Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEZINSEKCIA  - je súbor opatrení zameraných na ničenie škodlivého hmyzu­ a ostatných článkonožcov prenášajúcich pôvodcov ...
<ul><li>ŠKODLIVOSŤ HMYZU </li></ul><ul><li>Ekonomická </li></ul><ul><li>2. Epidemiologická (epizootologická) </li></ul>
<ul><li>1. Ekonomická </li></ul><ul><li>Ekonomický význam múch je výrazný pri premnožení, za ktoré sa všeobecne </li></ul>...
<ul><li>2.Epidemiologická (epizootologická) </li></ul><ul><li>Epidemiologický (Epizootologický) význam spočíva v tom, že h...
<ul><li>Preventívna dezinsekcia  </li></ul><ul><li>- cieľom je predchádzať, odstraňovanie a likvidácia odpadov </li></ul>...
<ul><li>Represívna dezinsekcia </li></ul><ul><li>Je zameraná na ničenie hmyzu a podl'a spôsobu sa rozdeľuje na : </li></ul...
<ul><li>Mechanická dezinsekcia </li></ul><ul><li>- plácačky, mucholapky, lepiace pásy, pasce a pod. - je málo efektívna </...
<ul><li>Fyzikálna dezinsekcia </li></ul><ul><li>-teplo </li></ul><ul><li>-prúdiaca para pod tlakom </li></ul><ul><li>-elek...
Biologická dezinsekcia - využíva prirodzených nepriateľov, napr. dravé roztoče, proti iným škodlivým roztočom, ale aj las...
Chemická dezinsekcia Historický vývoj: koniec 19. storočia - prírodné látky - nikotín, zlúčeniny kovov začiatok 20. storoč...
ROZDELENIE INSEKTICÍDOV PODĽA ÚČINKU : Insekticídy - pôsobia všeobecne na hmyz Akaricídy- posobia  na roztoče Ovicídy- ...
<ul><li>PODĽA VSTUPU DO ORGANIZMU HMYZU SA INSEKTICÍDY DELIA NA : </li></ul><ul><li>KONTAKTNÉ </li></ul><ul><li>PERORÁLNE...
PODĽA SPÔSOBU ÚČINKU DELÍME INSEKTICÍDY NA : Insekticídy s reziduálnym účinkom - prípravok pôsobí dlhodobo (týždeň, mesi...
<ul><li>APLIKAČNÉ FORMY INSEKTICÍDOV </li></ul><ul><li>Podl'a skupenstva  </li></ul><ul><li>-pevné </li></ul><ul><li>-te...
<ul><li>l. Pevné aplikačné formy: </li></ul><ul><li>Popraše (P,D)1-50 µ </li></ul><ul><li>suché, sypké prášky, úč.1. - do...
<ul><li>II.Tekuté aplikačné formy </li></ul><ul><li>Postreky: </li></ul><ul><li>pravé roztoky </li></ul><ul><li>koloidné r...
TERMO-MECHANICKÉ -izodisperzné aerosóly, s časticami pod 5 µ m -vytvárajú sa v špeciálne upravených prístrojoch -účinná l...
Sprej – forma aerosólu - stály tlak v bombičkách, použitie u malospotrebiteľov - Aplikácia studených aerosólov ULTRANÍZKO...
<ul><li>PLYNY-FUMIGANTY </li></ul><ul><li>Plyny sú chemické látky, ktoré za normálnej (väčšinou bežnej, 15-22 °C) teploty ...
<ul><li>VLASTNOSTI IDEÁLNEHO PLYNU </li></ul><ul><li>Musí byť toxický pre cieľového škodcu. </li></ul><ul><li>Musí mať vys...
PRI APLIKÁCII PLYNOV JE POTREBNÉ: <ul><li>1.Hermetické uzavretie priestoru </li></ul><ul><li>2. Stanoviť účinnú látku v ov...
