Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. radionica - 07 - Suvremeni pristupi poučavanja i učenja usmjereni na učenika - Viktorija Hržica

9,346 views

Published on

Druga radionica pedagoškog tima, Đurđevac
Suvremeni pristupi poučavanja i učenja usmjereni na učenika - Viktorija Hržica

Published in: Education
 • Be the first to comment

2. radionica - 07 - Suvremeni pristupi poučavanja i učenja usmjereni na učenika - Viktorija Hržica

 1. 1. Suvremeni pristupi poučavanja i učenja usmjereni na učenika (Nove metode učenja i poučavanja) Viktorija Hržica, prof. viša savjetnica za informatiku, računalstvo i TK AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 2. 2. Učenici nisu naranče koje se pripremaju za tržište na tekudoj vrpci. Umjesto toga, oni su raznoliki poput svog povrda na svijetu. Kako bismo ih primjereno pripremili, moramo im pristupiti kao pojedincima i poštovati njihove razlike. Eric Jensen Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 3. 3. Teorije učenja pokušaj opisivanja kako se uči, što nam pomaže da razumijemo ovaj složeni proces. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 4. 4. Biheviorizam • naše iskustvo s posljedicama pojedine vrste ponašanja određuje naše budude ponašanje • očekivanje određenih posljedica upravlja našim ponašanjem • željeno ponašanje potiče se pozitivnim potkrepljivanjem – nagradama, dobrim ocjenama, pohvalama • neželjeno ponašanja uklanja se pomodu negativnih povratnih informacija – prijekorima, lošijim ocjenama, kaznama itd. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 5. 5. Kognitivizam • bavi se misaonim aktivnostima kojima se aktivno obrađuju informacije, a učenje se promatra kao proces organiziranja, pohranjivanja i traženja veza između informacija. • suština učenja je u razvijanju kognitivnih shema ili misaonih struktura koje reprezentiraju određene vanjske ili unutarnje pojave ili procese. • Pritom se razvijaju nove misaone sheme i uklapaju u postojede znanje i/ili postojede sheme bivaju promijenjene i prilagođene kako bi se u njih uklopilo novo iskustvo. • Prema kognitivizmu naglasak kod učenja treba biti na oblikovanju novih misaonih shema i prilagođavanju postojedih Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 6. 6. Konstruktivizam • izgradnju znanja na temelju vlastitog iskustva • način stjecanja znanja jedinstven kod svakog pojedinca • nastoji se da učenici što više samostalno odabiru i prerađuju informacije te stvaraju hipoteze i donose odluke na temelju vlastitih mentalnih modela (kojima organiziraju osobno iskustvo • Prema konstruktivizmu, prilikom učenja treba što više koristiti samostalan rad učenika na problemima koji su povezani s gradivom koje trebaju svladati, tj. oni trebaju rješavati složenije i s realnim svijetom povezane zadatke, koristiti analize slučajeva, raditi na projektima itd. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 7. 7. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 8. 8. Tradicionalne Vs. Suvremene nastavne metode tradicionalne nastavne metode učitelj je prenositelj znanja, a učenici pasivni slušači i primatelji tih znanja suvremene nastavne metode aktivno uključivanje učenika u nastavu, potiče stvaralaštvo dijaloška istraživačka simuliranje igra Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija cilj suvremene nastave učenje putem rješavanja problema
