Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektledning intro teori 1

2,327 views

Published on

 • Be the first to comment

Projektledning intro teori 1

 1. 1. Projektledning Intro Teori IKonceptutvecklare e-handel HCB Uddevalla 2012 Clas Ottne IOU Management AB clas@ioumanagement.com Mobil: 070-760 87 70
 2. 2. KursmålGrundkurs som avser att ge grundläggande kunskaper i projektledning med fokus på;• vad det innebär att självständigt driva projekt.• hur ett beslutsunderlag byggs upp för att förädla en affärsidé till en attraktiv tjänst/produkt med e- handelslösning.• rollen som projektledare och som projektmedarbetare.• förberedandet, genomförandet och avslutningen av ett projekt = projektplanering och projektmetodik
 3. 3. Projektledning 25 Yh-poäng SchemaTid: kl 9-16:30 kl 9-14:45vecka Torsdag Fredag 3 Teori 1 CO Teori 2 CO 4 Teori 3 CO Teori 4 CO 5 EA/HL Projekt EA/HL Projekt 6 Teori 5 CO Teori 6 CO 7 EA/HL Projekt EA/HL Projekt 8 Proj.redov. CO Teori 7 CO 9 Tentamen
 4. 4. ExaminationExamination sker genom muntliga/skriftliga redovisningar av delprojektuppgifter med en avslutande projektrapport (i grupp) och en skriftlig tentamen (individuell).Former för kunskapskontrollStudentens slutbetyg i kursen bedöms utifrån följande underlag:Närvaro och aktivitet på lektionernaSamlad bedömning av visade kunskaper under lektionernaSamlat betyg på grupparbeten, laborationer eller liknandeSamlat betyg på inlämningsuppgift/rapport (grupp)Samlat betyg från skriftlig tentamen (individuell)
 5. 5. Projekt – en arbetsform och en tillfällig organisation• Projekt är en arbetsform och en tillfällig organisa- tion vars syfte är att göra oss effektivare vid utförandet av en viss typ av arbeten.• Till stöd använder sig projektledare av olika verktyg och planeringsmetoder för att få bättre struktur och därmed kontroll över sitt projekt.• Ett projekt
 6. 6. Kurslitteratur & Examination• Projektledning, Bo Tonnquist, Bonnier utbildning, ISBN 9162280465• Inlämningsuppgift i grupp (Redovisning den 21 februari)• Tentamen vecka 12.• Projektarbeten som redovisas under seminarierna.
 7. 7. ”Projektprofessionalism”• ”Projekt” i sig är inget självändamål.• Projekt står för att vi använder ett systematiskt tillvägagångssätt.• I praktiken väljer vi projektgenomförandet för att öka effektiviteten i vissa arbetsuppgifter.• Resultatet avgörs av vår projekt professionalism, alltså vår kompetens och förmåga att kunna driva och arbeta i projekt!
 8. 8. Det finns stora män som fårandra att känna sig små, menden verkligt store mannen ärden som får var och en attkänna sig som stor. G.K. Chesterton
 9. 9. I ett projekt finns oftast de givnaramarna och förutsättningarna inom vilka man skall arbeta för att såeffektivt som möjligt kunna nå målet!Hur pass väl man jobbar är upp till de som leder och styr projektet!
 10. 10. Att jobba ad-hoc eller planerat?
 11. 11. ”Adapt, improvize and overcome!”
 12. 12. ProjektdefinitionEn uppgift som är: - Väl planerad - Har ett specifikt syfte och mål - Gäller ett avgränsat område (unikt) - Utförs under en begränsad tid - Utförs i en tillfällig organisation - Har särskilda ekonomiska medel och resurser till förfogande
 13. 13. Brain Storm • Ingen kritik • Spontanitet • Notera alla förslag • Kombinera
 14. 14. Projektledning Uppdrag/ beställning Metodik/ Planering Systematik Projekt- ledning Verktyg/Hjälpmedel Ledarskap Grupp
 15. 15. Projekt -En process där planen är medlet och planeringen är målet! • Kommunikation • Delaktighet och engagemang • Flexibilitet och dynamik • Planera så mycket som möjligt
 16. 16. Att jobba med och mot mål• För att projekt ska kunna planeras och styras bör man dela in dem i delar som går att styra och följa upp.• Projekt som inte går att helt överblicka från början bör därför etappindelas (t.ex. projekt av utvecklingskaraktär).• att sätta mål, etappmål och deadlines, att bryta ned arbetsaktiviteter och göra tidsscheman och arbetsresurser överskådliga, är den grundläggande metoden för att planera, styra, leda och driva projekt i en projektmiljö som kan verka oplanerbar.
 17. 17. Projektarbete• Skriva logg• Inventera projekt (enkel brainstorm)• Välja ett (eventuellt alternativ)• Motivera kort varför ni vill studera just detta projekt? (Vad kan ni lära er av just detta proj.)• Gör en plan för hur ni skulle kunna bearbeta få kontakt med och information från projektet.• Börja samla in fakta om projektet/projekten.• Gör en struktur för undersökning och en ev. frågeguide på vad ni vill ha reda på/veta om projektet?
 18. 18. Viktiga initiala frågor• Hur kom projektet till?• Vilka behov skall projektet och E- handelslösningen tillgodose ? (olika intressenter kan ha olika behov)• Hur jobbade man med planering?• Vilka planeringsparametrar användes?• Hur såg eventuella affärskalkyler ut?• Vad fungerade bra respektive dåligt?• Analys/slutsatser?• Vad kan man lära från projektet?
 19. 19. Ett ”projekt” uppstår utifrånen brist, ett behov, ett problem eller en idé

×