Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Petri Cederlöf

Nuorisopolitiikka
pienet kunnat
seutuyhteistyö
-

07/03/14

HAASTEENA nuorisotyön tehtävien ja
sisällön se...
Esityksen rakenne:



2) Debatteja kunnan nuorisotyöstä ja
nuorisopolitiikan (h)aave



3) Nuorisotyö nyt, pienet kunna...
1
YLEISHUOMIOITA NUORISOTYÖSTÄ
alkaen jo vuosikymmenien takaa

07/03/14

Petri Cederlöf 2005

3
1) Nuorten toiminta, mahdollistaminen ja
tukeminen
avoimesti, puuttumatta
 tavoitteellisesti: kasvatus, vaikuttaminen
 s...
KESKEISET MUODOT SAMOJA











07/03/14

”AVOIN TOIMINTA” JA OHJAUS,
LIIKUNTA, KERHOT, KURSSIT, RETKET, LEIRI...
Nuorisotyö työnä on mm.










TIEDOTUSTA, NEUVONTAA
OHJAUSTA, KONTAKTOINTIA
TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOIMINT...
Identiteetti?




kunnat, kirkko, järjestöt, projektit...



vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri ym.



07/03/14

toimia...
Identiteetti ja ammattikunta?








07/03/14

erilaiset koulutus- ja kokemustaustat
eri oppilaitokset, eri pätevy...
Jännitteitä?
Nuorisotyö on
eri toimijoiden ja toimintojen
moninainen, perheyhtäläinen
kokonaisuus
DISKURSSI  KÄYTÄNTÖ?
0...
Jännitteitä


Avoin toiminta ja nuorten intressit –
tavoitteellinen sisällöllinen
(kasvattava ym.) ohjauspyrkimys?



Ka...
2
DEBATTEJA KUNNAN
NUORISOTYÖSTÄ
JA
NUORISOPOLITIIKASTA

07/03/14

Petri Cederlöf 2005

11
DEBATTEJA 1960-LUVULLA (kaupungit/kunnat)


järjestöt tavoittavat vain vähän nuoria  siis
tarvitaan avointa toimintaa, j...
Ammatillinen nuorisotyö on
SAATANALLISTA VALTAA!






On päästävä pois kasvattamisesta ja
nuorten ”käsittelystä”: nuor...
Nuorisopolitiikka: 1. trendi
yhteiskuntasuunnittelun idea
 nuorisohallinnon idea (-policy)
 ”nuorten politiikan” idea (-...
1970-luku: nuorisopoliittinen ja/tai
poikkihallinnollinen suunnittelu & koordinointi

KUNNISSA: VAIKEAA
VALTAKUNNASSA: VAI...
1980-luku: taas debatteja kunnan
nuorisotyöstä (avoin toiminta)
Versio a):


Nuorisotyö on nuoria kontrolloivaa keskitett...


Timo Kärkkäinen (1997): 80-luvulla nuorisotyössä
siirryttiin kokonaisvaltaisen nuorisopolitiikan
tavoitteista nuorisopa...
NUORISOPOLITIIKKA, 2. TRENDI:
90-luvun alussa: haluttiin eroon ”rasittuneesta” (nyt)
nuorisopolitiikan käsitteestä?
nuort...


Hyviä avauksia, mielekästä yritystä, esim.
NUOSTRA, konsernistrategia ym.