<ul><li>VÝHODY PLYNOVANIA </li></ul><ul><li>vysoká účinnosť </li></ul><ul><li>rýchle pôsobenie </li></ul><ul><li>značná pr...
<ul><li>NEVÝHODY PLYNOVANIA </li></ul><ul><li>nemajú reziduálny účinok (výnimka - methylbromid !) </li></ul><ul><li>všetk...
Podľa tohto zoznamu vyhovuje požiadavkám len málo preparátov. Pre široké použitie proti skladovým škodcom zostáva len FOS...
<ul><li>KYANOVODÍK (HCN) - 5-30 g.m-3, expozícia 4-72 hodin , vetranie 48 hodín </li></ul><ul><li>- vysoko rozpustný vo v...
ORGANOFOSFÓROVÉ INSEKTICÍDY -estery kyseliny ortho-, thio-, pyro-fosforečnej -nervové jedy - inhibítory enzýmu acetylcholí...
<ul><li>Účinné látkv : </li></ul><ul><li>dichlorvos (Instop pás) </li></ul><ul><li>trichlorfon (Formitox, Faratox turbo) ...
<ul><li>KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY </li></ul><ul><li>- estery kyseliny karbaminovej a karbamidovej </li></ul><ul><li>-nervový...
Účinné látky: propoxur (BA YGON 20 EC) - 2,5-5 % koncentrácia dioxicarb (FAMIDD 50 a 80 WP, ELOCRON popraš) - 2-4 % koncen...
<ul><li>PYRETHRÍNY A PYRETHROIDY </li></ul><ul><li>PYRETHRÍNY (pyrethrum) - králik starčekovitý (Chrysantheum cinerariaef...
<ul><li>Charakteristika: </li></ul><ul><li>kontaktný účinok s rýchlym omračujúcim efektom, tzv. knock-down </li></ul><ul><...
<ul><li>PYRETHROIDY </li></ul><ul><li>moderná skupina insekticídnych látok odvodená od pyrethra, pripravené </li></ul><ul>...
Účinné látkv : cypermethrin, permethrin, deltamethrin atď. Prípravkv: -BIOLlTY -OUTFLANK (permethrin 5 %) - ektoparazity u...
NEONIKOTÍNOVÉ PRÍPRAVKY - boj proti muche domácej v ŽV, účinná látka thiamethoxam - 2,5-5 % koncentrácia (možnost' apliká...
<ul><li>AGIT A (firma Novartis) </li></ul><ul><li>Agita 10 WG – thiametoxam </li></ul><ul><li>thianikotinylový insekticíd...
<ul><li>pôsobí ako požerový jed, je treba využit' základnú požiadavku, prilákat' hmyz. </li></ul><ul><li>Realizuje sa to ...
REGULÁTORY RASTU VÝVOJA HMYZU Analógy juvenilných hormónov - juvenilné a rastové hormóny - vplyv na prirodzený vývoj hmyz...
<ul><li>Inhibítory syntézy chitínu </li></ul><ul><li>-blokovanie enzýmu chitinázy </li></ul><ul><li>Účinné látky: </li></u...
Analógy juveniIných (rastových)hormónov - Juvenilné hormóny v organizme článkonožcov riadia vývojové premeny v jeho dospie...
<ul><li>Chlórované uhľovodíky </li></ul><ul><li>- pôsobia ako nervové jedy, do nervovej sústavy sa dostávajú cez tuky nerv...
<ul><li>Prvky a anorganické zlúčeniny </li></ul><ul><li>-fytotoxické </li></ul><ul><li>-vysoká toxicita pre teplokrvné zvi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2.dezinsekcia prírpravky

3,874 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.dezinsekcia prírpravky

 1. 1. DEZINSEKCIA - je súbor opatrení zameraných na ničenie škodlivého hmyzu­ a ostatných článkonožcov prenášajúcich pôvodcov nákazlivých ochorení, obťažujúcich človeka a zvieratá a spôsobujúcich hospodárske škody poškodzovaním a znehodnocovaním výrobkov a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Delí sa podľa rozsahu na preventívnu a represívnu (ohniskovú dezinsekciu).
