Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 2011 – 2015 METŲ
ATASKAITA VILNIEČIAMS
Vilniaus meras A. Zuokas
Mielivilniečiai,
ketverius metus buvome drauge. Visi kartu kiekvieną dieną su energinga ir darbščia komanda kūrėme savo mi...
VILNIAUS MERO LAIŠKAS
SVARBIAUSI VILNIAUS ĮVERTINIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
KĄ RADOME IR KĄ PALIEKAME
KĄ
RADOME
Nedarbas -
12,4 %
Nedarbas -
6,5 %
Soc. remtini
žmonės37 475 24 059
Išlaidos
pašalpoms...
VILNIAUS ĮVERTINIMAI
„The New York Times“ 2011 m. - Vilnius tarp geriausiai valdomų
pasauliomiestų
Straipsnyje „Naujoviški...
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ?
BIUDŽETĄ VILNIUI RENGIA – VYRIAUSYBĖ,...
IŠKELIAUJA IŠ VILNIAUS
459 mln. 950 tūkst. Eur
(1 mlrd. 588 mln. 116 tūkst. Lt)
Vilnius
601 mln. 993 tūkst. Eur
(2 mlrd. 7...
IŠKELIAUJA IŠ VILNIAUS
459 mln. 950 tūkst. Eur
(1 mlrd. 588 mln. 116 tūkst. Lt)
Vilnius
601 mln. 993 tūkst. Eur
(2 mlrd. 7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vilniaus savivaldybės tarybos 2011 - 2015 m. ataskaita

Vilniaus savivaldybės tarybos 2011 - 2015 m. ataskaita

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vilniaus savivaldybės tarybos 2011 - 2015 m. ataskaita

  1. 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 – 2015 METŲ ATASKAITA VILNIEČIAMS Vilniaus meras A. Zuokas
  2. 2. Mielivilniečiai, ketverius metus buvome drauge. Visi kartu kiekvieną dieną su energinga ir darbščia komanda kūrėme savo miestą. Dėkoju už drauge nuveiktus darbus. Už į Vilnių sugrąžintą optimizmą, kai tęsėme kunigaikščio Gedimino legendą. ES statistikosagentūros„Eurostat“ 2013metųduomenimis,net 93proc.sostinėsgyventojųpatenkintigyvenimuVilniuje. Ką radome atėję 2011 metais? Miegantį Vilnių su tamsiomis gatvėmis, rietenas miesto taryboje (per 4 metus pasikeitė trysmerai),augančias,kaipirduobesgatvėse, miestoskolas(beveik1mlrd.Lt),net12proc.darbonerandančiųvilniečių. Įsipareigojome sugrąžinti Lietuvos sostinei pasitikėjimą ir energiją, pažadinti Vilnių, kuris snaudė nuo 2007 metų. Ir šiandientikraiyrakuopasidžiaugtiirdidžiuotis. Aktyviai dirbome, kad Vilniuje būtų gera gyventi. Apšvietėme miestą – vilniečiai pasijuto saugesni, dvigubai sumažėjo nedarbas – nuo 12,4 proc. iki 6,5 proc. Per ketverius metus bendradarbiaujant Vilniaus savivaldybei, valstybės institucijoms ir privačiam verslui, sukurta daugiau nei 35 000 gerai apmokamų darbo vietų. Vilnius tapo regiono IT, startuolių,biotechnologijųir paslaugųcentru. Vilnius – vienintelis Lietuvos miestas, kuriame auga norinčių čia dirbti ir gyventi skaičius, taip pat didėja gimstamumas. Vilniuje 2011 metais gyventojų buvo 524 tūkst., o 2014 m. – jau 540 tūkst. Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis, prie Vilniaus miesto savivaldybės įrašyta beveik 650 tūkst. žmonių. Vien nuo 2015 metų mūsų Metrikacijosskyriusįteikėkątikgimusiemsvilniečiamsjaudaugiaunei2000angeliukų. Noriu padėkoti Savivaldybės tarybos nariams ir administracijai, kad operatyviai ir geranoriškai priimdavome sprendimus. Ypatinga padėka verslininkams, kurie kūrė naujas darbo vietas, mokėjo didžiausius atlyginimus, taip pat visiemsprisidėjusiemspriemūsųiniciatyvos„DovanaVilniui“. Dėkoju toli į priekį žvelgiančiai savo komandai, kuri paklojo pamatus, leidžiančius mūsų miestui žygiuoti į priekį. Taip pat Savivaldybės darbuotojams, kurie padėjo mums įgyvendinti šimtus puikių ir prasmingų projektų. Per šiuos metus tikrai daug nuveikėme,kadparengtumėmeplanusirprojektusateičiai. Vilniussusikaupėvienamdidžiausiųšuoliųįpriekįnaujausiųlaikųistorijoje. Vilnius - ypatingas miestas, tai ne teritorija, ne fizinis dydis. Vilnius – tai erdvė, gal tiksliau tiktų angliškas žodis ,,space’’, kuris žymi ir erdvę, ir kosmosą. Miestas visada privalo turėti idėjų. Miestas visada turi pasakoti istoriją, nes, priešinguatveju,prarandaenergiją.Miestasnegaligyventitikpraeitimi. pasakojimasturibūtiapie musirteigti dabartį,okarturodytiateitį.Kaimiestasnustojapasakotiistoriją,jisištuštėja,žmonėspaliekatokiąvietą. ArtūrasZuokas – Pirmiausia Jūsųmeras ZUOKAS
  3. 3. VILNIAUS MERO LAIŠKAS SVARBIAUSI VILNIAUS ĮVERTINIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx NUVEIKTI KADENCIJOS DARBAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx VERSLUI DRAUGIŠKAS MIESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx JUDRUS MIESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx ŠILTAS IR KONKURENCINGAS MIESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx E.MIESTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx RŪPESTINGAS MIESTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx SVEIKAS IR SVETINGAS MIESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx SAUGUS MIESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx „DOVANA VILNIUI“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx ATEITIES DARBAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx TURINYS BEVEIK DVIGUBAI DAUGIAU PASITARIMŲ MIESTUI SVARBIAIS KLAUSIMAIS 2007-2011 716 1 360 2011-2015 Merų rengti pasitarimai TARYBOS POSĖDŽIAI 2007-2011 74 71 2011-2015 Tarybos posėdžiai IR SUNAUDOTA M A Ž I A U POPIERIAUS 2007-2011 75 25 2011-2015 Spausdinami dokumentų komplektai 203 SPRENDIMAIS DAUGIAU 2007-2011 2 127 2 330 2011-2015 Taryboje priimta spren- dimų Vilniaus miesto savivaldybės 2011 - 2015 m. taryba VILNIAUS MERO LAIŠKAS TURINYS KĄ RADOME IR KĄ PALIEKAME 4 VILNIAUS ĮVERTINIMAI 5 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 6 JUDRUS MIESTAS 10 E.MIESTAS 15 SVARBŪS PROJEKTAI 16 VERSLUI DRAUGIŠKAS MIESTAS 26 ŠILTAS MIESTAS 29 RŪPESTINGAS MIESTAS 34 SVEIKAS, SPORTIŠKAS IR SVETINGAS MIESTAS 40 KULTŪROS IR MENO MIESTAS 46 PROJEKTAS „DOVANA VILNIUI“ 48 SVARBIAUSI VILNIAUS DARBAI IKI 2020 METŲ 50 SANTRAUKA 52
