Modernizácia verejného osvetlenia   Cenová ponuka       Babín
  Cieľom tejto cenovej ponuky je poskytnúť  občanom   obce   komplexnú   informáciu  potrebnú k rozhodnutiu o ...
 Generálny kontraktor : Vodné stavby spol sro Dodávateľ svetelenlej technológie: Fleck AG Stavebné a elektroinštalačné ...
Generálny kontraktorVodné stavby spol. sro              4
Spoločnosť vznikla v roku 1991 a od tejto doby má vosvojom portfóliu činnosti ako výstavba, koordináciaprojektov, sprostre...
Rozsah činností:  budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia  revitalizácia miest a obcí (námestia, cyklotrasy, ze...
Zrealizované stavby a referenčné diela v obciach: Moravany Vojany Dobšiná Mlynica Petrovany Buzica Turína Trstice...
Montáž na kľúčSTAVOMONT SP Snina           8
Spoločnosť bola zaloţená v roku 1996. Spoločnosť je  drţiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2000.  V súčasnosti...
Zrealizované stavby referenčné diela:  Obchodné stredisko SIBA Humenné  LIDL Predajňa potravín Prešov, sídl. Sekčov ...
 LED INDUKČNÁ  Koniec prezentácieSvetelná technológia             11
LED osvetlenie         12
Dodávateľ svetelnej technológieFleck elektroinstallationen      gmb                  13
Medzinárodná spoločnosť, ktorá bola zaloţená uţ  v roku 1974 a dnes má 150 zamestnancov vo Viedni  v Rakúsku, ale aj ď...
Zrealizované stavby a referenčné diela v oblasti osvetlenia verejného sektora: Obec Zohor Letisko Ruzyň v Prahe Praţsk...
Príklad realizácie modernizácie                 16
Príklad realizácie modernizácie954 997 €  578 716 €                    17
Príklad modernizácie          18
LED osvetlenie – nové svetlo pre náš svet Popis Prínos                      19
Aj takto bezpečnemôže byť na cestáchpočas noci vo Vašejobci.         20
V beţnom verejnom osvetľovaní sa stále vyuţívajú najmäklasické vysokotlakové výbojky. Keďţe osvetľovaniekomunikácií, kde p...
• Úspora energie v porovnaní s klasickou ţiarovkou ~90% a v porovnaní s technológiou energetickej úspory ~50%• Znační red...
Všeobecné výhody LED technológie            Pri svietidlách sa nejedná o jednoduchý obchodný výrobok, ale sú v...
Výhody LED oproti štandardu trhu            Farba svetla svietidiel je dátovateľná vo farbách 6.500, 4.500 a 3...
Prehľad LED svietidiel   Pouličné svietidlo          Garážové svietidlo         Priemyselné svietidlo...
LED Verejné osvetlenie : Technické údaje                      26
LED Verejné osvetlenie : Distribučná krivka svetla – 2 moduly á 30W Asymetrická                 Symetric...
28
Referenčný projekt:Verejného osvetlenia            29
Obec v Rakúsku• 601 bodov osvetlenia• Energetické náklady: 13.000 € za rok• Náklady na údržbu:   42.000 € za rok• Súčas...
Fotografie pôvodného stavu verejného osvetlenia                         31
Finančno ekonomický popis                             Existujúce   LED Počet svietidiel  ...
Stav po modernizácií verejného osvetlenia                      33
Referenčný projekt:Verejného osvetlenia II             34
PopisObec Zohor       • Dodávka a montáž LED pouličných        svietidiel       • Použitie LED svietidi...
Obec Zohor pôvodný stav             36
Obec Zohor nový stav            37
Popis modernizácieVerejného osvetlenia v obci     Babín               38
Obec Babín•  156 bodov osvetlenia•  Ročné energetické náklady: 21 621 € za rok•  Náklady na údržbu:        995 €...
Súčasné osvetľovacie telesá               40
  Návrh riešenia  Vzhľadom na finančno ekonomickú situáciu obce a  hľadanie riešenia modernizácie verejného osvetlen...
Výkon    počet   Výkon     počet400 W    4  ks250 W    11 ks   Hlavná ulica150 W    55 ks   90 ...
Úspora v detaileÚspora energie ročne      61 097 kWhÚspora nákladov za energiu   13 441 €Úspora nákladov za údrţbu ...