 2. 2. <ul><li>ŠKODLIVOSŤ HMYZU </li></ul><ul><li>Ekonomická </li></ul><ul><li>2. Epidemiologická (epizootologická) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. Ekonomická </li></ul><ul><li>Ekonomický význam múch je výrazný pri premnožení, za ktoré sa všeobecne </li></ul><ul><li>považuje viac ako 200 múch na jedincovi. </li></ul><ul><li>Spočíva na obťažovaní pri cicaní krvi a výlučkov kože a slizníc+ dopad na </li></ul><ul><li>úžitkovosť. </li></ul><ul><li>Zníženie prírastkov u ošípaných - 5 až 10 %, pričom u ošípaných je to </li></ul><ul><li>evidované už pri 40 jedincoch muchy domácej (musca domestica) a 1 bodavke </li></ul><ul><li>maštaľnej </li></ul><ul><li>Mliečna úžitkovosť - zníženie o 10-40 % a zníženie obsahu mliečneho tuku o </li></ul><ul><li>4-5 %. Prírastky vo výkrme HP - o 20-45 %. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2.Epidemiologická (epizootologická) </li></ul><ul><li>Epidemiologický (Epizootologický) význam spočíva v tom, že hmyz môže byť </li></ul><ul><li>vektorom, resp. rezervoárom infekčných, parazitárnych pôvodcov ochorení. </li></ul><ul><li>Prenos môže byť aktívny alebo pasívny. </li></ul><ul><li>Ixodes ricinus - kliešťové encefalitídy - výskyt 0,6 % </li></ul><ul><li>Lymská borelióza - výskyt 3 %.Prevláda názor, že borélie sa v črevách kliešťa </li></ul><ul><li>podrobujú špecifickému vývoju, kde pod vplyvom nasatej krvi dochádza k </li></ul><ul><li>genotypovým zmenám. Proteín, ktorý sa nachádza na povrchu ich tela sa mení </li></ul><ul><li>z pôvodného označovaného ako OspA na aspo. Po tejto metamorfóze môžu </li></ul><ul><li>cez sliny kliešťa vstupovať do krvi cicavca. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Preventívna dezinsekcia </li></ul><ul><li>- cieľom je predchádzať, odstraňovanie a likvidácia odpadov </li></ul><ul><li>z prostredia hlavne organických, melioračné práce výskytu hmyzu, t.j. hlavne dodržiavanie </li></ul><ul><li>všeobecných hygienických požiadaviek – zvyšovanie zdravotného uvedomenie </li></ul><ul><li>obyvateI'stva, hlavne pri boji a prevencii zameranej proti- všiam, blchám, plošticiam a pod. </li></ul><ul><li>a vytvárať také podmienky, ktoré:zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu a pomnožovaniu </li></ul><ul><li>hmyzu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Represívna dezinsekcia </li></ul><ul><li>Je zameraná na ničenie hmyzu a podl'a spôsobu sa rozdeľuje na : </li></ul><ul><li>1. mechanickú </li></ul><ul><li>2. fyzikálnu </li></ul><ul><li>3. biologickú </li></ul><ul><li>4. chemickú </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Mechanická dezinsekcia </li></ul><ul><li>- plácačky, mucholapky, lepiace pásy, pasce a pod. - je málo efektívna </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Fyzikálna dezinsekcia </li></ul><ul><li>-teplo </li></ul><ul><li>-prúdiaca para pod tlakom </li></ul><ul><li>-elektrina + žiarenie (black-white lampy) </li></ul><ul><li>-slnečné žiarenie </li></ul>
