Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAR - Beredskapskonferansen 2009

2,467 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAR - Beredskapskonferansen 2009

 1. 1. Redningstjeneste i Nordområdene - utfordringer og erfaringer Tore Hongset Hovedredningssentalen Nord-Norge
 2. 2. Agenda: <ul><li>Norsk redningstjeneste; organisasjon og ressurser </li></ul><ul><li>Aktører og faktorer i Nord </li></ul><ul><li>Ressurser i Nord </li></ul><ul><li>Noen eksempler </li></ul>
 3. 3. Hva er den norske redningstjenesten? <ul><li>Den offentlig organiserte virksomhet </li></ul><ul><li>som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å </li></ul><ul><li>redde mennesker fra død eller skade </li></ul><ul><li>som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, </li></ul><ul><li>og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak </li></ul>
 4. 4. Bærende prinsipper <ul><li>Samvirke </li></ul><ul><ul><li>Mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med egnede ressurser </li></ul></ul><ul><li>Koordinering </li></ul><ul><li>Integrering </li></ul><ul><ul><li>Omfatter alle typer redning - sjø, luft og land </li></ul></ul>
 5. 5. Bakgrunn & bærende ide: <ul><li>En effektiv redningstjeneste krever svært mangfoldige og forskjelligartede ytelser </li></ul><ul><li>Ingen enkelt institusjon mestrer redningstjenesten alene </li></ul><ul><li>Redningstjeneste skal utøves gjennom samvirke mellom offentlige og private institusjoner </li></ul><ul><li>Redningstjeneste ledes av redningssentraler </li></ul>
 6. 6. Helse DNMI Kystverket Frivillige org Forsvaret Sivilforsvaret Politi Brann Telenor Statens kartverk Nasjonalt redningssamarbeid
 7. 7. S2: Samarbeid og Samvirke HRS
 8. 8. Hovedredningssentralenes ansvar: Å berge og sikre menneskeliv
 9. 9. Organisasjon 21 lokal redningssentral (LRS) JRCC South Norway (HRS SN) 7 lokal redningssentral (LRS) JRCC North Norway (HRS NN) Politi- og justisdepartementet
 10. 10. OPS @ HRS NN Større hendelser vil utløse økt bemanning Politimesteren (sjef for HRS) bestemmer om den kollektive redningsledelse skal innkalles 2 redningsledere på vakt 24/7/365 – betjener ca 95% av alle hendelser <ul><li>Yrkesbakgrunn fra: </li></ul><ul><li>Forsvaret </li></ul><ul><ul><li>(Luft/Sjø) </li></ul></ul><ul><li>Politiet </li></ul><ul><li>Kystradio </li></ul><ul><li>Handelsflåten </li></ul><ul><li>Fiskefartøy/tilsv </li></ul><ul><li>Helsesektor </li></ul><ul><li>Mil/siv luftkontroll </li></ul><ul><li>Flygere </li></ul><ul><li>Andre relevante bransjer </li></ul>
 11. 11. HRS ORGANISASJON Politi- mester SJØ Helse RådgivereLiason Andre seksjoner etableres ift kompleksiteten på hendelsen, f.eks pårørendesenter Den Kollektive Redningsledelse (Daglig ledelse) (Operativ seksjon) Daglig organisasjon Kyst-verket DSB Telenor LUFT AVINOR Avd. Dir & Inspektører Presse Vakthavende RL Redningsledere
 12. 12. HRS-enes ansvars-område 65 0 0 0 30 0 Svalbard HRS Nord- Norge HRS Sør- Norge Barentshavet 82 0 Nordsjøen Bodø Stavanger
 13. 13. Hvem og hva finner vi i Nord?
