Digital strat 2dec2010

438 views

Published on

Digital Strategi for Odense Centralbibliotek

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital strat 2dec2010

  1. 1. Digital strategi for Odense Centralbibliotek pbt, OC, 2. december 2011Indledning:De sidste 10-15 år har internettet og de digitale medier vendt op og ned på den måde, vi lever ogarbejder på. Denne revolution er ikke slut. Den fortsætter med uformindsket styrke og skaber bådenye muligheder og nye udfordringer – både for borgerne og for de institutioner og virksomheder,der betjener borgerne.Formålet med Odense Centralbiblioteks digitale strategi er at tegne hovedlandevejen forbibliotekets digitale udvikling. Det vigtigste mål er at sørge for, at biblioteket hele tiden udnytter denye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, atdet der sker i bibliotekssektoren lige nu, kunne være relevant for den digitale udvikling i heleOdense Kommune.Opsummering: • OC vil fortsætte og videreudvikle sit engagement i TING-samarbejdet som digital (web og mobil) platform for sine publikumstilbud • OC vil sikre, at der er basal adgang til biblioteksmaterialer og -tilbud via egen hjemmeside, via egne mobile platforme, men så vidt muligt også via partnere i Odense Kommune, i bibliotekssektoren og andre steder, hvor det er relevant. • OC vil sikre, at materialer, ressourcer og tilbud så vidt muligt suppleres med metadata så de både kan deles med samarbejdspartnere og så de kan formidles sammen med beslægtet indhold, der gør materialer og tilbud vedkommende • OC vil gøre sit digitale bibliotek til et mødested, hvor publikum kan være i dialog om bibliotekets tilbud og udfolde deres gensidige og inkluderende engagement. • OCs digitale bibliotek skal understøtte tilbud, aktiviteter og fællesskaber i bibliotekets fysiske rum – herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige.Bibliotekets digitale strategi bygger på fire hjørnestene: 1. Biblioteksloven siger, at bibliotekernes opgave ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”. Det er altså lige så vigtigt at formidle materialer og services – at sætte dem i en sammenhæng der gør dem relevante og vedkommende – som det er at sikre, at de er tilgængelige på hylderne. 2. Digitale medier byder få flere og nye kommunikationsformer, der involverer brugerne mere aktivt end tidligere. Før blev medier brugt til at pumpe envejskommunikation ud til en målgruppe. I dag forventer brugerne, at de selv kan bidrage og være i dialog med de institutioner og virksomheder, de møder i den digitale verden. 3. Moderne digitale medier organiseres i dag på en helt anden måde end for blot få år siden. Tidligere lå fokus på portaler, der var en bred og hierarkisk indgang til alverdens informationer og services, der var samlet ét sted. I dag fokuserer de fremmeste digitale 1
  2. 2. udviklere på at lave åbne og ensartede standarder og datastrukturer, der gør det muligt at dele indhold, informationer og services. Nøgleordene her er Open Source, ServiceOrienteretArkitektur (SOA) og metadata (dvs. data der beskriver data – lidt ligesom kartotekskort på et gammeldags bibliotek). Populært sagt har fokus flyttet sig fra at ligge inde med informationer og services til at lave strukturer og samarbejder, der gør, at man kan finde rund i dem. 4. Kulturministeriet har besluttet at etablere Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I skrivende stund tyder alt på, at DDB kommer til at bygge på det såkaldte TING-samarbejde, der efterhånden tæller det meste af biblioteks-Danmark – også Odense Centralbibliotek. Konceptet går kort fortalt ud på, at lave en fælles standard og struktur for visning af indhold på et Open Source-system. Det betyder, at alle bruger det samme grundsystem, men at der alligevel er frihed til at formgive det, som man ønsker lokalt – til web eller til mobile platforme. Alt indhold (herunder metadata/oplysninger om bøger og andre materialer, anmelder, dialoger mm.) lægges i en såkaldt databrønd, hvor alle biblioteker i samarbejdet kan fiske indholdet op og bruge det på deres egen hjemmeside / mobil platform. TING og DDB er et