Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MediaPlaza - ‘de media van de toekomst = de toekomst van de media?’

3,061 views

Published on

‘de media van de toekomst = de toekomst van de media?’

Published in: Business

MediaPlaza - ‘de media van de toekomst = de toekomst van de media?’

 1. 1. Crossmedia ‘ de media van de toekomst = de toekomst van de media?’ ‘ (V)(H)erkenning van een (tijdelijke) beweging’ MediaPlaza Utrecht, 7 mei 2007 door peter@luit.nl Consultant/interim manager, voorzitter CMBO, bestuurslid VNO-NCW
 2. 3. Wat gaan we doen….? <ul><li>11:30: De wereld op zijn kop….(!?) </li></ul><ul><li>Dynamiek van het media landschap </li></ul><ul><li>Betekenis van een term </li></ul><ul><li>Het media kanalen- en processen model </li></ul><ul><ul><li>Een paar voorbeelden </li></ul></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Gevolgen voor markten, mensen, middelen en methoden </li></ul><ul><li>Voorbeelden van crossmedia communicatie </li></ul><ul><li>Informatie explosie </li></ul><ul><li>Moet crossmedia altijd? </li></ul><ul><li>Economische onderbouwing </li></ul><ul><li>13:00: Conclusies/discussie, aansluitend lunch….. </li></ul>
 3. 4. De wereld op zijn kop….(!?)
 4. 5. Dynamiek - het media landschap <ul><li>Kranten raken hun betalende lezers kwijt, ‘gratis’ kranten scoren de advertentie inkomsten…… </li></ul><ul><li>TV versnippert in tientallen thema kanalen </li></ul><ul><li>Publiek is niet meer te ‘betrappen’ op eenduidigheid </li></ul><ul><li>Hoe bereik ik ‘uw ik’? </li></ul><ul><ul><li>Is het primaire vraagstuk van vandaag!! </li></ul></ul><ul><li>Wie is de nieuwe 24/7 on-demand kijker, lezer, surfer ……… producent/consument ? </li></ul>
 5. 6. Dynamiek - het media landschap <ul><li>Hoe verandert uw vak in deze dynamiek? De rol van de informatie-, communicatie- en media generalist vs. specialist …..? </li></ul><ul><li>‘ ik zit op internet, dus ik besta….’ </li></ul><ul><li>Tijdschriften uitgevers zoeken naar toegevoegde waarde in crossmedia formats </li></ul><ul><li>De betekenis van web 2.0, corporate blogging, RSS marketing, social network communities, user generated content ….? </li></ul>
 6. 7. Is het wel serieus? <ul><li>Ja, steeds meer financi ële gegevens beschikbaar omtrent de spreiding van media bestedingen en kansen voor de verschillende spelers in de keten </li></ul><ul><li>Steeds meer onderzoek naar de effecten van individuele media typen en hun onderlinge verhoudingen </li></ul><ul><li>De hype van terminologie: ‘Hoe lang nog crossmedia…..?’ ‘After multimedia, you’re confused at a higher level’ </li></ul><ul><li>Data (is het al informatie?) overload ….. hoe gaan we daarmee om? </li></ul>
 7. 8. Is het wel serieus? <ul><li>Het gaat vooral om het genereren van aandacht (voor velen is dat te vertalen in geld ) in actie/reactie modellen. Media zijn daartoe een hulpmiddel . </li></ul>
 8. 9. E én betekenis van crossmedia? <ul><li>Monique de Haas ( www.dondersteen.nl ): Crossmedia is een manier om naar communicatie te kijken </li></ul><ul><li>Jak Boumans ( www.acten.net ): Crossmedia is het leveren van diensten via meervoudige media en distributietechnieken </li></ul><ul><li>Indira Reynaert ( www.existenz.nl ): Er is sprake van crossmedia indien er een kruisbestuiving bestaat van verschillende of een selectie van een aantal media respectievelijk film, televisie, radio, print , internet, games, mobiele devices en evenementen </li></ul><ul><li>Joke Witteveen ( www.anmi.nl ): Crossmedia is convergentie van hardware, functies en infrastructuur </li></ul>
