Evaluátorův průvodce vizualizací dat

Petr Bouchal
Petr BouchalHead of Evaluation Unit at Ministry of Regional Development of the Czech Republic
Evaluátorův
průvodce
vizualizací dat
Proč? Rozhodování
Principy
Vizuální
prvky
Pohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
Evaluátorův průvodce
vizualizací dat
Petr Bouchal
Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015
Proč?
Rozhodování
Principy
Vizuální
prvkyPohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
• Omezení média: vizualizace nabízí vyšší hustotu informací,
možnost prozkoumat data
• Informační overload: vizualizace pomůže zdůraznit to podstatné
v přebytku informací
Proč vizualizovat
• Čtenář informace rychleji zachytí
• Lidský mozek si vizuální informace lépe pamatuje
Proč vizualizovat
Zdroj: ColinWare. InformationVisualization: perception for design. 2004
John Medina, Brain Rules. 2015 brainrules.net/vision
• Proč?!
• Chci přesvědčit? Ukázat informaci?Vtáhnout diváka do dat?
• Co chci ukázat? (Data nemluví sama za sebe!)
• Co chci, aby si divák zapamatoval?
• Záleží na přesnosti?
• Kolik má divák času?
• Jaký je kontext a kolik z něj musí divák znát?
Udělejte zásadní rozhodnutí
Zapojte různé pohledy a dovednosti
Technologie
Výzkum
Komunikace
Design
Zdroj: Jeff Knezovich,Visualising data: both a science and an art, On think tanks
onthinktanks.org/2015/05/01/visualising-data-both-a-science-and-an-art/
Integrita
Důraz na data
Čitelnost
Informativnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Integrita
Důraz na data
Čitelnost
Informativnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Zdroj: Media Matters, Dishonest Fox Chart: BushTax Cut Edition,
2012 mediamatters.org/blog/2012/07/31/dishonest-fox-chart-bush-
tax-cut-edition/189046
Integrita
Důraz na data
Čitelnost
Informativnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Zdroj: Full Fact,Why don’t we know how many migrants are entering and
leaving the UK? fullfact.org/immigration/count_people_in_and_out_uk-37635
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
129
156
14
186
18
135
52
44
193
210
129
218
Početmužunebožennagrafu
Muži
Ženy
Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Muži 218
Ženy 135
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Poměr data : inkoust
Od roku 2012 bylo na grafu více mužů
počty mužů a žen na grafu, 2010-15
Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
52
Muži 218
129 Ženy 135
2010 2015
Muži od roku 2010 předstihli ženy
počty mužů a žen na grafu, 2010-15
Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel,
červen 2015
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Zdroj: David McCandless, Information is Beautiful, Colours in Culture
informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Zdroj: FinancialTimes, Data Blog - EU UnemploymentTracker, 2015
blogs.ft.com/ftdata/2015/04/17/eu-unemployment-tracker/
Datová hustota
Integrita
Důraz na data
Informativnost
Čitelnost
Iterace a zlepšování
Držte se zásad dobré vizualizace dat
Zdroj: xkcd, xkcd.com/1319/
Proč?
Rozhodování
Principy
Vizuální
prvkyPohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
• Vizuální prvky, které nejlépe znázorní daná data
• Typ grafu je potřeba vybrat podle účelu vizualizace
• Doplňkové prvky, které pomáhají čitelnosti a neruší
• Kontext dokumentu či sdělení, v němž vizualizace funguje
Vizualizaci vystavějte z vhodných prvků
Vizuální prvky ovliňují sdílnost grafu
Kolikrát je A větší než B?
A B
Kolikrát je A větší než B?
B
A
Kolikrát je A větší než B?
Zdroj experimentu: Jon Schwabish
B
A
Poloha
Délka
Úhel
Plocha
Objem
Sytost
Odstín
Tvar
Vizuální prvky se liší mj. přesností
Zdroj:William S. Cleveland, Robert McGill, „Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing
Scientific Data“, Science 229: 828-833. doi.org/10.1126/science.229.4716.828
Zdroj: Christopher Healey, „Perception inVisualization“, Department of Computer Science, North Carolina State
University, csc.ncsu.edu/faculty/healey/PP/index.html
…nebo výrazností
Proč?