Mutta: nuorisopolitiikka taas ”nuorisotyö...
NUORISOPOLITIIKKA: 3. TRENDI?
2004-2005 kaavailtu nuorisopolitiikan kehittämistä
Nuorisotyön JA nuorisopolitiikan voimava...
3







Nuorisotyö tänään

Kunnat (noin 430 kpl) enimmäkseen pieniä
 palkattuja henkilöitä 3100 (?alle2500?);
enemmi...
Tutkimus Cederlöf 2004: 17 pientä
kuntaa + 2 isompaa








07/03/14

Nuoriso-ohjaajien työn sisältö ja näkemyksiä
...
Perusdilemma
= KAKSOISKVALIFIKAATIO (Nieminen)

ELÄMISMAAILMA – VIRALLINEN / JULKINEN
LUOTTAMUKSEN /ARVOSTUKSEN
HARJANNE
S...
Haasteita


NUORISOTYÖN KÄYTÄNTÖLÄHTÖINEN
SISÄLLÖN SELKIYTTÄMINEN



TOIMINTAIDEA: Käytännön toiminta
päätehtävät, peru...
Haasteita


VUOROVAIKUTUS JA KUMPPANUUDET
 vastavuoroinen

tietoisuus, tuttuus ja yhteys
 rinnakkaisuus ja päällekkäisy...
4
Seutuyhteistyötä nuorisotyössä
Loimaan seutukunnallinen
nuorisotoimi SENU
1995-2003...
07/03/14

Petri Cederlöf 2005

26
SENU 2001-2003








Loimaan seutukunta, 37 000 asukasta,12 kuntaa
kuntien nuorisotyön toimijat + 1 työntekijä
nu...
SENU 2001-2003


1) Yhteistä nuorisotyötä ja –toimintaa
(tapahtumat, tilaisuudet, esim. päihde- ja
seksuaalivalistus, KON...
SENU 2001-2003


07/03/14

3) Uusien toimintamuotojen edistäminen,
tiedottaminen ja yhteistyö (tukihenkilökoulutusta,
jär...
SENU 2001-2003
4) Seutukunnallisen verkoston ja

organisaation ylläpitäminen ja edistäminen




Nuorisotyöllinen ammatil...
Toiminnanohjaus ja kehittäminen





Toimintasisällön selkiytys, toimintaidea
Toimintojen dokumentointi ja palautekyse...
Raportti 2005 (Petri Cederlöf)









Nuorten elinolot-hanke 1995-1997
Toinen kehittymisvaihe 1999-2000
Alueellin...
KESKEISTÄ SENUN: N KEHITYKSELLE
 tehtävien ja periaatteiden jäsennys
 jatkuva sosiaalinen vuorovaikutus
 pysyvä koordin...
5
HAASTEITA JA VISIOITA
Nuorisotyö, Suomi

07/03/14

Petri Cederlöf 2005

34
Tietojen hajanaisuus







Kuntakyselytiedot melko hyvät, mutta
mukana myös itsensä toteuttavaa
retoriikkaa (käsittee...
Yleinen ongelma: irrallisuus
Monia hankkeita
 Esim. alue- ja yhteistyökäytäntöjä
 Kuinka hyvin tiedetään nuorisoalalla?
...
Nyt ja lähivuosina










07/03/14

Uusi nuorisolaki 2006Lääninhallitukset: alueellinen nuorisotyön
kehittämismää...
Esim. hyviä ideataustoja:
 Loimaan SENU – ym. mahdolliset mallit
 Jyväskylän seudun KANNUSTE – nuorisotyön
monitahoinen ...
HAASTEITA








Eri toimijoiden ja toimintamuotojen rinnakkainen
kartoitus ja hyvien käytäntöjen mallintaminen
Nuor...
VISIO: NUORISOTYÖN ALUEKEHITTÄMINEN




alueelliset nuorisotyöntekijät ja
kehittämiskoordinaattorit seutukuntiin
lääninh...
Alueyksikön idea


alueellinen tukiyksikkö (2-3 henkilöä)
 käytännön

koordinointi: tiedonvälitys,
työnohjauksen järjest...
PALVELUJEN YLEINEN ORGANISOINTI?


paikallinen perustoiminta horisontaalisesti:
mm. käytännön nuorisotyöntekijä


tiimi-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ntpaivat2005

334 views

Published on

Pääluento nuorisotyöpäivillä Turussa keväällä 2005. Mielenkiintoista verrata siihen, mistä nyt puhuisi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ntpaivat2005