 9. 9. Biologická dezinsekcia - využíva prirodzených nepriateľov, napr. dravé roztoče, proti iným škodlivým roztočom, ale aj lastovičky, osy, chrobáky, lienka
 10. 10. Chemická dezinsekcia Historický vývoj: koniec 19. storočia - prírodné látky - nikotín, zlúčeniny kovov začiatok 20. storočia - anorganické zlúčeniny 20. roky 20. storočia - zavedenie substituovaných fenolov 30. roky 20. storočia - pyrethrum obdobie 2. svet.vojny - DDT, HCH povojnové roky - Endrin 50. roky 20. storočia - organofosfáty 60. roky 20. storočia - karbamáty, syntetické látky odvodené od pyretra tzv. Pyretroidy - r. 2000 - neonikotínové prípravky
 11. 11. ROZDELENIE INSEKTICÍDOV PODĽA ÚČINKU : Insekticídy - pôsobia všeobecne na hmyz Akaricídy- posobia na roztoče Ovicídy- pôsobia na vajíčka Larvicídy- pôsobia na larvy Repelenty- pôsobia na hmyz – odpudzujúco Atrakanty- pôsobia na hmyz - lákajúco
 12. 12. <ul><li>PODĽA VSTUPU DO ORGANIZMU HMYZU SA INSEKTICÍDY DELIA NA : </li></ul><ul><li>KONTAKTNÉ </li></ul><ul><li>PERORÁLNE </li></ul><ul><li>RESPIRAČNÉ </li></ul>
 13. 13. PODĽA SPÔSOBU ÚČINKU DELÍME INSEKTICÍDY NA : Insekticídy s reziduálnym účinkom - prípravok pôsobí dlhodobo (týždeň, mesiac ...) Insekticídy so systémovým účinkom po aplikácii je prípravok rozvádzaný cievami rastlín a chráni rastlinu pred žravými a savými škodcami Insekticídy s kombinovaným účinkom
 14. 14. <ul><li>APLIKAČNÉ FORMY INSEKTICÍDOV </li></ul><ul><li>Podl'a skupenstva </li></ul><ul><li>-pevné </li></ul><ul><li>-tekuté </li></ul><ul><li>-plynné </li></ul>
 15. 15. <ul><li>l. Pevné aplikačné formy: </li></ul><ul><li>Popraše (P,D)1-50 µ </li></ul><ul><li>suché, sypké prášky, úč.1. - do 10 % (asanácia elektrického vedenia </li></ul><ul><li>(DRlONE, Pif-Paf) </li></ul><ul><li>-obsahujú jemne mleté účinné látky zmiešané s plnidlami (kaolín, krieda, sádra </li></ul><ul><li>...) </li></ul><ul><li>-účinnosť závisí od veľkosti častíc, rovnomerného premiešania a pod. </li></ul><ul><li>-výhody - I'ahká a lacná aplikácia </li></ul><ul><li>- nevýhody - náročnosť na skladovacie priestory, ktoré musia byť suché </li></ul>2. Granule (G)100-200 µ - najnovšia aplikačná forma v teréne pod vplyvom tepla a vlhkosti sa postupne rozpadá a uvol'ňuje sa účinná látka - Neporex SG2 3. Nástrahy (N)- LAFAREX N, BLATEX, FORMITOX, MUCHACID, SNIP,FORMITOX. PROXIKOL
 16. 16. <ul><li>II.Tekuté aplikačné formy </li></ul><ul><li>Postreky: </li></ul><ul><li>pravé roztoky </li></ul><ul><li>koloidné roztoky </li></ul><ul><li>emulzie </li></ul><ul><li>suspenzie </li></ul>
 17. 17. TERMO-MECHANICKÉ -izodisperzné aerosóly, s časticami pod 5 µ m -vytvárajú sa v špeciálne upravených prístrojoch -účinná látka v nosiči (olej, voda) sa predhrieva a rozptyl'uje pomocou rýchleho prúdenia teplých plynov. Pri styku so vzduchom nastane ochladenie a kondenzácia pár ~ hmla (Swing-fog Igeba) MECHANICKÝ (STUDENÝ) AEROSÓL je polydisperzný. Obsahuje okrem jemných častíc väčší podiel hrubých častíc v rozmedzí 5-50 !-Im -vytvára sa v špeciálnom prístroji za studena pomocou stlačeného plynu (vzduchu) alebo mechanickým rozptýlením kvapaliny (Sthilka ) ~ ~ ~ 1. Aerosóly Aerosól je disperzná sústava, u ktorej dispergačným prostredím je vzduch a dispergovanou fázou kvapalina alebo tuhá látka. HMLA DYM Formv aerosólov TERMICKÉ -sú izodisperzné aerosóly s časticami do 5 µ m , nosičom býva dym zo špeciálnych dymotvorných látok -v praxi sa používajú ako dymovnice alebo tabletky, ktoré sa zapal'ujú