 9. 10. E én betekenis van crossmedia? <ul><li>Venturo ( venturo.web-log.nl ): Crossmedia is het gebruiken van bijvoorbeeld een tv/commercial op internet en levert daadwerkelijk een nieuwe communicatie dimensie op </li></ul><ul><li>Xmediaworks ( www.xmediaworks.nl ): Bij crossmedia projecten worden verschillende media ingezet om op een zo effici ënt mogelijke manier te communiceren met een doelgroep </li></ul><ul><li>Professional Imaging ( www.professionalimaging.nl) : Crossmedia is de naam van de markt die ontstaat doordat vakgebieden uit de grafische en fotografische disciplines in elkaar versmelten </li></ul><ul><li>NOB Multimedia Uitzendbedrijf ( www.nob.nl ): zorgt ervoor dat omroepen hun programma ’ s crossmediaal kunnen uitzenden via zowel ‘ a ardse ’ zenders als via kabel , satelliet , internet en draadloze outlets </li></ul>
 10. 11. E én betekenis van crossmedia? <ul><li>Crossmedia is een (tijdelijke) beweging van: media kanalen en media processen </li></ul><ul><li>Benaderingen vanuit: de technologie en de marketing </li></ul>
 11. 12. Technologie….. …… .(digitalisering) maakt crossmedia mogelijk Van broadcast naar net- en narrowcast Van hi-end naar desktop applicaties Van analoog naar DV M inuten (broad-narrow casting) Van computers naar alle on-line en wireless apparaten Van statisch inhoud naar interactieve web 2.0 content Van verschillende databases / documenten naar gestructureerd XML M egabytes (interactief - on-line, mobiel) On-demand, one-to-one Digital paper Van native naar PDF/JDF workflows Van scannen naar digitale fotografie M illimeters (papier) Distributie/ fullfilment Realisatie/ productie Concept/ creatie Processen Kanalen
 12. 13. Een paar innovaties <ul><li>Web 2.0: interactie staat centraal </li></ul><ul><ul><li>Business to consumer: KLM, Sunweb, funda, iTunes, Amazon, Autotrack.nl, albert, dell…… </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumer tot consumer: ebay, marktplaats, speurders….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuws: nu.nl, Geenstijl, Telegraaf, Skoeps, De Pers, Volkskrant…… </li></ul></ul>
 13. 14. Een paar innovaties <ul><li>Web 2.0: interactie staat centraal </li></ul><ul><ul><li>Vergelijken: Kieskeurig, stemwijzer….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Financi ën: independer, ABN-AMRO, ING Direct, Alex, SNS…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Communities (User Generated Content): MSN, Skype, Hyves, Habbo, Linkedin, Second Life, web-log.nl, flickr, skoeps …. </li></ul></ul>
 14. 15. Een paar innovaties <ul><li>Papier 2.0: nieuwe kansen voor ‘papier’? </li></ul><ul><ul><li>Straks nog wat over papier 1.0 </li></ul></ul>
 15. 16. ‘ Digitaal papier’ <ul><li>Kranten, boeken….. </li></ul><ul><li>Nu nog versie 0.9…..? </li></ul>
 16. 17. Sony Reader
 17. 18. In de retail markt….
 18. 19. Narrowcasting, wachtverzachters of communicatie middel?
 19. 20. Weblogs, RSS feeds….