biblioteksprojekter, men rummer perspektiver for deling (og dermed rationalisering) af digitalt indhold og services, der rækker langt ud over bibliotekssektoren. Fx i forhold til digital selvbetjening.OCs overordnede strategiarbejdeOdense Centralbiblioteks overordnede strategiarbejde tager afsæt i, at biblioteket ikke længere ereller bør opfattes som et bogdepot, der låner bøger og andre materialer ud. OC er enformidlingsvirksomhed – hvor bogen blot er et af mange medieformater, der formidles. I dag harbogen fået konkurrence af mange andre medieformater, der rummer kultur, viden og information -især de digitale. Vi lever i stigende grad gennem medier. Vi arbejder gennem medier. Vi gør ting ogklarer opgaver gennem medier. Vi realiserer os kort sagt gennem medier. Og vores evne til at brugeisær digitale medier er afgørende for, hvordan vi klarer os – som individer og som samfund. Biblioteket er en FORMIDLINGSVIRKSOMHED, der via MEDIER - og i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med partnere- faciliterer KULTUREL OPLEVELSE, VIDEN & LÆRING samt INFORMATION & SERVICE - for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for at veksle engagement til et godt livOvenstående er grundlaget for, at Odense Centralbibliotek har udviklet en såkaldt strategiskmediematrix, der er en overordnet forståelsesramme til at kortlægge, hvor biblioteket kan bidragemed tilbud til borgerne – alene eller i et tæt og ligeværdigt partnerskab med andre, fx andre 2
  3. 3. kommunale institutioner. Biblioteket leverer tilbud indenfor a.) Kultur og oplevelse, fxskønlitteratur – b.) Viden og læring, fx faglitteratur – c.) Information og service, fx hjælp tilselvbetjening.Matrixen beskriver de felter, hvor medier er i spil, og hvor biblioteket som formidlingsvirksomhedkan levere tilbud – alene, men ofte også sammen med partnere. Mediematrixen er tænkt som etkonkret afsæt til at diskutere, hvilke bibliotekstilbud (herunder digitale tilbud), borgerne kan haveglæde af som supplement (eller indgang) til de udøvende kulturinstitutioner, etableredevidensinstitutioner og professionelle serviceinstitutioners tilbud. Mediematrixen lægger dermedogså op til en drøftelse af partnerskaber, organiseringen af arbejdet og sidst, men ikke mindst…hvilke kompetencer hos bibliotekspersonalet dét forudsætter. En vigtig pointe er, at biblioteketallerede leverer en del tilbud på alle områder til et meget stort publikum i dag (se også bilag 1)Mission for Det Digitale Bibliotek:Det Digitale Bibliotek skal understøtte bibliotekets samlede mission om at faciliterekulturel oplevelse, viden & læring samt information & servicefor derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer.Vision for Det Digitale Bibliotek:Det Digitale Bibliotek gør alle relevante materialer, ressourcer og tilbud i øvrigt tilgængelige forbibliotekets publikum på alle relevante digitale platforme, på nettet og på mobile platforme, viaTING-samarbejdet. Det Digitale Bibliotek sikrer en åben digital infrastruktur og indgår i de lokaleog nationale samarbejder, der er nødvendige, for at materialer, ressourcer og tilbud kan formidlesog sættes i en sammenhæng (se også bilag 2, 3 og 4) 3
  4. 4. Ovenstående vision foldes ud ved hjælp af nedenstående strategiske mål.A.) OPEN SOURCE SAMARBEJDE OM DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Odense Centralbibliotek blev for nyligt partner i det såkaldte TING-projekt, der faciliterer et samarbejde om både opmærkning af materialer, formidling og øvrige services. TING bygger på en åben platform og en ServiceOrienteretArkitektur – med centralt aftalte standarder og datastrukturer, der skaber rammerne for en decentral opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek. OC fortsætter og udbygger sin aktive deltagelse i TING-samarbejdet og medvirker derigennem til at udvikle nye, fælles biblioteksløsninger. Strategisk perspektiv i forhold til Odense Kommune: TING kører på Open Source og ville i princippet kunne fungere som platform for hele Odense Kommune web og på sigt også kunne være platform for mobile tjenester – med 100 procent egen identitet for både