NORDLOD

666 views

Published on

Talk at the NORDLOD conference 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Photo by Steve Selwood: http://www.flickr.com/photos/8507625@N02/2680115234/Karta från OpenStreetmaphttp://sv.wikipedia.org/wiki/Data
 • http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010566-om-vidareutnytt_sfs-2010-566/
 • http://opendefinition.org/
 • Skillnaden mot privata näringslivet (där jag kan byta tjänst om jag inte gillar den).
 • In intressant egenskap med digital information är att den enkelt kan kopieras – samtidigt som man har den kvar.
 • http://epsiplatform.eu/content/danish-study-psi-policy-impacts
 • Borders in Cyberspace:Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
 • http://itunes.apple.com/se/app/medicinera-se/id384059364?mt=8
 • Bild från http://www.travelhack.se/ -
 • Kultursafariär en Android-app somberättaromkulturi din närhet. Kultursafaribaseraspå en databas med 15.000 Wikipedia-artiklarpåsvenskaoch K-samsök.
 • 1766: Freedom of information act – rights for citizens to access and copy documents in the public sector. Probably not used very much in the first 100 years.
 • Gustav III abolished the freedom of information act for a short while. He was shot.
 • Källa: http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=67440&viewType=detailView
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_III_of_Sweden#Plan_to_colonise_Australia_1786.E2.80.931787
 • Tim Berners Lee. KällaWikimediacommons: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Timbernerslee.jpg
 • Länkar mellan dokument. Man tilldelar ett dokument en globalt unik indentifierare.
 • Tänk om vi kunde återanvända detta sätt som identifierare för olika ting i världen?
 • Foto från boken Gunnar Brandell: Ett författarliv III Paris - till och från 1894-1898 via http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strindberg_1896.jpg Genom att ha samma identifierare blir det enklare att relatera information.
 • http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
 • Bildfrån Wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:God2-Sistine_Chapel.png
 • http://5stardata.info/
 • NORDLOD

