Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektledning teori 2

1,855 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektledning teori 2

 1. 1. Projektledning Teori IIKonceptutvecklare e-handel HCB Uddevalla 2012 Clas Ottne IOU Management AB clas@ioumanagement.com Mobil: 070-760 87 70
 2. 2. FÖRETAGETS LIVSCYKEL Mognadsfas Förändringsledning FRAMGÅNG Förvaltare Utvecklingsfas Byråkrat Kris = ORGANISATION Förändringsfas KREATIVITET/ STRUKTUR EntreprenörInnovationsfas Innovatör TIDKreativ person -uppfinning
 3. 3. Produktlivscykeln Marknads-genomträngning Lönsamhet Break-even Tid
 4. 4. The Strategic Business Activities Business/Market Business Innovations/ Operations PD/R&D Strategy HR Activity Economics
 5. 5. Olika typer av projekt…• Stora och små…. Bygga en Öresundsbro eller måla om huset.• Konkreta och abstrakta… Flyttning eller kulturförändring.• Korta och långa… Reklamsnutt eller trilogi ”om mods”• Öppna och slutna… Forskning eller byggprojekt• Mer eller mindre komplexa… EU eller införa ett nytt datasystem.• Interna och externa… Avdelningen eller marknaden
 6. 6. Ford Focus nya elbil
 7. 7. Sony Ericsson XPERIA Arc
 8. 8. iPad 2
 9. 9. Solceller
 10. 10. Fibo-Trespovåtrumsskiva medAqualockfoglåsningssystem
 11. 11. Molntjänster
 12. 12. Hem - tjänster
 13. 13. Skatteverkets förenklade tjänster
 14. 14. Fyra projektarketyper• Produktutvecklingsprojekt• Marknadsprojekt• Interna förändringsprojekt• Kundorder projekt (Källa: Jansson & Ljung)
 15. 15. Projektets livsförloppEtableringsfas GenomförandefasFörstudiefas Slutfas Idéfas
 16. 16. Arbets- Intressent- Mål- Strategi ned- analys sättning brytning Projekt- Aktivitets- förslag lista Projekt- Risk- planering PERT analys Projekt- Projekt- Tidsplan Kritisk organi- budget Gantt linje sationAvstäm- Uppfölj- ningar ning
 17. 17. Projektets olika faser EtableringsfasIdéfas Genomförandefas Slutfas
 18. 18. Projektets olika steg För- Direktiv Plan studie Genom-Idéfas förande Utvär- Över- Avslut- dering lämning ning
 19. 19. Projektets flöde Fullföljs ej Gate Genom- förandet fullföljs
 20. 20. Projektets steg För- Genom- Av- Idéfas Direktiv Plan studie förande slutning•Problem •Förstudie •Direktivdialog •Mål •Projektstart •Resultatpresentation•Idégenerering •Förundersökning •Projektdirektiv •Strategi •Detaljplanering •Projektuppföljning•Projektförslag •Förprojekt •Beställning •Tidsplan •PERT & Gantt •Rapport•PMMR •Intressentanalys •WBS •Uppföljning •Slutmöte •Beslut •Projektbudget •Mötesstruktur •Erfarenhetsuppföljning •Projektorganisation •Delaktighet •Utvärdering •Riskanalys •Intressegemenskap •Grupprocess •Ledarskap
 21. 21. Olika intressenter
 22. 22. Intressentanalys för projektet Beställaren Intressent A Styrgruppen Projekt-Intressent B Projekt ledaren Intressent C Linjen Projekt- gruppen
 23. 23. Projektorganisationen Uppdragsgivare ”Beställare” Styrgrupp Referens- grupp Projektledare Projektgrupp Del- Del- Del- projekt- projekt- projekt- grupp grupp grupp

×