Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riv era silos - Magic Talks by Humagic

Dagens kunder förväntar sig transparens och tillgänglighet, oavsett vilken kanal de interagerar med ditt företag i. I detta avsnitt av Magic Talks delar Peter Svenonius med sig av 6 handfasta tips för hur företag bör anpassa sin organisation om de vill fortsätta engagera sina kunder.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Riv era silos - Magic Talks by Humagic

 1. 1. Riv era silos! Peter Svenonius
 2. 2. PHOTO: CC BY DOC SEARLS/FLICKR
 3. 3. Affären börjar på nätet
 4. 4. Ändrad köpprocess 60% 80% 90% B2B köpprocess online Köp som börjar med sök 9 av 10 svarar inte alls på ”cold calls” HBR 2012 Google HBR 2012
 5. 5. Försäljning Sociala medier Övrig marknadsföring SEO / SEM E-post Webb Köp Kontakt Prenumeration Information Digitalt ekosystem
 6. 6. Marknad + Sälj + Kundtjänst = Sant!
 7. 7. Kom överens och samarbeta 1. Vem är målgruppen 2. Hur köper kunderna 3. Hur når vi kunderna? 4. Vad är ett lead? 5. Vem gör vad internt? 6. Vad och hur mäter vi?
 8. 8. Gör Mät Utveckla
 9. 9. @petersvenonius Adda gärna mig! humagic.se/crash-course/ Peter Svenonius
 10. 10. PEOPLE MAKE THE humagic.se/magictalks

×