Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oznaka eSigurnosti

1,322 views

Published on

Oznaka eSigurnosti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oznaka eSigurnosti

 1. 1. Oznaka eSigurnosti Prema predavanju Sylvie Hartinger, prezentaciju pripremila Lidija Kralj Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 2. 2. Što je? • Esafetylabel.eu • portal za podršku i akreditaciju škola iz cijele Europe • dostupan na hrvatskom jeziku Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 3. 3. Portal obuhvaća • Akreditaciju • Škole mogu usporediti svoje eSigurnosne prakse s međunarodno dogovorenim standardima. Nakon što objave dokumente o svojoj dobroj praksi, mogu biti akreditirani kao škole s potvrđenom oznakom eSigurnosti. • Nakon završetka postupka samoprocjene, škole dobivaju personaliziran akcijski plan koji im omogudava postizanje više razine eSigurnosti. • Također mogu usporediti svoju školu s drugim školama u zemlji i inozemstvu. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 4. 4. Portal obuhvaća • Sadržaje • Portal omogudava školama pristup rastudoj zbirci obrazovnih sadržaja, savjeta o eSigurnosti, info-listama, popisima za provjeru i predlošcima. • Online zajednicu • Korisnici i stručnjaci mogu razmjenjivati savjete, sadržaje, upute i informacije o eSigurnosti, pomodi jedni drugima te dijeliti primjere učinkovite prakse. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 5. 5. Prijava • Korištenjem korisničkog računa European Schoolneta, ili nekog drugog OpenID • Prvi korisnik iz neke škole postaje koordinator za tu školu • Može popuniti Obrazac procjene • Sve ostale mogudnosti dostupne su svim registriranim korisnicima Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 6. 6. Zajednica • Ispuniti svoj profil, ovo vam omoguduje širi pristup unutar zajednice. • Dovršiti Obrazac procjene i dobiti personalizirani akcijski plan kako biste povedali razinu eSigurnosti u vašoj školi. • Pogledati Popise za provjeru eSigurnost • Povezati se s istomišljenicima u forumu • Prijaviti problem • Povratne informacije - forum ili elektronička pošta. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 7. 7. Moja škola • Dostupno je samo članovima vaše škole. • Ovdje možete pronadi više informacija o obrascima procjene • i načinu prijavljivanja za Oznaku eSigurnosti. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 8. 8. Obrazac procjene • Anketa se sastoji od 30 nasumično odabranih pitanja. Nakon što se odgovorili na sva pitanja, pošaljite svoje odgovore i automatski de se generirati vaš akcijski plan. • Vaš akcijski plan nudi smjernice, sadržaje i kontakte s drugim školama kako bi vam pomogao postidi izvrsnost u ovom vrlo važnom području školskog djelovanja. • Nakon procjene rezultata, školi može biti dodijeljena brončana, srebrna ili zlatna oznaka. • Ispunjavanjem zadataka navedenih u akcijskom planu možete napredovati prema sljededoj razini akreditacije. • Savjetujemo da oznaku obnavljate svake godine. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 9. 9. Info-liste za eSigurnost (16 trenutačno) • Info-liste o eSigurnosti pokrivaju širok raspon tema vezanih za infrastrukturu, politiku i praksu koje su neophodne kada se želi postidi visoki stupanj eSigurnosti u vašoj školi i službena akreditacija za Oznaku eSigurnosti. Info-liste o eSigurnosti sastoje se od definicija i skupa smjernica koje pokrivaju osnovne aspekte svake teme. Također, pronadi dete popise za provjeru za svaku Info-listu o eSigurnosti, radi procjene situacije u vašoj školi. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 10. 10. Zaštita osjetljivih podataka u školama • Primjer Info-liste • Osjetljivi podaci u školama uključuju, privatne detalje učenika, roditelja i djelatnika, akademske, zdravstvene i psihološke informacije o učenicima, plade djelatnika i detalje o njihovoj karijeri kao i podatke koji se odnose na školsku upravu te niz drugih podataka. Ovi podaci mogu biti pohranjeni na lokalna osobna računala, mobilne uređaje za pohranu, poslužitelje smještene u školi ili negdje drugdje ili na ispisima. Nedovoljna zaštita ili nepravilno objavljivanje takvih podataka može dovesti do povrede privatnosti ili kršenja zakona o zaštiti podataka. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 11. 11. Zaštita osjetljivih podataka u školama • Primjer info-liste - Smjernice • Održavajte dva odvojena računalna mrežna sustava, jedan za interakcije s učenicima, učiteljima i roditeljimaa drugi na sigurnom poslužitelju za administraciju. • Održavajte antivirusnu zaštitu kako ne biste postali meta. • Šifrirajte i zaštitite lozinkama osjetljive podatke i nikad ne spremajte nešifrirane podatke na prijenosne uređaje za pohranu. • Osigurajte usavršavanje za djelatnike o zaštiti osjetljivih podataka i kontaktirajte Agenciju za zaštitu osobnih podataka za podršku. • Pripremite protokol o kopiranju i preuzimanju osjetljivih podataka s administrativnog poslužitelja i strogo ga se pridržavajte. • Društveni inženjering1 najvedi je sigurnosni rizik. Razgovarajte o tome s djelatnicima kako biste bili sigurni da ih nede prevariti kako bi dali vaše podatke. • Ne ostavljajte osjetljive dokumente na javnim pisačima. Obavezno uništite takve dokumente prije recikliranja. • Izbjegavajte prikupljanje osjetljivih podataka ako nije nužno. Ne možete ugroziti podatke koje nemate! Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 12. 12. Pripadni popis za provjeru Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 13. 13. Pripadni popis za provjeru Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 14. 14. Pripadni popis za provjeru Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 15. 15. Pripadne korisne poveznice • Saznajte više o direktivi Europske komisije p zaštiti privatnosti i osjetljivih podataka here. Pogledajte i stranice hrvatske Agencije za zaštitu osobnih podataka. Pogledajte i dva primjera dobre zaštite osjetljivih podataka na California University i Peterborough, Victoria, Northumberland and Carlington Catholic District School Board. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 16. 16. Forum Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 17. 17. Rješavanje incidentnih situacija Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija
 18. 18. Suradnja • Predavanje za projektni tim održala je Sylvia Hartinger • Prijevod napravio CSI tim • Udruga „Suradnici u učenju” • CARNet • Centar za nestalu i zlostavljanu djecu • Centar za sigurniji Internet naveden je na portalu kao parter Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Financira Europska unija

×