Rozhodování
Principy
Vizuální
prvkyPohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
0 20 40 60 80 100 120
Otázka 1
Otázka 2
Silný nesouhlas
Nesouhlas
Nevím
Souhlas
Silný souhlas
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
Nevím Souhlas
Silný
souhlas
Nesouhlas
Silný
nesouhlas
80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80%
Otázka 2
Otázka 1
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Sklizeň 2013
Jablka Jahody Borůvky Třešně
Sklizeň 2013
Jablka Jahody Borůvky Třešně
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Sklizeň 2013
Jablka Jahody Borůvky Třešně
Jahody
152
Třešně
96
Jablka
93
Borůvky
70
Sklizeň 2013
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Jahody
152
Třešně
96
Jablka
93
Borůvky
Jahody v roce 2013 tvořily přes 1/3 sklizně
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
70
93
96
152
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Borůvky
Jablka
Třešně
Jahody
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
17%
23%
23%
37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Borůvky
Jablka
Třešně
Jahody
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
195
85
53
25
Sklizeň 2014
Jahody
152
Třešně
96
Jablka
93
Borůvky
70
Sklizeň 2013
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0
50
100
150
200
250
Jahody Třešně Jablka Borůvky
Sklizeň ovoce 2013-2015
2013 2014 2015
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0
40
80
120
160
200
Jahody Třešně Jablka Borůvky
Nejvíce vzrostla sklizeň třešní
Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
2013 2014 2015
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0
40
80
120
160
200
Jahody Třešně Jablka Borůvky
Nejvíce vzrostla sklizeň třešní
Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
2014 2015
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
17%
23%
23%
37%
50% 40% 30% 20% 10% 0%
2013
12%
24%
48%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Borůvky
Jablka
Třešně
Jahody
2015
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Podíl třešní na sklizni se zdvojnásobil
Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
12%
24%
48%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
2015
17%
23%
23%
37%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Borůvky
Jablka
Třešně
Jahody
2013
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Podíl třešní na sklizni se zdvojnásobil
Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0
50
100
150
200
2013 2014 2015
Borůvky
2013 2014 2015
Jablka
2013 2014 2015
Třešně
2013 2014 2015
Jahody
small multiples
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Úroda různých druhů ovoce se liší a u většiny kolísá
sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
2013 2014 2015
Jablka
2013 2014 2015
Třešně
2013 2014 2015
Jahody
0
50
100
150
200
2013 2014 2015
Borůvky
small multiples
Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
Úroda různých druhů ovoce se liší a většinou kolísá
sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Jahody
Třešně
Jablka
Borůvky
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015
Sklizeň ovoce 2013-2015
Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015
Sklizeň ovoce 2013-2015
Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
Borůvky
Jablka
Třešně
Jahody
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: EdwardTufte, Beautiful Evidence.
Sparklines
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
Pohlaví 2015
Muži 218
Ženy 135
Muži do 15 let 147
Muži nad 15 let 155
Ženy do 15 let 83
Ženy nad 15 let 144
Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muži 52 44 193 210 129 218
Ženy 129 156 14 186 18 135
Muži do 15 let 37 134 6 73 102 189
Muži nad 15 let 32 19 182 56 83 91
Ženy do 15 let 7 128 35 150 14 5
Ženy nad 15 let 98 19 175 152 150 83
Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muži 52 44 193 210 129 218
Ženy 129 156 14 186 18 135
Muži do 15 let 200 176 194 110 43 131
Muži nad 15 let 29 125 186 113 17 149
Ženy do 15 let 158 144 159 15 49 147
Ženy nad 15 let 59 84 91 64 151 65
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
2013
2014
2015
0
3
6
9
12
15
Q1 Q2 Q3 Q4
Trend v roce 2014 se lišil od předchozích let
Počet schválených projektů 2012-2014
0
3
6
9
12
15
2012
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2013
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2014
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
Počet schválených projektů 2012-2014
Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev
procentní podíl ministerstva na celku
Ministerstvo A
Ministerstvo B
Ministerstvo Q
Min. E
Min. G
Mininisterstvo W
Min. X
Ministerstvo D
Ministerstvo I
Min. F
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Podílministerstvanavýdajích
Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců
Zdroj: náhodně generovaná data
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Výdaje a počty zaměstnanců nesouvisí
procentní podíl ministerstva na celku
Ministerstvo A
Ministerstvo B
Ministerstvo Q
Min. E
Min. G
Mininisterstvo W
Min. X
Ministerstvo D
Ministerstvo I
Min. F
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Podílministerstvanavýdajích
Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců
Zdroj: náhodně generovaná data
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev
procentní podíl ministerstva na celku
Ministerstvo A
Ministerstvo B
Ministerstvo Q
Min. E
Min. G
Mininisterstvo W
Min. X
Ministerstvo D
Ministerstvo I
Min. F
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Podílministerstvanavýdajích
Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců
Zdroj: náhodně generovaná data
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: náhodně generovaná data
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Podílministerstvanavýdajích
Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců
Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev
procentní podíl ministerstva na celku
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: náhodně generovaná data
Ministerstvo Q
Ministerstvo K
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Podílministerstvanavýdajích
Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců
Výdaje a počty zaměstnanců
procentní podíl ministerstva na celku
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
SANKEY PLOT
Zdroj: FinancialTimes online, elections.ft.com/uk/2015/results/
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Zaměstnaní Nezaměstnaní
Ohrožení chudobou
Ženy Muži
Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Ženy
Muži
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Zaměstnaní Nezaměstnaní
Ohrožení chudobou
podle zaměstnanosti,20XX
Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
RADAR
Zdroj: Stephanie Evergreen stephanieevergreen.com/radar-graphs/
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
11° 12°
Pšenice Pale Ale
Zdroj: Pivovar Hostivař pivovar-hostivar.cz/pivo
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: FinancialTimes, Data Blog - EU UnemploymentTracker, 2015
blogs.ft.com/ftdata/2015/04/17/eu-unemployment-tracker/
Složení
Vývoj v čase
Souvislost
Srovnání
Kombinace
Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
Zdroj: NewYorkTimes, The Upshot –The Shrinking Middle Class, 2015
nytimes.com/interactive/2015/01/25/upshot/shrinking-middle-class.html
Proč?
