Kpi - poslední úkol

251 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi - poslední úkol

  1. 1. Milan Kundera: NesmrtelnostRomán Nesmrtelnost je posledním Kunderovým románem, který byl psán česky. I když byldokončen česky v roce 1988, knižně vyšel nejprve ve francouzštině v roce 1990 a až o tři rokypozději vyšel v češtině. I když se nám to zdá jako paradox, není to první ani posledníabsurdita, která se váže na tento román. Neboť samotný román v sobě ukrývá nespočetnahodilých situací, které čtenáři často berou dech. Román Nesmrtelnost stejně jako i všechnyKunderovy romány jsou promyšlené stylizované texty, v nichž jednotlivé složky jsou vzájemněpropojené soustavou asociací, opakování a variací.1Kdybychom chtěli převyprávět děj Kunderovy Nesmrtelnosti, byl by to pro nás těžký úkol,neboť i samotný Kundera říká, že správný román by neměl jít lehce převyprávět, ale že byměl být pouze čten pozorným čtenářem. Román Nesmrtelnost je rozčleněn do dvou dějovýchlinií, které jsou od sebe vzdálené o jedno století. První časová linie popisuje život Agens,která žije ve 20. století ve Francii a částečně i ve Švýcarsku. Popisuje její vztahy k manželoviPaulovi a sestře Lauře, její vzpomínky na otce a na své mládí, ale také její smrt. V druhéčasové linií se vracíme do 19. století a setkáváme s německým spisovatelem JohannemWolfgangem Goethem a jeho přítelkyní Bettinou von Armin. Jedná se o skutečný příběh,který je historicky podložen. A o kterém se dozvídáme z Goethových deníků az korespondence, kterou Bettina po Goethovy smrti vydala, aby se díky lásce s Goethem stalanesmrtelnou. Mohli bychom mluvit také o třetí dějové linii, která nastává v poslední kapitole,kdy se autor setkává se svými protagonisty.Román je rozčleněn do 7 dílů, které jsou dále rozděleny do kapitol. V díle Nesmrtelnost autorkombinuje několik kompozičních postupů. Nacházíme zde chronologickou kompozici, aletaké retrospektivní. Celý příběh je orámován jedním gestem, kterým příběh začíná a končí./Odcházela v plavkách podél bazénu. Minula plavčíka, a když byla od něho vzdálena tři pětkroků, otočila k němu ještě hlavu, usmála se a zamávala mu./…/Její ruka se vzneslas okouzlující lehkostí. Bylo to jako by do vzduchu vyhazovala barevný míč, aby si hrála1 A. Haman, LitN 1993, č. 3
  2. 2. s milencem. Ten úsměv i to gesto měly půvab a eleganci…/ 2 Toto gesto si pak půjčila Agens,Laura, ale také i Bettina a dokonce i Paul.Příběh je vyprávěn v er-formě a vypravěč je vševědoucí. V některých pasážích jsou do dějevloženy autorovy rozhovory o svém románu, což způsobuje, že se nám román jeví, jako by seneustále vyvíjel. Autor ve svém díle používá přímé, nepřímé i polopřímé řeči. Jazyk jevětšinou spisovný, jak v popisech, tak v promluvách postav. Jedinou výjimku tvoří profesorAvenarius, který občas mluví vulgárně.Román Nesmrtelnost není pouhým vyprávěním obyčejného příběhu, ale mohli bychom o nějmluvit jako o filosofickém díle, ve kterém nám autor předkládá různé skutečnosti, nadkterými by se měl čtenář zamyslet. Úvahy mají čtenáře provokovat. Jsou opakem románovéfikce. Autor v úvahových pasáží používá reportážní, publicistické a věcné stylové prostředky,které se v románech obyčejně nepoužívají. Tím tento román přibírá na skutečnosti. Můžemeříci že se v tomto díle setkáváme s prvky esejistického stylu. Nacházíme tu také prvkykomičnosti a absurdityJeho román je neustále fragmentován. Jedna časová linie přerušuje druhou, takže čtenář musíčíst pozorně, aby mu něco neuniklo a stále chápal souvislosti. Samotný děj je také narušovánreflexi, ať už postav nebo samotného autora. Velmi často se také setkáváme s digresí, kdysamotný autoru volnou asociací „odběhne“ od hlavní příběhu.Velmi zajímavým prvkem Kunderově vyprávění je, že nutí svého čtenáře pozorně číst, neboťjen skutečný čtenář, který nepřeskakuje jednotlivé pasáže, mohl v šestém dílu pochopit, pročse Agnes přestala vídat se svým milencem, neboť toto vysvětlení nám autor sdělil o několikdílů dopředu. Kdy se nám tyto informace zdáli bez cenné a spíše jsme je řadili k odbočkám,které odbíhají od hlavní dějové linie. Právě díky těmto prvkům, které autor vkládá do příběhu,drží čtenáře stále ve střehu. Hlavními motivy celého románu bychom mohli nazvat již zmíněné gesto, kterým jeorámováno celé dílo, ale také nesmrtelnost, která prostupuje celým románem. Další motivrománu je osamělost, tu můžeme spatřit v životě hlavní hrdinky Agens. Dalším motivem je2 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. 3. vyd. Brno: Atlantis, 20, 384 s. ISBN 978-80-7108-7.,s.11
