Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
AKADEMIE OSTRAVA 
Sládečkova 393/90 
715 00, Ostrava - Michálkovice
Studijní obory
Denní studium
Bezpečnostně právní činnost 
kód 68-42-M/01 
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru 
 čtyřleté studium pro hochy i dívky 
devátých tříd, zakončené maturitní 
zkouškou 
 ab...
Uplatnění absolventů 
 V zaměstnání 
- u městské a obecní 
policie 
- u PČR 
- u celní správy 
- u vězeňské stráže 
- v s...
Učební plán 
 Všeobecně vzdělávací 
předměty 
- Český jazyk a literatura 
- Angl. nebo něm. jazyk 
- Ruský jazyk 
- Aplik...
Přijímací zkoušky ke studiu 
 test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100) 
 písemné psychotesty 
(zjištění psychologických d...
Termíny přijímacího řízení 
22. a 23. dubna 2015
Školné 
Příspěvek na výuku je závislý na 
prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 
14 400 - 18 000 Kč. 
(standardní splatno...
Maturitní zkoušky 
 Společná (státní) část: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk nebo matematika 
 Profilová (školní) č...
Veřejnosprávní činnost 
kód 68-43-M/01 
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru 
 čtyřleté studium pro hochy i dívky 
devátých tříd, zakončené maturitní 
zkouškou 
 ab...
Uplatnění absolventů 
 administrativní činnost v oblasti justice, v 
kancelářích advokátů a notářů 
 administrativní čin...
Učební plán 
 Základní předměty 
- Český jazyk a literatura 
- První cizí jazyk 
- Druhý cizí jazyk 
- Dějepis 
- Občansk...
Přijímací zkoušky ke studiu 
Přijímací zkouška se nekoná 
Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný 
prospěch ze ZŠ (50 bo...
Školné 
Příspěvek na výuku je závislý na 
prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 
14 400 - 18 000 Kč. 
(standardní splatno...
Maturitní zkoušky 
 Společná (státní) část: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk nebo matematika 
 Profilová (školní) č...
Nástavbové studium 
Nabízíme distanční studium pro absolventy 
tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří 
si chtějí...
Bezpečnostní služby 
kód 68-42-L/51 
3-leté distanční nástavbové studium 
s maturitou 
Distanční formou vzdělání se rozumí...
Uplatnění absolventů 
 V zaměstnání 
- u městské a obecní 
policie 
- u PČR 
- u celní správy 
- u vězeňské stráže 
- v s...
Učební plán 
 Všeobecně vzdělávací 
předměty 
- Český jazyk a literatura 
- Angl. nebo něm. jazyk 
- Aplikovaná psycholog...
Zájemci o studium oboru 
Bezpečnostní služby budou 
přijati na základě Přihlášky ke 
studiu bez přijímacích 
zkoušek. 
Je ...
Školné 
Příspěvek na výuku pro školní rok 2015/16 
Distanční studium 16 500 Kč 
(splatný čtvrtletně)
Maturitní zkoušky 
 Společná (státní) část: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk nebo matematika 
 Profilová (školní) č...
Učebny školy
Speciální tělesná výchova
Naše školící středisko 
v Malých Svatoňovicích
Sportovní kurzy
Lyžařský kurz
Branný
Speleoalpinistický
Střelecký
Projekt 
Výuka živě
Skupinový boj
Ohledání místa činu
První pomoc
Zahraniční poznávací zájezdy
Velká Británie 
2009
Francie 
2011
Itálie
Benátky, Florencie, Verona 
2012
Řím 
2013
Pracovně poznávací pobyt 
Portugalsko 
(Leonardo – projekt Mobility) 
2013 - 2014
Pracovně poznávací pobyt 
Španělsko 
(Leonardo – projekt Mobility) 
2013 - 2014
Pracovně poznávací pobyt 
Portugalsko 
(Erasmus – Bezpečnost + právo v Evropě) 
2014 - 2015
Školní ples
Maturitní zkouška
Praktická maturitní zkouška
Ústní maturitní zkouška
Slavnostní vyřazení absolventů
Co dále nabízíme
Naše škola disponuje čtyřmi 
typy laserové střelnice
Elektronická knihovna 
 Škola vytváří komplexní databázi studijních 
podkladů pro všechny předměty. 
 Elektronické výuko...
Další akce školy
Školní klub 
Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích: 
 sebeobrana 
 parašutistický 
 střelecký 
 základy znakového ja...
Kontakty 
 Tel.: 596 788 322 
M: 604 290 961 
 www.bpaostrava.cz 
 e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentace 2015

11,067 views

Published on

Prezentace studia na Bezpečnostně právní akademii Ostrava
http://www.bpa-ostrava.cz/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace 2015