Rozhodování
Principy
Vizuální
prvkyPohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
3D prvky jsou matoucí
Dobré praxe: integrita
Zdroj: Gregor Aisch, Making data visualisations: a survival guide. Slideshare. slideshare.net/vis4/making-
data-visualizations-a-survival-guide
OsaY by měla začínat na nule – pokud ne, upozorněte na to
Dobré praxe: integrita
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Now In 2013
If Bush tax cuts expire
0
20
40
60
80
100
2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1
Zaměstnanost 2010-2015
50
52
54
56
58
60
2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1
Zaměstnanost 2010-2015
Výchozí prvky je často třeba změnit: barvy, rozsah os, popisky
Legendy nejsou vždy potřeba a nejlepší je integrovat je s daty
Dobré praxe: důraz na data
Muži 218
Ženy 135
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
40
80
120
160
200
240
280
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muži Ženy
Nedatové prvky nesou význam: barvy, délky os, řazení kategorií
Dobré praxe: informativnost
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
ČSSD KSČM ODS TOP 09
Zastoupení žen ve Sněmovně 2010 a 2013
2013 2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
KSČM TOP 09 ODS ČSSD
Zastoupení žen ve Sněmovně 2010 a 2013
2010 2013
Zdroj dat: Fórum 50% padesatprocent.cz/cz/statistiky-analyzy-vyzkumy/zastoupeni-zen-a-muzu-v-
politice/poslanecka-snemovna/
Některé prvky ale lze vizuálně upozadit
Dobré praxe: čitelnost
0% 25% 50% 75% 100%
Ministerstvo kultury
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Známkování ministerstev, květen 2015
% dotázaných,známky jako ve škole
1 2 3 4 5 neví
Popisky os a kategorií by měly být vodorovné a čitelné
Dobré praxe: čitelnost
0
2
4
6
8
10
Finland
Denmark
Canada
Australia
Austria
Chile
Germany
Israel
Belgium
France
Estonia
Italy
Hungary
Greece
Bulgaria
Croatia
CzechRepublic
China
Corruption Perception Index
0 2 4 6 8 10
Finland
Denmark
Canada
Australia
Austria
Chile
Germany
Israel
Belgium
France
Estonia
Italy
Hungary
Greece
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
China
Corruption Perception Index
Pozor na barvoslepost (červená – zelená); lze otestovat online
Dobré praxe: čitelnost
Zdroj: vischeck.com
Integrita
• 3D prvky jsou matoucí
• OsaY by měla začínat na nule – pokud ne, upozorněte na to
Důraz na data
• Výchozí prvky je často třeba změnit: barvy, rozsah os, popisky
• Legendy nejsou vždy potřeba a nejlepší je integrovat je s daty
Informativnost
• Nedatové prvky nesou význam: barvy, délky os, řazení kategorií
• Některé ale lze vizuálně upozadit
Čitelnost
• Popisky os a kategorií by měly být vodorovné a čitelné
• Pozor na barvoslepost (červená – zelená); lze otestovat online
• Půjde to vytisknout černobíle?