 1. 1. Petri Cederlöf Nuorisopolitiikka pienet kunnat seutuyhteistyö - 07/03/14 HAASTEENA nuorisotyön tehtävien ja sisällön selvittäminen paikalliselta alueelliselle tasolle Petri Cederlöf 2005 1
 2. 2. Esityksen rakenne:   2) Debatteja kunnan nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikan (h)aave  3) Nuorisotyö nyt, pienet kunnat ja selkiytyshaaste  4) Seutuyhteistyötä nuorisotyössä  07/03/14 1) Yleistä nuorisotyöstä 5) Haasteita ja visioita Petri Cederlöf 2005 2
 3. 3. 1 YLEISHUOMIOITA NUORISOTYÖSTÄ alkaen jo vuosikymmenien takaa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 3
 4. 4. 1) Nuorten toiminta, mahdollistaminen ja tukeminen avoimesti, puuttumatta  tavoitteellisesti: kasvatus, vaikuttaminen  sisällöntuotantoa vapaa-aikaan  2) Nuorten etujen ja pyrkimysten edistäminen 3) Nuorten ongelmien kontrolli ja ehkäisy 4) puuttuminen, ”huolto” korjaavat toimet 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 4
 5. 5. KESKEISET MUODOT SAMOJA          07/03/14 ”AVOIN TOIMINTA” JA OHJAUS, LIIKUNTA, KERHOT, KURSSIT, RETKET, LEIRIT, HARRASTUKSET, HUVIT... ELÄMYKSET, LUONTO – VRT. ”SEIKKAILU” KOULUTUS, KASVATUS, KANSALAISUUS TYÖTOIMINTA –VRT. TYÖPAJAT OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN KANSAINVÄLISYYS – MONIKULTTUURISUUS PERUSTELUNA MM. ONGELMIEN EHKÄISY ”JENGI-”, KATU-, ERITYIS-, KOHDENNETTU, SOSIAALINEN NUORISOTYÖ Petri Cederlöf 2005 5
 6. 6. Nuorisotyö työnä on mm.         TIEDOTUSTA, NEUVONTAA OHJAUSTA, KONTAKTOINTIA TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOIMINTAA KESKUSTELUA, TUKEA, APUA PALVELUJA NUORILLE, ORGANISOINTIA YKSILÖLLISYYTTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ VRT. TUTKINTONIMIKKEET NUORISO-OHJAAJA, NUORISOTYÖNOHJAAJA, YHTEISÖPEDAGOGI  MIKSI SISÄLTÖÄ EI AINA TUNNETA HYVIN? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 6
 7. 7. Identiteetti?   kunnat, kirkko, järjestöt, projektit...  vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri ym.  07/03/14 toimiala, asema, tehtäväkenttä, arvovalta? koulu, sosiaali- ja lastensuojelutyö Petri Cederlöf 2005 7
 8. 8. Identiteetti ja ammattikunta?        07/03/14 erilaiset koulutus- ja kokemustaustat eri oppilaitokset, eri pätevyydet? erilaiset oppisisällöt ja erikoistumiset eri työorganisaatiot erilaiset työtehtävät ja tehtävänimikkeet eri ammattiliitot kunnat, järjestöt, kirkko, projektit erillään? Petri Cederlöf 2005 8
 9. 9. Jännitteitä? Nuorisotyö on eri toimijoiden ja toimintojen moninainen, perheyhtäläinen kokonaisuus DISKURSSI  KÄYTÄNTÖ? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 9
 10. 10. Jännitteitä  Avoin toiminta ja nuorten intressit – tavoitteellinen sisällöllinen (kasvattava ym.) ohjauspyrkimys?  Kaikille nuorille tarjottu – osallistumattomien ja ”riskiryhmän” tavoittaminen? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 10
 11. 11. 2 DEBATTEJA KUNNAN NUORISOTYÖSTÄ JA NUORISOPOLITIIKASTA 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 11