Návratnosť a splatnosť modernizácie formou úveru   Pôžička        193 155 €   Splátka        14 210 € ...
  Obec sa zaviaţe v prípade zmeny štandardnej  úrokovej sadzby, zmeny cien za energie, túto  skutočnosť akceptovať a...
Možné spôsoby financovania               47
Návrhy:1. Projekt financuje samotná obec  splatnosť : hotovosť2. Projekt financuje samotná obec  splatnosť : úver v bank...
Koniec prezentácie s verziou LED osvetlenia                       49
Popis modernizácieVerejného osvetlenia v obci     Babín               50
Obec Babín•  156 bodov osvetlenia•  Ročné energetické náklady: 21 621 € za rok•  Náklady na údržbu:        995 €...
Súčasné osvetľovacie telesá               52
Indukčné osvetlenie           53
Svetelný zdroj funguje na princípe elektromagnetu ( bez vstupu kovovej časti do trubice zdroja ). Indukčný zdroj je v pods...
Na základe týchto dobre známych princípov môţe byťsvetlo vďaka magnetizmu vytvorené plynovýmvýbojom. Elektromagnetické men...
  Rýchly štart a reštart ( 0,5 s ) – moţnosť pripojiť na  senzor,  Ţiadne blikanie a prevencia oslepenia chránia oči...
FYZIKÁLNE VYSVETLENIE VÝHOD TECHNOLÓGIE  Skotopické videnie ( nočné ): vnímanie okolitého svetla a osvetlenia  objekto...
  Návrh riešenia  Vzhľadom na snahu nájsť čo najoptimálnejšie riešenie  a  finančno  ekonomickú  situáciu obce ...
Výkon    počet   Výkon     počet400 W    4  ks250 W    11 ks   Hlavná ulica150 W    55 ks   120...
cena za 1kWh      0,22 €doba svietenia      3900          udržba   energie     počet   emisie...
Vstupné parametreNáklady na energiu v obci  0,220 €/kWhPriemerná doba svietenia   3 900 hPríkon existujúcej sústavy  ...
Úspora v detaileÚspora energie ročne      46 020 kWhÚspora nákladov za energiu   10 124 €Úspora nákladov za údrţbu ...
Návratnosť a splatnosť modernizácie formou úveru   Pôžička        109 893 €   Splátka        9 801 € ...
  Obec sa zaviaţe v prípade zmeny štandardnej  úrokovej sadzby, zmeny cien za energie, túto  skutočnosť akceptovať a...
Možné spôsoby financovania               66
Návrhy:1. Projekt financuje samotná obec  splatnosť : hotovosť2. Projekt financuje samotná obec  splatnosť : úver v bank...
Koniec prezentácie s verziou Indukčného osvetlenia                           68
Ďakujem za pozornosť            69
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentace babin final spolu s financovanim v banke a dvomi verziami svetiel

1,167 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentace babin final spolu s financovanim v banke a dvomi verziami svetiel

 1. 1. Modernizácia verejného osvetlenia Cenová ponuka Babín
 2. 2.  Cieľom tejto cenovej ponuky je poskytnúť občanom obce komplexnú informáciu potrebnú k rozhodnutiu o modernizácií verejného osvetlenia v obci Babín. Dokument odborne popisuje súčasný stav z ktorého rezultuje návrh na modernizáciu a rekonštrukciu a to s odhadom potrebných prostriedkov. 2
 3. 3.  Generálny kontraktor : Vodné stavby spol sro Dodávateľ svetelenlej technológie: Fleck AG Stavebné a elektroinštalačné práce: STAVOMONT SP Snina Koordinátor projektu : CEPartnersRealizácia 3
 4. 4. Generálny kontraktorVodné stavby spol. sro 4
 5. 5. Spoločnosť vznikla v roku 1991 a od tejto doby má vosvojom portfóliu činnosti ako výstavba, koordináciaprojektov, sprostredkovateľská činnosť v oblastivýstavby a realizácie modernizácií verejného isúkromného sektora, kompletizačná činnosť.Spoločnosť sa pohybuje v segmentoch inţinierskychstavieb, sietí, priemyselných, bytových, ale ajvodohospodárskych stavieb a to nie len v oblastistavebníctva, ale aj strojárstva a generálnychkomplexných dodávok na kľúč. 5
