Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap”

105 views

Published on

Er wordt een korte uiteenzetting gegeven over de bevindingen met betrekking tot het onderwerp van een interne bevraging die BCTE onder zijn leden heeft uitgevoerd.
Onze sprekers zullen vanuit de theoretische kant het practische bespreken en een getuigenis brengen van hoe het concreet wordt ingevuld en ervaren.

De volgende punten zullen, onder andere besproken worden :

• Waarom is diversiteit nodig ?
• Hoe meer diversiteit creëren ?
• Hoe diversiteit efficiënt maken ?
• Hoe een balanced leiderschap creëren ?
• Waarom is een evenwichtige organisatiecultuur gebruikmakende van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten noodzakelijk voor het bedrijf van morgen?

Met Michèle Mees, auteur van “The Balanced Leader. Exploring the dynamics of masculine and feminine energy”, en stichter van CFBL (center for balanced leadership). Zij begeleidt bedrijven en individuen bij het ontwikkelen van een gebalanceerde organisatie, waarin masculiene én feminiene waarden en kwaliteiten bijdragen tot duurzaam succes.

Met Peter Schellinck, een strategische en creatieve executive. Ondernemer in hart en nieren, hij heeft diverse bedrijven in verschillende landen opgericht en geleid. Hij is bijzonder gevoelig voor multiculturalisme in het management. Motiveren en ondersteunen van managers en medewerkers om een goed bestuur toe te passen is een passie die hij zoveel mogelijk wil delen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

“Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap”

  1. 1. Goede middag en welkom 17/10/2017 BCTE in samenwerking met De Club van Lotharingen Peter D. Schellinck
  2. 2. Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap”  Introduction: Peter D. Schellinck  Chatham House Rule: Patrick van Houtryve  Getuigenis: Michèle Mees  Lunch tafel discussie: de aanwezigen – Waarom is diversiteit nodig ? – Hoe meer diversiteit creëren ? – Hoe diversiteit efficiënt maken ? – Hoe een balanced leiderschap creëren ? – Waarom is een evenwichtige organisatiecultuur gebruikmakende van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten noodzakelijk voor het bedrijf van morgen?
  3. 3. Reeds ondernomen interventies door BCTE Onze vereniging streeft naar een beter functioneren van de Raden van Bestuur en de Bestuursorganen van een KMO en wenst erkent te worden als een nuttige en praktische bron voor de KMO’s die zich wensen te schikken aan erkende principes van Goed Bestuur. Enkele referenties:  Evaluatie van de RvB (Van Hoorebeke, Couplet, CF Emsens….)  Evaluatie / Selectie van bestuurders (Etex, Aliaxis, Bia…)  Verwante interventies (Evaluaties MU, Enterprise Charte, …) Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap”
  4. 4. Wat is er aan ‘t gebeuren? • een nieuw leiderschapsparadigma: een nieuwe economie die in de oude vestiging raakt als tektonische platen. • De Nobelprijs voor de Economie 2017 voor Richard Thaler: omdat hij een brug heeft gebouwd tussen de economie en psychologie: “Gedagseconomie”. • Ontwikkelde landen die van de productie naar de diensten evolueren nemen steeds meer vrouwen, evenals mannen die denken als vrouwen, de leiding. • Gender quota’s overal in de maak of van toepassing. • Studies bewijzen betere bedrijfs resulten daar waar vrouwen in de RvB zitten. • En zo voort … Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap”
  5. 5. Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap” De Top 10 competenties 1. Expressief 2. Plannen voor de toekomst 3. Beslissend 4. Redelijk 5. Loyaal 6. Flexibel 7. Geduldig 8. Veerkrachtig 9. Intuïtief 10. Samenwerkend Eennieuwleiderschapsparadigma.
  6. 6. Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap” Beschouwd als vrouwelijk Beschouwd als mannelijk 1. Expressief 2. Plannen voor de toekomst 3. Beslissend 4. Redelijk 5. Loyaal 6. Flexibel 7. Geduldig 8. Veerkrachtig 9. Intuïtief 10. Samenwerkend 1. . 2. . 3. Beslissend 4. . 5. . 6. . 7. . 8. Veerkrachtig 9. . 10. .
  7. 7. Ovale Tafel: “Uw KMO boosten met gebalanceerd leiderschap” Conclusie: • Door de evolutie wordt gender diversitiet zo wie zo een feit, de wereld bestaat nu éénmaal uit een 50/50 man/vrouw verhouding; • 37% van de globale GDP wordt nu al door vrouwen gegenereed; • Regelgeving, normen en practijken veranderen gedurig en worden niet meer bepaald door één dominante groep; • Leiderschap neemt verschijnende vormen aan en wordt meer en meer bepaald door vrouwelijke kenmerken; • Bevelen en controle worden vervangen door “empowerment”; • Organisaties weerspiegelen meer en meer de omgeving wat cultuur, religie en etniciteit betreft; • Performantie wordt niet meer gemeten door de fysieke aanwezigheid; • Work-life balance wordt een feit waardoor lange werkuren vervangen worden; • Vrouwen worden als ‘peers’ beschouwd.
  8. 8. Sponsor Partners Links BCTE in samenwerking met De Club van Lotharingen BEDANKT en TOT ZIENS

×