SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Od 1360. do 1421. godine Zetom
gospodari dinastija Balšića.
Balšići
Balšići su bili srednjovjekovna srpska
dinastija, koja je
vladala Zetom od 1360. godine
do 1421. godine.
Balšići su u vrijeme
vladavine Nemanjića Zetom, bili
neznatna vlastelinska porodica.Poslije
smrti cara Dušana Balšići postaju
gospodari Zete priznajući samo
formalno vlast srpskog cara. Dušanov
nasljednik, car Uroš priznaje Balšićima
potpunu vlast u Zeti.
Vladari
Balša I (1356 - 1362)
Đurađ I (1362 - 3. januar 1372)
Balša II (3. januar 1372—18.
septembar 1385)
Đurađ II (18. septembar 1385—
april1403), njegova žena bila
je 1421) Jelena Balšić ćerka kneza
Lazara
Balša III (april 1403 - maj
Đurađ I Balšić
• Đurađ I Balšić je bio srpski velikaš iz dinastije Balšića.
• Zajedno sa braćom (Stracimirom i Balšom) i ocem (Balšom) proširio
je vlast svoje porodice na Skadar (1360) i predeo
između Skadarskog jezera iJadranskog mora, a najverovatnije i na
grad BArOni su 1361. godine postali počasni dubrovački građani, a
naredne godine i mletački.
• Tokom rata između Srbije i Dubrovnika Balšići su stali na stranu
Dubrovčana. Već 1363. godine otpočeli su sukobi na jugu njihovih
poseda, protiv kneza Karla Topije. Tokom njih, Đurađ je
u proleće 1364. godine zarobljen a pušten je, uz otkup, nakon
sklapanja mira 1366. godine, uz posredovanje Dubrovčana.
• Đurađ se 1369. godine, zajedno sa braćom, obavezao da će preći
u katoličanstvo, u pokušaju da uz podršku Papstva ojačaju i prošire
svoju državu.
Đurađ I Balšić
• Đurađ i Balšići su bili blisko povezani rodbinskim vezama sa
kraljem Vukašinom, što je dovelo do njihovog udruživanja u
borbi protiv Nikole Altomanovića. Đurađ je
početkom leta 1371. godine primio u Skadru kralja Vukašina i
njegovog sina Marka, koji su došli sa svojim snagama.
Njihove pripreme za napad ka Onogoštu, prekinule su vesti o
upadima Osmanlija u oblast Vukašinovog brata,
despota Uglješe, zbog čega su se Mrnjavčevići povukli iz Zete
i uputili ka Seru.
• Posle sloma braće Mrnjavčevića u Maričkoj bici,26.09.1371.
godine, Balšići su upali u njihove zemlje i proširili svoju vlast
na Peć i Prizren, a posle Stracimirove smrti 1372. godine,
Đurađ preuzima vođstvo među Balšićima[. On je vlast svoje
porodice proširio na zaleđe
Dubrovnika,Konavlje,Trebinje i Dračevicu (1373, ali su te
oblasti 1377. godine prišle banu Bosne Tvrtku
Teritorija Balšića u
vrijeme Stracimira i
Đurađa I.
• Balša I Balšić je bio srpski velikaš iz Gornje Zete i
rodonačelnik dinastije Balšića
• Ostaci utvrđenog Skadra, na uzvišenju iznad reke
• Prema navodima Mavra Orbinija iz 1601. godine, on je u
doba Dušana Silnog (car 1331—1346, kralj 1346—1355)
držao samo jedno selo a njegov uspon otpočinje posle
Dušanove smrti. Balša i njegovi sinovi 1360 godine šire
vlast na Skadarnjihova oblast je obuhvatila i predeo
između Skadarskog jezera i Jadranskog mora, a
