Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaal Papier

1,971 views

Published on

De stand van zaken rondom digitaal papier, markt ontwikkelingen, technologie, kansen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Digitaal Papier

  1. 1. Digitaal papier De stand van zaken, kansen voor de branche? CMBO SIG dinsdag 8 april 2008 door peter@luit.nl Consultant/interim manager, voorzitter CMBO, bestuurslid VNO-NCW
  2. 2. Wat gaan we doen….? • Digitaal papier – technologie versus het medium • Recente intiatieven – hoe zien uitgevers digitaal papier? – zijn kranten klaar voor de overstap? – digitaal papier binnen het onderwijs? • Hardware/software – verdere ontwikkelingen • Marketing door ontwikkelaars en leveranciers • Het grote publiek? • Kansen voor de branche? LUIT Consultancy = T h i n k i n g - I n - C o n n e c t i o n s
  3. 3. LUIT Consultancy = T h i n k i n g - I n - C o n n e c t i o n s

×