in+cubator @ webexpo 2010 version 2.0

2,059 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

in+cubator @ webexpo 2010 version 2.0

 1. 1. vítejte v in·kubátoru přirozeného talentu a bohatství
 2. 2. Současný systém vzd ělání je p r oduktem pr ůmyslo vé revoluce .
 3. 3. Současn é v zdělávací paradig ma bylo v ytv oř eno a implementováno v d ob ě průmyslo vé revo luce . Vys oce s t a n dar diz ov aný systém b y l p o t ř e b n ý k zvlá dnu tí mas ivn ího p řísu nu m ladých lidí z venkova do měst.
 4. 4. Př evl ádaj íc ím mode lem uplatn ění byla továrna . Ná š vzděl áv ací systé m byl vytvořen k tom u, aby pr oduko val kvalitní tovární d ěl níky s vysoc e standardizovanými sch opn ostm i.
 5. 5. D + d = Nw Discipline + drill = New worker for the factory
 6. 6. S koncem 20. století odešl a potře ba pr ůmyslově-revolučního vzdělání .
 7. 7. Bo huž el , zatímco se naše sp olečnos t, ekonomika i uplatnění pra covních sil z měnily, naše vzdělán í n ik oli.
 8. 8. 21. st oletí Chrle ní továrníc h dělníků je k ničemu . Budou cí pra cující - naše děti - nepotřebují standardizované schopnosti. multi-schopnosti , potřebují se naučit, jak P otř ebuj í ino vo vat , potřebují živé pozitivní příklady .
 9. 9. 21. st oletí Informační gramotnost Gramotnost průmyslo vá revoluce
 10. 10. T + t = Nw Talent + time = Natural wealth multiplied 2
 11. 11. Když děláte něco co vás baví, připadá vám hodina jako pět minut. Pokud děláte něco co vaší duši nesedí, pět minut se zdá být hodinou. Sir Ken Robinson
 12. 12. [in·ku·bá·tor] Přístroj, ve kterém mohou být přirozené podmínky, jako je např. teplota a vlhkost, pozorovány a kontrolovány. Místo nebo situace, jež umožňuje nebo podporuje formaci a rozvoj, např. nových myšlenek.
 13. 13. vítáme vás > stojíme na prahu 21. století. mnoho moudrých lidí po celém světě dává přednost označení nová éra. možná se sami sebe zeptáte, co je na ní tak nového a tak zvláštního? podívejte se okolo sebe. svět je naplněný změnou a otázka zní: “jste na ni připraveni?”
 14. 14. 21. století > v nové éře uspěje spousta nových lidí v mnoha nových byznysech, jež prozatím nebyly ani vymyšleny a otázka zní: “troufáte si být jedním z nich?”
 15. 15. představte si > představte si, že jenom jeden krok vás dělí od vašeho přirozeného bohatství. je to tak jednoduché. stačí změnit slovo “musím” na “můžu”. můžete? “ano, můžete.”
 16. 16. náš záměr > přinést nové originální vzdělání, jež připraví lidi na novou éru.
 17. 17. základní princip i n d t i v a i d l u e á l n n í t zábava (dělejte, činnost (vědomě co vás nejvíc baví) spojená a talentem) přirozené bohatství
 18. 18. podstatné kroky otevřeme vás (vašemu skrytému já) najdeme vás (váš přirozený talent) připravíme vás (k jeho vědomému použití) posuneme vás (k novým možnostem) nasměrujeme vás (k vašemu přirozenému bohatství)
 19. 19. 5.) rozvoj potenciálu bohatství učební plán pokračující osobní coaching a individuální talentový rozvoj, zpětné vazby i prostřednictvím online konzultací + rozvoj nabytého poznání v 4.) nové možnosti originálních týmových projektech... umění, věda, technologie, originální projekty + rozběhnutí vlastního originálního projektu... 3.) koučink dynamiky bohatství osobnostní rozvoj na základě talentového profilu, definice přirozeného energetického flow + výběr originálního projektu... 2.) dynamika bohatství kontext wealth dynamic v dnešním světě, vytvoření talentového profilu + základní 1.) vědomí, energie, čas člověka strategie použití profilu... 21. století a jeho nové možnosti, lidská bytost a její role na zemi, lidské tělo poznání + potenciál energie člověka a čas jejího naplnění...
 20. 20. každý rok unikátní ročník (s originálními výsledky)
 21. 21. základní témata talent sen změna energie hodnota rozvoj slib zkušenost
 22. 22. profil talentu sy st ak em um at iz ul ac koncentrace ac e e obchodní duch vize & idei hv pr ěz op dn oj é ov ne án í be komunikace
 23. 23. mapa talentu
 24. 24. tým snů sy st ak em um at iz ul ac koncentrace ac e e obchodní duch vize & idei hv pr ěz op dn oj é ov ne án í be komunikace
 25. 25. skutečné projekty skutečné nové projekty přirozeně vedoucí k novým start-upům.
 26. 26. pro pojování in·cubator graduate in·cubator graduate in·cubator graduate investor in·cubator graduate investor associate consultant in·cubator graduate connector KORMAN concepts
 27. 27. vize budoucnosti
 28. 28. zakládající členové petr václavek lenka papadakisová michael wagner 20 let v reklamě, 20 let ve vzdělávání a koučinku, 20 let v byznysu, neo-marketingový průkopník, ředitelka vlastní vzdělávací spol. , úspěšný podnikatel, vizionář a energizátor. vemi úspěšná podnikatelka. specialista na start-upy.
 29. 29. [ d e j t o m u č a s ] www.in-cubator.eu

×