najverovatnije i grad Bar
• Status počasnog građanina Dubrovnika stekao je 1361.
godine[
• Preminuo je pre maja 1362 godine[ a nasledila su ga trojica
njegovih sinova:
• Stracimir
• Đurađ I
• Balša II
• Pored njih, Balša I je po nekim stranim autorima imao i
ćerku Vojislavu koja se, oko 1370. godine, udala za
kneza Karla Topiju ali se ona ne pominje u knjigama srpskih
istoričar
B
A
L
Š
A
I
Ostaci
utvrđenog
Skadra, na
uzvišenju
iznad reke
Sjedište Balše I
• Sjedište Balše I, kao jednog od oblasnih
gospodara (od 1360. godine i najmoćnijeg) u
Donjoj Zeti, bilo je u Skadru. Kasnije, po
svom usponu, Balšići su povremeno boravili
u Ulcinju ili Baru i imali tamo vjerovatno svoj
dvor, ali su se zadržavali i po drugim
mjestima gdje su im se nalazile seoske
rezidencije. Sa svojim sinovima (Stracimirom,
Đurđem i Balšom) Balša I je postepeno širio
vlast i na oblast Gornje Zete, a na račun
vlastelinske porodice Crnojevića
Balša II
• Nakon smrti njegovog brata Đurđa (13.01.1378), vlast nad
državom Balšića preuzima njegov preostali brat, Balša II.
On se učvrstio u oblasti Berata i Valone, a zatim je obnovio
sukobe sa Karlom Topijom (1382) i posle nekoliko napada,
uspeo je da zauzme Drač, početkom 1385. godine, tako
da se već u aprilu iste godine, potpisuje kao duka drački.
• U borbi protiv Balše, Karlo je zatražio vojnu pomoć
sultana Murata I, koji je ka Beratu uputio snage
predvođene Hajredin Pašom. Daleko brojnija otomanska
vojska, potukla je 18.09.1385. godine u bici na Saurskom
polju kod Balša, nedaleko od Berata, srpske snage, a u
bici su poginuli Balša II i Ivaniš Mrnjavčević.
• Posle Balšine smrti, kratko je vladala njegova udovica
Komnina, posle čega je vlast nad predelima severno od
Drača preuzeo njegov bratanacĐurađ Stracimirović.
Ostaci tvrđave u Draču
Ostaci tvrđave u Beratu
Đurađ II•
Đurađ II Stracimirović (vladao 1385-1403),
gospodario je Zetom (docnije nazvana Crnom
Gorom) u vreme turskog prodora na Balkan. U
borbi sa njima, pao je u ropstvo i bio je
prinuđen da im za svoju slobodu da
grad Skadar. Kada se našao na slobodi,
ponovo je osvojio Skadar 1395. god. i ustupio
ga Mletačkoj republici (Veneciji), a sebi je
zadržao gradove u Primorju, Bar i Ulcinj.
Đurađ je bio oženjen ćerkom kneza
Lazara, Jelenom i sa njom imao sina i
naslednika Balšu III
Predstava porodičnog grba sa
srebrnjaka Đurđa Stracimirovića Balšića
(1385-1403).
Balša III
• Balša III Stracimirović (1387-1421,
vladao 1403. - 1421.) je sin Đurđa II
Stracimirovića Balšića i Jelene Balšić. Bio je
u sukobu sa Venecijom (Mletačkom
republikom) kojoj je njegov otac
poklonioSkadar. On je sa njom zbog njene
nezajažljive ekspanzije morao voditi ratove.
Svoju Zetu zaveštao je u amanet svome
ujaku despotu Stefanu Lazareviću (Stefanu
Visokom). Posle Balšine smrti 1421. Zeta je
ponovo bila u sastavu srpske srednjovekovne
države - despotovine.
Zeta u doba balšića