 9. 9. Interaktivna nastava • niz različitih metoda, • njome želimo postidi intelektualnu angažiranost učenika za vrijeme nastave ili aktivno učenje. U kvalitetnoj interaktivnoj nastavi nastavnik treba: • otvoriti problem • početi s divergentnim i idi prema • konvergentnim pitanjima • pokušati angažirati sve učenike • optimalno čekati na odgovor i ne odgovarati sam na svoja pitanja • pozitivno se odnositi prema učenicima • izbjegavati retorička pitanja i pitanja na koja se odgovara jednom riječi • dodatno naglasiti i povezati učeničke odgovore • pomodi učenicima da dođu do zaključka • odgovarati pitanjima • pohvaliti odgovore (ne samo točne!) • idi polako Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 10. 10. Stilovi učenja po Kolbu Prilagodba (osjećati i činiti) Aktivno eksperimentiranje činiti Procesuirajući Kako činimo Stapanje (promišljati i činiti) © concept David Kolb, adaptation and design Alan Chapman 2005-06, based on Kolb’s learning styles, 1984. Perceptivni kontinuitet Kako promišljamo o stvarima Konkretno iskustvo osjećati Diverging (osjećati i promatrati) kontinuitet stvari Apstraktna konceptualizacija promišljati Asimilacija (promišljati i promatrati) Reflektivno promatranje promatrati
 11. 11. Kolbov model iskustvenoga učenja 1. osvješdivanje prethodnoga iskustva i iskustva stečenih tijekom nastave, 2. refleksija o prethodnom iskustvu, aktivnostima i spoznajama stečenima na nastavi, 3. otkrivanje značenja − shvadanje/razumijevanje/ kreiranje smisla ideja stečenih tijekom nastave na temelju iskustva, 4. planiranje bududih aktivnosti u svakodnevnom životu, tj. primjena novih znanja/spoznaja i vještina stečenih tijekom nastave
 12. 12. Što čini dobrog učitelja ? pravedan je i disccipliniran ljubazan/ strpljiv je ima dobar smisao za humor/ osmjehuje se potiče, nagrađuje ili dodijeljuje bodove. Uvijek kaže „Izvrsno!“ http://on.fb.me/1aAIRDw inteligentan je/ poznaje svoj predmet daje dobar primjer ne odustaje/ vjeruje u svakog učenika uvijek pomaže ljudima koji imaju problema Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 13. 13. Preokrenuta učionica - The Flipped Class
 14. 14. Što je preokrenuta učionica ? Vrsta nastave u kojoj: • video zapisi zamjenjuje predavanja • što omoguduje više vremena na satu za rad po mjeri pojedinca i suradnju s učiteljem ili drugim učenicima • Naziv „preokrenuta“ označava da se ono što se zvalo: • „školski rad“ (predavanje novih sadržaja) - izvodi kod kude putem video zapisa koje su stvorili nastavnici , • „domaći rad“ (rješavanje problema) radi na satu. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Začetnik preokrenute učionice Jonathan Bergmann - objavio tri članka o ovoj temi : - The Flipped Class: Myth vs Reality - Are You Ready to Flip? - The Flipped Class Revealed: What Does a Good One Look Like
 15. 15. Preokrenuta učionica JE: NIJE: • sinonim za online video • zamjena nastavnika videozapisima • online tečaj • rad učenika bez strukture • provođenje mnogo vremena ispred zaslona računala • rad učenika u izolaciji • mogudnost povećanja interakcije na satu • okruženje gdje učenici preuzimaju odgovornost za svoje učenje • učionica gdje učitelj nije sveznajući mudrac, ved vodič iz pozadine • kombinacija izravnih uputa i konstruktivnog učenja • nastava gdje odsutni učenici ne zaostaju sa usvajanjem gradiva • nastava čiji se sadržaj arhivira i kome se može iznova pristupiti • nastava tijekom koje su svi učenici aktivni • mjesto gdje je učenicima dostupno personalizirano, njima osobno prilagođeno obrazovanje Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 16. 16. http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 17. 17. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 18. 18. Aktivne nastavne metode • • • • • • • • • • • Grupni projekti Brainstorming Izrada brošura Natjecanja Kviz Izložbe Debate Eksperimenti Igre Drama Ples • • • • • • • Rješavanje problema Intervjui Igranje uloga Pričanje priče Gost u razredu Radni listovi Individualne, grupne ili razredne prezentacije • Izrada kolaža od radova • Izlaganje radova • Praktičan rad Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 19. 19. Web 2.0 alati http://pogledkrozprozor.wordpress.com/201 0/11/27/web-2-0-alati-i-e-ucenje-uprimarnom-obrazovanju/ Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 20. 20. http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 21. 21. http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 22. 22. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

×