Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politika oš ml 3.11.

1,124 views

Published on

Politika oš ml 3.11.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Politika oš ml 3.11.

  1. 1. Politika prihvatljivog korištenja interneta, računala i mobilnih uređaja OŠ „Mato Lovrak“, Nova Gradiška 1. Donošenje mobilnih uređaja u školu je dopušteno. 2. Škola ne snosi odgovornost za bilo kakvu materijalnu štetu mobilnih uređaja. 3. Mobilni uređaj i računalo u školi koristim samo uz dopuštenje učitelja. 4. Tijekom nastave svi zvukovi na mobilnom uređaju moraju biti isključeni. 5. Internetom ću se u školi služiti isključivo uz nadzor učitelja, poštujući pravila ponašanja. 6. Fotografiranje ili snimanje u školi moguće je uz dozvolu i nazočnost učitelja i to u svrhu odgojno-obrazovnih aktivnosti. 7. Sadržaje snimljene u školi neću objavljivati na internetu ako za to nemam pisanu dozvolu učitelja ili ravnatelja. 8. Prilikom objavljivanja vlastitih podataka, fotografija i videozapisa bit ću oprezan i odgovoran. 9. Svaki uznemirujući sadržaj na internetu prijavit ću roditelju, učitelju ili odrasloj osobi kojoj vjerujem. 10. Vodit ću računa o dobnom ograničenju u korištenju društvenih mreža i drugih programa. 11. U slučaju nepridržavanja ovih pravila, snosit ću posljedice donesene na Razrednom ili Učiteljskom vijeću, sukladne Pravilniku o pedagoškim mjerama. Nova Gradiška, … …. 2014. Učenik:________________________ Roditelj: ____________________ Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 – Sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

×