More Related Content

What's hot

Humanizam i renesansa
Humanizam i renesansaHumanizam i renesansa
Humanizam i renesansa
andjelan
 
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvoDoseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
andjelan
 
Srednjovekovna bosna i dubrovnik
Srednjovekovna bosna i dubrovnikSrednjovekovna bosna i dubrovnik
Srednjovekovna bosna i dubrovnik
Dušan Novakov
 
Srednjovekovna kultura
Srednjovekovna kulturaSrednjovekovna kultura
Srednjovekovna kultura
andjelan
 
15. балканске земље под римском влашћу
15. балканске земље под римском влашћу15. балканске земље под римском влашћу
15. балканске земље под римском влашћу
Šule Malićević
 
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršijaSrbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
andjelan
 
Pokrštavanje južnih slovena
Pokrštavanje južnih slovenaPokrštavanje južnih slovena
Pokrštavanje južnih slovena
andjelan
 
Državno i društveno uređenje osmanskog carstva
Državno i društveno uređenje osmanskog carstvaDržavno i društveno uređenje osmanskog carstva
Državno i društveno uređenje osmanskog carstva
andjelan
 
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋАВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
Драгана Хаџић
 
династија обреновић
династија обреновићдинастија обреновић
династија обреновић
Dragana Misic
 
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvoProdor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
Dušan Novakov
 
Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.
Milan Jovanović
 
6. razred srbi u ranom srednjem veku
6. razred srbi u ranom srednjem veku6. razred srbi u ranom srednjem veku
6. razred srbi u ranom srednjem veku
Pedja Vajagic
 
Južni sloveni prema starosedeocima i susedima
Južni sloveni prema starosedeocima i susedimaJužni sloveni prema starosedeocima i susedima
Južni sloveni prema starosedeocima i susedima
andjelan
 

What's hot (20)

Humanizam i renesansa
Humanizam i renesansaHumanizam i renesansa
Humanizam i renesansa
 
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvoDoseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
Doseljavanje slovena na balkansko poluostrvo
 
Реформација и противреформација
Реформација и противреформацијаРеформација и противреформација
Реформација и противреформација
 
Srednjovekovna bosna i dubrovnik
Srednjovekovna bosna i dubrovnikSrednjovekovna bosna i dubrovnik
Srednjovekovna bosna i dubrovnik
 
Srednjovekovna kultura
Srednjovekovna kulturaSrednjovekovna kultura
Srednjovekovna kultura
 
15. балканске земље под римском влашћу
15. балканске земље под римском влашћу15. балканске земље под римском влашћу
15. балканске земље под римском влашћу
 
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršijaSrbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
Srbi u osmanskom carstvu, hajduci i uskoci, pećka patrijaršija
 
Pokrštavanje južnih slovena
Pokrštavanje južnih slovenaPokrštavanje južnih slovena
Pokrštavanje južnih slovena
 
Državno i društveno uređenje osmanskog carstva
Državno i društveno uređenje osmanskog carstvaDržavno i društveno uređenje osmanskog carstva
Državno i društveno uređenje osmanskog carstva
 
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋАВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
 
Srednjovekovna kultura srba
Srednjovekovna kultura srbaSrednjovekovna kultura srba
Srednjovekovna kultura srba
 
династија обреновић
династија обреновићдинастија обреновић
династија обреновић
 
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvoProdor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
Prodor turaka osmanlija na balkansko poluostrvo
 
Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.
 
Душан Силни
Душан СилниДушан Силни
Душан Силни
 
Krstaski ratovi
Krstaski ratoviKrstaski ratovi
Krstaski ratovi
 
6. razred srbi u ranom srednjem veku
6. razred srbi u ranom srednjem veku6. razred srbi u ranom srednjem veku
6. razred srbi u ranom srednjem veku
 
Prve srpske države
Prve srpske državePrve srpske države
Prve srpske države
 
Османско царство (XVI-XVIII век)
Османско царство (XVI-XVIII век)Османско царство (XVI-XVIII век)
Османско царство (XVI-XVIII век)
 
Južni sloveni prema starosedeocima i susedima
Južni sloveni prema starosedeocima i susedimaJužni sloveni prema starosedeocima i susedima
Južni sloveni prema starosedeocima i susedima
 

