Jones Sustainability Indexes.  Dow Jones Sustainability Indexes clear understanding of our needs.", mijn economische, ecologische en so- (DJSI) sinds 2002 en heeft reeds een zegt de heer Turk. ciale aspecten in bedrijfsstrategieën aantal jaren publiek gerapporteerd met behoud van het mondiale concur- over haar sustainability performance. Als onderdeel van het project, werd de rentievermogen en de reputatie van In 2010 is Telenor een project gestart verantwoordelijkheid voor het Sustai- het merk om de kwaliteit van sustainability data nability Reporting proces eveneens • Financiën - Voldoen aan de aandeel- te verbeteren als onderdeel van Tele- overgedragen aan de Finance-functie, houders eisen op het gebeid van finan- nor’s inspanningen om doorlopend de om een gestandaardiseerd rapportage ciële resultaten, lange termijn econo- performance te verbeteren en sustaina- proces te garanderen. Het nieuwe rap- mische groei, open communicatie en bility te integreren in alle onderdelen portagesysteem werd op tijd opgele- transparante financiële verslaglegging van het bedrijf. Het project omvatte verd voor de jaarlijkse rapportagecy- • Governance en stakeholder ma- de verbetering van de rapportagericht- clus van 2010. nagement – Nastreven van de hoogste lijnen en -definities, het optimaliseren normen van corporate governance en van hetgeen dat werd gemeten, en het "Door Sustainability Reporting uit de betrokkenheid van stakeholders, stroomlijnen van het data collectie een spreadsheet omgeving te halen, de met inbegrip van corporate gedragsco- proces. Als onderdeel van het project structuur te vereenvoudigen en alle be- des en externe rapportage heeft Telenor besloten om haar sustai- rekeningen op te nemen in de applica- • Managen van Human Resources Mai Oldgard, Group Vice President and Head of Corporate Responsibility

×