 6. 6. Rozsah činností: budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia revitalizácia miest a obcí (námestia, cyklotrasy, zeleň...) vykonávanie inţinierských, zdravotechnických stavieb, výstavba odvodňovacích a zavlaţovacích systémov, hydrotechnických stavieb, priemyselných, bytových a občianských stavieb zemné práce poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a strojárstva inţinierska a kompletizačná činnosť v stavebníctve rekonštrukcia škôl a infraštruktúry vzdelávania podpora v oblasti separovaného zberu a komunálneho odpadu rozširovanie a budovanie čistiarní odpadových vôd a kanalizácií výstavba a vyuţívanie alternatívnych zdrojov energií sprostredkovanie obchodu a sluţieb 6
 7. 7. Zrealizované stavby a referenčné diela v obciach: Moravany Vojany Dobšiná Mlynica Petrovany Buzica Turína Trstice Rankovce 7
 8. 8. Montáž na kľúčSTAVOMONT SP Snina 8
 9. 9. Spoločnosť bola zaloţená v roku 1996. Spoločnosť je drţiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2000. V súčasnosti má spoločnosť 121 zamestnancov. Počas svojej pôsobnosti na stavebnom trhu spoločnosť realizovala veľký počet stavieb rôzneho charakteru, počnúc bytovou výstavbou s občianskou a technickou vybavenosťou, cez poľnohospodárske a školské stavby, priemyselné, inţinierske stavby, kultúrne a sakrálne objekty ako aj rekonštrukcie rôznych objektov. Silnou stránkou spoločnosti vzhľadom na kapacitné vybavenie, profesijné zloţenie a dlhoročné skúsenosti je schopnosť zabezpečiť veľké stavebné celky komplexne na kľúč. 9
 10. 10. Zrealizované stavby referenčné diela: Obchodné stredisko SIBA Humenné LIDL Predajňa potravín Prešov, sídl. Sekčov LIDL Predajňa potravín Snina Rekonštrukcia Colný hraničný prechod Rekonštrukcia II. ZŠ Študentská Snina 10
 11. 11.  LED INDUKČNÁ Koniec prezentácieSvetelná technológia 11
 12. 12. LED osvetlenie 12
 13. 13. Dodávateľ svetelnej technológieFleck elektroinstallationen gmb 13
 14. 14. Medzinárodná spoločnosť, ktorá bola zaloţená uţ v roku 1974 a dnes má 150 zamestnancov vo Viedni v Rakúsku, ale aj ďalších 150 zamestnancov v rôznych regiónoch sveta. Spoločnosť Fleck AG pokrýva celú oblasť elektroinţinierstva v oblastiach: - Osvetľovacia technika - Energetická technika - Komunikačná technika - Konštrukcia zariadení Spoločnosť okrem iného vyvíja, vyrába a dodáva vlastné LED medzinárodne certifikované osvetlenia. 14
 15. 15. Zrealizované stavby a referenčné diela v oblasti osvetlenia verejného sektora: Obec Zohor Letisko Ruzyň v Prahe Praţské metro České dráhy Viedenské metro Rakúske národné dráhy Ernst Happel futbalový štadión pre majstrovstvá Európy v roku 2008 Viedenská Zdravotná Poisťovňa Viedenská Mestská Hala Parkovacie domy vo Viedni 15
 16. 16. Príklad realizácie modernizácie 16
 17. 17. Príklad realizácie modernizácie954 997 € 578 716 € 17
 18. 18. Príklad modernizácie 18
 19. 19. LED osvetlenie – nové svetlo pre náš svet Popis Prínos 19
 20. 20. Aj takto bezpečnemôže byť na cestáchpočas noci vo Vašejobci. 20
 21. 21. V beţnom verejnom osvetľovaní sa stále vyuţívajú najmäklasické vysokotlakové výbojky. Keďţe osvetľovaniekomunikácií, kde patrí výstavba, prevádzka, údrţba arekonštrukcia osvetlenia, je hradené z verejnýchfinančných prostriedkov, treba náklady na tieto zariadeniaefektívne vyuţívať a čo moţno najviac minimalizovať.V svetelnej technike sa neustále hľadajú nové svetelnézdroje, ktoré by zabezpečili zníženie nákladov, bezpečnúprevádzku a najmä ktoré zabezpečia bezpečnúpremávku pre vodičov ako aj pre chodcov.V projekte sa budeme zaoberať technickými moţnosťamizlepšenia osvetlenia komunikácií najmä vzhľadom nazámenu klasického osvetlenia za LED svetelné zdroje,ktoré v svetelnej technike prechádzajú značným vývojom. 21