Viewers also liked

5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
Pedja Vajagic
 
Клима Србије
Клима СрбијеКлима Србије
Клима Србије
tanjamz
 
грчко персијски ратови и пелопонески рат
грчко персијски ратови и пелопонески ратгрчко персијски ратови и пелопонески рат
грчко персијски ратови и пелопонески рат
Ucionica istorije
 

Viewers also liked (6)

5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
5. razred Uvod u istoriju, Stari Egipat, Mesopotamija
 
5. razred Stari Rim
5. razred Stari Rim5. razred Stari Rim
5. razred Stari Rim
 
Клима Србије
Клима СрбијеКлима Србије
Клима Србије
 
5. razred Stara Grčka
5. razred Stara Grčka5. razred Stara Grčka
5. razred Stara Grčka
 
грчко персијски ратови и пелопонески рат
грчко персијски ратови и пелопонески ратгрчко персијски ратови и пелопонески рат
грчко персијски ратови и пелопонески рат
 
Grcka kultura
Grcka kulturaGrcka kultura
Grcka kultura
 

Similar to Zeta u doba balšića (8)

SRPSKA DESPOTOVINA petrovic vasilije 7/1
SRPSKA DESPOTOVINA petrovic vasilije 7/1SRPSKA DESPOTOVINA petrovic vasilije 7/1
SRPSKA DESPOTOVINA petrovic vasilije 7/1
 
Моравска Србија кнеза Лазара Хребељановића.pptx
Моравска Србија кнеза Лазара Хребељановића.pptxМоравска Србија кнеза Лазара Хребељановића.pptx
Моравска Србија кнеза Лазара Хребељановића.pptx
 
Car dusan nemanjic biografija
Car dusan nemanjic  biografijaCar dusan nemanjic  biografija
Car dusan nemanjic biografija
 
Drzava nemanjica
Drzava nemanjicaDrzava nemanjica
Drzava nemanjica
 
Despot Stefan Lazarevic
Despot Stefan LazarevicDespot Stefan Lazarevic
Despot Stefan Lazarevic
 
Stefan Nemanjic
Stefan NemanjicStefan Nemanjic
Stefan Nemanjic
 
srednja-i-istoc48dna-evropa-u-srednjem-veku1.ppt
srednja-i-istoc48dna-evropa-u-srednjem-veku1.pptsrednja-i-istoc48dna-evropa-u-srednjem-veku1.ppt
srednja-i-istoc48dna-evropa-u-srednjem-veku1.ppt
 
Kultura srednjovekovne Srbije
Kultura srednjovekovne SrbijeKultura srednjovekovne Srbije
Kultura srednjovekovne Srbije
 

More from Petko Vukovic

Petar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic NjegosPetar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic Njegos
Petko Vukovic
 
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan NovakovicBitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Petko Vukovic
 
Republika Italija 140318141248-phpapp02
Republika Italija 140318141248-phpapp02Republika Italija 140318141248-phpapp02
Republika Italija 140318141248-phpapp02
Petko Vukovic
 
Jugoslavija između dva svjetska rata
Jugoslavija između dva svjetska rata Jugoslavija između dva svjetska rata
Jugoslavija između dva svjetska rata
Petko Vukovic
 
Prezentacija Mojkovacka bitka
Prezentacija Mojkovacka bitkaPrezentacija Mojkovacka bitka
Prezentacija Mojkovacka bitka
Petko Vukovic
 

More from Petko Vukovic (10)

Kviz iz istorije za VIII razred
Kviz iz istorije za VIII razredKviz iz istorije za VIII razred
Kviz iz istorije za VIII razred
 
Prvi svjetski rat
Prvi svjetski ratPrvi svjetski rat
Prvi svjetski rat
 
Aтмосфера
AтмосфераAтмосфера
Aтмосфера
 
Petar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic NjegosPetar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic Njegos
 
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan NovakovicBitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
 