  4. 4. KĄ RADOME IR KĄ PALIEKAME KĄ RADOME Nedarbas - 12,4 % Nedarbas - 6,5 % Soc. remtini žmonės37 475 24 059 Išlaidos pašalpoms 17,6 mln. € 10,2 mln. € pašalpos gavėjų sumažėjo beveik 36% BIUDŽETAS 384,2 mln. €286,1 mln. € GYVENTOJŲ SKAIČIUS 540 tūkst.524 tūkst. VID. ATLYGINIMAS (BRUTO) 704,07€ 2431,0 Lt 810,94€* 2800 Lt *Prognozuojama NAUJOS ĮMONĖS +22 344 ĮREGISTRUOTA BEVEIK 2K DAUGIAU MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ 61 085 83 429 6 5463 308 2011 metai 2015 metai IR KĄ PALIEKAME 4
  5. 5. VILNIAUS ĮVERTINIMAI „The New York Times“ 2011 m. - Vilnius tarp geriausiai valdomų pasauliomiestų Straipsnyje „Naujoviški miestai, kurie galvoja, kaip jie dirba“ („Hip Cities That Think About How They Work“) Vilnių mini tarp geriausiai valdomų pasaulio miestų, tokių kaip Berlynas (Vokietija), Barselona (Ispanija), Keiptaunas (PAR), Kopenhaga (Danija), Kuritibai (Brazilija), Monrealis (Kanada), Santjagas (Čilė), Šanchajus (Kinija), kurie vertinti ne tik pagal gyvenimo kokybę, bet ir pagal tai, kaip protingai ir gerai jie valdomi. „Vilniustraukiajaunusprofesionalus,irnetikišRytųEuropos,kuriemato jį ne tik kaip kylančią žvaigždę verslo srityje, bet mažą sostinę, kurią vertina ir kaip plačią kultūros sceną, turinčią ką pasiūlyti“, - rašoma straipsnyje. „FinancialTimes“ „FDIMagazine 2012m. Vilniusvienasišdidžiausiątiesioginiųužsienioinvesticijųaugimąturėjusiųregionųpasaulyje Užsienio investicijas 2012 metais apžvelgiantis leidinys „FDI Magazine“, esantis The Financial Times dalis, išskyrė Vilnių, kaip vieną iš didžiausią tiesioginių užsienio investicijų augimą turėjusių regionų pasaulyje. 100 proc. padidinęs investicijas, Vilnius šalių reitinge užėmė ketvirtąją vietą, aplenkęs Seulo, Mičigano, Centrinio Tailando, Santjago metro regioną, Alabamos ir kitas valstijas. Prieš Vilnių reitinge rikiuojasi Kerala (Pietų Indija), Minesota (JAV) ir Keretaras (Meksika). „Financial Times“ leidinys „FD Magazine“ – 2013 m. Vilnius yra daugiausiai investicijų pritraukęs Europos miestas, miestų kategorijoje iki 600 000 gyventojų. Pirmąją vietą pagal ekonominį investicijų efektyvumą Vilniui skyrė laikraščio „Financial Times“ leidinys „FD Magazine“, spausdinantis naujienas apie tiesiogines užsienio investicijas ir pasaulinę investicijų apžvalgą. Vilnius aplenkė Lenkijos, Slovakijos, Estijos miestus. Vilnius įvertintas kaip geriausias miestas steigtipaslaugųcentrusCentrinėjeirRytųEuropoje. “ – „ “ CNN –2014m.pelnėišmaniojomiestovardą CNN įtraukė Vilnių į pasaulinės pažangos TOP 10 ir paskelbė naujuosius išmaniųjų vardą pelniusius miestus, tarp kurių ir Lietuvos sostinė, kur veikia vienas sparčiausių interneto ryšių ne tik Europoje, betirvisamepasaulyje. Portalas pažymėjo, kad Vilnius – informacinių ir išmaniųjų technologijų lyderis, turintis ambicijų tapti viso regiono lyderiu. Lietuvos sostinės parkų, slėnių veikla tiesiogiai susijusi su miesto socialinės infrastruktūros, ekonomikos plėtra, tai pritraukia į miestą investicijas, pinigus, talentus ir