 1. 1. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA Sládečkova 393/90 715 00, Ostrava - Michálkovice
 2. 2. Studijní obory
 3. 3. Denní studium
 4. 4. Bezpečnostně právní činnost kód 68-42-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 5. 5. Charakteristika studijního oboru  čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou  absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 6. 6. Uplatnění absolventů  V zaměstnání - u městské a obecní policie - u PČR - u celní správy - u vězeňské stráže - v soukromých bezpečnostních službách - ve státní správě a samosprávě - v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálně-právní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 7. 7. Učební plán  Všeobecně vzdělávací předměty - Český jazyk a literatura - Angl. nebo něm. jazyk - Ruský jazyk - Aplikovaná psychologie - Zeměpis - Dějepis - Matematika - Ekonomika - Účetnictví - Technika administrativy - ICT - Fyzika - Chemie - Biologie a ekologie - Občanská nauka - Tělesná výchova  Odborné předměty - Bezpečnostní příprava - Kriminalistika - Kriminologie - Penologie - Kynologie - Právo  Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský - Branný - Speleoalpinistický - Střelecký
 8. 8. Přijímací zkoušky ke studiu  test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100)  písemné psychotesty (zjištění psychologických dispozic uchazeče, jsou pouze doporučující pro přijetí)  uchazeči jsou hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů ze 100) (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)  ke studiu se přijímají žáci tělesně zdatní, nutno doložit lékařské potvrzení
 9. 9. Termíny přijímacího řízení 22. a 23. dubna 2015
 10. 10. Školné Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 14 400 - 18 000 Kč. (standardní splatnost je pololetní)
 11. 11. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 12. 12. Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 13. 13. Charakteristika studijního oboru  čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou  absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 14. 14. Uplatnění absolventů  administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů  administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy, na katastrálních úřadech, v realitních kancelářích  možnost studia na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením
 15. 15. Učební plán  Základní předměty - Český jazyk a literatura - První cizí jazyk - Druhý cizí jazyk - Dějepis - Občanská nauka - Základy přírodních věd - Aplikovaná psychologie - Matematika - Jazykové praktikum - Písemná a elektronická komunikace - Právní administrativa - Katastrální správa - Právo - Sociální politika - ICT - Základy ekonomiky  Výběrové předměty - Účetnictví - Rétorika - Informační technologie - Písemná a elektronická komunikace - Společenskovědní seminář - Realitní činnost  Sportovní kurzy - Lyžařský - Turistický  Odborná praxe
 16. 16. Přijímací zkoušky ke studiu Přijímací zkouška se nekoná Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů). (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)
 17. 17. Školné Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 14 400 - 18 000 Kč. (standardní splatnost je pololetní)
 18. 18. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právní administrativa sociální politika nebo katastrální správa praktická zkouška z odborných předmětů
 19. 19. Nástavbové studium Nabízíme distanční studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání.
 20. 20. Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51 3-leté distanční nástavbové studium s maturitou Distanční formou vzdělání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií (PC, internet, e-mail, skype, mobil).
 21. 21. Uplatnění absolventů  V zaměstnání - u městské a obecní policie - u PČR - u celní správy - u vězeňské stráže - v soukromých bezpečnostních službách - ve státní správě a samosprávě - v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálně-právní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 22. 22. Učební plán  Všeobecně vzdělávací předměty - Český jazyk a literatura - Angl. nebo něm. jazyk - Aplikovaná psychologie - Zeměpis - Matematika - Technika administrativy - ICT - Chemie - Biologie a ekologie - Základy společenských věd  Odborné předměty - Bezpečnostní příprava - Kriminalistika - Kriminologie - Právo  Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský - Branný
 23. 23. Zájemci o studium oboru Bezpečnostní služby budou přijati na základě Přihlášky ke studiu bez přijímacích zkoušek. Je nutné doložit kopii výučního listu a lékařské potvrzení.
 24. 24. Školné Příspěvek na výuku pro školní rok 2015/16 Distanční studium 16 500 Kč (splatný čtvrtletně)
 25. 25. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 26. 26. Učebny školy
 27. 27. Speciální tělesná výchova
 28. 28. Naše školící středisko v Malých Svatoňovicích
 29. 29. Sportovní kurzy
 30. 30. Lyžařský kurz
 31. 31. Branný
 32. 32. Speleoalpinistický
 33. 33. Střelecký
 34. 34. Projekt Výuka živě
 35. 35. Skupinový boj
 36. 36. Ohledání místa činu
 37. 37. První pomoc
 38. 38. Zahraniční poznávací zájezdy
 39. 39. Velká Británie 2009
 40. 40. Francie 2011
 41. 41. Itálie
 42. 42. Benátky, Florencie, Verona 2012
 43. 43. Řím 2013
 44. 44. Pracovně poznávací pobyt Portugalsko (Leonardo – projekt Mobility) 2013 - 2014
 45. 45. Pracovně poznávací pobyt Španělsko (Leonardo – projekt Mobility) 2013 - 2014
 46. 46. Pracovně poznávací pobyt Portugalsko (Erasmus – Bezpečnost + právo v Evropě) 2014 - 2015
 47. 47. Školní ples
 48. 48. Maturitní zkouška
 49. 49. Praktická maturitní zkouška
 50. 50. Ústní maturitní zkouška
 51. 51. Slavnostní vyřazení absolventů
 52. 52. Co dále nabízíme
 53. 53. Naše škola disponuje čtyřmi typy laserové střelnice
 54. 54. Elektronická knihovna  Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty.  Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy.  Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však využívají i ve své domácí přípravě.  Všechny učebny školy jsou vybaveny učitelským počítačem a datovým projektorem s ozvučením.
 55. 55. Další akce školy
 56. 56. Školní klub Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích:  sebeobrana  parašutistický  střelecký  základy znakového jazyka a kultury neslyšících
 57. 57. Kontakty  Tel.: 596 788 322 M: 604 290 961  www.bpaostrava.cz  e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz

×