Republika Italija 140318141248-phpapp02
Republika Italija 140318141248-phpapp02Republika Italija 140318141248-phpapp02
Republika Italija 140318141248-phpapp02
 
Jugoslavija između dva svjetska rata
Jugoslavija između dva svjetska rata Jugoslavija između dva svjetska rata
Jugoslavija između dva svjetska rata
 
Prezentacija Mojkovacka bitka
Prezentacija Mojkovacka bitkaPrezentacija Mojkovacka bitka
Prezentacija Mojkovacka bitka
 
Francuska
Francuska Francuska
Francuska
 
Marko Kraljevic
Marko KraljevicMarko Kraljevic
Marko Kraljevic
 

Zeta u doba balšića

 • 1. Od 1360. do 1421. godine Zetom gospodari dinastija Balšića.
 • 2. Balšići Balšići su bili srednjovjekovna srpska dinastija, koja je vladala Zetom od 1360. godine do 1421. godine. Balšići su u vrijeme vladavine Nemanjića Zetom, bili neznatna vlastelinska porodica.Poslije smrti cara Dušana Balšići postaju gospodari Zete priznajući samo formalno vlast srpskog cara. Dušanov nasljednik, car Uroš priznaje Balšićima potpunu vlast u Zeti.
 • 3. Vladari Balša I (1356 - 1362) Đurađ I (1362 - 3. januar 1372) Balša II (3. januar 1372—18. septembar 1385) Đurađ II (18. septembar 1385— april1403), njegova žena bila je 1421) Jelena Balšić ćerka kneza Lazara Balša III (april 1403 - maj
 • 4. Đurađ I Balšić • Đurađ I Balšić je bio srpski velikaš iz dinastije Balšića. • Zajedno sa braćom (Stracimirom i Balšom) i ocem (Balšom) proširio je vlast svoje porodice na Skadar (1360) i predeo između Skadarskog jezera iJadranskog mora, a najverovatnije i na grad BArOni su 1361. godine postali počasni dubrovački građani, a naredne godine i mletački. • Tokom rata između Srbije i Dubrovnika Balšići su stali na stranu Dubrovčana. Već 1363. godine otpočeli su sukobi na jugu njihovih poseda, protiv kneza Karla Topije. Tokom njih, Đurađ je u proleće 1364. godine zarobljen a pušten je, uz otkup, nakon sklapanja mira 1366. godine, uz posredovanje Dubrovčana. • Đurađ se 1369. godine, zajedno sa braćom, obavezao da će preći u katoličanstvo, u pokušaju da uz podršku Papstva ojačaju i prošire svoju državu.
 • 5. Đurađ I Balšić • Đurađ i Balšići su bili blisko povezani rodbinskim vezama sa kraljem Vukašinom, što je dovelo do njihovog udruživanja u borbi protiv Nikole Altomanovića. Đurađ je početkom leta 1371. godine primio u Skadru kralja Vukašina i njegovog sina Marka, koji su došli sa svojim snagama. Njihove pripreme za napad ka Onogoštu, prekinule su vesti o upadima Osmanlija u oblast Vukašinovog brata, despota Uglješe, zbog čega su se Mrnjavčevići povukli iz Zete i uputili ka Seru. • Posle sloma braće Mrnjavčevića u Maričkoj bici,26.09.1371. godine, Balšići su upali u njihove zemlje i proširili svoju vlast na Peć i Prizren, a posle Stracimirove smrti 1372. godine, Đurađ preuzima vođstvo među Balšićima[. On je vlast svoje porodice proširio na zaleđe Dubrovnika,Konavlje,Trebinje i Dračevicu (1373, ali su te oblasti 1377. godine prišle banu Bosne Tvrtku
 • 6. Teritorija Balšića u vrijeme Stracimira i Đurađa I.