 22. 22. • Úspora energie v porovnaní s klasickou ţiarovkou ~90% a v porovnaní s technológiou energetickej úspory ~50%• Znační redukcia CO2 emisií• Po 50.000 h aţ 75.000 h svietenia, čo predstavuje cca 12 rokov je svetelný tok stále ~80%• Nízka náročnosť na údrţbu, ţiadne vyblednutie, ţiadny hmyz• Ţiadny podiel ultrafialového svetla• Ţiadna doba nahrievania, plný výkon je ihneď k dispozícii, nie je potreba chladenia• Kvalita blízka dennému svetlu cca 5.000 Kelvinov a preto sú farby ostré a reálne Mnoho aspektov klimatickej ochrany pomôže dosiahnuť ciele stanovené Kyoto protokolom z roku 1997 22
 23. 23. Všeobecné výhody LED technológie Pri svietidlách sa nejedná o jednoduchý obchodný výrobok, ale sú výsledkom dlhodobéhoVýrobky vývoja certifikovaných medzinárodných firiem a LED špecialistov. Optika LED je vyvinutá pre špeciálne požiadavky svietidiel. Všetky uvedené svetelné tokyKrivka svetla sú preskúšané v MA39 (Skúšobnom zariadení mesta Viedeň v Rakúsku) a hodnoty meraní svetelnej krivky sú atestované. Technický príkon LED svietidiel je uvedený ako systémový príkon a obsahuje všetkyPríkon systému príkony a to aj predradníka. Príkon je atestovaný rakúskými štátnymi inštitúciami. Použité predradníky sú inštalované podľa požiadaviek konkrétnho typu svietidla, ZároveňŽivotnosť predradníka sa vykonávajú špeciálne klimatické testy napr. v klimatickej komore. Údaj o životnosti nie je jediným ukazovateľom. Podľa typu svietidla je po 50.000 až doŽivotnosť LED 75.000 hodinách používania stále zbytkový svetelný tok na úrovni 80%. Tieto hodnoty sú možné dosahovať vďaka novej technológií LED 23
 24. 24. Výhody LED oproti štandardu trhu Farba svetla svietidiel je dátovateľná vo farbách 6.500, 4.500 a 3.500 Kelvinov. VšetkyFarba svetla farby svetla sú preskúšané a atestované medzinárodnou štátnou inštitúciou. Podľa požiadaviek obce a účelu komunikácie (hlavná cesta, chodníky) je vždy vyberané to najvyhovujúcejšie svetlo. Je to teplota technológie LED vytvárajúcej svetlo a táto hodnota vo veľkej miereTeplota styčného bodu ovplyvňuje životnosť systému. Dosahovaná teplota v hodnotách 55 až 75 °C je najnižšia na trhu. Pouličné svietidlo bolo koncipované tak, aby bolo možné v slabej prevádzke tlmenie, čoTlmenie znamená úsporu. Zníži sa napätie a systém lampy využíva iba 50% systémového príkonu, pritom dodrží 60% svietivosti. Výkon svietidla je dodržaný optimálnym termickým manažmentom. Intenzívny vývoj aTermický manažment výskum pasívneho chladenia tento hlavný aspekt životnosti zabezpečil. Tento termický manažment bol overený Viedenskou Technickou Univerzitou.Index reprodukcie Ako dobre osvetlený objekt reprodukuje reálne farby je definované indexom reprodukciefarieb farieb. LED technológia docielia minimálne 70 Ra a preto sú vhodné pre akékoľvek použitie. 24
 25. 25. Prehľad LED svietidiel Pouličné svietidlo Garážové svietidlo Priemyselné svietidlo• Pouličné svietidlo s modulmi po • Garážové svietidlo so • Priemyselné svietidlo so 30 W systémového príkonu. systémovým príkonom 30 W systémovým príkonom 30 W a• Vlastná optika - vyvinutá pre • Prevedenie so špeciálnou optikou 60 W rovnomerné osvetlenie 120° • Prevedenie s optikou 20°, 48°,• Typ ochrany IP 66 (zamedzenie • Typ ochrany IP 65 (prach) 72° alebo 120° prístupu prachu a vode) • Jednoduchá montáž na všetky • Typ ochrany IP 65 (prach)• Všetky skúšobné atesty štátnych existujúce nosiče • Jednoduchá montáž na všetky skúšobných inštitúcií • 80 % svetelného toku po existujúce nosiče• 80 % svetelného toku po 65.000 hod. • 80 % svetelného toku po 50.000 hod. 60.000 hod.