 20. 21. Netcasting
 21. 22. ‘ Burgerjounalistiek - UGC’
 22. 23. Marketing….. papier web A/V beleid beleid beleid papier web A/V beleid beleid beleid beleid van via naar 19XX-2005 2005-2007..8 2008..9… … ..voert crossmedia uit papier web A/V
 23. 24. Convergentie van het beleid <ul><li>Niet de media convergeren maar het beleid </li></ul><ul><li>De media kanalen kunnen elkaar juist versterken wanneer deze divergeren …. </li></ul><ul><li>Het beleid (is dus marketing denken) is belangrijker dan te toe te passen technologie! </li></ul><ul><ul><li>Technologie is wel belangrijke enabler </li></ul></ul>
 24. 25. Wat zijn de gevolgen voor <ul><li>Markten </li></ul><ul><ul><li>Hoe reageert de markt op nieuwe vormen van (crossmediale) communicatie? </li></ul></ul><ul><li>Mensen </li></ul><ul><ul><li>Hoe gaat de mensen om met nieuwe vormen van informatie kanalen en kennis en kunde? </li></ul></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><ul><li>Hoe maken we nieuwe advertentie-, business-, en communicatie modellen? </li></ul></ul><ul><li>Middelen </li></ul><ul><ul><li>Hoe gaan we om met onze reclame euro? </li></ul></ul>
 25. 26. Denken in modellen helpt…… Invullen: markt, mensen, middelen en methoden M inuten (broad- en narrowcasting) M egabytes (interactief/on-line) M illimeters (papier) Distributie/ fullfilment Realisatie/ productie Concept/ creatie Processen Kanalen
 26. 27. Relaties gaan veranderen <ul><li>interactie binnen de informatie van zender naar ontvanger </li></ul><ul><li>meer kennis omtrent de ontvanger bij de zender </li></ul><ul><li>processen ontwikkelen complexer maar gebruik wordt eenvoudiger </li></ul><ul><li>tarieven worden transparanter </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 27. 28. Het nieuwe ‘media denken’ <ul><li>Vergt vooral een project- en planmatige aanpak </li></ul><ul><ul><li>Projectmatige aanpak (korte termijn berichtje versus lange termijn mediaplan) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kijk bijvoorbeeld naar project management volgens Prince2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Functioneel ontwerp (verwachtingen, media kanalen, verantwoordelijkheden etc.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kosten zijn niet eenvoudig in één offerte samen te vatten!! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partijen gaan een langdurige relatie met elkaar aan. Vertrouwen is de basis. </li></ul></ul></ul>
 28. 29. Crossmedia vindt volop plaats <ul><li>Van individuele monomedia naar talloze (on)verwachte combinaties </li></ul><ul><ul><li>TV met websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio programma’s en sms </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalogi met bestelsystemen op het web </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefoonbedrijven en TV </li></ul></ul><ul><ul><li>Kranten met radio, TV en internet (burgerjournalistiek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabelbedrijven met telefonie en internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Websites met ‘TV’ programma’s (themakanalen-netcasting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdschriften met TV (thema)kanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgevers met TV programma’s en thema websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Advertising in games </li></ul></ul>
 29. 30. Informatie explosie <ul><li>Elk anderhalf jaar verdubbelt wereldwijd alle informatie </li></ul><ul><ul><li>Zoeken naar wegen om informatie te distribueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle media hebben volop kansen!! </li></ul></ul><ul><ul><li>In de historie is gebleken dat nieuwe media altijd aanvullend hebben gewerkt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De kaars is niet verdwenen door de komst van de gloeilamp… </li></ul></ul></ul>
 30. 31. Kansen….? <ul><li>Crossmedia wordt nog langzaam maar zeker (v)(h)erkend door het MKB. </li></ul><ul><ul><li>Doorgaans (nog) te theoretisch en weinig meetbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Teveel technologie: ver van mijn bed </li></ul></ul><ul><ul><li>Te weinig kennis in- en verkopende partijen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebrek aan marketing denken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doelstellingen vaak niet eenduidig </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sectoren te veel versnipperd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT, grafisch, audio/video, internet: wie zit waar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>…… </li></ul></ul>