 12. 12. DEBATTEJA 1960-LUVULLA (kaupungit/kunnat)  järjestöt tavoittavat vain vähän nuoria  siis tarvitaan avointa toimintaa, julkisesti mahdollistettua vapaa-ajantoimintaa  avoin toiminta on passiivista, viihteellistä epäkasvatusta  siis tarvitaan päteviä ohjaajia, kasvatusotetta ja sisältöjen kehittämistä...  ohjaajien mahdollisuudet eivät ulotu uhan alaisiin ja ”ongelmanuoriin”  siis tarvitaan jalkautuvaa erityisnuorisotyötä 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 12
 13. 13. Ammatillinen nuorisotyö on SAATANALLISTA VALTAA!    On päästävä pois kasvattamisesta ja nuorten ”käsittelystä”: nuorison omaan politiikkaan ja vaikuttamiseen... Saatava nuorisoasiat JA NUORET yhteiskuntapolitiikkaan...  tulisi päästä pois pois ”rasittuneesta” nuorisotyön käsitteestä (VAPAUDEN 1960-LUKU) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 13
 14. 14. Nuorisopolitiikka: 1. trendi yhteiskuntasuunnittelun idea  nuorisohallinnon idea (-policy)  ”nuorten politiikan” idea (-politics)  ”vapaan kansalaistoiminnan” ja nuorisopoliittisen suunnittelun idea   07/03/14 = KOMPROMISSI- JA KONSENSUS? Petri Cederlöf 2005 14
 15. 15. 1970-luku: nuorisopoliittinen ja/tai poikkihallinnollinen suunnittelu & koordinointi KUNNISSA: VAIKEAA VALTAKUNNASSA: VAIKEAA LINJAUKSET & KOKEMUKSET: OPITTAVAA... 1980-luvulla nuorisotyö kehittyi (edellisestä huolimatta?): nuorisotilat, nuoriso-ohjaajat, erityisnuorisotyö ym. 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 15
 16. 16. 1980-luku: taas debatteja kunnan nuorisotyöstä (avoin toiminta) Versio a):  Nuorisotyö on nuoria kontrolloivaa keskitettyä valtaa! Siinä valtio (myös kunta) työntyy kansalaisyhteiskuntaan, hallinnoi nuorisotyöllä ja vie nuoret järjestöistä ja passivoi heidät! (pseudoradikaalin nostalginen pelko?) Versio b):  Yhteiskunnan tukeman nuorisotyön tulisi olla vaikuttavaa toimintaa, ei vain nuorten oleskelun mahdollistamista (ymmärrettävä normaalinäkemys)   toiminnan tarve, oikeutus, mieli ja laatu? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 16
 17. 17.  Timo Kärkkäinen (1997): 80-luvulla nuorisotyössä siirryttiin kokonaisvaltaisen nuorisopolitiikan tavoitteista nuorisopalvelujen tarjonnan ideaan  Mm. syrjäytymiskeskustelu: syrjäytymisen ehkäisyyn ja katkaisuun ja syrjäytyneiden tukemiseen: tehtäväkentän suuntausta Esim. Nuostra 1993: nuorisotyön linjausta  (Nuostran vaikutusta ei kattavasti arvioitu)  07/03/14 ”Sumea käänne” (Hoikkala & Paju 2002) = mm. ohjauksen ja palvelujen purku, lama / hankerahoituksen kasvu ja projektiviidakko Petri Cederlöf 2005 17
 18. 18. NUORISOPOLITIIKKA, 2. TRENDI: 90-luvun alussa: haluttiin eroon ”rasittuneesta” (nyt) nuorisopolitiikan käsitteestä? nuorten elinolojen painotus = jokseenkin sama kuin aiemman monialaisen nuorisopolitiikan tehtäväala = määriteltiin nyt nuorisotyön yhdeksi tehtäväksi Nuora (Silvennoinen) 2001: 1990-luvulla nuorisotyössä (?) on siirrytty ”kapeasta vapaa-aikapainotuksesta monialaiseen nuorten elinolojen parantamiseen”... (???) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 18