odense.dk og institutioner. Fordelen ville være hidtil usete muligheder for integration og deling af informationer og tjenester. En mere beskeden model ville være at integrere dele af de informationer og tjenester, der ligger på odense.dk, herunder Borgerservice med henblik på en mere aktiv og vedkommende formidling.B.) DIGITAL ADGANG til biblioteksmaterialer: En af bibliotekets hovedopgaver er fortsat at stille materialer til rådighed for borgere og brugere, der præcist ved, hvad de leder efter. Udfordringen består i at gøre materialerne tilgængelige alle de steder, hvor det kunne være relevant for borgerne og brugerne. TING- samarbejdet arbejder på at gøre biblioteksmaterialer og deres metadata søgbare og tilgængelige på tværs via fælles og åbne standarder. Strategisk mål: Bibliotekets materialer skal være søgbare og i videst muligt omfang tilgængelige via TING og dermed via bibliotekets hjemmeside, mobile tjenester og via sociale medier. Adgangen til bibliotekets materialer skal desuden tilbydes til bibliotekets publikum via partneres digitale platforme – herunder Odense Kommune, regionale og nationale bibliotekssamarbejder og øvrige samarbejdspartnere..C.) MATERIALER I SAMMENHÆNG: Forudsætning for at materialer kan formidles og sættes i en sammenhæng, der gør dem relevante og vedkommende for brugerne er, at de er forsynet med metadata. Det er oplysninger om hvilket materiale, der er tale om, oprindelse, udgivelsesdato, genre, format, længde osv. Dette arbejde fortsættes og forfines i TING-samarbejdet. I takt med at brugerskabt indhold bliver et vigtigt supplement til de egentlige materialer, er 4
  5. 5. det nødvendigt at opbygge standarder, strukturer og systemer, der gør det muligt at lægge metadata på brugerskabt indhold. Strategisk mål: Bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal gøres vedkommende for brugerne, ved at de præsenteres i sammenhæng med andet indhold og kan deles med samarbejdspartnere. Det betyder, at bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal suppleres med metadata og formateres og struktureres på en åben og tilgængelig måde, Med beslægtet indhold menes bl.a. brugerskabte data, anmeldelser og omtaler, debatter, digitale værktøjer og services mm., der inkluderer og engagerer det digitale publikum. • Bibliotekets digitale indhold skal tilbydes til samarbejdspartnere, hvor det er relevant • Samarbejdspartneres digitale indhold skal kunne vises på bibliotekets digitale platforme.D.) DET SOCIALE BIBLIOTEK Det fysiske bibliotek er et rum for dialog, medborgerskab og demokrati, og det bør Det Digitale Bibliotek også være. Det betyder, at det Digitale Bibliotek bør udnytte de digitale mediers mangfoldige muligheder for at iscenesætte dialog til at inddrage borgerne og brugerne og til at stimulere, at de selv bidrager med indhold og synspunkter. Strategisk mål: Bibliotekets fysiske rum er et uformelt mødested, hvor publikum kan opleve, benytte og dele oplevelser, viden og services, indenfor de rammer biblioteket iscenesætter. Det Digitale Bibliotek skal understøtte denne opgave og udvikle digitale platforme, der kan vitalisere publikums gensidige og inkluderende engagement.E.) SAMMENHÆNG MED DET FYSISKE RUM Det Digitale Bibliotek er en forlængelse af det fysiske bibliotek. I en ny og digital verden bliver det vigtigere og vigtige, at mennesker kan mødes ansigt til ansigt. Derfor er det vigtigt, at Det Digitale Bibliotek forholder sig til og supplerer det fysiske bibliotek. Strategisk mål: Det Digitale Bibliotek skal understøttebibliotekets tilbud, aktiviteter og fællesskaber i det fysiske rum – herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Både ved at understøtte de fysiske aktiviteter med markedsføring og omtale før, ved at sikre en nem og smidig adgang til relevante materialer og andet, der sætter aktiviteter mm. i en sammenhæng. Og også ved så vidt muligt at supplere aktiviteterne i det fysiske rum med en digital version, der giver aktiviteten et liv på bibliotekets platforme. ------------------------------------------------- o -------------------------------------------------- 5

×