Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lillafüred ea 2008

157 views

Published on

Az alkalmazkodni képes iskola, az alkalmazkodni képes oktatási rendszer. Lillafüred, 2008.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lillafüred ea 2008

 1. 1. Az alkalmazkodni képes iskola, az alkalmazkodni képes oktatási rendszer Radó Péter vezető tanácsadó Expanzió Humán Tanácsadó Lillafüred, 2008. november 25.
 2. 2. Kinek kell alkalmazkodnia? Miért az intézmény, miért nem a pedagógus áll a középpontban? • Külső elvárásokat csak az intézmény képes közvetíteni (→ a tanfelügyeletek kivonulnak az osztályteremből, helyüket a pedagógusok egyéni belső teljesítményértékelése veszi át). • Elvárt eredmények (kompetenciák) nem egyes pedagógusok munkájának az eredményei, hanem az összes pedagógus munkájának összegződő eredménye. • A szakmai elszámoltathatóság csak az egész intézménnyel szemben érvényesíthető → az intézményeknek meg kell erősíteniük belső elszámoltathatósági kapcsolataikat (vezetés, HRM) • Egyes pedagógusok módszertani innovációja mindig beleütközik az intézmény működésébe (tantervi innováció → tanulásszervezés → intézményi működés) • Egyes pedagógusok tanulásával szembeni irreális elvárások → az intézményi szervezeti tanulás kerül a középpontba („tanuló szervezet”).
 3. 3. Mikor kell alkalmazkodni? • Alkalmazkodási kényszer: ha az iskola eredményessége és a külső elvárások között nagy különbség van • Egy példa: a magyar középfokú intézmények teljesítménye nemzetközi összehasonlításban, PISA 2003 (Ezek a különbségek korábban keletkeznek!) 0 100 200 300 400 500 600 m agyargim názium Finnország S védország E gyesültK irályságN orvégia Lengyelország m agyarszakközépisk. N ém etország C seh K özt. O laszországS zlovákiaS zerbia m agyarszakiskola
 4. 4. A szervezetek alkalmazkodóképessége • Az alkalmazkodási kényszer mértéke és módja intézményenként erősen különböző • Az alkalmazkodásra késztető globális kihívások helyben vannak Eredmények Nyílt rendszer modell Emberi erőforrás modell Racionális cél modell Belső folyamat modell rugalmasság ellenőrzöttség külsőbelső
 5. 5. Alkalmazkodni képes (nyílt) szervezet (belső nézőpont: pedagógusok és iskolák) • Egyéni alkalmazkodás helyett szervezeti alkalmazkodás – Pedagógusok szerepének tisztázása – Pedagógus monopóliumok felszámolása – Középvezetői szerepek megerősítése • Külső referenciák alapján történő reflexió – Külső célok interpretációja – Külső elvárások feltérképezése • Bevonódás – Hagyományos pedagógust segítő bevonás („eszemkás anyukák”) helyett valódi partneri viszony kialakítása (intézményesített közös gondolkodás) • Professzionalizmus – Felhalmozott és folyamatosan bővített szakmai tudás – Eredményorientáltság – Szakmai elszámoltathatóság
 6. 6. Az alkalmazkodás meglévő keretei Oktatási célokról szóló reflexió (Önértékelés) Pedagógiai program „Stratégia” Szervezeti működés Erőforrások felhasználása Tanulásszervezés Pedagógiai stratégiák
 7. 7. Az eredményes iskola (Mi működik általában?) • Teljesítmény fókusz, magas elvárások • Jó vezetés • A tanári karon belüli kohézió • Gazdag tanulási kínálatot nyújtó iskolai program • Kedvező iskolai klíma • Az iskola önértékelési kapacitása • Kedvező osztálytermi klíma • Tervezett és strukturált tanítás • A tanulási idő hatékony kihasználása, önvezérelt tanulás • Differenciált tanítás • A tanulók előrehaladásának nyomon követése, visszacsatolás és megerősítés
 8. 8. Az alkalmazkodást támogató környezet (Külső, oktatásirányítási nézőpont) A tanulási eredményeken keresztül történő irányítás modellje: az intézményi tanulásfejlesztésre orientált iskolafejlesztés ösztönzése és támogatása
 9. 9. Szakmai elszámoltathatóság: közvetlen és közvetett kapcsolatok Országos oktatásirányítás Fenntartók Kliensek Oktatási intézmények közvetlenközvetett
 10. 10. Szakmai elszámoltathatóság: közvetlen és közvetett kapcsolatok Országos oktatásirányítás Fenntartók Kliensek Oktatási intézmények közvetlenközvetett

×