 19. 19.  Hyviä avauksia, mielekästä yritystä, esim. NUOSTRA, konsernistrategia ym.  Mutta: nuorisopolitiikka taas ”nuorisotyön tehtäväksi” – käytännön työ ei esillä Nuorisotyölaki (1995), Nuoran suositukset 2001 Missä on nuorisotyö? (käytäntö, eri toimijaroolit)    07/03/14 Nuorten elinolojen kehittäminen alueellisesti ja paikallisesti? – ei ole toteutunut lain mukaisesti KENENKÄÄN toimesta Petri Cederlöf 2005 19
 20. 20. NUORISOPOLITIIKKA: 3. TRENDI? 2004-2005 kaavailtu nuorisopolitiikan kehittämistä Nuorisotyön JA nuorisopolitiikan voimavarat? Nuorisotyön asema / nuorisopolitiikka? Nuorisotyön rooli /eri alat ja palvelut? Sateenvarjopolitiikat päällekkäin? Esim. lapsipolitiikka, (ehkäisevä) sosiaalipolitiikka, koulun kehittäminen Esim. hyvinvointiselonteot – elinoloselvitykset? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 20
 21. 21. 3     Nuorisotyö tänään Kunnat (noin 430 kpl) enimmäkseen pieniä  palkattuja henkilöitä 3100 (?alle2500?); enemmistö suurimmissa kaupungeissa seurakunnat (noin 560), 1400 htv (1200-1300) Järjestöt: valtakunnallisesti tuettuja 60-80, paikallisia nuoriso-aiheisia tuettuja noin 6000 projekteja tuhansia (usein nuoriin liittyviä)? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 21
 22. 22. Tutkimus Cederlöf 2004: 17 pientä kuntaa + 2 isompaa       07/03/14 Nuoriso-ohjaajien työn sisältö ja näkemyksiä Sihteerien työn sisältö ja näkemyksiä mm. yhteistyösuhteet, työn vaativuus tapauskuntien nuorisotyön sisältö mm. toiminnan organisointi, ammatillisuus, toiminnan ohjaus ja laatu – selkiytyshaaste asema ja mahdollisuudet: yleisiä ydistelmäviranhaltijat ja tuntivalvojat? Petri Cederlöf 2005 22
 23. 23. Perusdilemma = KAKSOISKVALIFIKAATIO (Nieminen) ELÄMISMAAILMA – VIRALLINEN / JULKINEN LUOTTAMUKSEN /ARVOSTUKSEN HARJANNE SILLANRAKENNUS YLI KUILUN 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 23
 24. 24. Haasteita  NUORISOTYÖN KÄYTÄNTÖLÄHTÖINEN SISÄLLÖN SELKIYTTÄMINEN  TOIMINTAIDEA: Käytännön toiminta päätehtävät, perustelut, toimintatapa ja mahdollisuudet realistisesti  TOIMINNAOHJAUS: suunnittelu  palautteiden keruu ja toimintojen dokumentointi itsearviointi 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 24
 25. 25. Haasteita  VUOROVAIKUTUS JA KUMPPANUUDET  vastavuoroinen tietoisuus, tuttuus ja yhteys  rinnakkaisuus ja päällekkäisyyden välttäminen  yhteiset peruspyrkimykset ja erillliset omat tehtävät (yhteinen strateginen näkymä?)  sopivat käytännön yhteistyömuodot  ”KRIITTINEN TYÖMASSA” / PERUSTYÖ?! 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 25
 26. 26. 4 Seutuyhteistyötä nuorisotyössä Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi SENU 1995-2003... 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 26
