Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zakonski aspekti sigurnosti na internetu - Ellen Stassart

1,392 views

Published on

Zakonski aspekti sigurnosti na internetu - Ellen Stassart

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zakonski aspekti sigurnosti na internetu - Ellen Stassart

 1. 1. Zakonski aspekti sigurnosti na internetu Studijski posjet u sklopu projekta HRVATSKA u organizaciji Europske Unije Insafe, rujan 2013 Ellen STASSART
 2. 2. • Pozadina – tour de table (predstavljanje) • Zakonski sustav u Hrvatskoj? • Najčešdi problemi? • Gdje / kome se obratiti? ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety Tko je tko? 2
 3. 3. 1. 2. 3. 4. Terminologija & činjenice Opće smjernice & djelovanja Analiza (zakonskih) problema Savjeti & trikovi za učitelje ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety PREGLED OBUKE  što učiniti i kako reagirati? 3
 4. 4. Na što se naslov odnosi? Zakonski aspekti … ali što je nezakonito?             (ilegalno) skidanje internetskog sadržaja Zlodudni softver, neželjena pošta, hakiranje, virusi, … Krađa osobnih podataka npr. krađa identiteta Samoinicijativna reklama i promidžbene poruke Ilegalni sadržaj poput slika seksualnog zlostavljanja djeteta Piratstvo Plagiarism (krađa autorstva) Cyberbullying (nasilje na internetu) Sexting (sekstanje) Cyber-Mobbing Cyberhate (iskazivanje mržnje na mreži) … ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 1. Terminologija & činjenice 4
 5. 5. Na što se naslov odnosi? Sigurnost na internetu umjesto internetskog kriminala CYBER SIGURNOST CYBER KRIMINAL PROAKTIVNO PONAŠANJE PREVENCIJA PREVENCIJA ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 1. Terminologija & činjenice REAKCIJA 5
 6. 6. Par činjenica…           Internet = dio našega života Biti društven = dijeliti svoj život u virtualnom svijetu Internet = nestalan i promjenljiv Novi mediji donose nove rizike ali i nove mogudnosti Naši dani su pretrpani informacijama Djeca ne prave razliku između offline & online Djeca se susredu s rizicima, ali oni su savladivi Djeca su online svaki dan, ali to varira Djeca koriste različite digitalne naprave preko dana Djeca vole učiti o tome kako se nositi sa stvarnošdu online! ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 1. Terminologija & činjenice 6
 7. 7. Izazovi za učitelje? • • Kome je potrebna zaštita? Fokus je na djeci: kategorizirajte! • • • • • Štetni sadržaj Štetni kontakti Neprilično ponašanje Neprikladan dobi / zabranjen sadržaj ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja Izloženost online & offline: faktori koji ugrožavaju djecu? 7
 8. 8. Izazovi za učitelje? Upoznati se s kontekstom DJECA RODITELJI Velike poteškode u učenju / bilo kakav oblik onesposobljenosti ili invaliditeta Obrazovanje Kulturološka pozadina/Jezik Društveno-ekonomski status Socijalno stanje … ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja Kulturološka pozadina, podrijetlo…  « Pristup „po mjeri”!! » 8
 9. 9. Izazovi za učitelje? - Koncentrirajte se više na dobre strane i mogudnosti - ‘Opasnost’ ili rizik? - Ne radi se o tehnologiji – informatički stručnjaci u školama?  Digitalna pismenost ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja - Ne skrivajte se iza tehnologije!  Domadi rad i zadaci na internetu - Nositi vlastiti uređaj? 9 - Koncetrirajte se na djecu kojoj je potrebna pomod
 10. 10. Netiquette (Prihvatljivo ponašanje na internetu) - Lijepo ponašanje Poštovanje Odnosi se prema ljudima na isti način na koji bi htio/htjela da se drugi odnose prema tebi ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja Pazite: - Anonimnost čini neprilično ponašanje privlačnijim Odsustvo neverbalne komunikacije (govora tijela) 10
 11. 11. Prevencija  Prevencija: prva razina : npr. podizanje svijesti   Prevencija: druga razina  Smanjenje postotka kriminala kroz   ranu prijavu   rano otkrivanje ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja ranu intervenciju Prevencija: treća razina  Savjetovanje i obrada prijestupnika i žrtvi 11
 12. 12. Preventivno-strukturalna razina • • • • Obrazujte Osposobite: kako? Povedajte Podignite svijest - informirajte ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja  Nadogradnja & širenje stručnosti + doprinos smjernicama za pravilno ponašanje 12
 13. 13. REAGIRAJTE – individualna razina • • • • • ‘Tehnološko-preventivna’ potpora Edukacijska potpora Obratite se sudskim organima vlasti Obratite se profesionalnim službama koje nude pomod, ako je to potrebno Pristup kontaktu / davatelju sadržaja : NT&TD!!  Ravnoteža između (sudske) zaštite & dječjih prava ? ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja 13
 14. 14. REAGIRAJTE – individualna razina ‘Profesionalna intervencija u slučaju krize: savjetovanje žrtvi i roditelja, procijeniti problem, poduprijeti i potaknuti istragu i zakonske mjere, pibližiti organizirane nevladine službe za pomoć & tijela za provođenje zakona ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja Profesionalci su upućeni na profesionalnu šutnju (nema zapreke za izravnu intervenciju; obratiti se zakonskim tijelima, interes djeteta je primaran) 14
 15. 15. REAGIRAJTE – strukturalna razina • Agencije za provođenje zakona • HOTLINES (Hrabri telefon)  nacionalna razina • • • Centar za pružanje pomodi Što oni rade? EU – INHOPE mreža (omoguduje anonimne prijave internetskog sadržaja koji prikazuje bilo kakav oblik zlostavljanja djece) ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja 15
 16. 16. Što nedostaje? • Javno-neslužbena suradnja ? • • Na razini Vlade: Pravda – Policija – Unutrašnja pitanja (prevencija) – Obrazovanje – Socijalna pitanja - … Na neprofitnoj razini: Sigurniji internet centri – Industrija – drugi stručnjaci  Neizbježno i neophodno! • Razmišljanje ‘izvan kutije’: interdisciplinarnost ? • ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety 2. Opće smjernice i djelovanja Zajednička odgovornost? • • • Roditelji, djeca, učitelji, LEA (agencije za provođenje zakona), Vlada i javna tijela, Industrija, SIC (standardna industrijska klasifikacija),… Integrirani multi-agencijski pristup Obrazujte instruktore! 16
 17. 17. Na vašoj pozornosti i inputu! ElLLEN STASSART – Legal aspects of esafety HVALA el.sta@hotmail.com 17

×