  3. 3. imagologie, tzn. vytváření obrazů pomocí médií. Která nás neustále zahlcuje a provází násv životě jako černý stín. Román Milana Kundery Nesmrtelnost je ojedinělým. Pro čtenáře je velmi lukrativní,neboť způsobem jakým je napsaný, pohltí každého. Právě přeskakování z jedné časové líne aprolínaní románové formy s formou esejistickou, nutí čtenáře, aby byl neustále ve střehu anestal se pouze pasivním čtenářem, kdy se jeho čtení stane jen bezmyšlenkovité pročítánířádků. Román Nesmrtelnost řadím asi mezi nejlepší knihy, které jsem, kdy četla. Velmivýstižně to popsala Hana Tomšů, která o Nesmrtelnosti řekla: „Nesmrtelnost stíráprostřednictvím svých postav tradiční stereotypy literárních schémat. Nemůžeme je rozdělitna kladné a záporné, citlivé a necitlivé, dokonce ani na hlavní a vedlejší (kromě Agnes, kteráje přítomna ve většině románu). Kundera v románu poukazuje na absurdity doby, nazrelativizování veškerých hodnot, povrchnost lidských vztahů a především na děsivounadvládu imagologie, která pohlcuje pravou realitu.“33 TOMŠŮ, Hana. Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery. Britské listy [online]. 2008 [cit.2012-11-20]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/41777.html
  4. 4. Argumentace Má práce se nazývá Interpretace díla Nesmrtelnost od Milana Kundery. Primárníliteraturou pro měl byla kniha Nesmrtelnost, kterou napsal Milan Kundera. V této práci jsemse zaměřila především na použité narativní strategie, pozice vypravěče, fragmentovanost děje,čas a prostor děje, jazyk, který byl v díle použitý a vymezení základních motivů. Toto téma jsem si vybrala, neboť studuji český jazyk a tuto knihu jsme měli přečíst dopředmětu České literatury po roce 1945, ale také i protože na mě natolik zapůsobila, že bychji doporučila i jiným čtenářům.Anotace Jedná se o interpretaci Kunderova díla Nesmrtelnost. Toto dílo dopsal v roce 1988.Ústředními tématy této práce se staly motivy celého díla a čas a prostor, ve kterém se celýpříběh, který probíhá ve dvou linií. Protože zde používáme terminologii můžeme hovořit oodborném článkuKlíčová slovaMilan Kundera, Nesmrtelnost, gesto mávnutí ruky, motiv, časPoužitá literatura:Svět románů Milana Kundery / Květoslav Chvatík. -- Vyd. 2., upr. a rozš.. -- Brno : Atlantis,2008. -- 199 s. ;. ISBN: 978-80-7108-297-2 - literární esej o Kunderových románech - zapojuje Kunderova díla do evropského kontextu - tato kniha je určena běžným čtenářům - díky této knize čtenář lépe pochopí, co autor svým dílem zamýšlel - protože je určena pro lajky je čtiváSlovník české literatury po roce 1945 [online]. © 2006-2008, 10.09.2008 [cit. 2013-01-05].Dostupnéz: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1265&hl=milan+kundera+
  5. 5. - tyto webové stránky tvoří Ústav pro českou literaturu AV ČR - jsou vytvořeny dle tištěného slovníku - je aktualizovaný - je přehledný - již v minulosti jsem s ním pracovala a jsem s ním spokojenáTOMŠŮ, Hana. Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery. Britské listy [online]. 2008 [cit.2012-11-20]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/41777.html - článek, který je uveřejněný v internetových novinách Britské listy - díky tomuto článku vidíme, jak jinak lze dílo pochopit - jde o čtivou verzi - je snadno dostupný - je podložen na základě skutečných informacíObrázek : osamělost imagologie 19.století čas NESMRTELNOST motivy 20.století gesto mávnutí ruky nesmrtelnost

×