Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mýty a realita digitální generace clanek grafy

Grafy k článkům Mýty a realita digitální generace na lupa.cz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mýty a realita digitální generace clanek grafy

 1. 1. Mýty a realita digitální generace (grafika k článku) Mgr. Petr Lupa č Katedra sociologie FF UK Petr.Lupac @centrum.cz
 2. 2. Užívání Internetu dle věku ( WIP-Č R) Obr. 2
 3. 3. Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např. poslouchání hudby, sledování televize nebo telefonování? (ČR, 2008) Multitasking n=1255 ( 2008, U živatelé 12 +), WIP-CZ 12-18 let 19-30 let 31-45 let 46 a více Ano, většinou 28,8 % 22,2 % 10,3 % 9,5 % Ano, občas 4 6 , 0 % 58,1 % 56,4 % 50,5 % Ne 25, 2 % 19, 7 % 33,3 % 40,0 % Celkem ve skupin ě 100 % 100 % 100 % 100 %
 4. 4. Co děti dělají na Internetu dle jejich rodičů (Švédsko, 2009) Zdroj: The Young and the Internet in Sweden 2009, WIP - Švédsko
 5. 5. I-dovednosti (INFOGRAM, 2005) <ul><li>Umíte, bez cizí pomoci, provést následující úkony ? (ano, ne) </li></ul><ul><ul><li>Mezi k ontaktními údaji poznat internetovou adresu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyhledat informace na internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>V yplnit webový formulá ř a odeslat jej </li></ul></ul><ul><ul><li>Použít elektronickou poštu, napsat j ednoduchý email </li></ul></ul><ul><ul><li>P oužít elektronickou poštu k poslání souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>Z m ě nit dom ovskou stránku v prohlíže č i </li></ul></ul><ul><ul><li>Zve ř ejnit libovolný soubor na internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytvo ř it pravidlo pro p ř íchozí emailovou zprávu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysv ě tlit pojem cookie </li></ul></ul><ul><ul><li>Nakonfigurovat internetové p ř ipojení </li></ul></ul>
 6. 6. I-dovednosti dle věku (INFOGFRAM, ČR, 2005)
 7. 7. E-dovednosti dle věku (WIP-Č R, 2008) <ul><li>Nyní se budeme bavit o Vašich dovednostech při práci s počítačem. Řekněte nám prosím, co umíte používat či dělat. </li></ul><ul><li>(velmi dobře, průměrně, málo, vůbec) </li></ul><ul><ul><li>MS Office, tj. WORD, Excel, Powerpoint </li></ul></ul><ul><ul><li>Speciální software, například pro grafické práce, fotografie apod. </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce s databázemi (MS Access, Oracle apod.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tvorba webových stránek (HTML) </li></ul></ul><ul><ul><li>Programovací jazyky, např. Pascal , C+, Delphi, atd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyléčit za pomoci programu virus na počítači </li></ul></ul><ul><ul><li>Nainstalovat operační systém </li></ul></ul><ul><ul><li>Nainstalovat nový program </li></ul></ul>
 8. 8. E-dovednosti dle věku (ČR, 2008)
 9. 9. Kdo se stará o počítač? (Č R, 2008) Zdroj: WIP 200 8 , n=1332 (populace 12+)
 10. 10. Jaké jsou Vaše počítačové dovednosti ve srovnání s Vašimi dětmi? (názor rodičů) (ČR, WIP-CZ, 2008)
 11. 11. Jsou děti kompetentnější než rodiče? (Švédsko, 2008) Zdroj: The Young and the Internet in Sweden 2009, WIP - Švédsko
 12. 12. Digitální generace? Závěry <ul><li>Vrchol uživ. dovedností v současnosti v rozmezí zhruba 20-30 let věku </li></ul><ul><li>Nejsou dramatické rozdíly v úrovni dovedností </li></ul><ul><li>Zhruba čtvrtina teenagerů má nízké e-/i-dovednosti </li></ul><ul><li>Nejsou dramatické rozdíly v přítomnosti multitaskingu </li></ul><ul><li>Nejsou velké rozd íly podle hodnocení dětí/rodičů </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Mgr. Petr Lupač </li></ul><ul><li>Katedra sociologie FF UK </li></ul><ul><li>Petr.Lupac (na) Centrum.CZ </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Grafy k článkům Mýty a realita digitální generace na lupa.cz

Views

Total views

531

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×