Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
AKADEMIE OSTRAVA
Sládečkova 393/90
715 00, Ostrava - Michálkovice
Studijní obory
Denní studium
Bezpečnostně právní činnost
kód 68-42-M/01
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru




čtyřleté studium pro hochy i dívky
devátých tříd, zakončené maturitní
zkouškou
abso...
Uplatnění absolventů


-

-

V zaměstnání
u městské a obecní
policie
u PČR
u celní správy
u vězeňské stráže
v soukromých
...
Učební plán


-

Všeobecně vzdělávací
předměty
Český jazyk a literatura
Angl. nebo něm. jazyk
Ruský jazyk
Aplikovaná psyc...
Přijímací zkoušky ke studiu


test fyzické zdatnosti



písemné psychotesty

(50 bodů ze 100)

(zjištění psychologických...
Termíny přijímacího řízení 22.
a 23. dubna 2014
Školné
Příspěvek na výuku pro školní rok 2013/14:

18 000 Kč
(splatný pololetně)

Možnost studijních prospěchových slev:

...
Maturitní zkoušky


Společná (státní) část:

český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika



Profilová (školní) č...
Veřejnosprávní činnost
kód 68-43-M/01
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru




čtyřleté studium pro hochy i dívky
devátých tříd, zakončené maturitní
zkouškou
abso...
Uplatnění absolventů






administrativní činnost v oblasti justice, v
kancelářích advokátů a notářů
administrativní č...
Učební plán

-

Základní předměty
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Zákla...
Přijímací zkoušky ke studiu
Přijímací zkouška se nekoná
Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný
prospěch ze ZŠ (50 bodů)...
Školné
Příspěvek na výuku pro školní rok 2013/14:

18 000 Kč
(splatný pololetně)

Možnost studijních prospěchových slev:

...
Maturitní zkoušky


Společná (státní) část:

český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika



Profilová (školní) č...
Nástavbové studium
Nabízíme distanční studium pro absolventy
tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří
si chtějí ro...
Bezpečnostní služby
kód 68-42-L/51
3-leté distanční nástavbové studium
s maturitou
Distanční formou vzdělání se rozumí sam...
Uplatnění absolventů


-

-

V zaměstnání
u městské a obecní
policie
u PČR
u celní správy
u vězeňské stráže
v soukromých
...
Učební plán


-

Všeobecně vzdělávací
předměty
Český jazyk a literatura
Angl. nebo něm. jazyk
Aplikovaná psychologie
Země...
Zájemci o studium oboru
Bezpečnostní služby budou
přijati na základě Přihlášky ke
studiu bez přijímacích
zkoušek.
Je nutné...
Školné
Příspěvek na výuku pro školní rok 2012/13

Distanční studium

16 500 Kč
(splatný čtvrtletně)
Maturitní zkoušky


Společná (státní) část:

český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika



Profilová (školní) č...
Učebny školy
Speciální tělesná výchova
Naše školící středisko
v Malých Svatoňovicích
Sportovní kurzy
Lyžařský kurz
Branný
Speleoalpinistický
Střelecký
Zahraniční poznávací zájezdy
Velká Británie
2009
Francie
2011
Itálie
Benátky, Florencie, Verona
2012
Řím
2013
Pracovně poznávací pobyt
Portugalsko
(Leonardo – projekt Mobility)

2014
Školní ples
Maturitní zkouška
Praktická maturitní zkouška
Ústní maturitní zkouška
Slavnostní vyřazení absolventů
Co dále nabízíme
Naše škola disponuje čtyřmi
typy laserové střelnice
Elektronická knihovna








Škola vytváří komplexní databázi studijních
podkladů pro všechny předměty.
Elektronické ...
Další akce školy
Školní klub
Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích:






sebeobrana
parašutistický
střelecký
základy znakového jazy...
Kontakty


Tel.: 596 788 322
M: 604 290 961



www.bpaostrava.cz



e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Prezentace 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentace 2014