Dobré praxe
Omezte množství datových bodů, pokud detaily nejsou zásadní
Dobré rady
Muži 218
Ženy 135
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
52
Muži 218
129 Ženy 135
2010 2015
Muži od roku 2010 předstihli ženy
počty mužů a žen na grafu, 2010-15
Od roku 2012 bylo na grafu více mužů
počty mužů a žen na grafu, 2010-15
Zvýrazněte, co je důležité
Dobré rady
Jahody
152
Třešně
96
Jablka
93
Borůvky
Jahody v roce 2013 tvořily přes 1/3 sklizně
Ukažte, které body byly v datech (časové řady)
Dobré rady
Jahody 114
Třešně 199
Jablka 97
Borůvky 50
0
50
100
150
200
2013 2014 2015
Sklizeň ovoce 2013-2015
Popis osy lze začlenit do nadpisu nebo podnadpisu
Zařaďte kontextová data do pozadí (např. špagetový graf)
Nadpis by měl vyjadřovat hlavní sdělení vizualizace
Podnadpis může doplnit technické detaily
Dobré rady
2013 2014 2015
Jablka
2013 2014 2015
Třešně
2013 2014 2015
Jahody
0
50
100
150
200
2013 2014 2015
Borůvky
Úroda různých druhů ovoce se liší a většinou kolísá
sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
Ne všechno musí být graf – zvažte tabulku nebo kombinaci
(sparkline, heatmap)
Dobré rady
Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muži 52 44 193 210 129 218
Ženy 129 156 14 186 18 135
Muži do 15 let 37 134 6 73 102 189
Muži nad 15 let 32 19 182 56 83 91
Ženy do 15 let 7 128 35 150 14 5
Ženy nad 15 let 98 19 175 152 150 83
Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muži 52 44 193 210 129 218
Ženy 129 156 14 186 18 135
Muži do 15 let 200 176 194 110 43 131
Muži nad 15 let 29 125 186 113 17 149
Ženy do 15 let 158 144 159 15 49 147
Ženy nad 15 let 59 84 91 64 151 65
Důraz na data
• Omezte množství kategorií, pokud detaily nejsou zásadní
• Zvýrazněte, co je důležité
• Šetřete datovými popisky a desetinnými místy
• Ukažte, které body byly v datech (časové řady)
Informativnost
• Popis osy lze začlenit do nadpisu nebo podnadpisu
• Zařaďte kontextová data do pozadí (např. špagetový graf)
• Nadpis by měl vyjadřovat hlavní sdělení vizualizace
• Podnadpis může doplnit technické detaily
• Ne všechno musí být graf – zvažte tabulku nebo kombinaci (sparkline,
heatmap)
• Ukažte to někomu, kdo nezná vaše data a vaše závěry
Dobré rady
Technické tipy: když Excel nestačí
Zdroj: data-informed.com
Technické tipy: když Excel nestačí
Technické tipy: když Excel nestačí
• Neexistuje jediný správný způsoby vizualizace
• Autor má zodpovědnost rozhodnout, co ukázat a jak
• Ale existují principy, kterých je třeba se držet.
• Stejně tak je třeba respektovat zákonitosti lidského vnímání.
• Vizualizace neexistují ve vakuu – jsou součástí prezentace či
dokumentu, a záleží na podání a stavbě celku
Závěrem
Proč?
Rozhodování
Principy
Vizuální
prvkyPohledy na
věc
Typy
grafů
Dobré praxe
a tipyTechnologie
Inspirace a
zdroje
Edward Tufte: knihy + edwardtufte.com/tufte
Jacques Bertin Semiology of Graphics
Jean-luc Dumont, Trees Maps andTheorems
Colin Ware. Information Visualization: perception for design
Stephen Few perceptualedge.com
Jonathan Schwabish policyviz.com
Ann K. Emery annkemery.com
Stephanie Evergreen stephanieevergreen.com
Andy Kirk visualisingdata.com
Robert Kosara kosara.net
Alberto Cairo thefunctionalart.com
The Economist economist.com/blogs/graphicdetail
The NewYork Times @nytgraphics + Gregor Aisch vis4.net
Guardian Data Blog theguardian.com/datablog
Financial Times Data Blog blogs.ft.com/ftdata
NathanYau flowingdata.com
Hans Rosling gapminder.org
Office of National Statistics (Velká Británie) visual.ons.gov.uk
Český rozhlas DATA rozhlas.cz/zpravy/data
Tomáš Marek blog.vizualizacedat.cz
Autority a inspirace
Zdroj: chocolate-editions.com/special
Děkuji za pozornost
Petr Bouchal
Evaluační jednotka NOK
petr.bouchal@mmr.cz
@petrbouchal
Heřmanova 22, 170 00 Praha 7, e-mail: ces@czecheval.cz, web: www.czecheval.cz
1 of 84

Recommended

Vizualizace dat 2016 FF UK by
Vizualizace dat 2016 FF UKVizualizace dat 2016 FF UK
Vizualizace dat 2016 FF UKPetr Bouchal
195 views134 slides
Nástroje máme. Víme, co s nimi chceme dělat? by
Nástroje máme. Víme, co s nimi chceme dělat?Nástroje máme. Víme, co s nimi chceme dělat?
Nástroje máme. Víme, co s nimi chceme dělat?Jan Böhm
1.5K views21 slides
Vizualizace dat mkti by
Vizualizace dat mktiVizualizace dat mkti
Vizualizace dat mktiVTom PoUcha
295 views54 slides
Data Date #3: Přemysl Horáček - Jak daleko jste s datovou analytikou? Maturit... by
Data Date #3: Přemysl Horáček - Jak daleko jste s datovou analytikou? Maturit...Data Date #3: Přemysl Horáček - Jak daleko jste s datovou analytikou? Maturit...
Data Date #3: Přemysl Horáček - Jak daleko jste s datovou analytikou? Maturit...Taste
431 views16 slides
Efektivní vývoj produktů a prioritizace backlogu by
Efektivní vývoj produktů a prioritizace backloguEfektivní vývoj produktů a prioritizace backlogu
Efektivní vývoj produktů a prioritizace backloguDesingdev
69 views119 slides
Social media monitoring by
Social media monitoringSocial media monitoring
Social media monitoringJosef Šlerka
1.9K views54 slides

More Related Content

Similar to Evaluátorův průvodce vizualizací dat

Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics by
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google AnalyticsJakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google AnalyticsH1.cz
2.5K views41 slides
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec... by
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...Taste
449 views56 slides
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010) by
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)Optimics s.r.o.