 31. 32. Moet crossmedia altijd? <ul><li>Nee, het is (alleen) een (kansrijke) mogelijkheid binnen alle mono- en multimediale uitingen. </li></ul><ul><ul><li>Communiceren met één medium kan… </li></ul></ul><ul><ul><li>Communiceren met meerdere (niet samen opgebouwde) media kan… </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen crossmedia verbindt de communicatie beleids uitgangspunten van de toe te passen media kanalen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>is dus puur marketing denken… </li></ul></ul></ul>
 32. 33. Conclusies <ul><li>De grote bestaande mediaspelers verschuiven wel, maar worden in hun voortbestaan niet wezenlijk aangetast </li></ul><ul><ul><li>Steeds meer media kanalen naast elkaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatie explosie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>We weten nog niet hoe we in de toekomst met media zullen omgaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>We kennen de nieuwe advertentie- business- en communicatie modellen nog niet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe bedrijven, nieuwe branches, nieuwe spelregels </li></ul></ul></ul>
 33. 34. Hoe (cross)media volgen… <ul><li>Marketingfacts ( http://www.marketingfacts.nl ) </li></ul><ul><li>De Nieuwe Reporter ( http://www.denieuwereporter.nl ) </li></ul><ul><li>Media Onderzoek ( http://www.mediaonderzoek.nl ) </li></ul><ul><li>Frank Watching ( http://www.frankwatching.com ) </li></ul><ul><li>Crossmedialog ( http://www.crossmedialog.nl ) </li></ul><ul><li>Crossmedia ( http://crossmediacommunication.blogspot.com/ ) </li></ul><ul><li>Medialog ( http://medialog.blogspot.com ) </li></ul><ul><li>UYZ ( http://www.uyz.nl ) </li></ul><ul><li>Molblog ( http://www.molblog.nl ) </li></ul><ul><li>Emerce ( http://www.emerce.nl ) </li></ul><ul><li>InCT ( http://www.inct.nl ) </li></ul><ul><li>Marcomblog ( http://marcomblog,web-log.nl ) </li></ul><ul><li>Nieuwe Media ( http://nieuwemedia.web-log.nl ) </li></ul><ul><li>Narrowcasting ( http://narrowcasting.blieb.nl ) </li></ul>
 34. 49. Elke dag via RSS <ul><li>Alleen met RSS zijn voornoemde webistes ‘bij te houden’ </li></ul><ul><ul><li>RSS is een afkorting met vele betekenissen, ik heb mijn eigen versie: Realtime Site Summary…… </li></ul></ul><ul><li>Ga op zoek naar een geschikte RSS Reader, zoek in Google….. </li></ul><ul><ul><li>Ik gebruik NetNewsWire of NewsFire op de Mac….. </li></ul></ul><ul><li>Maak er een gewoonte van al je RSS feeds dagelijks langs te lopen!!! </li></ul><ul><ul><li>Ontdek niet alleen wat belangrijk is voor je eigen omgeving waarin je werkt, maar ook daarbuiten </li></ul></ul>
 35. 54. Media ontwikkelingen <ul><li>Kranten, tijdschriften en boeken </li></ul><ul><ul><li>Ontdek hoe traditionele uitgevers crossmedia al dan niet omarmen </li></ul></ul><ul><li>Internet, web 2.0, blogging, social communities etc. </li></ul><ul><ul><li>Ontdek hoe interactie het web veranderd heeft </li></ul></ul><ul><li>Broad- net- en narrowcasting </li></ul><ul><ul><li>Ontdek de on-demand drive van omroepen, maar daarnaast de user generated content van consumenten </li></ul></ul>
 36. 55. Economische waarden <ul><li>Zinvolle rapporten van PriceWaterhouseCoopers, Deloitte en KPMG geven zicht op de economie achter de media & entertainment ontwikkelingen </li></ul><ul><ul><li>De rol van papier niet uitgespeeld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kranten en tijdschriften herstellen (langzaam) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Totale uitgaven media & entertainment industrie in 2006 in Nederland (groei van 4,4% t.o.v. 2005) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>€ 12,3 miljard, €3,5 miljard aan advertenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Internet snelste groeier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Advertentie inkomsten vallen (nog) tegen </li></ul></ul></ul>
 37. 57. Kranten, tijdschriften en boeken
 38. 58. Eerst even wat over papier 1.0… <ul><li>Basis van papier productie </li></ul>
 39. 59. Totaal verbruik
 40. 60. Omzet
 41. 61. Kranten….