 18. 18. Sprej – forma aerosólu - stály tlak v bombičkách, použitie u malospotrebiteľov - Aplikácia studených aerosólov ULTRANÍZKOOBJEMOVÉ POSTREKY - ULV - (Ultra low volume) -aplikácia -špeciálny prístroj - vyvíja kvapôčky veľmi malé a predovšetkým rovnakej veľkosti (izodisperzný aerosól). Tým sa zvyšuje biologická účinnosť a znižuje sa dávka insekticídu a nosiča. ~ ~ -neprenikajú prachovými vrstvami, ani do hĺbky substrátu (max. 1-2 cm, v závislosti od poréznosti)- ošetrené objekty - uzavrieť na 10-24 hod., kým sa aerosól neusadí- reziduálny účinok - závisí od druhu insekticídnej látky a ,trvá 3-20 dní
 19. 19. <ul><li>PLYNY-FUMIGANTY </li></ul><ul><li>Plyny sú chemické látky, ktoré za normálnej (väčšinou bežnej, 15-22 °C) teploty </li></ul><ul><li>a tlaku môžu existovať len v plynnom stave. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>VLASTNOSTI IDEÁLNEHO PLYNU </li></ul><ul><li>Musí byť toxický pre cieľového škodcu. </li></ul><ul><li>Musí mať vysoký difúzny penetračný potenciál. </li></ul><ul><li>Musí mať nízku reaktibilitu s ošetrovaným produktom. </li></ul><ul><li>Musí vytvárať neškodné metabolity. </li></ul><ul><li>Jeho použitie musí byť I'ahké. </li></ul><ul><li>Musí byť l'ahko detekovaný. </li></ul><ul><li>Musí byť chemicky &quot;'stabilný v atmosfére. </li></ul><ul><li>Nesmie poškodzovať prostredie (hlavne ovzdušie). </li></ul>
 21. 21. PRI APLIKÁCII PLYNOV JE POTREBNÉ: <ul><li>1.Hermetické uzavretie priestoru </li></ul><ul><li>2. Stanoviť účinnú látku v ovzduší ošetrovaného priestoru </li></ul><ul><li>3. Dodržať dobu expozície </li></ul><ul><li>4. Dodržať požadovanú vlhkosť a teplotu prostredia v mieste zásahu </li></ul>
 22. 22. <ul><li>VÝHODY PLYNOVANIA </li></ul><ul><li>vysoká účinnosť </li></ul><ul><li>rýchle pôsobenie </li></ul><ul><li>značná prenikavosť </li></ul><ul><li>čiastočný účinok raticídny, fungicídny a ovicídny </li></ul>
 23. 23. <ul><li>NEVÝHODY PLYNOVANIA </li></ul><ul><li>nemajú reziduálny účinok (výnimka - methylbromid !) </li></ul><ul><li>všetky sú vysoko jedované (ZNJ) </li></ul><ul><li>účinok je ovplyvnený teplotou a vlhkosťou prostredia </li></ul><ul><li>výbušnosť a horl'avosť </li></ul>
 24. 24. Podľa tohto zoznamu vyhovuje požiadavkám len málo preparátov. Pre široké použitie proti skladovým škodcom zostáva len FOSFOROVODÍK, METYLBROMID a KYANOVODÍK. Inertné plyny (napr. dusík a oxid uhličitý) začínajú nahradzovať toxické fumiganty, zvlášť tam, kde sú sklady plynotesné alebo môžu byť za ekonomicky prijatel'ných podmienok utesnené a limitujúcim faktorom nie je doba expozície.