 26. 26. LED Verejné osvetlenie : Technické údaje 26
 27. 27. LED Verejné osvetlenie : Distribučná krivka svetla – 2 moduly á 30W Asymetrická Symetrická optika optika 27
 28. 28. 28
 29. 29. Referenčný projekt:Verejného osvetlenia 29
 30. 30. Obec v Rakúsku• 601 bodov osvetlenia• Energetické náklady: 13.000 € za rok• Náklady na údržbu: 42.000 € za rok• Súčasné lampy sú poruchové a používajú zastaralú technológiu 30
 31. 31. Fotografie pôvodného stavu verejného osvetlenia 31
 32. 32. Finančno ekonomický popis Existujúce LED Počet svietidiel > 500 Ks > 500 Ks Počet lámp v obci Ročné prevádzkové náklady 13.030 EUR 9.845 EUR Spotreba elektrickej energie, ročné prevádzkové hodiny Ročné náklady na údržbu 42.632 EUR 6.386 EUR Údržba, čistenie CELKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY 55.662 EUR 16.231 EUR Investície technológia LED, inštalácia 363.605 EUR Ročné náklady na údržbu 55.662 EUR Údržba, čistenie SPLATNOSŤ V ROKOCH 6,5 rokov 32
 33. 33. Stav po modernizácií verejného osvetlenia 33
 34. 34. Referenčný projekt:Verejného osvetlenia II 34
 35. 35. PopisObec Zohor • Dodávka a montáž LED pouličných svietidiel • Použitie LED svietidiel s príkonom 30W a 60W • Výmena 2 x 250W za 3 x 30W a 1 x 60W LED • Doplnenie o 1 x 30W a 3 x 60W LED • Úspora energie o 72% bez doplnenia • Úspora energie o 33% s doplnením • Všeobecné zlepšenie osvetlenia pri súčasnom znížení spotreby energií 35
 36. 36. Obec Zohor pôvodný stav 36
 37. 37. Obec Zohor nový stav 37
 38. 38. Popis modernizácieVerejného osvetlenia v obci Babín 38
 39. 39. Obec Babín• 156 bodov osvetlenia• Ročné energetické náklady: 21 621 € za rok• Náklady na údržbu: 995 € za rok• Súčasné osvetlenie je poruchové a používa neefektívnu 20 rokov zastaralú technológiu 39
 40. 40. Súčasné osvetľovacie telesá 40
 41. 41.  Návrh riešenia Vzhľadom na finančno ekonomickú situáciu obce a hľadanie riešenia modernizácie verejného osvetlenia v obci z energetických úspor navrhujeme pri vyuţití technológie LED: obec modernizovať v dvoch fázach. Táto ponuka sa bude zaoberať prvou fázou a to osvetlením s príkonom nad 80 W. To znamená demontáţou 140 ks svetiel a nahradením novými LED svietidlami o počte 141 ks. Druhá fáza modernizácie a to osvetlenie s príkonom do 80 W bude realizovaná neskôr. To znamená 16 ks svetiel. 41
 42. 42. Výkon počet Výkon počet400 W 4 ks250 W 11 ks Hlavná ulica150 W 55 ks 90 W 21 ks125 W 66 ks72 W 5 ks Zvyšok obce70 W 15 ks 30 W 30 ks22 260W 156 ks 60 W 90 ksVýkon s balastom25 200W 8,2 W 141 ksSumarizácia svetiel po optimalizácií 42
 43. 43. Úspora v detaileÚspora energie ročne 61 097 kWhÚspora nákladov za energiu 13 441 €Úspora nákladov za údrţbu 743 €Ročná úspora CO2Spolu 14 185 € Cena novej LED technológieCena je uvedená bez doplnenia t.j. 1:1Je nutná odborná prehliadka vedenia!Spolu 193 155 €Návratnosť s vlastným financovaním 13,6 rokov 44
 44. 44. Návratnosť a splatnosť modernizácie formou úveru Pôžička 193 155 € Splátka 14 210 € Doba splácania 20 rokov Úroková sadzba 4,5 % Úroky 91 038 € Spolu splatené 284 194 € 45