393 views15 slides
02 zaměřeno na online friedlaenderova final by
02 zaměřeno na online friedlaenderova final02 zaměřeno na online friedlaenderova final
02 zaměřeno na online friedlaenderova finalSIMAR
423 views26 slides
BI and the competitive advantage of the business by
BI and the competitive advantage of the businessBI and the competitive advantage of the business
BI and the competitive advantage of the businessJaroslav Smarda
65 views27 slides
Zaměřeno na online! by
Zaměřeno na online!Zaměřeno na online!
Zaměřeno na online!Nielsen Admosphere
556 views26 slides

Similar to Evaluátorův průvodce vizualizací dat(6)

Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics by H1.cz
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google AnalyticsJakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics
H1.cz2.5K views
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec... by Taste
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
Taste449 views
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010) by Optimics s.r.o.
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)
I internet uz je Direct Marketing (SAS Forum 2010)
Optimics s.r.o.393 views
02 zaměřeno na online friedlaenderova final by SIMAR
02 zaměřeno na online friedlaenderova final02 zaměřeno na online friedlaenderova final
02 zaměřeno na online friedlaenderova final
SIMAR423 views
BI and the competitive advantage of the business by Jaroslav Smarda
BI and the competitive advantage of the businessBI and the competitive advantage of the business
BI and the competitive advantage of the business
Jaroslav Smarda65 views

Evaluátorův průvodce vizualizací dat

 • 1. Evaluátorův průvodce vizualizací dat Proč? Rozhodování Principy Vizuální prvky Pohledy na věc Typy grafů Dobré praxe a tipyTechnologie Inspirace a zdroje
 • 2. Evaluátorův průvodce vizualizací dat Petr Bouchal Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015
 • 4. • Omezení média: vizualizace nabízí vyšší hustotu informací, možnost prozkoumat data • Informační overload: vizualizace pomůže zdůraznit to podstatné v přebytku informací Proč vizualizovat
 • 5. • Čtenář informace rychleji zachytí • Lidský mozek si vizuální informace lépe pamatuje Proč vizualizovat Zdroj: ColinWare. InformationVisualization: perception for design. 2004 John Medina, Brain Rules. 2015 brainrules.net/vision
 • 6. • Proč?! • Chci přesvědčit? Ukázat informaci?Vtáhnout diváka do dat? • Co chci ukázat? (Data nemluví sama za sebe!) • Co chci, aby si divák zapamatoval? • Záleží na přesnosti? • Kolik má divák času? • Jaký je kontext a kolik z něj musí divák znát? Udělejte zásadní rozhodnutí
 • 7. Zapojte různé pohledy a dovednosti Technologie Výzkum Komunikace Design Zdroj: Jeff Knezovich,Visualising data: both a science and an art, On think tanks onthinktanks.org/2015/05/01/visualising-data-both-a-science-and-an-art/
 • 8. Integrita Důraz na data Čitelnost Informativnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat
 • 9. Integrita Důraz na data Čitelnost Informativnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Zdroj: Media Matters, Dishonest Fox Chart: BushTax Cut Edition, 2012 mediamatters.org/blog/2012/07/31/dishonest-fox-chart-bush- tax-cut-edition/189046
 • 10. Integrita Důraz na data Čitelnost Informativnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Zdroj: Full Fact,Why don’t we know how many migrants are entering and leaving the UK? fullfact.org/immigration/count_people_in_and_out_uk-37635
 • 11. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 129 156 14 186 18 135 52 44 193 210 129 218 Početmužunebožennagrafu Muži Ženy Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
 • 12. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Muži 218 Ženy 135 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poměr data : inkoust Od roku 2012 bylo na grafu více mužů počty mužů a žen na grafu, 2010-15 Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
 • 13. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat 52 Muži 218 129 Ženy 135 2010 2015 Muži od roku 2010 předstihli ženy počty mužů a žen na grafu, 2010-15 Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015
 • 14. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Zdroj: David McCandless, Information is Beautiful, Colours in Culture informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/
 • 15. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Zdroj: FinancialTimes, Data Blog - EU UnemploymentTracker, 2015 blogs.ft.com/ftdata/2015/04/17/eu-unemployment-tracker/ Datová hustota
 • 16. Integrita Důraz na data Informativnost Čitelnost Iterace a zlepšování Držte se zásad dobré vizualizace dat Zdroj: xkcd, xkcd.com/1319/
 • 18. • Vizuální prvky, které nejlépe znázorní daná data • Typ grafu je potřeba vybrat podle účelu vizualizace • Doplňkové prvky, které pomáhají čitelnosti a neruší • Kontext dokumentu či sdělení, v němž vizualizace funguje Vizualizaci vystavějte z vhodných prvků
 • 19. Vizuální prvky ovliňují sdílnost grafu
 • 20. Kolikrát je A větší než B? A B
 • 21. Kolikrát je A větší než B? B A
 • 22. Kolikrát je A větší než B? Zdroj experimentu: Jon Schwabish B A