  1. 1. DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA ÖPPNA DATA
  2. 2. Några viktiga begrepp 1. Data? 2. PSI? 3. Öppna data? 4. Öppna offentliga data?
  3. 3. 1. Data? • Råmaterial för digitala tjänster • Strukturerad information i form av t.ex. bilder, text, siffror mm.
  4. 4. CC-BY-SA Livrustkammaren
  5. 5. 2. PSI? • Public Sector Information – ”data från offentlig sektor” • PSI-direktivet (EU) • PSI-lagar
  6. 6. 3. Öppna data? “Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.” opendefinition.org
  7. 7. Kan man ta mycket betalt och kalla det öppna data? NEJ Enbart distributionskostnaden, t.ex. för en DVD-skiva.
  8. 8. 4. Öppna offentliga data Offentliga data “PSI” Öppna data Öppna offentliga data
  9. 9. Utgångsläge • Omfattande insamling och behandling av information i offentlig sektor • Elektroniskt tillgängliga informationssamlingar av hög kvalitet • Som huvudregel får offentlig information (upprättade handlingar) fritt vidareutnyttjas
  10. 10. Men: före PSI-lagen • Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949) • Upphovsrättslagen (1960) • Arkivlagen (1990) • Kommunallagen (1991) • Avgiftsförordningen (1992) • Personuppgiftslagen (1998) • Konkurrenslagen (2008) • Offentlighets- och sekretesslag (2009) • + ett antal registerförfattningar
  11. 11. Efter PSI-lagen • Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949) • Upphovsrättslagen (1960) • Arkivlagen (1990) • Kommunallagen (1991) • Avgiftsförordningen (1992) • Personuppgiftslagen (1998) • Konkurrenslagen (2008) • Offentlighets- och sekretesslag (2009) • + ett antal registerförfattningar • PSI-lagen (2010)
  12. 12. Nyttan med öppna data
  13. 13. Nyttan med data uppstår när de används
  14. 14. Tre huvudargument 1. Insyn i offentlig sektor 2. Kommersiella möjligheter 3. Samarbete med civilsamhället
  15. 15. Insyn i offentlig sektor • Genom tillgång till data blir det möjligt att förstå hur myndigheter spenderar pengar och presterar. • Förtroende för offentlig sektor.
  16. 16. Kommersiella möjligheter 1. Värdet av ökad tillgång till offentliga data är stort. För öppna data är den potentiella nyttan ca 10 miljarder kr/år. 2. Flera företag som livnär sig på det redan idag. EU/Graham Vickery: PSI reuse
  17. 17. Samarbete med civilsamhället
  18. 18. I omvärlden…
  19. 19. Pricing of Public Sector Information Study • När priset blev 0 ökade användningen av data med mellan 1 000% och 10 000%. • Utan avgifter försvann transaktionskostnader och administration. • Intäkter utgör ofta en mycket liten del av budgeten. • Drastiska prissänkningar ger ibland samma intäktsnivå.
  20. 20. För väderdata… I USA finns det ca 400 företag och 4000 anställda som lever på att förädla offentlig väderdata till nya tjänster. Motsvarande siffra i EU är ca 30 företag och 300 anställda. Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
  21. 21. Exempel på effekt av öppna data
  22. 22. Res i STHLM • 250 000 nedladdningar • Mer än 80 000 dagliga användare • …bara i Stockholm
  23. 23. Travelhack 2013
  24. 24. Länkade öppna data LÖD ”Linked open data” LOD
  25. 25. Vad sammanbinder dessa? • Den svenska tryckfrihetsförordningen • Marie Antoinette • Australien
  26. 26. Gustav III avskaffade tryckfrihets- förordningen
  27. 27. Amerikanska revolutionen
  28. 28. 1786
  29. 29. Tar lång tid att härleda för en människa
  30. 30. Webben som en stor databas
  31. 31. Varför länkade data? • Underlag för att svara på komplexa frågor finns redan • Men informationen är spridd över flera källor • Det tar lång tid att samla in och bearbeta den • Länkade data är ett sätt att underlätta användning av data för att besvara komplexa frågor
  32. 32. Idag har vi ofta silos med data som handlar om samma ting Organisation A Organisation B
  33. 33. …och olika sätt att identifiera de ting som finns • VIAF:54154627 • 498403 • Gustav_III • 192930B0124 • …
  34. 34. För den som vill återanvända data är det ofta olika sätt för åtkomst A B VIAF:54154627 498403 SOAP XML MS WORD
  35. 35. Sammantaget blir det svårt att återanvända data från flera källor
  36. 36. Länkade data bygger på webbens principer
  37. 37. Webben byggs av länkar mellan dokument
  38. 38. Dokument tilldelas en globalt unik identifierare – en URL http://riksarkivet.se/nyheter/sbl PROTOKOLL
  39. 39. I länkade data använder man länkar som identifierare för olika ting Länk: ett slags URI (Uniform Resource Identifier) Ting: personer, platser, händelser, föremål
  40. 40. http://dbpedia.org/resource/Gustav_III_of_Sweden
  41. 41. http://libris.kb.se/bib/13882124
  42. 42. Med länkade data använder man gemensamma standarder för att uttrycka information semantik + struktur HTTP, RDF, SKOS, OWL…
  43. 43. Samma standarder gör återanvändning enklare A B http://dbpedia.org/resource/Gustav_III_of_Sweden
  44. 44. Tänk om man även kunde vara överens om semantik?
  45. 45. Vi kan tilldela identifierare även för begrepp http://purl.org/dc/terms/creator skapare
  46. 46. Kontext "Designa alltid saker genom att beakta dem i nästa större kontext - en stol i ett rum, ett rum i ett hus, ett hus i en miljö, en miljö i en stadsplan" Eliel Saarinen http://thinkexist.com/quotes/eliel_saarinen/
  47. 47. Länkade data kan ge fler svar
  48. 48. Hur kommer man igång med öppna länkade data?
  49. 49. Five star linked open data ★ Publicera vad du har på webben med en öppen licens ★★ Publicera som strukturerad data ★★★ Använd ett öppet format (t.ex. CSV istället för Excel) ★★★★ Använd URI:er för att identifiera saker så att andra kan peka på dem ★★★★★ Länka dina data till andras för att ge kontext http://5stardata.info/
  50. 50. Designa dina identifierare: 10 tips https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris

  ×