 45. 45.  Obec sa zaviaţe v prípade zmeny štandardnej úrokovej sadzby, zmeny cien za energie, túto skutočnosť akceptovať a o predmetnú sumu navýšiť pôvodne plánovaný rozpočet. 46
 46. 46. Možné spôsoby financovania 47
 47. 47. Návrhy:1. Projekt financuje samotná obec splatnosť : hotovosť2. Projekt financuje samotná obec splatnosť : úver v banke3. Projekt financuje komunálna sro Obec a generálny koordinátor projektu založia sro, ktorá prevezme úver v banke. splatnosť : z ročnej energetickej úspory4. Projekt financuje generálny koordinátor projektu Verejné osvetlenie bude od obce dlhodobo prenajaté, zmodernizované a spravované. splatnosť : z energetickej ročnej úspory 48
 48. 48. Koniec prezentácie s verziou LED osvetlenia 49
 49. 49. Popis modernizácieVerejného osvetlenia v obci Babín 50
 50. 50. Obec Babín• 156 bodov osvetlenia• Ročné energetické náklady: 21 621 € za rok• Náklady na údržbu: 995 € za rok• Súčasné osvetlenie je poruchové a používa neefektívnu 20 rokov zastaralú technológiu 51
 51. 51. Súčasné osvetľovacie telesá 52
 52. 52. Indukčné osvetlenie 53
 53. 53. Svetelný zdroj funguje na princípe elektromagnetu ( bez vstupu kovovej časti do trubice zdroja ). Indukčný zdroj je v podstate bezelektródovou ţiarivkou. Aby lampa bez elektród vyprodukovala svetlo, je závislá na základných princípoch elektromagnetickej indukcie a plynových výbojov. Eliminácia vlákien a elektród má za následok bezkonkurenčnú ţivotnosť. Ţivotnosť zdroja sa tak zvýši na 60 – 100.000 svietiacich hodín, pokles intenzity je 70% pôvodného výkonu po 60.000 hodinách svietenia.POPIS A VÝHODY INDUKČNÝCHSVETELNÝCH ZDROJOV 54
 54. 54. Na základe týchto dobre známych princípov môţe byťsvetlo vďaka magnetizmu vytvorené plynovýmvýbojom. Elektromagnetické meniče zloţené zkovových závitov vytvárajú za pouţitia vysokejfrekvencie (získaná predradníkom) okolo sklenenejtrubice, ktorá obsahuje plyn, elektromagnetické pole.Dráha výboja tvorí uzavretú slučku v dôsledkuakcelerácie volných elektrónov, ktoré kolidujú satómami ortuti a excitujú elektróny. Ultrafialovéţiarenie vzniká pádom excitovaných elektrónov ztohto vyššieho späť na niţší energetický stav.Prechodom cez fosforovú vrstvu na vnútornej stranesklenenej trubice sa ÚV ţiarenie mení na viditeľnésvetlo. Efekt vytvorených polí je maximalizovanýneobyčajným tvarom indukčneho zdroja. 55
 55. 55.  Rýchly štart a reštart ( 0,5 s ) – moţnosť pripojiť na senzor, Ţiadne blikanie a prevencia oslepenia chránia oči. Biele svetlo obsahuje kompletné spektrum farieb, efektivita je vyššia a svetlo na pocit veľmi podobné slnečnému ţiareniu. Neobsahuje tekutú ortuť = nezaťaţuje ţivotné prostredie, Nízka pracovná teplota aţ do -40ºC, Nízka frekvencia zdroja, Vysoká účinnosť – PF 0,98 Moţnosť integrácie do inteligentného ovládania spotrebičov.Výhody 56