 25. 25. <ul><li>KYANOVODÍK (HCN) - 5-30 g.m-3, expozícia 4-72 hodin , vetranie 48 hodín </li></ul><ul><li>- vysoko rozpustný vo vode !!! </li></ul><ul><li>zrniar čierny- vrodená odolnosť </li></ul><ul><li>- URAGAN O2,ZYKLON A, ZYKLON B </li></ul><ul><li>FOSFOROVODÍK (PH3) - 70g.m-,relatívne dlhá doba expozície (4-8 dní) </li></ul><ul><li>koroduje niektoré kovy, vetranie 48 hodín </li></ul><ul><li>-DELÍCIA, DELÍCIA GATOXIN, FOSTOXIN </li></ul>METHYLBROMID (CH3BR) -15-20 g.m-3 -expozícia 8-24 hodín -vetranie 24 hodín -!!! Reaguje s niektorými bielkovinami!!! -rozpúšťa sa v tukoch!!! -vhodný na plynovanie produktov s vyšším obsahom vody EVAPORAČNÉ PÁSY -instop pásy -Vapona
 26. 26. ORGANOFOSFÓROVÉ INSEKTICÍDY -estery kyseliny ortho-, thio-, pyro-fosforečnej -nervové jedy - inhibítory enzýmu acetylcholínesterázy -pôsobia - požerovo, kontaktne aj respiračne, t.j. vyrábajú sa vo všetkých dostupných formách -relatívne krátky reziduálny účinok (4-6 týždňov), ktorý sa však enkapsuláciou zvyšuje až na niekoľko mesiacov (3-4) -sú toxické pre teplokrvné živočíchy, avšak v organizme sa nekumulujú
 27. 27. <ul><li>Účinné látkv : </li></ul><ul><li>dichlorvos (Instop pás) </li></ul><ul><li>trichlorfon (Formitox, Faratox turbo) </li></ul><ul><li>dimethoat ( Bi-58 EC) </li></ul><ul><li>diazinon (DIACAP 300 CS, Neocidol) - nie pre hydinu a mačky! </li></ul><ul><li>Pirimiphos-methyl (Acctelic 25 EC, Ultimate FOG) </li></ul><ul><li>Azamethiophos (Alfacron50 WP SNIP)- špeciálne určený na boj s muchami </li></ul><ul><li>v ŽV v 2-2,5 % koncentrácii </li></ul><ul><li>Chlórpyrifos (Empire 20,) </li></ul>
 28. 28. <ul><li>KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY </li></ul><ul><li>- estery kyseliny karbaminovej a karbamidovej </li></ul><ul><li>-nervový jed - inhibícia enzýmu cholinesterázy na rozdiel od OFI blok spôsobený </li></ul><ul><li>fyzikálnou sorpciou </li></ul><ul><li>-pôsobia požerom a kontaktne, sú vyrábané hlavne v tuhých aplikačných formách a </li></ul><ul><li>zmáčateľných práškoch, pôsobia ako požerové a kontaktné jedy </li></ul><ul><li>- toxicita pre teplokrvné živočíchy je rôzna, vysoká stálosť - dlhý reziduálny účinok </li></ul><ul><li>majú systémový účinok - využitie v pol'nohospodárstve pri ochrane rastlín </li></ul>
 29. 29. Účinné látky: propoxur (BA YGON 20 EC) - 2,5-5 % koncentrácia dioxicarb (FAMIDD 50 a 80 WP, ELOCRON popraš) - 2-4 % koncentrácii bendiocarb (FICAM 80 WP) – 0,3-1 % koncentrácia ,methomyl (LURECTRON) - nástrahy na muchy
