Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datajournalistiek

2,193 views

Published on

ppt voor ccj over datajournalistiek 14/2/2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datajournalistiek

 1. 1. Datajournalistiek Peter Verweij D3-Media Utrecht 2012
 2. 2. Programma: data bevragen en data verklaren <ul><li>19.00 verschillende stappen in een onderzoek; </li></ul><ul><li>19.30 Data verzamelen; werken met spreadsheets; basis en gevorderden scraping; </li></ul><ul><li>20.00 pauze en bespreking van de opdrachten </li></ul><ul><li>20.30 data analyse: data downloaden voor basis en data cleaning voor gevorderden; verbanden en kruistabellen </li></ul><ul><li>21.00 discussie eigen data sets </li></ul><ul><li>(21.30 primaire data; verzamelen: enquete en twitter api) </li></ul>
 3. 3. Meer data meer ideeen voor verhalen Gemeente: paspoort/ID; WOZ; grafrechten; Linjesregen Kamerleden HOI Huizen verkoop Wijken en pvvstemmers Verkeersongevallen/ kruispunten Europese aanbestedingen Criminaliteit Kinderarbeid Olieprijzen Voedselen grondstoffen Gezondheid/ overgewicht
 4. 5. Van idee naar onderzoek Kun je aan de data komen? Wat wil je precies weten; van idee naar hypothese? Met welk doel zijn die data verzameld en past dat bij doelstelling van journalistieke onderzoek Niet: data doorploegen en hopen op een goed idee; ‘ hypotheses are nets, only he who casts will catch’ motto KRP-Novalis)
 5. 6. Empirische cyclus
 6. 7. Onderzoek Plaats van statistiek in het onderzoek; Hoe kijk je naar het onderzoek: hypothese; Meten: probleemstelling operationalisering en meetniveau's; Meetniveau's en statistische analyse; veel gebruikte maten en cijfers; beschrijvend en verklarend; Steekproeven, fouten marges; fouten eerste en tweede orde; Datamatrix en data formaten; opschonen van data http://www.robertniles.com/stats/
 7. 8. Secundaire data verzamelen <ul><li>Downloaden uit databases en importeren </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Google public data en wolfram alpha </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nationaal: cbs , rivm verkeersongevallen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lokaal: cbs buurten , utrecht lokaal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Internationaal: Wereldbank ; Eurostat </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Scraping : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Van html/xml naar xls of csv format </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Copy past </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Google docs; excel import html </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Python of Ruby scripts for scraping </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Scraperwiki </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld Reuters </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pdf via cometdocs </li></ul>
 8. 9. Secundaire data 2 <ul><li>Data cleaning </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Excel zoek en vervang </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Google refine </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Data converter en mr. people </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. Opdracht 1 <ul><li>Datajournalism is teamwork : schrijvers, onderzoekers/methodologen, programmeurs, designers; NYT hack day </li></ul><ul><li>Linux versus Windows :DNR </li></ul><ul><li>Verschil tussen een database en spreadsheets </li></ul><ul><li>Verschillende programma's: open office versus microsoft office; mysql </li></ul><ul><li>Elementaire bewerkingen in excel: omzet coca cola </li></ul><ul><li>Voortgezet: zoek data voor burgemeesters </li></ul>
 10. 11. Onderzoek 2 <ul><li>Operationalisering: </li></ul><ul><ul><ul><li>theorie naar empirie; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>populariteit(theorie) naar stemmen(variabele) naar vraag/item </li></ul></ul></ul><ul><li>Operationalisering en meetniveau's </li></ul><ul><ul><ul><li>Nominaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordinaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interval </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ratio </li></ul></ul></ul><ul><li>Operationalisering is meten van de variabele, maar dus ook de statistiek </li></ul>
 11. 12. Onderzoek 3 <ul><li>Statistiek: </li></ul><ul><ul><li>Data analyse met </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Excel via statistische functies </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SPSS of R program </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Overzicht maten en toetsen naar meetniveau (en parametervrije toetsen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Populatie, steekproef en foutenmarges </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentatie van data: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als getal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als grafiek; soorten grafieken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als kaart, data koppelen aan kaart; geocoding </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 13. Opdracht 2 <ul><li>Voor basis: </li></ul><ul><ul><li>%-stijging criminaliteitscijfers per politieregio 2005 en 2009 </li></ul></ul><ul><li>Voortgezet: </li></ul><ul><ul><li>Maak een data analyse van bestand burgemeesters in Nederland </li></ul></ul>
 13. 14. Discussie data sets - Wat is originele bron en reden voor verzameling? - Wat is jouw reden; wat wil je weten; wat is je hypothese? - Wat is format van de datamatrix voor het onderzoeken van de hypothese? Moeten de data worden opgeschoond? - Met welke berekeningen-verschillende maten en toetsen- wil je de hypothese toetsen? - Hoe vertaal je deze technisch statistische analyse in een journalistiek verhaal?
 14. 15. Primaire data verzamelen <ul><li>Guardian project over de rellen in London </li></ul><ul><ul><li>Philip Meyer en precision journalism </li></ul></ul><ul><li>Digitale enquetes </li></ul><ul><ul><li>Survey Monkey </li></ul></ul><ul><ul><li>Google forms </li></ul></ul><ul><li>Data direct downloaden via API's </li></ul><ul><ul><li>Programming: API en Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter data downloaden met NodeXL </li></ul></ul>
 15. 16. Meer....literatuur David Herzog Data Journalism tools Report Data Journalism op DNR

×