Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lillafüred tantestület

165 views

Published on

Szakmai együttműködés - kommunikáció a tantestületben. Lillafüred, 2003.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lillafüred tantestület

  1. 1. Szakmai együttműködés –Szakmai együttműködés – kommunikáció a tantestületbenkommunikáció a tantestületben Radó Péter igazgató Oktatáspolitikai Elemzések Központja Országos Közoktatási Intézet OPEK
  2. 2. A tantestület mint anarcho-A tantestület mint anarcho- szindikalista bázisközösség 1.szindikalista bázisközösség 1.  Az iskola, mint fekete doboz  Az intézményi autonómia: minek?  A tantestület jogosítványai  A tantestület és az iskolavezetés viszony („kollektív döntés, egyéni felelősség”)  Az intézményi vezetés középszintje  Tantestületi rituálék
  3. 3. A tantestület mint anarcho-A tantestület mint anarcho- szindikalista bázisközösség 2.szindikalista bázisközösség 2.  Miben érdekelt a pedagógus? (ösztönzők, előmenetel, értékelés, differenciálás)  Szervezet helyett személyes kapcsolatok  A magára hagyott pedagógus mítosza (a felelősség-áthárítás formaváltozatai)  A magára hagyott tanuló  A minbiz hatása  Félrevezető oktatáspolitikai üzenetek: szerepzavar
  4. 4. Az együttműködés lehetségesAz együttműködés lehetséges területeiterületei  Egyéni tanulói utak menedzselése  Szervezet működtetése – irányítása  Tartalomszervezés  Oktatásszervezés  Értékelés  Tankönyvkiválasztás  Pedagógiai módszertan  Extrakurrikuláris tevékenységek  Tanári tanulás  Klienskapcsolatok  Együtt töltött szabadidő
  5. 5. Az együttműködés javításánakAz együttműködés javításának lehetséges eszközeilehetséges eszközei  Intézményi eszközök – Minőségirányítás – Tanári munka értékelése – Ösztönzők, differenciálás – Kapacitás építés  Külső feltételek – Fenntartói és ágazati minőségirányítási rendszer (3 láb) – Eszközök és standardok fejlesztése – Újragondolt bérfinanszírozás, helyi feladatfinanszírozás – Képző-szolgáltató rendszer számára új prioritások
  6. 6. Az együttműködés javításánakAz együttműködés javításának lehetséges eszközeilehetséges eszközei  Intézményi eszközök – Minőségirányítás – Tanári munka értékelése – Ösztönzők, differenciálás – Kapacitás építés  Külső feltételek – Fenntartói és ágazati minőségirányítási rendszer (3 láb) – Eszközök és standardok fejlesztése – Újragondolt bérfinanszírozás, helyi feladatfinanszírozás – Képző-szolgáltató rendszer számára új prioritások

×