 • 23. Poloha Délka Úhel Plocha Objem Sytost Odstín Tvar Vizuální prvky se liší mj. přesností Zdroj:William S. Cleveland, Robert McGill, „Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data“, Science 229: 828-833. doi.org/10.1126/science.229.4716.828
 • 24. Zdroj: Christopher Healey, „Perception inVisualization“, Department of Computer Science, North Carolina State University, csc.ncsu.edu/faculty/healey/PP/index.html …nebo výrazností
 • 26. Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 27. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015 0 20 40 60 80 100 120 Otázka 1 Otázka 2 Silný nesouhlas Nesouhlas Nevím Souhlas Silný souhlas
 • 28. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Zdroj: generátor náhodných čísel MS Excel, červen 2015 Nevím Souhlas Silný souhlas Nesouhlas Silný nesouhlas 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% Otázka 2 Otázka 1 Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 29. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Sklizeň 2013 Jablka Jahody Borůvky Třešně Sklizeň 2013 Jablka Jahody Borůvky Třešně Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 30. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Sklizeň 2013 Jablka Jahody Borůvky Třešně Jahody 152 Třešně 96 Jablka 93 Borůvky 70 Sklizeň 2013 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 31. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Jahody 152 Třešně 96 Jablka 93 Borůvky Jahody v roce 2013 tvořily přes 1/3 sklizně Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 32. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 70 93 96 152 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Borůvky Jablka Třešně Jahody Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 33. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 17% 23% 23% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Borůvky Jablka Třešně Jahody Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 34. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 195 85 53 25 Sklizeň 2014 Jahody 152 Třešně 96 Jablka 93 Borůvky 70 Sklizeň 2013 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 35. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0 50 100 150 200 250 Jahody Třešně Jablka Borůvky Sklizeň ovoce 2013-2015 2013 2014 2015 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 36. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0 40 80 120 160 200 Jahody Třešně Jablka Borůvky Nejvíce vzrostla sklizeň třešní Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy) 2013 2014 2015 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 37. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0 40 80 120 160 200 Jahody Třešně Jablka Borůvky Nejvíce vzrostla sklizeň třešní Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy) 2014 2015 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015
 • 38. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 17% 23% 23% 37% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 12% 24% 48% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Borůvky Jablka Třešně Jahody 2015 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Podíl třešní na sklizni se zdvojnásobil Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
 • 39. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 12% 24% 48% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2015 17% 23% 23% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Borůvky Jablka Třešně Jahody 2013 Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Podíl třešní na sklizni se zdvojnásobil Sklizeň ovoce 2013-2015 (kilogramy)
 • 40. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 41. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
 • 42. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
 • 43. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 Borůvky 2013 2014 2015 Jablka 2013 2014 2015 Třešně 2013 2014 2015 Jahody small multiples Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Úroda různých druhů ovoce se liší a u většiny kolísá sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
 • 44. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 2013 2014 2015 Jablka 2013 2014 2015 Třešně 2013 2014 2015 Jahody 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 Borůvky small multiples Zdroj: generátor náhodného ovoce MS Excel, červen 2015 Úroda různých druhů ovoce se liší a většinou kolísá sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
 • 45. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Jahody Třešně Jablka Borůvky 0% 25% 50% 75% 100% 2013 2014 2015 Sklizeň ovoce 2013-2015 Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015
 • 46. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0% 25% 50% 75% 100% 2013 2014 2015 Sklizeň ovoce 2013-2015 Zdroj: generátor náhodných ovocí MS Excel, červen 2015 Borůvky Jablka Třešně Jahody
 • 47. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: EdwardTufte, Beautiful Evidence. Sparklines