 14. 14. <ul><li>Landareal: ( 58°N - 71°N, 5°E - 31°E) : 323 758 km² </li></ul><ul><li>Økonomisk sone: 878 575 km² </li></ul><ul><li>Svalbard-sone: 803 993 km² </li></ul><ul><li>Jan Mayen- s one: 296 611 km² </li></ul><ul><li> 2.1 mill. km² </li></ul><ul><li>Nordnorsk SRR, ca 870 - 880.000 km 2 </li></ul>Norske interesser.. Nordnorsk SRR, ca 900.000 km 2
 15. 15. Aktører i Nord Fiskeindustrien Transport, frakt Turisme Fastboende Vitenskapelige ekspedisjoner Olje og gass
 16. 16. Dårlige lysforhold halve året Ekstreme værforhold; polare lavtrykk etc.. Pakkis, drivis, isfjell, skruis, nedising av konstruksjoner… Få SAR-ressurser sammenligned med SRR-arealet Store avstander mellom “ sivilisasjoner” Kommunikasjonsutfordringer Noen karakteristika for Nord…
 17. 17. Faktorer som utløser nødsituasjoner <ul><li>Krengning/destabilisering </li></ul><ul><ul><li>Ising/ekstremvær/forskyving av last </li></ul></ul><ul><li>Grunnstøting/lekkasje </li></ul><ul><ul><li>Is, havbunn, grunne farvann </li></ul></ul><ul><li>Maskinproblemer; brann om bord </li></ul><ul><li>Nødlanding på grunn av vær/tekniske problemer </li></ul><ul><li>Strukturskader </li></ul><ul><ul><li>Ekstremvær, is, kalving </li></ul></ul><ul><li>Sykdom/skaderMedical illness => MEDEVAC </li></ul><ul><li>Evakuering fra bosted/leir </li></ul>
 18. 18. Når nøden truer.. <ul><li>Første-meldingen om en NØD-situasjon er viktig for å utløse en redningsoperasjon..! </li></ul><ul><li>“ Hvor-hva-hvem” – info er ofte systemgenerert </li></ul><ul><li>GMDSS; </li></ul><ul><ul><li>VHF/MF/HF (og AIS..) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er man innenfor radiodekning? Blind flekk? Støy/dårlig lesbarhet? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inmarsat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er man innenfor satellittdekning? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SatCom </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Satellittdekning? Kvalitet på signalet? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nødpeilsendere EPIRB/ELT/PLB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sendes nødmeldingen umiddelbart? Forsinkelse? I satelitttskygge? </li></ul></ul></ul><ul><li>Kort fortalt: Får HRS posisjonsdata? </li></ul>
 19. 19. “ Jo nærmere jo bedre..!”! Sysslemannen på Svalbard: => min. 200m fra brefronten!
 20. 20. Photos: Yngvar Hartvigsen
 21. 21. Hendelser ”Nordpå” pr 15 august
 22. 23. Ressurser, SAR <ul><li>NSSR </li></ul><ul><li>SAR helikoptre </li></ul><ul><li>Kystvakt </li></ul>
 23. 24. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Armed forces; Coastguard </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 CG Vessels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CGV Andenes (Antarctic expeditions 2x) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CGV Senja (Maxim Gorkij-1989) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CGV Nordkapp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CGV Svalbard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CGV Harstad </li></ul></ul></ul>
 24. 25. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Armed forces; Navy </li></ul></ul><ul><ul><li>(Seldom observed in Arctic open waters) </li></ul></ul>
 25. 26. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Armed forces; Air Force </li></ul></ul><ul><ul><li>MPA Orion </li></ul></ul><ul><ul><li>SeaLynx </li></ul></ul><ul><ul><li>F-16 Fighting Falcon </li></ul></ul>
 26. 27. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>SAR helicopters </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SeaKing S-61 </li></ul></ul></ul>
 27. 28. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>SAR vessels from Norwegian Society for Sea Rescue </li></ul></ul>
 28. 29. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Police </li></ul></ul>
