Beredskapskonferanse, Tromsø 26 mai 2010   Hvordan kan man undersøke om en oljeforurensning har påvirket miljøet? Lar...
Bakgrunn <ul><li>Olje er naturlig forekommende, organiske forbindelser med svært varierende egenskaper og oppførsel. Olje...
Innhold <ul><li>Hvorfor miljøundersøkelser? </li></ul><ul><li>Hva undersøkes? </li></ul><ul><li>Hvordan og hvor mye unde...
Hvorfor miljøundersøkelser? <ul><li>Undersøkelsene settes i gang umiddelbart – etter at man har en grov oversikt over ska...
Hva undersøkes? <ul><li>Modellberegninger og overvåking av oljens spredning i vannsøylen, på havoverflaten og strandpåsla...
Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Prinsipper for undersøkelser etter akutt forurensning er beskrevet i Statens ...
Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>For organismer i vannsøylen: </li></ul><ul><li>Skaffe oversikt over fordeling...
Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Sjøfugl og sjøpattedyr: Telling, innsamling og artsbestemmelse av døde eller ...
Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Planter og dyr i strandsonen/grunt vann </li></ul><ul><li>Før stranding – kar...
Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Mattrygghet og friluftsliv: synlig olje, lukt og smakssetting, innhold av olj...
Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>F...
Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>I...
Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>P...
Takk for oppmerksomheten
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lars henrik larsen akvaplan-niva

680 views

Published on

Hvordan kan man undersøke om en oljeforurensning har påvirket miljøet?

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lars henrik larsen akvaplan-niva

