Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAK

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 vystoupil advokát Poradenské skupiny SAMAK Mgr. Jiří Černý na konferenci pořádané sdružením JCI na téma Rodinné firmy - trend nebo mýtus?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Konference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAK

 1. 1. Milníky ve vývoji rodinné firmy 10. září 2015 Mgr. Jiří Černý
 2. 2. Obsah 1. Rodinná firma 2. Start up 3. Milníky v životě firmy 4. Zahájení podnikání 5. Založení obchodní společnosti 6. Institucionalizace fungování 7. Vstup investora - partnera 8. Exit a generační obměna 2
 3. 3. „Podnikatelský subjekt, v němž je rozhodování ovlivněno jednou či více generacemi jedné rodiny (spojené krví nebo manželským svazkem), jejíž členové jsou ve vedení firmy nebo jejími vlastníky.“ • 2/3 všech společností na světě • 70 % - 90 % světového HDP • méně jak 1/3 rodinných firem přežije převod vlastnictví z první na druhou generaci  další 1/2 nepřežije přechod z druhé na třetí • 85 % startupů je založeno díky financím rodinných firem Zdroj: http://www.ffi.org/?page=globaldatapoints http://www.forbes.com/sites/aileron/2013/07/31/the-facts-of-family-business/ 3 1. Rodinná firma
 4. 4. TOP 65 rodinných firem v ČR: • celkové tržby 229 mld. Kč • 60 % firem drží pevně v rukách zakladatel • 16 % firem řídí další generace • 24 % firem je postupně předáváno • nejrodinnější: Flosman (zakladatelé + 5 potomků v byznysu) • nejtradičnější: KOH-I-NOOR (225 let) • TOP Rodinné firmy: Metalimex, Kofola, Juta, DEK Zdroj: Forbes 5/2015. Praha, MediaRey, SE, ISSN 1805-059X 4 1. Rodinná firma (pokrač.)
 5. 5. • pojem označující nově vznikající projekt či začínající firmu často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru a) Startup jako firma b) Startup jako business model • populárním v době internetové horečky (1996–2001) • 472 mil. lidí se celosvětově snaží o založení 305 mil. vlastních podniků, k založení projde asi třetina  každý rok vzniká 100 mil. nových startupů, tzn. 274 tis. každý den • poměr vzniku a zániku startupů je víceméně vyrovnaný 5 2. Start up
 6. 6. 6 3. Milníky v životě firmy Zahájení podnikání Institucionalizace fungování Vstup investora - partnera Založení obchodní společnosti Exit a generační obměna
 7. 7. 7 4. Zahájení podnikání Zahájení podnikání
 8. 8. 8 • podnikání formou OSVČ – výhodou nízké náklady • získání příslušných povolení a provedení registrací • živnostenský úřad finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna • uzavírání smluv s prvními zákazníky a dodavateli • rizika:  plná osobní odpovědnost za dluhy a závazky  nedostatečná ochrana duševního vlastnictví  „švarcsystém“  účetnictví a daně 4. Zahájení podnikání
 9. 9. 9 5. Založení obchodní společnosti Zahájení podnikání Založení obchodní společnosti
 10. 10. 10 5. Založení obchodní společnosti • formy společnosti: v. o. s., k.s., s.r.o., a.s. a SE • základní výhoda – oddělená odpovědnost společníků od společnosti • s.r.o. – flexibilní forma, nízké náklady za založení i fungování  základní kapitál od 1 Kč • a.s. – základní kapitál od 2.000.000 Kč výše  monistický a dualistický systém • riziko: podcenění počátečního nastavení vztahů mezi společníky • nevýhody: vyšší náklady
 11. 11. 11 6. Institucionalizace fungování Zahájení podnikání Institucionalizace fungování Založení obchodní společnosti
 12. 12. 12 6. Institucionalizace fungování • vyvoláno velikostí společnosti a nárůstem zaměstnanců a spolupracovníků • rozložení řízení společnosti do více stupňů (corporate governance) • interní směrnice, vnitřní předpisy pro zaměstnance, zakotvení pravomocí do smluv (pracovních, o výkonu funkce) • důsledkem je snížení rizika odpovědnosti orgánů společnosti (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada), včetně té trestní • motivační systémy (např. opce, podíly na zisku)
 13. 13. 13 7. Vstup investora - partnera Zahájení podnikání Institucionalizace fungování Vstup investora - partnera Založení obchodní společnosti
 14. 14. 14 7. Vstup investora - partnera • podnikatel zůstává ve společnosti spolu s novým společníkem • způsob jak posunout podnikání výrazně vpřed • výhodou je získání:  financování  know-how  kontakty (sociální rovina) • závisí zejména na velikosti a životní fázi společnosti (andělské financování, venture capital, private euqity
 15. 15. 15 8. Exit a generační obměna Zahájení podnikání Institucionalizace fungování Vstup investora - partnera Založení obchodní společnosti Exit a generační obměna
 16. 16. 16 8. Exit a generační obměna • předání řízení rodinnému příslušníkovi • předání řízení manažerovi mimo rodinu • prodej společnosti třetí osobě • vložení společnosti do svěřenského fondu
 17. 17. Děkuji za pozornost!
 18. 18. SAMAK právo & daně Mgr. Jiří Černý, advokát Purkyňova 74/2 110 00 Praha 1 Tel.: +420 724 786 379 E-mail: jiri.cerny@samak.cz IČO: 242 91 943 DIČ: CZ 242 91 943

×