 • 7. • Balša I Balšić je bio srpski velikaš iz Gornje Zete i rodonačelnik dinastije Balšića • Ostaci utvrđenog Skadra, na uzvišenju iznad reke • Prema navodima Mavra Orbinija iz 1601. godine, on je u doba Dušana Silnog (car 1331—1346, kralj 1346—1355) držao samo jedno selo a njegov uspon otpočinje posle Dušanove smrti. Balša i njegovi sinovi 1360 godine šire vlast na Skadarnjihova oblast je obuhvatila i predeo između Skadarskog jezera i Jadranskog mora, a najverovatnije i grad Bar • Status počasnog građanina Dubrovnika stekao je 1361. godine[ • Preminuo je pre maja 1362 godine[ a nasledila su ga trojica njegovih sinova: • Stracimir • Đurađ I • Balša II • Pored njih, Balša I je po nekim stranim autorima imao i ćerku Vojislavu koja se, oko 1370. godine, udala za kneza Karla Topiju ali se ona ne pominje u knjigama srpskih istoričar B A L Š A I
 • 9. Sjedište Balše I • Sjedište Balše I, kao jednog od oblasnih gospodara (od 1360. godine i najmoćnijeg) u Donjoj Zeti, bilo je u Skadru. Kasnije, po svom usponu, Balšići su povremeno boravili u Ulcinju ili Baru i imali tamo vjerovatno svoj dvor, ali su se zadržavali i po drugim mjestima gdje su im se nalazile seoske rezidencije. Sa svojim sinovima (Stracimirom, Đurđem i Balšom) Balša I je postepeno širio vlast i na oblast Gornje Zete, a na račun vlastelinske porodice Crnojevića
 • 10. Balša II • Nakon smrti njegovog brata Đurđa (13.01.1378), vlast nad državom Balšića preuzima njegov preostali brat, Balša II. On se učvrstio u oblasti Berata i Valone, a zatim je obnovio sukobe sa Karlom Topijom (1382) i posle nekoliko napada, uspeo je da zauzme Drač, početkom 1385. godine, tako da se već u aprilu iste godine, potpisuje kao duka drački. • U borbi protiv Balše, Karlo je zatražio vojnu pomoć sultana Murata I, koji je ka Beratu uputio snage predvođene Hajredin Pašom. Daleko brojnija otomanska vojska, potukla je 18.09.1385. godine u bici na Saurskom polju kod Balša, nedaleko od Berata, srpske snage, a u bici su poginuli Balša II i Ivaniš Mrnjavčević. • Posle Balšine smrti, kratko je vladala njegova udovica Komnina, posle čega je vlast nad predelima severno od Drača preuzeo njegov bratanacĐurađ Stracimirović.
 • 13. Đurađ II• Đurađ II Stracimirović (vladao 1385-1403), gospodario je Zetom (docnije nazvana Crnom Gorom) u vreme turskog prodora na Balkan. U borbi sa njima, pao je u ropstvo i bio je prinuđen da im za svoju slobodu da grad Skadar. Kada se našao na slobodi, ponovo je osvojio Skadar 1395. god. i ustupio ga Mletačkoj republici (Veneciji), a sebi je zadržao gradove u Primorju, Bar i Ulcinj. Đurađ je bio oženjen ćerkom kneza Lazara, Jelenom i sa njom imao sina i naslednika Balšu III
 • 14. Predstava porodičnog grba sa srebrnjaka Đurđa Stracimirovića Balšića (1385-1403).
 • 15.
 • 16. Balša III • Balša III Stracimirović (1387-1421, vladao 1403. - 1421.) je sin Đurđa II Stracimirovića Balšića i Jelene Balšić. Bio je u sukobu sa Venecijom (Mletačkom republikom) kojoj je njegov otac poklonioSkadar. On je sa njom zbog njene nezajažljive ekspanzije morao voditi ratove. Svoju Zetu zaveštao je u amanet svome ujaku despotu Stefanu Lazareviću (Stefanu Visokom). Posle Balšine smrti 1421. Zeta je ponovo bila u sastavu srpske srednjovekovne države - despotovine.