 27. 27. SENU 2001-2003        Loimaan seutukunta, 37 000 asukasta,12 kuntaa kuntien nuorisotyön toimijat + 1 työntekijä nuorisotoimien budjeteista koottu yhteisbudjetti jatkuva sähköpostiyhteys säännölliset kokoukset vastuualuejakoa ja tarvittaessa työryhmätyötä seutukunnallinen nuorisotyöntekijä, aluekoordinaattori (työmyyrä, sihteeri, veturi, yhteyshenkilö, SENU: n edustaja ym.) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 27
 28. 28. SENU 2001-2003  1) Yhteistä nuorisotyötä ja –toimintaa (tapahtumat, tilaisuudet, esim. päihde- ja seksuaalivalistus, KONTAKTI-leiri  3-osainen kontaktiprosessi)  2) Koulutusta nuorille ja sidosryhmille (järjestökoulutukset, leiriohjaajien ja tuntityöntekijöiden koulutus, huumetietous-, ensiapuja tiedotuskoulutukset...) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 28
 29. 29. SENU 2001-2003  07/03/14 3) Uusien toimintamuotojen edistäminen, tiedottaminen ja yhteistyö (tukihenkilökoulutusta, järjestöfoorumit ja -palaverit: motivointia ja yhteyksiä yhdistyksiin, nuorten kontaktointikuulemis- ja kyselykäynnit kouluissa, yhteys nuorten osallisuushankkeeseen, nuorten elinolotiedot ja hyvinvointiselvityksen indikaattorit seutukunnassa, nettisivut, tiedotusta, verkosto- ja koulutusyhteys eri tahoihin) Petri Cederlöf 2005 29
 30. 30. SENU 2001-2003 4) Seutukunnallisen verkoston ja organisaation ylläpitäminen ja edistäminen   Nuorisotyöllinen ammatillinen synergia, asiantuntijuus, tietotaidon yhteenkokoaminen ja vaihto, toimialafoorumiluonne Työyhteisöllisyys ja työssäjaksaminen samanhenkisten epävirallinen työyhteisöverkosto  yhteistä työnohjausta, virkistystoimintaa ym.   Toiminnanohjaus ja kehittäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 30
 31. 31. Toiminnanohjaus ja kehittäminen     Toimintasisällön selkiytys, toimintaidea Toimintojen dokumentointi ja palautekyselyt Kehittämiskeskustelut ja itsearviointi Kehittämistyötä 2001-2003 työryhmä, aluekoordinaattori ja tutkija  SENUKE-projekti, lisärahoitus  2004 yhteisrahoitus tunnustettiin sopimuksella  07/03/14 Petri Cederlöf 2005 31
 32. 32. Raportti 2005 (Petri Cederlöf)        Nuorten elinolot-hanke 1995-1997 Toinen kehittymisvaihe 1999-2000 Alueellinen konteksti: kehittämiskeskus, SEUTUhanke, hyvinvointipalvelujen ja nuorisotyön asema, maakunta, lääninhallinnon näkökulma SENU: toiminnot ja organisointimalli 2001-2003 Kehittämistyö ja kehittämisprojekti 2001-2003 Arvioita merkityksestä ja onnistumisesta Toimintamallin ja sen haasteiden tulkintaa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 32
 33. 33. KESKEISTÄ SENUN: N KEHITYKSELLE  tehtävien ja periaatteiden jäsennys  jatkuva sosiaalinen vuorovaikutus  pysyvä koordinoiva työ HAASTEITA SENU: SSA:  Sitoutumisaste (muutama aktiivi)  Suhde kuntiin – paikalliset työt / ALUE  Nuorisotyön yleinen asema (kunnat, aluekehitys)  Jatkuvuus, toimintatapa ja organisatorinen koti? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 33
 34. 34. 5 HAASTEITA JA VISIOITA Nuorisotyö, Suomi 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 34