 1. 1. Beredskapskonferanse, Tromsø 26 mai 2010 Hvordan kan man undersøke om en oljeforurensning har påvirket miljøet? Lars-Henrik Larsen Akvaplan-niva Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø © www.a kvaplan.niva.no
 2. 2. Bakgrunn <ul><li>Olje er naturlig forekommende, organiske forbindelser med svært varierende egenskaper og oppførsel. Olje omsettes naturlig av en rekke mikroorganismer – men som Paracelsus, toxikologiens grunnlegger (1493 -1541) sa: ”alt er gift – det er kun et spørsmål om konsentrasjon”. </li></ul><ul><li>Det ser vi i Mexicogulfen akkurat nå.…. </li></ul>
 3. 3. Innhold <ul><li>Hvorfor miljøundersøkelser? </li></ul><ul><li>Hva undersøkes? </li></ul><ul><li>Hvordan og hvor mye undersøkes? </li></ul><ul><li>Evaluering av resultatene; Restitusjon – tilbake til hva? </li></ul><ul><li>Bakgrunnsdata og kobling til overvåking </li></ul><ul><li>Ligger deler av svaret i kloakken? </li></ul>
 4. 4. Hvorfor miljøundersøkelser? <ul><li>Undersøkelsene settes i gang umiddelbart – etter at man har en grov oversikt over skadepotensialet for å </li></ul><ul><ul><li>Gi råd og innspill til bekjempelse og sanering </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentere akutt skadeomfang i tid og rom </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentere langtidsvirkninger og restitusjon </li></ul></ul><ul><li>Miljøundersøkelser tilpasses hver enkelt hendelse. Av betydning for innhold og omfang er bl.a. </li></ul><ul><ul><li>mengde og type olje </li></ul></ul><ul><ul><li>Tid og sted for utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>Det mulige skadeomfanget (sårbare områder/perioder) </li></ul></ul><ul><ul><li>Iverksatte aksjoner og tiltak (mekanisk/dispergering) </li></ul></ul>
 5. 5. Hva undersøkes? <ul><li>Modellberegninger og overvåking av oljens spredning i vannsøylen, på havoverflaten og strandpåslag. </li></ul><ul><li>Prøvetaking og bestemmelse av mengde og fordeling av oljen </li></ul><ul><li>Miljøundersøkelser skal klarlegge påvirkninger på: </li></ul><ul><ul><li>Plankton og fiskeegg i vannsøylen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjøfugl </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjøpattedyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Planter og virvelløse dyr i strandsonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Planter og virvelløse dyr på havbunnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fisk (eksempelvis laksefisk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mattrygghet og friluftsliv </li></ul></ul>
 6. 6. Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Prinsipper for undersøkelser etter akutt forurensning er beskrevet i Statens forurensningstilsyns veiledning 99:05 om etterkant-undersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø, som gir spesifikasjoner for slike undersøkelser og oversikt over tilgjengelige metoder. </li></ul><ul><li>Klif har varslet nye, oppdaterte retningslinjer i 2010. </li></ul>
 7. 7. Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>For organismer i vannsøylen: </li></ul><ul><li>Skaffe oversikt over fordeling av plante- og dyreplankton, fiskeegg og larver under og utenfor oljeflaket. Måling av konsentrasjoner av olje i vann og organismer, biomarkører og evt. skader på arvemateriale </li></ul><ul><li>måle akutte effekter på plante- og dyreplankton og de forskjellige utviklingsstadiene av utvalgte fiskearter </li></ul><ul><li>sjekke om hendelsen har betydning for gytevandring av voksen anadrom fisk og smolt/yngel vandring ut i åpent hav </li></ul>
 8. 8. Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Sjøfugl og sjøpattedyr: Telling, innsamling og artsbestemmelse av døde eller skadde individ. Obduksjon og post mortem undersøkelser. Bestandstilhørighet, kondisjon, kjønn m.v. </li></ul>
 9. 9. Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Planter og dyr i strandsonen/grunt vann </li></ul><ul><li>Før stranding – kartlegging i et utvalg av de områdene som ut fra oljens drift synes å kunne bli berørt samt etablere stasjonsnett </li></ul><ul><li>Under stranding - fortløpende vurdering av mengden strandet olje, størrelse av berørt områdes og det tas prøver av berørte ressurser på de utpekte stasjonene </li></ul><ul><li>Etterpå - gjentatt kartlegging for vurdering av olje, sanering og gjennomførte tiltak for strandrensning </li></ul><ul><li>Metodikken tilpasses de enkelte “strandtyper og de utfordringer det innebærer (f.eks rasurer ). </li></ul>
 10. 10. Hvordan og hvor mye undersøkes det? <ul><li>Mattrygghet og friluftsliv: synlig olje, lukt og smakssetting, innhold av olje/tjærestoffer i ”matnyttige” organismer (blåskjell, østers). </li></ul>
 11. 11. Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>For å kunne vurdere restitusjon er det viktig å ha kjennskap kjente biologiske ressurser i influensområdet før uhellet inntraff. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljødata er ”ferskvarer” – spesielt i disse klimatider </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen biologiske bestander er statiske </li></ul></ul><ul><ul><li>Lite kunnskap om bakgrunnsnivåer av f.eks biomarkører. </li></ul></ul><ul><li>Data skal være mulig å finne i eksisterende overvåkning (stasjoner og parametere). Men hvor finnes de ? </li></ul><ul><ul><li>Mareano, Seapop, Klif-Kyst og ”problemrettet overvåking” </li></ul></ul>
 12. 12. Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>I vårt senario med oljepåslag på ytre Senja. Hva finnes av bakgrunnsdata ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Overvåking av kloakkutslipp og annen menneskelig aktivitet. Metodiske problemer </li></ul></ul>
 13. 13. Når vi da har talt, målt, veid og registrert, kan vi da svare på spørsmålet : Restitusjon – tilbake til hva? <ul><ul><li>Plankton og fiskeegg i vannsøylen – Skadeomfang og restitusjon vanskelig og kostnadskrevende å dokumentere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjøfugl og Sjøpatedyr. Skadeomfang kan kvantifiseres og bakgrunsdata fra SEAPOP og bl.a. HI benyttes som bakgrunn for overvåking av restitusjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Planter og virvelløse dyr i strandsonen og på grunt vann. Svært mangelfulle data om mengder og fordeling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fisk. Havforskningsinstituttet har gode data på kommersielle bestander, men lite på ikke-kommersielle arter </li></ul></ul><ul><ul><li>Mattrygghet og friluftsliv – gjentatt overvåking av konsentrasjoner (kostholdsråd) </li></ul></ul>
 14. 14. Takk for oppmerksomheten

×