protus, tai mažina nedarbą, plėtoja aukštąsiastechnologijas. „Eurocities“– 2014 m. lapkritį Vilniaus projektas „Interaktyvus pastatų faktinio šilumos energijos suvartojimo žemėlapis“ pripažintasgeriausiuirinovatyviausiutarpEuroposmiestų Vilniaus projektas „Interaktyvus pastatų faktinio šilumos energijos suvartojimo žemėlapis“ tarp Europos miestų pripažintas geriausiu ir laimėjo apdovanojimą inovacijų kategorijoje, varžėsi kartu su Oslo irEdinburgomiestųprojektais. Digital Governance in Municipalities Worldwide „Digital Governance in Municipalities Worldwide“ – 2014 metais pasauliniamereitingeVilniausmiestosavivaldybėsinternetosvetainė 11 www.vilnius.lt įvertinta kaip viena geriausių pasaulyje. Nepriklausomi ekspertai kasmet atliekamame tyrime „Demokratija savivaldybėse visame pasaulyje“ („Digital Governance in Municipalities Worldwide“) Vilniui skyrė 11 vietą. Lietuvos sostinė aplenkė tokius e. demokratijos lyderius kaip Viena, Oslas, Stokholmas ar Londonas. Pirmosios vietos šiame reitinge atiteko Seului, Niujorkui ir Honkongui. Vilnius pasaulinių ekspertų įvertintas už tai, kad daugybė paslaugų prieinama internetu, gyventojaiyratiesiogiaiįtrauktiįmiestovaldymą. – Valstybės kontrolė – 2015 m. Vilniaus tarnyboms skirtasaukščiausiasbalas Valstybės kontrolė, atlikusi sostinės Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamų auditų peržiūrą,aukščiausiubaluįvertinotarnybosdarbą. Tai pirmas toks aukštas įvertinimas. Ankščiau, vadovaujant kitiems kontrolieriams, tarnyba taip gerainebuvoįvertinta. „Transparency International“ – 2015 m. Vilniaus savivaldybė įvertinta kaip viena iš keturių geriausiai atsiskaitančių savivaldybių Lietuvoje Vilniaus savivaldybė „Transparency International“ įvertinta kaip viena iš keturių geriausiai atsiskaitančių savivaldybių už savo veiklą Lietuvoje, gerokaiaplenkusiirKauną,irKlaipėdą. už savo veiklą Navigacijos sistemų gamintojas „TomTom“ – 2012 m. Vilniuje mažėjaspūstys Vilnius 2012 metais išbrauktas iš navigacijos sistemos gamintojų „TomTom“ automobilių spūsčių reitingo, į kurį buvo patekęs anksčiau. Inc.com – 2015 m. Vilnius – 4-asis sparčiausiai augantis verslus miestas Europoje Amerikiečių verslo žurnalas „Inc.com" įtraukė Vilnių į Europos populiariausių, sparčiai augančių verslių miestų dešimtuką: ketvirtąją vietą reitinge užimantis Vilnius aplenkė Stokholmą, Londoną, Romą, Oslą ir kt. Vilnius įvertintas kaip smulkaus verslo talentus auginantis miestas Europoje, taip pat minimas kaip didžiausias finansinių paslaugų centras Baltijos regione. Tarp 5000 sparčiai augusių verslo bendroviųEuropoje-86versloįmonėsišLietuvos. 5