9,142 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace 2014

 1. 1. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA Sládečkova 393/90 715 00, Ostrava - Michálkovice
 2. 2. Studijní obory
 3. 3. Denní studium
 4. 4. Bezpečnostně právní činnost kód 68-42-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 5. 5. Charakteristika studijního oboru   čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 6. 6. Uplatnění absolventů  - - V zaměstnání u městské a obecní policie u PČR u celní správy u vězeňské stráže v soukromých bezpečnostních službách ve státní správě a samosprávě v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálněprávní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 7. 7. Učební plán  - Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Angl. nebo něm. jazyk Ruský jazyk Aplikovaná psychologie Zeměpis Dějepis Matematika Ekonomika Účetnictví Technika administrativy ICT Fyzika Chemie Biologie a ekologie Občanská nauka Tělesná výchova  -  Odborné předměty Bezpečnostní příprava Kriminalistika Kriminologie Penologie Kynologie Právo Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský Branný Speleoalpinistický Střelecký
 8. 8. Přijímací zkoušky ke studiu  test fyzické zdatnosti  písemné psychotesty (50 bodů ze 100) (zjištění psychologických dispozic uchazeče, jsou pouze doporučující pro přijetí)  uchazeči jsou hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů ze 100) (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)  ke studiu se přijímají žáci tělesně zdatní, nutno doložit lékařské potvrzení
 9. 9. Termíny přijímacího řízení 22. a 23. dubna 2014
 10. 10. Školné Příspěvek na výuku pro školní rok 2013/14: 18 000 Kč (splatný pololetně) Možnost studijních prospěchových slev: od 500 do 1 500 Kč
 11. 11. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 12. 12. Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 13. 13. Charakteristika studijního oboru   čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 14. 14. Uplatnění absolventů    administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy, na katastrálních úřadech, v realitních kancelářích možnost studia na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením
 15. 15. Učební plán  - Základní předměty Český jazyk a literatura První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Základy přírodních věd Aplikovaná psychologie Matematika Jazykové praktikum Písemná a elektronická komunikace Právní administrativa Katastrální správa Právo Sociální politika ICT Základy ekonomiky  -  -  Výběrové předměty Účetnictví Rétorika Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Společenskovědní seminář Realitní činnost Sportovní kurzy Lyžařský Turistický Odborná praxe
 16. 16. Přijímací zkoušky ke studiu Přijímací zkouška se nekoná Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů). (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)
 17. 17. Školné Příspěvek na výuku pro školní rok 2013/14: 18 000 Kč (splatný pololetně) Možnost studijních prospěchových slev: od 500 do 1 500 Kč
 18. 18. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právní administrativa sociální politika nebo katastrální správa praktická zkouška z odborných předmětů
 19. 19. Nástavbové studium Nabízíme distanční studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání.
 20. 20. Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51 3-leté distanční nástavbové studium s maturitou Distanční formou vzdělání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií (PC, internet, e-mail, skype, mobil).
 21. 21. Uplatnění absolventů  - - V zaměstnání u městské a obecní policie u PČR u celní správy u vězeňské stráže v soukromých bezpečnostních službách ve státní správě a samosprávě v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálněprávní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 22. 22. Učební plán  - Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Angl. nebo něm. jazyk Aplikovaná psychologie Zeměpis Matematika Technika administrativy ICT Chemie Biologie a ekologie Základy společenských věd  -  Odborné předměty Bezpečnostní příprava Kriminalistika Kriminologie Právo Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský Branný
 23. 23. Zájemci o studium oboru Bezpečnostní služby budou přijati na základě Přihlášky ke studiu bez přijímacích zkoušek. Je nutné doložit kopii výučního listu a lékařské potvrzení.
 24. 24. Školné Příspěvek na výuku pro školní rok 2012/13 Distanční studium 16 500 Kč (splatný čtvrtletně)
 25. 25. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 26. 26. Učebny školy
 27. 27. Speciální tělesná výchova
 28. 28. Naše školící středisko v Malých Svatoňovicích
 29. 29. Sportovní kurzy
 30. 30. Lyžařský kurz
 31. 31. Branný
 32. 32. Speleoalpinistický
 33. 33. Střelecký
 34. 34. Zahraniční poznávací zájezdy
 35. 35. Velká Británie 2009
 36. 36. Francie 2011
 37. 37. Itálie
 38. 38. Benátky, Florencie, Verona 2012
 39. 39. Řím 2013
 40. 40. Pracovně poznávací pobyt Portugalsko (Leonardo – projekt Mobility) 2014
 41. 41. Školní ples
 42. 42. Maturitní zkouška
 43. 43. Praktická maturitní zkouška
 44. 44. Ústní maturitní zkouška
 45. 45. Slavnostní vyřazení absolventů
 46. 46. Co dále nabízíme
 47. 47. Naše škola disponuje čtyřmi typy laserové střelnice
 48. 48. Elektronická knihovna     Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty. Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy. Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však využívají i ve své domácí přípravě. Všechny učebny školy jsou vybaveny učitelským počítačem a datovým projektorem s ozvučením.
 49. 49. Další akce školy
 50. 50. Školní klub Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích:      sebeobrana parašutistický střelecký základy znakového jazyka a kultury neslyšících mladí dopisovatelé (práce na školním časopise)
 51. 51. Kontakty  Tel.: 596 788 322 M: 604 290 961  www.bpaostrava.cz  e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz

×