 56. 56. FYZIKÁLNE VYSVETLENIE VÝHOD TECHNOLÓGIE Skotopické videnie ( nočné ): vnímanie okolitého svetla a osvetlenia objektov pri nízkej okolitej intenzite svetla ( v noci ) je zachytávané očnými tyčinkami, Fotopické videnie ( denné ): vnímanie okolitého osvetlenia objektov pri vysokej okolitej intenzite svetla ( cez deň ) je zachytené očnými čapíkmi, Mesopické videnie: kombinácia medzi skotopickým a fotopickým videním, ktoré berie do úvahy totálnu citlivosť ľudského oka na modrú škálu a zároveň aj citlivosť na intenzitu osvetlenia. Pri niţšej intenzite osvetlenia ( wattáţi ) sa tak osvetlené objekty zdajú jasnejšie pre ľudské oko ako tie, ktoré sú osvetlené slabšie. Tento pomer sa vyjadruje v S/P pomere a vyjadruje reálne lumeny (PLM) a intenzitu osvetlenia vnímanú ľudským okom. 57
 57. 57.  Návrh riešenia Vzhľadom na snahu nájsť čo najoptimálnejšie riešenie a finančno ekonomickú situáciu obce bolo vypracované aj alternatívne riešenie modernizácie verejného osvetlenia, samozrejme z energetických úspor. Riešením je obec modernizovať naraz a to pri vyuţití silnejších osvetľovacích prostriedkov ako bolo v pôvodnom návrhu. Pri modernizácií budú vyuţité dva typy svetiel a to 120 W na hlavnej ulici a 80 W pre ostatnú časť. Rovnako ako vo variante LED bude jedno svetlo oproti súčasnému stavu doplnené. 59
 58. 58. Výkon počet Výkon počet400 W 4 ks250 W 11 ks Hlavná ulica150 W 55 ks 120 W 21 ks125 W 66 ks72 W 5 ks Zvyšok obce70 W 15 ks 80 W 136 ks22 260W 156 ksVýkon s balastom25 200W 11,5k W 157 ksSumarizácia svetiel po optimalizácií 60
 59. 59. cena za 1kWh 0,22 €doba svietenia 3900 udržba energie počet emisie príkon kW ročný príkon kWhpovodne svetlo 995,0 € 21 621,6 € 157 25,2 98 280,0ostavajúce svetlo - € - € 0 0,0 0,0IND 150,0 € 11 497,2 € 157 13,4 52 260,0úspora 845,0 € 10 124,4 € 11,8 46 020,0 61
 60. 60. Vstupné parametreNáklady na energiu v obci 0,220 €/kWhPriemerná doba svietenia 3 900 hPríkon existujúcej sústavy 25,2 kWRočný príkon sústavy 98 190 kWhRočné náklady na energie 21 602 €Ročné náklady na údrţbu 995 €Výsledok modernizácieRočný príkon novej sústavy 52,2 kWhRočné náklady na energie 11 500 €Ročné náklady na údrţbu 150 € 62
 61. 61. Úspora v detaileÚspora energie ročne 46 020 kWhÚspora nákladov za energiu 10 124 €Úspora nákladov za údrţbu 845 €Ročná úspora CO2Spolu 10 969 € Cena novej IND technológieCena je uvedená bez doplnenia t.j. 1:1Je nutná odborná prehliadka vedenia!Spolu samotné náklady na modernizáciu 109 893 €Návratnosť s vlastným financovaním 10 rokov 63
 62. 62. Návratnosť a splatnosť modernizácie formou úveru Pôžička 109 893 € Splátka 9 801 € Doba splácania 15 rokov Úroková sadzba 4,5 % Úroky 37 021 € Spolu splatené 147 021 € 64
 63. 63.  Obec sa zaviaţe v prípade zmeny štandardnej úrokovej sadzby, zmeny cien za energie, túto skutočnosť akceptovať a o predmetnú sumu navýšiť pôvodne plánovaný rozpočet. 65
 64. 64. Možné spôsoby financovania 66
 65. 65. Návrhy:1. Projekt financuje samotná obec splatnosť : hotovosť2. Projekt financuje samotná obec splatnosť : úver v banke3. Projekt financuje komunálna sro Obec a generálny koordinátor projektu založia sro, ktorá prevezme úver v banke. splatnosť : z ročnej energetickej úspory4. Projekt financuje generálny koordinátor projektu Verejné osvetlenie bude od obce dlhodobo prenajaté, zmodernizované a spravované. splatnosť : z energetickej ročnej úspory 67
 66. 66. Koniec prezentácie s verziou Indukčného osvetlenia 68
 67. 67. Ďakujem za pozornosť 69

×