  6. 6. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ? BIUDŽETĄ VILNIUI RENGIA – VYRIAUSYBĖ, TVIRTINA IR SKIRIA – SEIMAS 384,2 MLN. EUR 2015 M. BIUDŽETO PAJAMOS Vienam Vilniaus gyventojui tenka mažiausia biudžeto dalis ne tik Lietu- voje, bet ir regione: vienam vilniečiui skiriama mažiau nei kauniečiui ir beveik du- kart mažiau nei Latvijos ar Estijos sostinės gyventojui. 98,1 mln. Eur didesnis nei 2011 metų biudžetas 2015 m. biudžetas vienas didžiausių per pastaruosius metus, vienas mažiausių skirtas 2011 metais. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ryga Talinas 876,7 € 948,6 € Klaipėda 575,1 € Vilnius Kaunas 462,6 € 553,5 € 5% lėšų sportui ir kultūrai 10% kita iumydgu ųjų isuguausriominuaj,ųkiavųšėl%13 21% lėšų socialinei apsaugai 20%lėšųfinansiniamsįsipareigojimams 13 % lešų m iestoinfrastruktūrai 2015 m. savivaldybių biudžetų dalis, tenkanti 1 gyventojui (Eur). 35% 134,5 mln. Eu rkitomsfunkcijomsvykdyti 384,2 MLN. EUR 2015 M. BIUDŽETO PAJAMOS SAVARANKIŠKAS BIUDŽETAS BEVEIK 2 KARTUS DIDESNIS NEI 2011 2011 2015 249,7 MLN. EUR SAVARANKIŠKAS BIUDŽETAS 134,5 MLN. EUR DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ BIUDŽETAS BIUDŽETĄ SAVIVALDYBĖMS RENGIA VYRIAUSYBĖ, TVIRTINA SEIMAS VIENAM VILNIEČIUI SKIRIAMA MAŽIAU NEI VIENAM KAUNIEČIUI AR VIENAM KLAIPĖDIEČIUI IR BEVEIK DU KARTUS MAŽIAU NEI LATVIJOS AR ESTIJOS SOSTINĖS GYVENTOJUI 2015 M. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ DALIS, TENKANTI 1 GYVENTOJUI (EUR). VILNIUS KAUNAS KLAIPĖDA RYGA TALINAS 462,6 EUR 575,1 EUR553,5 EUR 876,7 EUR 948,6 EUR 6
  7. 7. IŠKELIAUJA IŠ VILNIAUS 459 mln. 950 tūkst. Eur (1 mlrd. 588 mln. 116 tūkst. Lt) Vilnius 601 mln. 993 tūkst. Eur (2 mlrd. 78 mln. 562 tūkst. Lt) Kaunas 183 mln. 810 tūkst. Eur (634 mln. 660 tūkst. Lt) Klaipėda 91 mln. 908 tūkst. Eur (317 mln. 339 tūkst. Lt) GPM dalis, tenkanti kitoms savivaldybėms, už darbuotojus, kurie dirba Vilniuje, bet gyvena kitoje savivaldybėje GPM mokesčio dalis, perskirstyta kitoms savivaldybėms per specialias tikslines dotacijas GPM mokesčio dalis, tenkanti valstybės biudžetui, kuri perskirstoma kitoms savivaldybėms GPM mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui 119 mln. 674 tūkst. Eur (413 mln. 209 tūkst. Lt) Kitoms savi- valdybėms už dirbančius Vil- niuje (neprisi- registravę Vilniuje) 188 mln. 771 tūkst. Eur (651 mln. 790 tūkst. Lt) Valstybė perskirsto per specialias tiksli- nes dotacijas 151 mln. 505 tūkst. Eur (523 mln. 117 tūkst. Lt) GPM mokes- čio dalis, tenkanti valstybės biu- džetui, kuri perskirstoma kitoms 142 mln. 42 tūkst. Eur (490 mln. 446 tūkst. Lt) LIEKA VILNIEČIAMS 29 mln. 613 tūkst. Eur (102 mln. 248 tūkst. Lt) 8 mln. 499 tūkst. Eur (29 mln. 346 tūkst. Lt) 38 mln. 317 tūkst. Eur (132 mln. 302 tūkst. Lt) 59 mln. 224 tūkst. Eur (204 mln. 487 tūkst. Lt) 7 mln. 117 tūkst. Eur (24 mln. 572 tūkst. Lt) 83 mln. 315 tūkst. Eur (287 mln. 671 tūkst. Lt) Pagrindinis savivaldybių finansavimo šaltinis – toje terito- rijoje gyvenančių ir dirbančių asmenų gyventojų pajamų mokestis (GPM). Vilniaus miesto biudžetui tenkanti GPM dalis - Vyriausybės ir Seimo sprendimai. GPM surinkimas ir paskirstymas didžiuosiuose miestuose 2014 m. GPM GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS GPM SURINKIMAS 602 MLN. EUR 154,3 MLN. EUR 2010 2014 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS VILNIUJE SURINKTA GPM 450,8 MLN. EUR 104,6 MLN. EUR PADIDĖJO 151,2 MLN. EUR SAVIVALDYBEI TEKO SAVIVALDYBĖ GAVO BEVEIK 50 MLN. EUR DAUGIAU VILNIUJE GYVENA 540 000 JEI VILNIUS BŪTŲ MIESTAS BE SKOLŲ 1 VILNIEČIUI TENKA BEVEIK 20% MAŽIAU NEI 1 KAUNIEČIUI Savarankiško biudžeto dalis, tenkanti 1 gyventojui. Biudžetą rengia Vyriausybė, tvirtina Seimas. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 553,5 EUR 462,6 EUR KAUNIETIS KAUNIETIS VILNIETIS VILNIETIS TUOMET VILNIAUS PAJAMOS PADIDĖTŲ +50 MLN. EUR KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE VILNIAUS BIUDŽETĄ? VILNIUS SKUNDAS PRIEŠ VYRIAUSYBĘ: Konstituciniame teisme nagrinėjamas Vilniaus miesto savivaldybės skundas. Konstitucinis teismas nustatys, ar Vyriausybė ir Seimas, skirdamas tokią mo- kesčio dalį, nediskriminavo Vilniaus gyvenotojų. Konstitucinis teismas sprendi- mą paskelbs 2015 m. 7
  8. 8. IŠKELIAUJA IŠ VILNIAUS 459 mln. 950 tūkst. Eur (1 mlrd. 588 mln. 116 tūkst. Lt) Vilnius 601 mln. 993 tūkst. Eur (2 mlrd. 78 mln. 562 tūkst. Lt) Kaunas 183 mln. 810 tūkst. Eur (634 mln. 660 tūkst. Lt) Klaipėda 91 mln. 908 tūkst. Eur (317 mln. 339 tūkst. Lt) GPM dalis, tenkanti kitoms savivaldybėms, už darbuotojus, kurie dirba Vilniuje, bet gyvena kitoje savivaldybėje GPM mokesčio dalis, perskirstyta kitoms savivaldybėms per specialias tikslines dotacijas GPM mokesčio dalis, tenkanti valstybės biudžetui, kuri perskirstoma kitoms savivaldybėms GPM mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui 119 mln. 674 tūkst. Eur (413 mln. 209 tūkst. Lt) Kitoms savi- valdybėms už dirbančius Vil- niuje (neprisi- registravę Vilniuje) 188 mln. 771 tūkst. Eur (651 mln. 790 tūkst. Lt) Valstybė perskirsto per specialias tiksli- nes dotacijas 151 mln. 505 tūkst. Eur (523 mln. 117 tūkst. Lt) GPM mokes- čio dalis, tenkanti valstybės biu- džetui, kuri perskirstoma kitoms 142 mln. 42 tūkst. Eur (490 mln. 446 tūkst. Lt) LIEKA VILNIEČIAMS 29 mln. 613 tūkst. Eur (102 mln. 248 tūkst. Lt) 8 mln. 499 tūkst. Eur (29 mln. 346 tūkst. Lt) 38 mln. 317 tūkst. Eur (132 mln. 302 tūkst. Lt) 59 mln. 224 tūkst. Eur (204 mln. 487 tūkst. Lt) 7 mln. 117 tūkst. Eur (24 mln. 572 tūkst. Lt) 83 mln. 315 tūkst. Eur (287 mln. 671 tūkst. Lt) Pagrindinis savivaldybių finansavimo šaltinis – toje terito- rijoje gyvenančių ir dirbančių asmenų gyventojų pajamų mokestis (GPM). Vilniaus miesto biudžetui tenkanti GPM dalis - Vyriausybės ir Seimo sprendimai. GPM surinkimas ir paskirstymas didžiuosiuose miestuose 2014 m. GPM GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS GPM SURINKIMAS 602 MLN. EUR 154,3 MLN. EUR 2010 2014 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS VILNIUJE SURINKTA GPM 450,8 MLN. EUR 104,6 MLN. EUR PADIDĖJO 151,2 MLN. EUR SAVIVALDYBEI TEKO SAVIVALDYBĖ GAVO BEVEIK 50 MLN. EUR DAUGIAU 8

×