 • 48. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015 Pohlaví 2015 Muži 218 Ženy 135 Muži do 15 let 147 Muži nad 15 let 155 Ženy do 15 let 83 Ženy nad 15 let 144 Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muži 52 44 193 210 129 218 Ženy 129 156 14 186 18 135 Muži do 15 let 37 134 6 73 102 189 Muži nad 15 let 32 19 182 56 83 91 Ženy do 15 let 7 128 35 150 14 5 Ženy nad 15 let 98 19 175 152 150 83 Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muži 52 44 193 210 129 218 Ženy 129 156 14 186 18 135 Muži do 15 let 200 176 194 110 43 131 Muži nad 15 let 29 125 186 113 17 149 Ženy do 15 let 158 144 159 15 49 147 Ženy nad 15 let 59 84 91 64 151 65
 • 49. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 2013 2014 2015 0 3 6 9 12 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Trend v roce 2014 se lišil od předchozích let Počet schválených projektů 2012-2014 0 3 6 9 12 15 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 Počet schválených projektů 2012-2014 Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
 • 50. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev procentní podíl ministerstva na celku Ministerstvo A Ministerstvo B Ministerstvo Q Min. E Min. G Mininisterstvo W Min. X Ministerstvo D Ministerstvo I Min. F 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Podílministerstvanavýdajích Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců Zdroj: náhodně generovaná data
 • 51. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Výdaje a počty zaměstnanců nesouvisí procentní podíl ministerstva na celku Ministerstvo A Ministerstvo B Ministerstvo Q Min. E Min. G Mininisterstvo W Min. X Ministerstvo D Ministerstvo I Min. F 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Podílministerstvanavýdajích Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců Zdroj: náhodně generovaná data
 • 52. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev procentní podíl ministerstva na celku Ministerstvo A Ministerstvo B Ministerstvo Q Min. E Min. G Mininisterstvo W Min. X Ministerstvo D Ministerstvo I Min. F 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Podílministerstvanavýdajích Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců Zdroj: náhodně generovaná data
 • 53. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: náhodně generovaná data 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Podílministerstvanavýdajích Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců Výdaje a počty zaměstnanců ministerstev procentní podíl ministerstva na celku
 • 54. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: náhodně generovaná data Ministerstvo Q Ministerstvo K 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Podílministerstvanavýdajích Podíl ministerstva na počtu zaměstnanců Výdaje a počty zaměstnanců procentní podíl ministerstva na celku
 • 55. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat SANKEY PLOT Zdroj: FinancialTimes online, elections.ft.com/uk/2015/results/
 • 56. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zaměstnaní Nezaměstnaní Ohrožení chudobou Ženy Muži Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
 • 57. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Ženy Muži 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zaměstnaní Nezaměstnaní Ohrožení chudobou podle zaměstnanosti,20XX Zdroj: generátor náhodných statistik MS Excel, červen 2015
 • 58. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat RADAR Zdroj: Stephanie Evergreen stephanieevergreen.com/radar-graphs/
 • 59. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat 11° 12° Pšenice Pale Ale Zdroj: Pivovar Hostivař pivovar-hostivar.cz/pivo
 • 60. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat
 • 61. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: FinancialTimes, Data Blog - EU UnemploymentTracker, 2015 blogs.ft.com/ftdata/2015/04/17/eu-unemployment-tracker/
 • 62. Složení Vývoj v čase Souvislost Srovnání Kombinace Typ grafu zvolte podle účelu a typu dat Zdroj: NewYorkTimes, The Upshot –The Shrinking Middle Class, 2015 nytimes.com/interactive/2015/01/25/upshot/shrinking-middle-class.html
 • 64. 3D prvky jsou matoucí Dobré praxe: integrita Zdroj: Gregor Aisch, Making data visualisations: a survival guide. Slideshare. slideshare.net/vis4/making- data-visualizations-a-survival-guide
 • 65. OsaY by měla začínat na nule – pokud ne, upozorněte na to Dobré praxe: integrita 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Now In 2013 If Bush tax cuts expire 0 20 40 60 80 100 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 Zaměstnanost 2010-2015 50 52 54 56 58 60 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 Zaměstnanost 2010-2015
 • 66. Výchozí prvky je často třeba změnit: barvy, rozsah os, popisky Legendy nejsou vždy potřeba a nejlepší je integrovat je s daty Dobré praxe: důraz na data Muži 218 Ženy 135 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 40 80 120 160 200 240 280 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muži Ženy
 • 67. Nedatové prvky nesou význam: barvy, délky os, řazení kategorií Dobré praxe: informativnost 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 ČSSD KSČM ODS TOP 09 Zastoupení žen ve Sněmovně 2010 a 2013 2013 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% KSČM TOP 09 ODS ČSSD Zastoupení žen ve Sněmovně 2010 a 2013 2010 2013 Zdroj dat: Fórum 50% padesatprocent.cz/cz/statistiky-analyzy-vyzkumy/zastoupeni-zen-a-muzu-v- politice/poslanecka-snemovna/