 35. 35. Tietojen hajanaisuus     Kuntakyselytiedot melko hyvät, mutta mukana myös itsensä toteuttavaa retoriikkaa (käsitteet/sisältö?) Seurakunnista tilastot kirkolla, ei alueittain Järjestöjen nuorisotyöstä ei koottua yhteistä sisältökuvaa, paikallistaso täysin kysymysmerkki projekteista ja uusista malleista ei kokonaiskuvaa, koottua sisältötietoa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 35
 36. 36. Yleinen ongelma: irrallisuus Monia hankkeita  Esim. alue- ja yhteistyökäytäntöjä  Kuinka hyvin tiedetään nuorisoalalla?  Vakiintuvatko kehitetyt hyvät toiminnot?  Kuka kartoittaa, levittää ja mallintaa hyvyyksiä?  07/03/14 Petri Cederlöf 2005 36
 37. 37. Nyt ja lähivuosina       07/03/14 Uusi nuorisolaki 2006Lääninhallitukset: alueellinen nuorisotyön kehittämismääräraha vuosittain Valtakunnallinen nuorisopolitiikan kehittämisohjelma? Ammattikorkeakoulujen alueellinen tutkimus- ja kehittämistehtävä Nuorisotyön maisterinkoulutusohjelma Avauksia nuorisotyön tutkimukseen Petri Cederlöf 2005 37
 38. 38. Esim. hyviä ideataustoja:  Loimaan SENU – ym. mahdolliset mallit  Jyväskylän seudun KANNUSTE – nuorisotyön monitahoinen alueellinen osaamisverkosto –hanke  Valtakunnallinen Nuorten Osallisuus –hanke ym.  Varsinais-Suomen SYKE200 – hyvinvointipalvelujen kehittämisverkoston malli  TARVE: KOORDINOITU KEHITTÄMINEN, SELVITYSTYÖ, TUTKIMUSTYÖ, MALLINTAMINEN, JULKISTAMINEN JA LEVITTÄMINEN 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 38
 39. 39. HAASTEITA      Eri toimijoiden ja toimintamuotojen rinnakkainen kartoitus ja hyvien käytäntöjen mallintaminen Nuorisotyön asema osana hyvinvointipalveluja (strateginen näkökulma, vrt. nuorisopolitiikka) Alueellinen koordinointi ja tukikäytäntö Vuorovaikutus-, voimavara- ja yhteistyöverkostot Valtakunnallisesti: nuorisotyön eri osa-alueiden kokoava tutkimus, esimerkkien mallintaminen ja levittäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 39
 40. 40. VISIO: NUORISOTYÖN ALUEKEHITTÄMINEN   alueelliset nuorisotyöntekijät ja kehittämiskoordinaattorit seutukuntiin lääninhallitusten nuorisotoimi ja oppilaitokset (amk)+ eri toimijat ja yksiköt nuorisoalalla kohti oppimis-, osaamis- ja kehittämisverkostoja nuorisotyöverkostojen ja tukiyksikköjen ideointi maakunnittain ja seutukunnittain tutkimus- ja kehittämistoiminta, mallintaminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 40
 41. 41. Alueyksikön idea  alueellinen tukiyksikkö (2-3 henkilöä)  käytännön koordinointi: tiedonvälitys, työnohjauksen järjestely, yhteistoiminnan organisointi  strateginen koordinointi: toimintojen yhteensovitus ja asema, suhde hyvinvointi- ja palveluverkostoon  hankepalvelu ja projektiohjaus 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 41
 42. 42. PALVELUJEN YLEINEN ORGANISOINTI?  paikallinen perustoiminta horisontaalisesti: mm. käytännön nuorisotyöntekijä  tiimi- tai muu vuorovaikutusyhteys lähitoimijoihin: yhteinen näkökulma vertikaalinen tuki alueellisesti (lähikunnittain esim. 2-5 pikkukuntaa (10 000 as)  nuorisotyön osalta: työnohjaus, yhteistyö, asema, nuorisoasioiden edistäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 42

×