 30. 30. <ul><li>PYRETHRÍNY A PYRETHROIDY </li></ul><ul><li>PYRETHRÍNY (pyrethrum) - králik starčekovitý (Chrysantheum cinerariaefolium) </li></ul><ul><li>zmes 4 chemicky príbuzných látok - pyrethrin l. a II. a cinerin I. </li></ul><ul><li>a II.- prvé poznatky o využití alkaloidov na ničenie hmyzu sú známe už </li></ul><ul><li>z Orientu, účinná látka sa nachádza v kvetoch v 0,3-3 %. Technický produkt je </li></ul><ul><li>zahustený na 20­30 % účinnej látky a je stabilizovaný. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Charakteristika: </li></ul><ul><li>kontaktný účinok s rýchlym omračujúcim efektom, tzv. knock-down </li></ul><ul><li>nemajú reziduálny účinok (24-48 h) </li></ul><ul><li>použitie - čisté prevádzky - domácnosti, potravinárske výrobne, obchody, </li></ul><ul><li>komunálna sféra a pod. </li></ul><ul><li>pôsobí ako nervový jed </li></ul><ul><li>Drione, Replin Super </li></ul>
 32. 32. <ul><li>PYRETHROIDY </li></ul><ul><li>moderná skupina insekticídnych látok odvodená od pyrethra, pripravené </li></ul><ul><li>syntetickou (chemickou) cestou Výhody: </li></ul><ul><li>nízka toxicita </li></ul><ul><li>dlhý reziduálny účinok ,dobrá skladovateľnosť </li></ul>
 33. 33. Účinné látkv : cypermethrin, permethrin, deltamethrin atď. Prípravkv: -BIOLlTY -OUTFLANK (permethrin 5 %) - ektoparazity u hydiny - K-OTHRINE 25 WP, EC, Flow (deltamethrin 2,5 %) Bandit 40 WP - vo vodorozpustnom sáčku -pyretroid CYPERMETRIN 40 %, dotykový a požerový jed dávka 40-80 mg.m-2 40 ml.m-2 -10 g (1 sáčok) v 5 I vody sa rozpustí - dávka 100 m2 (absorpčné povrchy alebo vysoká invázia - 2 sáčky) -účinnosť - 3-4 mesiace Bandit 10 EW - olejová mikroemulzia vo vode bez organických rozpúšťadiel -účinný 1-2 mesiace -nie je účinný na roztoče, -40 resp. 100 ml na 5 I vody(slabé a silné zamorenie) - komáre 20 ml na 100 litrov - larvicídny účinok na komáre Synergická látka- Piperonyl-butoxid -zvyšuje účinnosť pyrethroidov 10-12 násobne
 34. 34. NEONIKOTÍNOVÉ PRÍPRAVKY - boj proti muche domácej v ŽV, účinná látka thiamethoxam - 2,5-5 % koncentrácia (možnost' aplikácie náterom aj postrekom)
 35. 35. <ul><li>AGIT A (firma Novartis) </li></ul><ul><li>Agita 10 WG – thiametoxam </li></ul><ul><li>thianikotinylový insekticídy odvodený od prírodných nikotínov a patrí medzi </li></ul><ul><li>najstaršie insekticídne látky </li></ul><ul><li>najlepší je požerový účinok, čiastočne prechádza cez kutikulu hmyzu </li></ul><ul><li>prelomenie cyklu rezistencie </li></ul><ul><li>neboli zistené kumulatívne účinky a minimálny účinok na necielené </li></ul><ul><li>článkonožce </li></ul><ul><li>Integrovaný spôsob boja: </li></ul><ul><li>nová účinná látka </li></ul><ul><li>ničenie aj lariev </li></ul><ul><li>celkové preventívne opatrenia, tj. hygiena-organický odpad miesto množenia </li></ul><ul><li>hmyzu, minimalizovat' </li></ul><ul><li>predátory ? (lastovičky, roztoče, chrobáky a osy) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>pôsobí ako požerový jed, je treba využit' základnú požiadavku, prilákat' hmyz. </li></ul><ul><li>Realizuje sa to : </li></ul><ul><li>a) prísadou cukru ako atraktantu </li></ul><ul><li>b) obsah Tricosénu ako stimulátora feromónov </li></ul><ul><li>c) pôsobí na muchy so sacím ústnym ústrojenstvom. Minimálne na muchy </li></ul><ul><li>s bodavým ústrojenstvom </li></ul>