 • 68. Některé prvky ale lze vizuálně upozadit Dobré praxe: čitelnost 0% 25% 50% 75% 100% Ministerstvo kultury Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství Známkování ministerstev, květen 2015 % dotázaných,známky jako ve škole 1 2 3 4 5 neví
 • 69. Popisky os a kategorií by měly být vodorovné a čitelné Dobré praxe: čitelnost 0 2 4 6 8 10 Finland Denmark Canada Australia Austria Chile Germany Israel Belgium France Estonia Italy Hungary Greece Bulgaria Croatia CzechRepublic China Corruption Perception Index 0 2 4 6 8 10 Finland Denmark Canada Australia Austria Chile Germany Israel Belgium France Estonia Italy Hungary Greece Bulgaria Croatia Czech Republic China Corruption Perception Index
 • 70. Pozor na barvoslepost (červená – zelená); lze otestovat online Dobré praxe: čitelnost Zdroj: vischeck.com
 • 71. Integrita • 3D prvky jsou matoucí • OsaY by měla začínat na nule – pokud ne, upozorněte na to Důraz na data • Výchozí prvky je často třeba změnit: barvy, rozsah os, popisky • Legendy nejsou vždy potřeba a nejlepší je integrovat je s daty Informativnost • Nedatové prvky nesou význam: barvy, délky os, řazení kategorií • Některé ale lze vizuálně upozadit Čitelnost • Popisky os a kategorií by měly být vodorovné a čitelné • Pozor na barvoslepost (červená – zelená); lze otestovat online • Půjde to vytisknout černobíle? Dobré praxe
 • 72. Omezte množství datových bodů, pokud detaily nejsou zásadní Dobré rady Muži 218 Ženy 135 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 52 Muži 218 129 Ženy 135 2010 2015 Muži od roku 2010 předstihli ženy počty mužů a žen na grafu, 2010-15 Od roku 2012 bylo na grafu více mužů počty mužů a žen na grafu, 2010-15
 • 73. Zvýrazněte, co je důležité Dobré rady Jahody 152 Třešně 96 Jablka 93 Borůvky Jahody v roce 2013 tvořily přes 1/3 sklizně
 • 74. Ukažte, které body byly v datech (časové řady) Dobré rady Jahody 114 Třešně 199 Jablka 97 Borůvky 50 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 Sklizeň ovoce 2013-2015
 • 75. Popis osy lze začlenit do nadpisu nebo podnadpisu Zařaďte kontextová data do pozadí (např. špagetový graf) Nadpis by měl vyjadřovat hlavní sdělení vizualizace Podnadpis může doplnit technické detaily Dobré rady 2013 2014 2015 Jablka 2013 2014 2015 Třešně 2013 2014 2015 Jahody 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 Borůvky Úroda různých druhů ovoce se liší a většinou kolísá sklizené ovoce 2013-2015 (kilogramy)
 • 76. Ne všechno musí být graf – zvažte tabulku nebo kombinaci (sparkline, heatmap) Dobré rady Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muži 52 44 193 210 129 218 Ženy 129 156 14 186 18 135 Muži do 15 let 37 134 6 73 102 189 Muži nad 15 let 32 19 182 56 83 91 Ženy do 15 let 7 128 35 150 14 5 Ženy nad 15 let 98 19 175 152 150 83 Skupina Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muži 52 44 193 210 129 218 Ženy 129 156 14 186 18 135 Muži do 15 let 200 176 194 110 43 131 Muži nad 15 let 29 125 186 113 17 149 Ženy do 15 let 158 144 159 15 49 147 Ženy nad 15 let 59 84 91 64 151 65
 • 77. Důraz na data • Omezte množství kategorií, pokud detaily nejsou zásadní • Zvýrazněte, co je důležité • Šetřete datovými popisky a desetinnými místy • Ukažte, které body byly v datech (časové řady) Informativnost • Popis osy lze začlenit do nadpisu nebo podnadpisu • Zařaďte kontextová data do pozadí (např. špagetový graf) • Nadpis by měl vyjadřovat hlavní sdělení vizualizace • Podnadpis může doplnit technické detaily • Ne všechno musí být graf – zvažte tabulku nebo kombinaci (sparkline, heatmap) • Ukažte to někomu, kdo nezná vaše data a vaše závěry Dobré rady
 • 78. Technické tipy: když Excel nestačí Zdroj: data-informed.com
 • 79. Technické tipy: když Excel nestačí
 • 80. Technické tipy: když Excel nestačí
 • 81. • Neexistuje jediný správný způsoby vizualizace • Autor má zodpovědnost rozhodnout, co ukázat a jak • Ale existují principy, kterých je třeba se držet. • Stejně tak je třeba respektovat zákonitosti lidského vnímání. • Vizualizace neexistují ve vakuu – jsou součástí prezentace či dokumentu, a záleží na podání a stavbě celku Závěrem
 • 83. Edward Tufte: knihy + edwardtufte.com/tufte Jacques Bertin Semiology of Graphics Jean-luc Dumont, Trees Maps andTheorems Colin Ware. Information Visualization: perception for design Stephen Few perceptualedge.com Jonathan Schwabish policyviz.com Ann K. Emery annkemery.com Stephanie Evergreen stephanieevergreen.com Andy Kirk visualisingdata.com Robert Kosara kosara.net Alberto Cairo thefunctionalart.com The Economist economist.com/blogs/graphicdetail The NewYork Times @nytgraphics + Gregor Aisch vis4.net Guardian Data Blog theguardian.com/datablog Financial Times Data Blog blogs.ft.com/ftdata NathanYau flowingdata.com Hans Rosling gapminder.org Office of National Statistics (Velká Británie) visual.ons.gov.uk Český rozhlas DATA rozhlas.cz/zpravy/data Tomáš Marek blog.vizualizacedat.cz Autority a inspirace Zdroj: chocolate-editions.com/special
 • 84. Děkuji za pozornost Petr Bouchal Evaluační jednotka NOK petr.bouchal@mmr.cz @petrbouchal Heřmanova 22, 170 00 Praha 7, e-mail: ces@czecheval.cz, web: www.czecheval.cz