 29. 30. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Civil defence </li></ul></ul>
 30. 31. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>Civilian helicopters </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oil industry </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Governor @ Svalbard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Other helo companies </li></ul></ul></ul>
 31. 32. Some SAR assets <ul><li>Main contributors to Norwegian SAR are: </li></ul><ul><ul><li>National air ambulance services </li></ul></ul>
 32. 33. ” En lang dag på jobben” <ul><li>4. Juni: </li></ul><ul><li>03:20 UTC: </li></ul><ul><ul><li>HRS mottar en PLB nødpeilsender; lokalisert til 83.22N 039.52W (Nord på Grønland, så dette er en sak for Dansk/Grønlandsk redningstjeneste) </li></ul></ul><ul><li>07:19 UTC: </li></ul><ul><ul><li>Sysselmannes kontor på Svalbard (LRS) har mottatt en forespørsel fra ARCC i Kangerlusuaq om å assistere i uthentingen av et ekspedisjonsmedlem med akutt blindtarmbetennelse </li></ul></ul><ul><li>07:28 UTC: </li></ul><ul><ul><li>LRS Svalbard får melding om behov for assistanse ikke er nødvendig; en DHC 6 Twin Otter med ski fra Thule skal ta turen </li></ul></ul><ul><li>18:58 UTC: </li></ul><ul><ul><li>Situasjonsrapport; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” SAR in progress, DHC 6 on its way to position. PLB will be shut off </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ETA DHC 6 2400UTC ” </li></ul></ul></ul>
 33. 35. ” En lang dag på jobben” <ul><li>5. Juni </li></ul><ul><li>09:50UTC: </li></ul><ul><ul><li>SITREP: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Pasient has not been collected due to bad weather. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aircraft will take off from Thule Air base today at 10:00 UTC </li></ul></ul></ul><ul><li>HRS NN (NMCC) skriver ”case closed”; dette er en grønlandsk aksjon, og PLB er blitt skrudd av </li></ul>
 34. 36. ” En lang dag på jobben” <ul><li>5. Juni: </li></ul><ul><li>15:33 UTC: </li></ul><ul><ul><li>HRS mottar en statusoppdatering; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ the DHC 6 landed at the distress site so convincingly, that it is stuck in the snow, not able to evacuate the patient ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>HRS anmodes om å assistere.. </li></ul></ul><ul><li>15:45 UTC: </li></ul><ul><ul><li>HRS kontakter LRS Svalbard, og initierer at det planlegges for en redningsaksjon der man benytter Sysselmannens Super Puma helikopter </li></ul></ul><ul><li>20:49 UTC: </li></ul><ul><ul><li>LN-OBX tar av fra Longyearbyen </li></ul></ul>
 35. 37. Station North 8136N 01640W
 36. 39. Point of no return 80.50,46N 003.38,46W 280NM from ENSB Refueling at Station North 8136N 01640W At 23:18 UTC
 37. 40. ” En lang dag på jobben” <ul><li>5. Juni: </li></ul><ul><li>23:18 UTC: </li></ul><ul><ul><li>LN-OBX lander på Stasjon Nord (81.33N 017.57W) og fyller drivstoff </li></ul></ul><ul><li>6. Juni </li></ul><ul><li>01:57 UTC: </li></ul><ul><ul><li>LN-OBX hovrer over ekspedisjonens leir og forbereder pick-up </li></ul></ul><ul><ul><li>HRS fpr info om at DHC 6-en er gravd frem og vil returnere til Thule </li></ul></ul><ul><li>03:50 UTC: </li></ul><ul><ul><li>LN-OBX ankommer Stasjon Nord for drivstoffylling </li></ul></ul><ul><li>07:34 UTC </li></ul><ul><ul><li>LN-OBX ankommer Longyearbyen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasienten overføres til sykehuset for operasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Total tid fra take off til retur: 11timer og 45 minutter </li></ul></ul><ul><ul><li>Total utflydd distanse: 1206 Nautiske mil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Oslo - St.Petersburg t/r, eller Monaco – London t/r) </li></ul></ul></ul>
 38. 43. 11.5 hrs – 1206 Nautical miles