 37. 37. REGULÁTORY RASTU VÝVOJA HMYZU Analógy juvenilných hormónov - juvenilné a rastové hormóny - vplyv na prirodzený vývoj hmyzu -ich analógy ovplyvňujú metamorfózu -I'ahká aplikácia -nízka toxicita -vysoká cena -pomalý účinok -aplikácia v presne vymedzenej dobe životného cyklu -druhovo špecifické Účinné látky : - methoprén (LAFAREX N a K)
 38. 38. <ul><li>Inhibítory syntézy chitínu </li></ul><ul><li>-blokovanie enzýmu chitinázy </li></ul><ul><li>Účinné látky: </li></ul><ul><li>-cyromazín(NEPOREX 2SG) </li></ul>
 39. 39. Analógy juveniIných (rastových)hormónov - Juvenilné hormóny v organizme článkonožcov riadia vývojové premeny v jeho dospievaní. Hmyz ich vylučuje pomocou zvláštnej žľazy. V priebehu vývoja hmyzu dochádza k jej zakrpatievaniu, čím dôjde k poklesu ňou vylučovaných hormónov a prebehne ďalšia tvarová vývojová premena (napr. z kukly na imágo), keď aplikujeme hmyzu látku, ktorá je rastovému hormónu podobná (analóg chemickej štruktúry), vyvoláme v organizme hmyzu umelý stav, ktorý imituje situáciu ako keby žl'aza nezakrpatela a vylučovala ďalej hormón a preto nedôjde k premene na vyššie vývojové štádium. Altosid - do liahníšť komárov. Nesmie sa dostať do zdrojov pitnej vody. Lafarex N-proti mravcovi faraónskemu Neporex -Inhibítory syntézy chitínu
 40. 40. <ul><li>Chlórované uhľovodíky </li></ul><ul><li>- pôsobia ako nervové jedy, do nervovej sústavy sa dostávajú cez tuky nervovej </li></ul><ul><li>sústavy ► ukladajú sa v tukovom tkanive, odkiaľ sa neobúravajú ! </li></ul><ul><li>-dlhodobý reziduálny účinok </li></ul><ul><li>-pôsobia ako jedy-kontaktné ,požerové alebo respiračné </li></ul><ul><li>(HCH - Dymogam, Lindan, Fenoform forte,...) </li></ul><ul><li>(DDT - Neraditin - špeciál, Ripin, Nerakain, Dibovin ...) </li></ul><ul><li>Ich používanie v súčasnosti je zakázané. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Prvky a anorganické zlúčeniny </li></ul><ul><li>-fytotoxické </li></ul><ul><li>-vysoká toxicita pre teplokrvné zvieratá </li></ul><ul><li>-perzistencia v prostredí </li></ul><ul><li>-potreba vysokých dávok na usmrtenie hmyzu Zlúčeniny Arzénu - Aredin, Arsekol </li></ul><ul><li>Síry - Síra 80 WA, Síra SFINX, Sulikol, Polybarit,.... </li></ul><ul><li>V praxi - postreky proti hubám, plesniam,v sadovníctve, vinárstve, lesníctve </li></ul>

×