 42. 62. Gestreken…
 43. 63. Ongestreken…
 44. 64. Sanitair
 45. 65. Kranten <ul><li>Einde krimp (2001-2002: 7%, 2004: 19,%, 2005:0,3%……) </li></ul><ul><li>Advertentie inkomsten daalden 1,5% </li></ul><ul><li>Groei van gratis kranten (vooral populair onder jongeren) </li></ul><ul><li>On-line kranten worden nog weinig verkocht </li></ul><ul><li>Aandeel Nederland binnen Europa bedraagt 4,9% (was 5,4% in 2001) </li></ul><ul><li>Groei van de markt door groei van de 45+ bevolking </li></ul><ul><li>Advertentiemarkt groeit licht tussen 2006-2010 </li></ul><ul><li>Oplage omzet stijgt door prijsverhoging, verkochte hoeveelheid neemt af door gratis kranten </li></ul><ul><li>Totale omvang 2,25 miljard (2005) tot 2,45 miljard (2010) </li></ul>
 46. 66. Kranten - advertenties
 47. 67. Kranten - advertenties <ul><li>Nederland zeer dicht ‘bevolkt’ krantenland </li></ul><ul><ul><li>7 nationale kranten, 20 regionale, 3 gratis (4e is onderweg) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grootste advertentiemedium (nog steeds!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Langere termijn zeer langzame ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Advertenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verkopen </li></ul></ul></ul>
 48. 68. Kranten
 49. 76. Tijdschriften <ul><li>2005 lichte daling, 2004 kleine opleving na jaren lange daling van met name advertentie omzetten </li></ul><ul><li>Tussen 2000-2003 advertentie inkomsten afname 22,5% (tabaksreclame) </li></ul><ul><li>2004 weer groei van 5,8%, in 2005 advertentiemarkt weer stabiel </li></ul><ul><li>Afnemende lezergroep tussen 15-44 jaar </li></ul><ul><li>Totale omvang 1,43 miljard in 2005 naar 1,53 miljard in 2010 </li></ul><ul><li>Stijgende advertentie inkomsten van 605 miljoen nu naar 630 miljoen in 2010 </li></ul>
 50. 77. Tijdschriften - totaal
 51. 78. Tijdschriften - advertenties
 52. 79. Tijdschriften - markt
 53. 84. Tijdschriften - samenvattend <ul><li>8000 titels in ons land </li></ul><ul><ul><li>In 2006 waren er 11,8 miljoen lezers, 87% van de bevolking vanaf 13 jaar en ouder! </li></ul></ul><ul><ul><li>Advertentie uitgaven ca. €70 per jaar per lezer </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel tijdschriften hebben oplagen van 100.000 of meer </li></ul></ul><ul><ul><li>Advertentie inkomsten stabiliseren </li></ul></ul>
 54. 85. Boeken <ul><li>Volgroeide markt, maar geen teruggang, gaat zelfs goed </li></ul><ul><li>In 2005 stijging 1%, verdubbeling ten opzichte van 2004 </li></ul><ul><li>Stagnatie van educatieve boeken </li></ul><ul><li>Afname van vakliteratuur (onder invloed van het web, economie, digitale beschikbaarheid - PDF) </li></ul><ul><li>Tot 2010 3% van de markt digitale boeken </li></ul><ul><li>Gedrukte boeken blijven met 0,9% toenemen in de komende 5 jaar </li></ul><ul><li>Omzet nu 1,16 miljard, tot 2010 groei tot ca. 1,22 miljard </li></ul>
 55. 88. Meningen <ul><li>Ben Rogmans (De Pers) op marketingfacts: </li></ul><ul><ul><ul><li>Ben gelooft wel dat krant en internet elkaar kunnen versterken en aanvullen, maar hij heeft zijn bedenkingen bij allerlei crossmediale platformen . Met een krant kan je goed geld verdienen, met sommige sites ook, maar er zijn nog niet veel voorbeelden waar het gecombineerd ook goed gaat. Interessant hierbij is dat hij mij er op wees dat hoewel de oplages van de meeste kranten daalde, de winstgevendheid juist stijgt. </li></ul></ul></ul>
 56. 89. Meningen <ul><li>Warren E. Buffet (Washington Post): </li></ul><ul><ul><ul><li>In today's economy, Buffett wrote: &quot;Simply put, if cable and satellite broadcasting , as well as the Internet , had come along first, newspapers as we know them probably would never have existed.&quot; </li></ul></ul></ul>