 39. 44. Individets overlevelsesevne i arktiske strøk er utfordret fordi… <ul><li>… det er en økt risiko for at noe skal skje der oppe </li></ul><ul><li>.. mennesker har lavere utholdenhet under arktiske forhold </li></ul><ul><li>.. kommunikasjon og nødsignalisering i arktiske strøk kan være problematisk </li></ul><ul><li>.. infrastrukturen (helse, flystriper, havner, etc) fins i relativt liten grad </li></ul><ul><li>.. man har få fullt ut utviklede systemer som monitorerer all aktivitet i arktiske farvann </li></ul><ul><li>.. SAR-ressursene er ikke kalibrerte for å hanskes med masse-hendelser (turist/cruiseskip) </li></ul><ul><li>.. SARressursene er få.. </li></ul><ul><ul><li>spredt over et stort område, og må operere over store avstander; oftest alene </li></ul></ul>
 40. 45. Ressurser i Nord <ul><li>Det er få ressurser og mye vann i nord </li></ul><ul><ul><li>HRS NN; ca 870000 km 2 (off.ressurser spredt på 2.110.000 km 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Helikopterressurser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svalbard, Lakselv, evt på Kystvaktfartøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SAR-helo fra sivile aktører; f.eks. Hammerfest </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Andre luftressurser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orion; Andøya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>F-16 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommersiell rutetrafikk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fartøyer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ytre) Kystvakt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ tilfeldig forbipasserende” fartøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fiske – transport – turisme – forskning – olje/gass </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>HRS benytter alle tilgjengelige muligheter..! </li></ul></ul>
 41. 46. RCC-er i Arktis MRCC Murmansk
 42. 47. Teknologi som avhjelper SAR i Nordområdene <ul><li>Overvåking og registerering </li></ul><ul><ul><ul><li>Satelittbasert overvåking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luftbåren og “onshore/offshore” overvåking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sensorer på frittstående plattformer; bøyer etc </li></ul></ul></ul><ul><li>Kommunikasjon </li></ul><ul><ul><ul><li>Ordinær radiokommunikasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Satelittkommunikasjon </li></ul></ul></ul><ul><li>Navigasjon, Lokalisering & Identifisering </li></ul><ul><ul><ul><li>Satelittbasert </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Radarsystemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Land- og satelittbaserte systemer; AIS, LRIT (09), osv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fortsatt utvikling av elektroniske kart, bedre/nyere målinger </li></ul></ul></ul>
 43. 48. Fremover… <ul><li>Fortsatt utvikling av meteorologisk varsling i arktiske områder </li></ul><ul><li>Best mulig samkjøring av helikopterOps; landingsmuligheter og HFIR hos operatører </li></ul><ul><li>Flest mulig tilgjengelige SAR-ressurser og lokaliseringer </li></ul><ul><li>Høy “arktisk kompetanse” hos aktører; risikoanalyseverktøy </li></ul><ul><li>Høy kompetanse på risikovurdering av farlige meteorologiske/naturfenomen til sjøs i islagte regioner </li></ul><ul><li>Etablering av ferdselsrutiner for turist-trafikk.. </li></ul>
 44. 49. COSPAS/SARSAT Cospas-Sarsat systemet formidler nødsignaler og posisjonsdata fra en nødpeilesender til Mission Control Centers ( MCC) HRS NN fungerer som MCC med ansvar for videreformidling av C/S data til SPOCs i vårt MCC- ansvarsområde. Pr. desember 2007 hadde nødpeilesendere bidratt i forbindelse med å redde flere enn 24.700 personer i mer enn 6.760 hendelser
 45. 50. GEOSAR LEOSAR
 46. 52. Takk for oppmerksomheten!

×