Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Läsanvisningar pl 2012

442 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Läsanvisningar pl 2012

  1. 1. Läsanvisningar Projektledning 2012Konceptutvecklare E-handelViktiga områden i boken; Projektledning, Bo TonnquistLäses övergripande: Hela kapitel 1-14Läses fördjupat: Kapitel Avsnitt SidorKapitel 1 Projekt ska uppnå resultat 10-14Kapitel 2 (Bakgrund, syfte och)Mål 26-32 Beställarens önskemål, Leverantörens erbjudande och Avtal.Kapitel 3 Projektets omfattning , För och emot, 38-74 Intressenter, Affärs/verksamhetsnytta, Lösningen, osvKapitel 4 Projektets organisation 75-80 Gruppens utvecklingsfaser 89-92 Kick-off 98-101Kapitel 5 Fram och baktunga projekt 132-133 Projektverktyg 134-138Kapitel 7 Möten 167-172Kapitel 8 Förhandlingsteknik 187-189 Inleda arbetet 189-190Kapitel 9 Löpande projektuppföljning 191-195Kapitel 10 Att utöva ledarskap 218-236 Situationsanpassat ledarskap Motivation, Konflikter etcKapitel 11 Hela kapitlet 237-250Kapitel 12 Avslut – arbetet är klart Utvärdera projekt 251-254 Att leda avslutet, lägga ner projekt 260-264

×