Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Divokost a její kultivované projevy

5,311 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Divokost a její kultivované projevy

  1. 1. Divokost a její kultivované projevy Program pro učitelky MŠ připravil Petr Václavek
  2. 2. Když dítě bylo dítětem,hodilo klacek do stromu jako kopí,a to se tam chvěje dodnes.
  3. 3. Když dítě bylo dítětem, chodilo s rozhoupanýma rukama, chtělo, aby se z pramenůstala řeka, z řeky příval a z louže aby bylo moře. Když dítě bylo dítětem, nevědělo, že jedítětem. Všechno bylo plné života, a veškerý život byl jedno. Když dítě bylodítětem, nemělo na všechno názor, nemělo návyky, sedělo s nohama skříženýma arozběhlo se s nezbedností ve vlasech a nezmáčklo spoušť, když fotografovalo. Kdyždítě bylo dítětem, byl čas těchto otázek: Proč jsem já já a ne ty? Proč jsem tady a pročne tam? Kdy začal čas a kde končí vesmír? Není život pod sluncem pouhý sen? Neníto, co vidím, slyším a cítím jen iluze světa před světem? Existuje zlo doopravdy? Aexistují lidé, kteří jsou doopravdy zlí? Jak je možné, že já jak jsem, jsem nebyl, než jsemse stal mnou? A že jednou ten kdo jsem já už nebude mnou? Když dítě bylo dítětem,jablka a chléb stačily, a to se nezměnilo. Když dítě bylo dítětem, padaly bobule do jehodlaní jak jen bobule dokážou padat, a to se nezměnilo. Čerstvé vlašské ořechy chutnalyna jazyku syrově, a to se nezměnilo. Na každém vrcholu hory mělo touhu po ještě vyššíhoře, a v každém městě mělo touhu po ještě větším městě, a to se nezměnilo. Dosáhlona třešně v koruně stromu s radostí, kterou cítí dodnes. Stydělo se před cizími, a to senezměnilo. Čekalo na první sníh, a to se nezměnilo.Když dítě bylo dítětem,hodilo klacek do stromu jako kopí,a to se tam chvěje dodnes.
  4. 4. Vzdělávací program ‘Divokost a její kultivované projevy’ je originálně vytvořeným šamanským vzdělávacím cyklem pro učitelky MŠ.Záměrem tohoto programu je přinést skutečné poznání o dopadechsystémového předškolního standardizovaného vzdělání z pohledu dušečlověka a jeho budoucího tvůrčího rozvoje.
  5. 5. Naučíme se znovu poznat sílu tajemství, nekonečna a nesmírna. Naučíme se porozumět dětské spiritualitě a přechodům, kudy děti cestují. Porozumíme a změníme se.Cena za jeden seminář: 2.500,- Kč.Kontakt: petr@vaclavek.eu

×