 57. 90. Meningen <ul><li>Philip Alberdink Thijm (exPCM) in Tijdschrift voor Marketing: </li></ul><ul><ul><ul><li>‘ De ene doelgroep wil nieuws vooral op papier hebben. Een andere doelgroep wil nieuwsfeiten bijvoorbeeld online hebben en achtergrond en analyse op papier. Een derde wil er ook video bij hebben. Wij proberen nu van een sterk productgedreven business te transformeren naar een meer consumentengedreven business .’ </li></ul></ul></ul>
 58. 91. Meningen <ul><li>Paul Molenaar (COO on-line Sanoma Uitgevers) in hetzelfde stuk: </li></ul><ul><ul><ul><li>‘ Ik ben ervan overtuigd dat er een soort revival komt voor papieren publicaties waar mensen tijd aan zullen besteden. Print is niet alleen maar een wegvloeiende business .’ </li></ul></ul></ul>
 59. 92. Meningen <ul><li>Oscar Kneppers (CEO uitgever Bright) in InCT (vakblad voor uitgevers): </li></ul><ul><ul><ul><li>‘ Een mediamerk is pas echt crossmediaal als het ook papier gebruikt.’ </li></ul></ul></ul>
 60. 93. Internet, web 2.0, blogging, social communities <ul><li>Snelste ‘media’ groeier, 15,6% in 2005, 1,6 miljard euro </li></ul><ul><li>13,9% groei in aansluitingen, omzet 1,5 miljard </li></ul><ul><li>31,9% meer uitgaven in breedband </li></ul><ul><li>Dial-up nam met 26,5% af in 2005 </li></ul><ul><li>47% meer advertenties op internet in 2005, omvang in geld nog (!) gering </li></ul><ul><li>Totale jaarlijkse groei internet van 6,6% tot 2,1 miljard in 2010 </li></ul>
 61. 94. Internet
 62. 95. Trends - advertenties vs. consumptie
 63. 99. Hoe zoeken consumenten op het web?
 64. 100. Van wie naar wie….? <ul><li>Web 2.0 : interactie staat centraal </li></ul><ul><ul><li>Business to consumer: KLM, Sunweb, funda, iTunes, Amazon, Autotrack.nl, albert, dell…… </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumer tot consumer: ebay, marktplaats, speurders….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergelijken: Kieskeurig, stemwijzer….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Financi ën: independer, ABN-AMRO, ING Direct, Alex, SNS…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Communities (User Generated Content): MSN, Skype, Hyves, Habbo, Linkedin, Second Life, web-log.nl, flickr…… </li></ul></ul>
 65. 109. Van waar naar waar….?
 66. 113. Games…
 67. 114. Broad- net- en narrowcasting - Radio <ul><li>Groei in kabelsector door overnames </li></ul><ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>On-demand TV op internet </li></ul><ul><li>Triple Play: integratie RTV, Internet en Telefonie </li></ul><ul><li>Jaarlijkse groei van 6,9% naar 3,8 miljard in 2010 </li></ul><ul><li>In 2005 vlakke markt </li></ul><ul><li>Advertentie inkomsten stegen 1,5%, bijlage overheid daalde 2,1% </li></ul><ul><li>Totale advertentie marktomvang 459 miljoen, groeit naar 532 miljoen in 2010 </li></ul><ul><li>In 2015 is radio volledig digitaal </li></ul>
 68. 122. Televisie
 69. 123. Wat leren we hiervan? <ul><li>Interactie, multichannel communicatie en user generated content veranderen het media landschap </li></ul><ul><li>Crossmedia is het samenspel van de gevolgen over alle kanalen en processen heen </li></ul><ul><li>Content kent geen unieke ‘originators’ meer </li></ul><ul><li>Advertentie-, business- en communicatiemodellen zijn onderhevig aan grote veranderingen </li></ul><ul><li>One-ton-one communicatie wordt steeds belangrijk, in zowel print, web als broad- net- en narrowcasting </li></ul>
 70. 124. Werk met een model…. Invullen: markt, mensen, middelen en methoden M inuten (broad- en narrowcasting) M egabytes (interactief/on-line) M illimeters (papier) Distributie/ fullfilment Realisatie/ productie Concept/ creatie Processen Kanalen
 71. 125. Publicaties die de moeite waard zijn
 72. 126. Discussie / Q&A ‘ de media van de toekomst = de toekomst van de media?’ ‘ (V)(H)erkenning van een (tijdelijke) beweging’ MediaPlaza Utrecht, 7 mei 2007 door peter@luit.nl Consultant/interim manager, voorzitter CMBO, bestuurslid VNO-NCW

×